Készült: 2022.12.03.13:00:07 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 1998-2002

Bizottság: Területfejlesztési bizottság
Területfejlesztési bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 H/5557 Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 35/1998. (III.20.) országgyűlési határozat módosításáról Dr. Takács Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
2 H/5497 A nemzeti agrár-és vidékfejlesztés szakmai programjának téziseiről Dr. Nagy Sándor (MSZP), Kuncze Gábor (SZDSZ), Dr. Orosz Sándor (MSZP), Dr. Kis Zoltán (SZDSZ), Dr. Németh Imre (MSZP), T. Asztalos Ildikó (SZDSZ), Gráf József (MSZP), Zatykó János (MSZP), Pásztohy András (MSZP), Lakatos András (MSZP), Simon József (MSZP), Karakas János (MSZP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
3 J/5309 A mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési lehetőségeinek vizsgálatáról szóló 28/2001. (V.11.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
4 T/5264 A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
5 T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
6 T/5262 A Nemzeti Földalapról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 H/5196 Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről kormány (környezetvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
8 J/5191 Magyarország energiapolitikájáról, valamint a piacnyitásról az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamán kormány (gazdasági miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
9 T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/5154 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 T/5100 A villamos energiáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 T/5098 A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 T/5096 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról Herényi Károly (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
14 T/5031 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról Dr. Bóka István (Fidesz), Lasztovicza Jenő (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 T/5026 A Budapesti Agglomeráció szabályozási terveinek átmeneti szabályozásáról Dr. Lentner Csaba (MIÉP) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 T/5001 A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 J/4930 Beszámoló az atomenergia 2000. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Országos Atomenergia Bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
19 J/4869 A régiók, a megyék és a kistérségek társadalmi, gazdasági és infrastrukturális kapcsolatrendszerének alakulásáról, valamint a régiók lehatárolásának vizsgálatáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
20 H/4811 Az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról, az azonnali feladatokról, különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozás által támasztott igényekre Dr. Baráth Etele (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 T/4763 A Budapesti Agglomeráció területfelhasználásának átmeneti szabályozására Dr. Illés Zoltán (Fidesz) bizottságnál tárgysorozatba-vételre vár  
22 T/4503 A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény módosításáról Ifjúsági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/4171 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
24 T/4169 Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 J/4148 A Magyar Energia Hivatal 2000. évi tevékenységéről Magyar Energia Hivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/4027 A kulturális örökség védelméről kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 T/4014 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről szóló 2000.évi CXLIV.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 T/3934 A hírközlésről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 H/3920 A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
30 J/3919 A területi folyamatok alakulásáról a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 T/3848 A helyi önkormányzatok 2001. évi új címzett támogatásáról, egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 T/3846 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
33 H/3822 Az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló megállapodás megerősítéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 H/3757 A közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek műszaki világ-előírásainak kidolgozásáról szóló nemzetközi eggyezményhez történő csatlakozásról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 T/3756 Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, az 1978. évi 16.törvényerejű rendelettel kihírdetett vámegyezmény módosításáról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/3746 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 H/3462 A területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/3313 A szőlő- és gyümölcsös ültetvények összeírásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 H/3306 A mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési lehetőségeinek vizsgálatáról Tóth Imre (FKGP), Hanó Miklós (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 J/3301 Az Agrárgazdaság 1999.évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/3299 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról Filló Pál (MSZP), Dr. Sándor László (MSZP), Dr. Nagy Sándor (MSZP), Hegyi Gyula (MSZP), Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP), Benedek Mihály (MSZP), Dr. Sáling József (MSZP), Paszternák László (MSZP), Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 T/3269 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.tv. mód. kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/3255 Egyes közlekedési törvények módosításáról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/3206 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő egyes beruházásainak befejezése érdekében szükséges törvény módosításról Perlaki Jenő (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 H/3128 Dömös község Komárom-Esztergom megyéből Pest megyéhez csatolásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 H/3116 Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Sikátor, Veszprémvarsány községek Veszprém megyéből Győr-Moson-Sopron megyéhez csatolásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/3011 Az új szövetkezetekről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 T/3010 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 T/3008 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 T/2989 A sportról kormány (ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 J/2958 Az atomenergia 1999.évi hazai alkalmazásának biztonságáról MNB Felügyelő bizottsága bizottsági tárgyalás befejezve  
55 H/2951 A Duna-Tisza köze elsivatagosodásának megakadályozásáról Csatári József (FKGP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
56 T/2937 A Nemzeti Földalap feladatairól és jogállásáról (a Nemzeti Földalapról) Dr. Medgyasszay László (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
57 T/2933 A gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 H/2665 A Tiszán és mellékfolyóin levonuló áradások pusztításainak megelőzését biztosító programról és az esetleges árvizi katasztrófák esetén teendő intézkedésekről Farkas Imre (MSZP), Dr. Füle István (MSZP), Herbály Imre (MSZP), Iváncsik Imre (MSZP), Dr. Jakus Zoltán (MSZP), Jauernik István (MSZP), Dr. Szekeres Imre (MSZP), Tokár István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
59 T/2608 a Budapest Sportcsarnok újjáépítéséről Ifjúsági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
60 H/2584 az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 35/1998.(III.20.) országgyűlési határozat módosításáról Dr. Takács Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 T/2537 A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.törvény, valamint a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII.törvény módosításáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/2524 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 H/2504 A magyarországi folyók és vizek védelméről Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
