Készült: 2022.08.16.23:50:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

108. ülésnap, 35. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:57

Felszólalások:  <<  35  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki élni a felszólalás lehetőségével. (Senki sem jelentkezik.) Nem kíván.

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalunk következik. Felhívom a figyelmüket, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a Házszabálytól történő eltéréshez a házbizottság T/4116/9., T/4117/40. és T/4120/20. számú javaslata alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a Házszabálytól történő eltérést 245 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Mielőtt a napirendi ajánlásról határoznánk, két törvényjavaslat vitájának javasolt időkeretéről kell döntenünk. A házbizottság azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló T/3860. számú törvényjavaslat részletes vitáját 12 órás időkeretben folytassa le. A napirendi ajánlás tartalmazza az időkeret frakciónként történő felosztását. A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármelyik képviselőcsoport egy tagja háromperces időkeretben szót kérhet. Kérdezem, hogy kívánnak-e ezzel a lehetőséggel élni. (Senki sem jelentkezik.) Nem kívánnak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Felhívom a figyelmüket, hogy az előterjesztett időkeretről az Országgyűlés gépi szavazással dönt. Kérdezem tehát önöket, egyetértenek-e a házbizottság javaslatának megfelelően azzal, hogy a költségvetési törvényjavaslat részletes vitáját 12 órás időkeretben folytassa le. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 259 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat részletes vitájának 12 órás időkeretben történő tárgyalását elfogadta.

A házbizottság azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátása igénybevételének rendjéről szóló T/4221. számú törvényjavaslat általános vitáját 12 órás időkeretben folytassa le.

A napirendi ajánlás tartalmazza az időkeretek frakciónkénti felosztását. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a Házszabály adta lehetőségekkel ki kíván élni a háromperces felszólalási időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Senki.

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalunk következik. Kérdezem önöket, egyetértenek-e a házbizottság javaslatának megfelelően azzal, hogy az egészségbiztosítási törvényjavaslat általános vitáját 12 órás időkeretben folytassuk le. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 186 igen szavazattal (Zaj. - Csenget.), 3 nem szavazat ellenében, 87 tartózkodás mellett a T/4221. számú törvényjavaslat általános vitájának 12 órás időkeretben történő tárgyalását elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, a tanácskozás időtartamára, a felszólalási időkeretekre elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. A képviselőtársaim ezt valamennyien kézhez kapták. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről ugyancsak a honlapunkon tájékozódhatnak az eddigi szokás szerint.

Most a napirend kiegészítésére, illetőleg módosítására irányuló kezdeményezésekről döntünk. A Fidesz képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy a napirendi ajánlás négy indítvány általános vitájával egészüljön ki. A Házszabály 47. § (6) bekezdésének megfelelően vita nélkül döntünk ezekről. A Fidesz képviselőcsoportja indítványának megfelelően gépi szavazással döntünk ezekről.

Kérdezem tehát önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/295. számú előterjesztéssel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a kiegészítésre vonatkozó indítványt 99 igen szavazattal, 185 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a központi államigazgatási szervekről, továbbá a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/296. számú előterjesztéssel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványt 98 igen szavazattal, 185 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a központi államigazgatási szervekről, továbbá a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/297. számú előterjesztéssel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványt 98 igen szavazattal, 187 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek adóbevallásának nyilvánosságáról szóló T/790. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a kiegészítésre vonatkozó indítványt 106 igen szavazattal, 181 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

(14.00)

Tisztelt Képviselőtársaim! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásomról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e a napirendi ajánlásomat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. (Folyamatos zaj.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Pontosan 14 óra van, áttérünk az interpellációk tárgyalására.

Balsai István, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez: "Mekkora vagyonvesztést okozott a kincstári vagyonban az ön döntése, amellyel engedélyezte a Köztársaság tér 27. számú ingatlan eladását a Horizont Zrt. részére 2006 őszén 370 millió forintért, amelyet a vevő néhány hónap múlva 700 millió forintért adott tovább?" címmel. (Az elnök csenget.) Öné a szó, képviselő úr.

Felszólalások:  <<  35  >>    Ülésnap adatai