Készült: 2022.08.09.09:32:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

108. ülésnap, 195. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés az indítvány visszavonásához hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:29

Felszólalások:  <<  195  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: A határozathozatal következik. Előtte felhívom a figyelmüket, hogy a Házszabály rendelkezése értelmében a sürgős tárgyalásba vételhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatára van szükség. Kérdezem tehát önöket, sürgős tárgyalásba veszik-e a T/4321. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 186 igen szavazattal, 128 nem ellenében, 2 tartózkodással nem vette sürgős tárgyalásba.

A kormány kezdeményezte az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló T/4322. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, kívánja-e valaki indokolni a kormány részéről. (Senki sem jelentkezik.) Nem jelentkezett senki sem.

A határozathozatal következik. Kérdezem önöket, hogy sürgős tárgyalásba veszik-e a T/4322. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 185 igen szavazattal, 135 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

(17.20)

Most részletes vitára bocsátások következnek. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosítását kezdeményező T/4055. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 319 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló T/4094. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 187 igen szavazattal, 136 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes törvények módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség megteremtése érdekében című, T/3066. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 281 igen szavazattal, 30 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/4009. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 187 igen szavazattal, 139 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló T/3860. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 189 igen szavazattal, 141 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány arról tájékoztatott, hogy a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról szóló jelentésről szóló 106/1995. (XI. 1.) országgyűlési határozat módosításáról szóló H/2842. számú országgyűlési határozatát visszavonja. A Házszabály rendelkezései alapján ehhez azonban az Országgyűlés hozzájárulása szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy hozzájárul-e az előterjesztés visszavonásához. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a H/2842. számú előterjesztés visszavonásához 332 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult.

Most tárgysorozatba-vételi kérelemről határozunk. Az MDF képviselőcsoportja a Házszabály rendelkezései alapján kérte, hogy az Országgyűlés döntsön a költségvetési bizottság által elutasított, az egykulcsos személyi jövedelemadó előkészítéséről szóló H/4135. számú országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről.

Megkérdezem Herényi Károly urat, kívánja-e a tárgysorozatba-vételi kérelmet indokolni ötperces időkeretben. Öné a szó, képviselő úr.

Felszólalások:  <<  195  >>    Ülésnap adatai