64 T/2492 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI-törvény módosításáról Csatári József (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 J/2488 A társulási megállapodás végrehajtásnak előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
66 T/2484 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.évi XXI.törvény módosításáról Dr. Baráth Etele (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 J/2435 Az Állami Számvevőszék 1999. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
68 T/2427 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI.törvény, valamint a hegyközségekről szóló 1994.évi CII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
69 J/2421 Az 1999. év végén és a 2000. év elején kialakult belvizek miatti védekezési költségekre a helyi önkormányzatoknak nyújtandó vis maior tartalék, illetve a vízügyi szervek védekezési támogatási előirányzatának megemeléséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
70 T/2401 A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvény módosításról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/2398 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/2377 A villamos energiáról kormány (gazdasági miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
73 T/2367 A helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 H/2358 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-98.évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról kormány (környezetvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
75 H/2300 A Szamos és a Tisza folyók cianid és nehézfém szennyezése következtében létrejött ökológiai katasztrófa következményeinek orvoslására Környezetvédelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
76 J/2281 Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető ár- és belvízkárok következményeinek elhárításáról szóló 2303/1998. (XII.30.) Korm. határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
77 H/2247 Az 1968. évi november 8-án, Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény, valamint az Egyezményt kiegészítő európai Megállapodás módosításainak megerősítéséről kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
78 J/2221 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-1998. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
79 T/2066 A víziközlekedésről kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
80 T/2060 A műemlékvédelemről szóló 1997.évi LIV törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
81 J/2050 A Magyar Energia Hivatal 1998-1999.évi tevékenységéről Magyar Energia Hivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
82 T/2034 A hulladékgazdálkodásról kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 T/2030 A műsorelosztás részletes szabályairól (kábeltelevízió) kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
84 J/2016 A magyar energiapolitikáról szóló 21/1993. (IV.9.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (gazdasági miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
85 T/1982 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
86 T/1955 A növényvédelemről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
87 T/1952 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII.törvény módosításáról Dr. Juharos Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 J/1886 Beszámoló az Országgyűlés részére a júniusi, júliusi rendkívüli esőzés és vihar miatti védekezési és kárelhárítási intézkedésekről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 T/1802 A kémiai biztonságról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 T/1758 Az épitett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.tv.mód kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 T/1757 A tervező-és szakértő mérnökök, valamint épitészek szakmai kamaráiról szóló 1996.évi LVIII.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
92 T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 J/1642 Az agrárgazdaság 1998.évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 T/1610 A gazdasági kamarákról. kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
95 T/1517 Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkező törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosításáról (érinti még a bányászat, mérésügy, találmányok szabadalmi oltalma. egészségügyi,(dajkaterhesség) közigazgatás korszerűsítés, kormány tagjai,államtitkárok jogállása törvények módosítását) kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
96 T/1506 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
97 T/1501 Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 T/1469 A kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
99 T/1333 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Ftv.) módosításáról Glattfelder Béla (Fidesz), Dr. Bánk Attila (FKGP), Dr. Medgyasszay László (MDF) bizottsági tárgyalás alatt  
100 T/1248 A Balaton kiemelt üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról szóló 1999.évi XXXII.törvény módosításáról Dr. Horváth Balázs (MDF), Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
101 T/1214 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról szóló 1999. évi XXXII. törvény módosításáról Dr. Horváth Balázs (MDF), Rajcsányi Péter Kálmán (Fidesz), Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
102 T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
103 H/1095 Nemzeti lakáspolitika kidolgozására és a lakástámogatási rendszer felülvizsgálatára Sasvári Szilárd (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
104 T/1086 A közúti közlekedési nyilvántartásról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
105 T/999 A távközlésről szóló 1992.évi LXXII.törvény módosításáról kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 H/879 Iparpolitikai feladatokról, különös tekintettel a térségfejlesztésre és a foglalkoztatási szempontokra Farkas Imre (MSZP), Jauernik István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 H/867 A gazdasági szempontból elmaradott térségek felzárkóztatásának elősegítése Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 T/757 A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 T/717 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 H/567 A 35/1998.. (III.20.) OGY.határozat módosításáról Dr. Balsai István (MDF), Ékes József (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 H/542 A 35/1998. (III.20.) Országgyűlési határozat módosításáról Dr. Balsai István (MDF), Ékes József (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
112 T/499 A területszervezési eljárásról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
113 T/338 A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
115 H/322 A területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről szóló 30/1997. (IV.18.) OGY határozat módosításáról Rajcsányi Péter Kálmán (Fidesz), Dr. Rapcsák András (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
116 T/274 A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
117 T/273 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
118 T/162 A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993.évi LXII.törvény módosításról kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
119 T/161 A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.törvény módosításáról kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
120 T/147 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.évi XXI.törvény módosításáról Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
121 H/69 A területfejlesztési támogatások és a decentralizázációs elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről szóló 30/1997. (IV.18.) OGY határozat módosításáról Dr. Nagy Sándor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
122 T/42 A Magyar Köztársaság 1997.évi költségvetéséről szóló 1996.évi CXXIV.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve