Készült: 2024.06.23.17:50:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

308. ülésnap, 213. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 16:46

Felszólalások:  <<  213  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Megkérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek a helyüket elfoglalni, és ellenőrizzék, hogy kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! Szavazással folytatjuk munkánkat. Tisztelt Országgyűlés! Most a részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló T/12337. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 267 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a közútkezelői feladatok átadásáról szóló T/12338. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 271 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról szóló T/12491. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 305 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) országgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről szóló H/12341. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 246 igen szavazattal, 33 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló T/12094. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 279 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 34 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló T/12095. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 277 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 36 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló T/12096. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 274 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 40 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló T/12097. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 280 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 37 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló T/12002. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 275 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/12492. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12492. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 241 igen szavazattal, 45 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a támogatott döntéshozatalról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/12099. számon, az egységes javaslatot pedig T/12099/27. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, most a zárószavazás következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12099. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 271 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/12093. számon, az egységes javaslatot pedig T/12093/7. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, most a zárószavazás következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12093. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 272 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 44 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

(18.00)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához benyújtott módosító javaslatról történő határozathozatal és a zárószavazás. Gyimesi Endre és L. Simon László, Fidesz-képviselők önálló indítványát T/12053. számon, az egységes javaslatot pedig T/12053/7. számon kapták kézhez. A benyújtott módosító indítványról az alkotmányügyi bizottság elkészítette ajánlását, amely T/12053/9. számon a honlapon elérhető. A benyújtott módosító javaslatot az előterjesztő nem támogatja, és a szükséges bizottsági támogatást sem kapta meg, de az MSZP kérte a szavazást. Most erről döntünk.

Az ajánlás 1. pontjában Karácsony Gergely a 2. §-ban a törvényt új rendelkezéssel egészíti ki, amelyben a miniszteri jogkörgyakorlás új feltételét terjeszti elő. Az MSZP kérésére szavazunk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 80 igen szavazattal, 241 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12053. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 241 igen szavazattal, 79 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához benyújtott módosító javaslatokról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/11776. számon, az egységes javaslatot pedig T/11776/9. számon kapták kézhez. A benyújtott indítványokról az alkotmányügyi bizottság elkészítette ajánlását, amely T/11776/12. számon a honlapon elérhető. A benyújtott módosító javaslatokat az előterjesztő támogatja, ezért ezekről egy döntéssel tudunk határozni.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatait az ajánlás 1-13. pontjai szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 236 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett a módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11776. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 267 igen szavazattal, 49 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló törvényjavaslat egységes javaslatához benyújtott módosító javaslatokról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/9634. számon, az egységes javaslatot pedig T/9634/6. számon kapták kézhez. A benyújtott indítványokról az alkotmányügyi bizottság elkészítette ajánlását, amely T/9634/9. számon a honlapon elérhető. Az ajánlásban szereplő módosító javaslatokat az előterjesztő nyújtotta be, de arra figyelemmel, hogy határozathozataluk eltérő többséget igényel, ezekről három részletben szavazunk.

Az ajánlás 6. pontja az egységes javaslat sarkalatossági rendelkezését módosítja. Először erről döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az ajánlás 6. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 243 igen szavazattal, 46 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Előző döntésünk értelmében az ajánlás 2. pontjában a 2. § (1) bekezdésének módosításához és új (2) bekezdéssel történő kiegészítéséhez, továbbá az 5. pontban az 5. § módosításához minősített többség szükséges. Most ezekről döntünk.

Kérem, szavazzanak a jelen lévő képviselők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 243 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett a módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az ajánlás 1. pontjában, 2. pontjának a 2. § új (3) bekezdést érintő részében, továbbá 3. és 4. pontjaiban szereplő előterjesztői módosító javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezeket az indítványokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 243 igen szavazattal, 47 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett a módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Az egységes javaslat imént módosult sarkalatossági záradéka alapján a 2. § (1) és (2) bekezdése és 5. §-a elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit annak imént módosult szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 245 igen szavazattal, 46 nem ellenében, 30 tartózkodás mellett az egységes javaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részét annak módosult szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 242 igen szavazattal, 47 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/11657. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/11657/17. és 23. számon kapták kézhez.

Kérdezem Rétvári Bence államtitkár urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Dr. Rétvári Bence nemet int.) Államtitkár úr jelzi, nem kíván válaszolni.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Felkérem Tiba István jegyző urat, ismertesse az ezzel kapcsolatos információkat. Jegyző úr!

Felszólalások:  <<  213  >>    Ülésnap adatai