Készült: 2024.06.23.17:47:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

322. ülésnap, 194. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 11:39

Felszólalások:  <<  194  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Megkérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek elfoglalni a helyüket. (Az elnök csenget.)

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátások következnek. Kérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek ellenőrizni, hogy kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/12513. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 235 igen szavazattal, 65 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló T/12824. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 277 igen szavazattal, 33 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló T/12833. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 275 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról szóló T/12911. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 287 igen szavazattal, 26 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosításáról szóló T/12788. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 314 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 244 igen szavazattal, 72 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Pristinában, 2013. október 3-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/12834. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12834. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 314 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. A számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló indítványát T/12514. számon, az egységes javaslatot pedig T/12514/5. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, most a zárószavazás következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12514. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 243 igen szavazattal, 72 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

(18.10)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/12789. számon, az egységes javaslatot pedig T/12789/6. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatról az Országgyűlés a záróvitát már lefolytatta. Most a szavazás következik. A T/12789/8. számú bizottsági ajánlás összesen nyolc pontot tartalmaz. Ezek mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1-8. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 308 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12789. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 313 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Koszorús László és Bencsik János fideszes képviselők önálló indítványát T/12702. számon, az egységes javaslatot pedig T/12702/5. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz nem érkezett módosító javaslat, most a zárószavazás következik.

A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját ki kívánja ismertetni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12702. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 277 igen szavazattal, 43 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/12002. számon, az egységes javaslatot pedig T/12002/11. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatról az Országgyűlés a záróvitát már lefolytatta. Most a szavazás következik.

A T/12002/13. számú bizottsági ajánlás összesen három pontot tartalmaz. Ezek mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1., 2. és 3. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 274 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12002. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 245 igen szavazattal, 68 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/12791. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a határozathozatal következik. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás jelentkezik.)

Tájékoztatom önöket, hogy a törvényjavaslat sarkalatossági záradéka szerint a 4. § elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12791. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő 4. §-át. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 249 igen szavazattal, 63 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr ügyrendi kérdésben kért szót.

Felszólalások:  <<  194  >>    Ülésnap adatai