Készült: 2022.09.24.20:54:20 Dinamikus lap

Bizottság által benyújtott indítványok 2002-2006


Önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Benyújtók
1 H/19244 szöveges PDF A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról Emberi jogi bizottság
2 H/17844 szöveges PDF A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
3 H/16085 szöveges PDF Az adatvédelmi biztos 2004. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
4 H/16084 szöveges PDF A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2004. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
5 H/15959 szöveges PDF Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2004. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
6 H/15958 szöveges PDF A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról Emberi jogi bizottság
7 H/12668 szöveges PDF A kárpátaljai magyar és német civil férfiak sztálini lágerekbe történt elhurcolásának 60. évfordulóján Emberi jogi bizottság
8 H/10215 szöveges PDF Az adatvédelmi biztos 2003. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
9 H/10214 szöveges PDF A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2003. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
10 H/10125 HTML, szöveges PDF Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2003. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
11 H/9630 szöveges PDF A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról Emberi jogi bizottság
12 H/6628 HTML A holocaust roma áldozatainak nemzetközi és hazai kárpótlását vizsgáló bizottság felállításáról Emberi jogi bizottság
13 H/6288 HTML Az 1932-33. évi nagy ukrajnai éhínség 70. évfordulójára Emberi jogi bizottság
14 H/6286 HTML A holocaust roma áldozatainak nemzetközi és hazai kárpótlását vizsgáló bizottság felállításáról Emberi jogi bizottság
15 H/3921 HTML Az adatvédelmi biztos beszámolójának (2002) elfogadásáról Emberi jogi bizottság
16 H/3920 HTML A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről (2002. január 1 - december 31.) szóló beszámoló elfogadásról Emberi jogi bizottság
17 H/3919 HTML Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2002. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
18 H/3662 HTML A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról Emberi jogi bizottság
19 H/3561 HTML A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról (2003.) Emberi jogi bizottság
20 H/1549 HTML A kisebbségeket érintő jogszabályok felülvizsgálatának szükségességéről Emberi jogi bizottság
21 H/989 HTML A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
22 H/988 HTML Az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról Emberi jogi bizottság
23 H/856 HTML Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2001. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
24 H/587 HTML A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 105/2001. (XII.21.) OGY határozat módosításáról Emberi jogi bizottság

Nem önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Típus Benyújtók
1 19083/8 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Szociális bizottság
2 19082/6 szöveges PDF A Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Területfejlesztési bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Mezőgazdasági bizottság
3 19075/3 szöveges PDF A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény és a kapcsolódó törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
4 18907/6 szöveges PDF Az új Országos Fogyatékosügyi Programról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Szociális bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Ifjúsági bizottság, Költségvetési bizottság, Oktatási bizottság
5 18902/7 szöveges PDF Egyes esélyegyenlőségi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Szociális bizottság
6 18877/11 szöveges PDF A Gazdasági és Szociális Tanácsról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
7 18709/73 szöveges PDF A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Szociális bizottság, Területfejlesztési bizottság
8 18709/71 szöveges PDF A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
9 18708/4 szöveges PDF A minősített adat védelméről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
10 18702/6 szöveges PDF Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
11 18702/1 szöveges PDF Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
12 18679/1 szöveges PDF A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
13 18636/13 szöveges PDF A fiatalok életkezdési támogatásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Szociális bizottság
14 18636/10 szöveges PDF A fiatalok életkezdési támogatásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Költségvetési bizottság, Szociális bizottság
15 18630/7 szöveges PDF A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás jogintézményének bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
16 18630/5 szöveges PDF A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás jogintézményének bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
17 18630/2 szöveges PDF A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás jogintézményének bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
18 18629/76 szöveges PDF Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális bizottság, Területfejlesztési bizottság, Környezetvédelmi bizottság
19 18629/66 szöveges PDF Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság
20 18629/3 szöveges PDF Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
21 18628/32 szöveges PDF A polgárőrségről kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Emberi jogi bizottság, Oktatási bizottság
22 18628/5 szöveges PDF A polgárőrségről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
23 18362/10 szöveges PDF A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
24 18362/5 szöveges PDF A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
25 18360/12 szöveges PDF A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
26 18360/10 szöveges PDF A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
27 18360/4 szöveges PDF A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
28 18359/8 szöveges PDF A nyugdíjak korrekciós célú emeléséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Szociális bizottság
29 18359/6 szöveges PDF A nyugdíjak korrekciós célú emeléséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Szociális bizottság
30 18359/2 szöveges PDF A nyugdíjak korrekciós célú emeléséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
31 18239/13 szöveges PDF Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság
32 18239/10 szöveges PDF Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Költségvetési bizottság
33 18239/8 szöveges PDF Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Költségvetési bizottság
34 18239/4 szöveges PDF Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
35 18213/6 szöveges PDF A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
36 18213/2 szöveges PDF A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
37 18212/13 szöveges PDF Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság
38 18212/4 szöveges PDF Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
39 18211/2 szöveges PDF A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról és a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
40 18210/11 szöveges PDF A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság
41 18210/9 szöveges PDF A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság
42 18210/3 szöveges PDF A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
43 18204/9 szöveges PDF A 100 lépés program megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
44 18203/9 szöveges PDF A 100 lépés program megvalósításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
45 18201/2 szöveges PDF A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
46 18200/2 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
47 18199/47 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság
48 18199/3 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
49 18107/19 szöveges PDF A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Rendészeti bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Költségvetési bizottság
50 18107/8 szöveges PDF A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
51 18106/18 szöveges PDF A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Rendészeti bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság
52 18106/5 szöveges PDF A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
53 18096/73 szöveges PDF A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Szociális bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
54 18096/60 szöveges PDF A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Szociális bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Egészségügyi bizottság, Költségvetési bizottság
55 18096/3 szöveges PDF A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
56 18093/59 szöveges PDF Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság
57 18093/56 szöveges PDF Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság
58 18093/41 szöveges PDF Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság
59 18093/4 szöveges PDF Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
60 18090/52 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Rendészeti bizottság
61 18090/6 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
62 18089/43 szöveges PDF A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Oktatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
63 18089/40 szöveges PDF A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Oktatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
64 18089/4 szöveges PDF A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
65 18068/58 szöveges PDF Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról kiegészítő bizottsági ajánlás Területfejlesztési bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
66 18068/4 szöveges PDF Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
67 18067/89 szöveges PDF Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
68 18067/6 Nincs szöveg. Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
69 17972/1 szöveges PDF A foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
70 17968/10 szöveges PDF A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Kulturális bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
71 17968/9 szöveges PDF A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
72 17968/2 szöveges PDF A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
73 17965/70 szöveges PDF Az oktatást érintő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Oktatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
74 17965/43 szöveges PDF Az oktatást érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Oktatási bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság
75 17965/2 szöveges PDF Az oktatást érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
76 17877/20 szöveges PDF A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság
77 17877/18 szöveges PDF A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság
78 17877/15 szöveges PDF A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság
79 17877/2 szöveges PDF A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
80 17876/23 szöveges PDF A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság
81 17876/20 szöveges PDF A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság
82 17876/16 szöveges PDF A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság
83 17876/2 szöveges PDF A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
84 17842/8 szöveges PDF A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
85 17842/2 szöveges PDF A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
86 17795/59 szöveges PDF A lobbitevékenységről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Mentelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
87 17795/55 szöveges PDF A lobbitevékenységről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Mentelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
88 17795/3 szöveges PDF A lobbitevékenységről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
89 17702/3 szöveges PDF A foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
90 17700/1253 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
91 17700/1228 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kapcsolódó módosító javaslat Emberi jogi bizottság
92 17700/952 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
93 17700/838 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Szociális bizottság
94 17547/128 szöveges PDF Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
95 17547/78 szöveges PDF Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
96 17547/9 szöveges PDF Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
97 17535/30 szöveges PDF Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
98 17458/3 szöveges PDF A "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság eddigi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
99 17458/1 szöveges PDF A "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság eddigi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
100 17404/18 szöveges PDF A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény kapcsolódó módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Költségvetési bizottság
101 17404/3 szöveges PDF A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény kapcsolódó módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
102 17360/24 szöveges PDF A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Oktatási bizottság, Emberi jogi bizottság
103 17360/20 szöveges PDF A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Oktatási bizottság, Emberi jogi bizottság
104 17360/3 szöveges PDF A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
105 17335/45 szöveges PDF A családtámogatási rendszer átalakításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Szociális bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Ifjúsági bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
106 17335/30 szöveges PDF A családtámogatási rendszer átalakításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Szociális bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság, Ifjúsági bizottság
107 17335/4 szöveges PDF A családtámogatási rendszer átalakításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
108 17298/3 szöveges PDF Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
109 17290/52 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
110 17290/32 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
111 17167/2 szöveges PDF A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
112 17166/2 szöveges PDF A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2003. február - 2005. február) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
113 16834/2 szöveges PDF A "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság eddigi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
114 16775/5 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
115 16398/2 szöveges PDF Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
116 16396/24 szöveges PDF A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Ifjúsági bizottság, Költségvetési bizottság
117 16396/12 szöveges PDF A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
118 16350/99 szöveges PDF Az elektronikus információszabadságról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság, Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
119 16350/66 szöveges PDF Az elektronikus információszabadságról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Informatikai bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
120 16350/3 szöveges PDF Az elektronikus információszabadságról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
121 16305/34 szöveges PDF A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Rendészeti bizottság, Önkormányzati bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Emberi jogi bizottság
122 16305/3 szöveges PDF A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
123 16303/49 szöveges PDF A közérdekű önkéntes tevékenységről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
124 16303/46 szöveges PDF A közérdekű önkéntes tevékenységről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
125 16303/45 szöveges PDF A közérdekű önkéntes tevékenységről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
126 16303/44 szöveges PDF A közérdekű önkéntes tevékenységről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
127 16303/43 szöveges PDF A közérdekű önkéntes tevékenységről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
128 16303/42 szöveges PDF A közérdekű önkéntes tevékenységről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
129 16303/41 szöveges PDF A közérdekű önkéntes tevékenységről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
130 16303/40 szöveges PDF A közérdekű önkéntes tevékenységről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
131 16303/36 szöveges PDF A közérdekű önkéntes tevékenységről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
132 16303/7 szöveges PDF A közérdekű önkéntes tevékenységről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
133 16302/20 szöveges PDF Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
134 16302/17 szöveges PDF Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
135 16302/13 szöveges PDF Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
136 16302/3 szöveges PDF Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
137 16301/71 szöveges PDF Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
138 16301/61 szöveges PDF Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
139 16301/3 szöveges PDF Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
140 16300/15 szöveges PDF A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
141 16300/11 szöveges PDF A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
142 16299/16 szöveges PDF A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság
143 16299/13 szöveges PDF A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság
144 16298/26 szöveges PDF Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
145 16298/18 szöveges PDF Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
146 16297/33 szöveges PDF A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
147 16297/20 szöveges PDF A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
148 16127/88 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Mezőgazdasági bizottság
149 16127/78 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
150 16127/5 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
151 16057/1 szöveges PDF Az Állami Számvevőszék 2004. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
152 16056/20 szöveges PDF A meddőséggel kapcsolatos problémák átfogó kezelésére vonatkozó intézkedési terv kialakítására bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Szociális bizottság
153 16056/4 szöveges PDF A meddőséggel kapcsolatos problémák átfogó kezelésére vonatkozó intézkedési terv kialakítására bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
154 16047/4 szöveges PDF A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
155 16018/37 szöveges PDF A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Számvevőszéki bizottság
156 16018/5 szöveges PDF A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
157 15888/61 szöveges PDF A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Kulturális bizottság, Emberi jogi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Önkormányzati bizottság
158 15888/47 szöveges PDF A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Kulturális bizottság, Emberi jogi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Önkormányzati bizottság
159 15888/2 szöveges PDF A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
160 15887/109 szöveges PDF A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Szociális bizottság, Területfejlesztési bizottság
161 15887/91 szöveges PDF A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Szociális bizottság, Területfejlesztési bizottság
162 15887/6 szöveges PDF A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
163 15886/48 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Területfejlesztési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság, Informatikai bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság, Gazdasági bizottság
164 15886/37 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Területfejlesztési bizottság
165 15886/12 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
166 15822/7 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
167 15822/5 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
168 15819/92 szöveges PDF A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság
169 15819/70 szöveges PDF A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság
170 15819/5 szöveges PDF A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
171 15818/13 szöveges PDF A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Külügyi bizottság, Rendészeti bizottság
172 15818/12 szöveges PDF A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Külügyi bizottság, Rendészeti bizottság
173 15818/3 szöveges PDF A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
174 15784/7 szöveges PDF A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Szociális bizottság, Önkormányzati bizottság
175 15784/3 szöveges PDF A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
176 15771/1 szöveges PDF A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
177 15734/10 szöveges PDF Május 9-e Európa Napjává nyilvánításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága
178 15734/8 szöveges PDF Május 9-e Európa Napjává nyilvánításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
179 15734/6 szöveges PDF Május 9-e Európa Napjává nyilvánításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága
180 15734/1 szöveges PDF Május 9-e Európa Napjává nyilvánításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
181 15720/122 szöveges PDF A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság
182 15720/118 szöveges PDF A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság
183 15720/93 szöveges PDF A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság
184 15720/4 szöveges PDF A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
185 15691/7 szöveges PDF A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság
186 15691/4 szöveges PDF A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Szociális bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság
187 15679/6 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI.22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
188 15679/1 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI.22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
189 15678/3 szöveges PDF Az Állami Számvevőszék 2004. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
190 15388/4 szöveges PDF Az ORTT 2004.évi tevékenységéről szóló beszámolóról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság
191 15388/2 szöveges PDF Az ORTT 2004.évi tevékenységéről szóló beszámolóról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság
192 15294/1 szöveges PDF A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról rendelkező 1997. évi X. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
193 15267/694 szöveges PDF A felsőoktatásról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Oktatási bizottság, Emberi jogi bizottság
194 15267/686 szöveges PDF A felsőoktatásról kiegészítő bizottsági ajánlás Oktatási bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
195 15267/542 szöveges PDF A felsőoktatásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Oktatási bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
196 15264/105 szöveges PDF Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
197 15264/81 szöveges PDF Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
198 15264/6 szöveges PDF Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
199 15234/4 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI.22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
200 15233/27 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Szociális bizottság
201 15233/21 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Szociális bizottság
202 15233/4 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
203 14735/10 szöveges PDF A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság
204 14721/7 szöveges PDF Az adatvédelmi biztos beszámolója 2004 bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
205 14720/6 szöveges PDF A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2004. január 1 - december 31. bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
206 14719/9 szöveges PDF Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2004. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
207 14709/38 szöveges PDF A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Informatikai bizottság, Önkormányzati bizottság
208 14709/23 szöveges PDF A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Informatikai bizottság
209 14709/3 szöveges PDF A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
210 14698/8 szöveges PDF A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság
211 14698/6 szöveges PDF A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság
212 14698/2 szöveges PDF A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
213 14646/1 szöveges PDF A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2003. január 1-től 2003. december 31-ig terjedő időszakáról szóló beszámolóról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
214 14645/1 szöveges PDF A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2003. január 1. és 2003. december 31. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
215 14644/5 szöveges PDF A Magyar Rádió Közalapítvány 2003. április 1-2004. február 29. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság
216 14644/1 szöveges PDF A Magyar Rádió Közalapítvány 2003. április 1-2004. február 29. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
217 14615/1 szöveges PDF Az Országos Rádió ésTelevízió Testület 2004. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
218 14604/16 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
219 14604/11 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
220 14604/2 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
221 14379/8 szöveges PDF A pártállam titkos iratainak kezeléséről és nyilvánosságáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
222 14379/6 szöveges PDF A pártállam titkos iratainak kezeléséről és nyilvánosságáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
223 14358/1 szöveges PDF A magyarországi hunok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII.törvény 61. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a kisebbségi törvényben foglaltaknak (népi kezdeményezés) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
224 14340/3 szöveges PDF Az Európai Szociális Karta 1988. évi Kiegészítő jegyzőkönyvének megerősítéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Külügyi bizottság
225 14340/1 szöveges PDF Az Európai Szociális Karta 1988. évi Kiegészítő jegyzőkönyvének megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
226 14239/11 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság
227 14239/9 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
228 14239/4 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
229 14230/44 szöveges PDF Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Nemzetbiztonsági bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Kulturális bizottság
230 14230/36 szöveges PDF Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
231 14230/6 szöveges PDF Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
232 14147/2 szöveges PDF A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
233 13965/13 szöveges PDF A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
234 13965/2 szöveges PDF A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
235 13634/143 szöveges PDF A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Rendészeti bizottság, Emberi jogi bizottság
236 13634/133 szöveges PDF A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól kiegészítő bizottsági ajánlás Rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság
237 13634/123 szöveges PDF A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Rendészeti bizottság, Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság
238 13634/2 szöveges PDF A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
239 13446/14 szöveges PDF Az újszülöttek egészségügyi intézmény által működtetett inkubátorban történő elhelyezése érdekében egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Szociális bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
240 13446/13 szöveges PDF Az újszülöttek egészségügyi intézmény által működtetett inkubátorban történő elhelyezése érdekében egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Szociális bizottság
241 13446/9 szöveges PDF Az újszülöttek egészségügyi intézmény által működtetett inkubátorban történő elhelyezése érdekében egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
242 13446/4 szöveges PDF Az újszülöttek egészségügyi intézmény által működtetett inkubátorban történő elhelyezése érdekében egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
243 12727/11 szöveges PDF A határon túli magyarok nemzetpolgárságáról és a "Szülőföld"-programcsomag létrehozásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság
244 12727/6 szöveges PDF A határon túli magyarok nemzetpolgárságáról és a "Szülőföld"-programcsomag létrehozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
245 12725/44 szöveges PDF A Szülőföld Alapról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság
246 12725/40 szöveges PDF A Szülőföld Alapról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság
247 12725/37 szöveges PDF A Szülőföld Alapról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság
248 12725/6 szöveges PDF A Szülőföld Alapról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
249 12723/6 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Rendészeti bizottság
250 12723/3 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
251 12722/14 szöveges PDF A büntető jogszabályok módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság, Rendészeti bizottság
252 12722/12 szöveges PDF A büntető jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság, Rendészeti bizottság
253 12722/3 szöveges PDF A büntető jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
254 12720/28 szöveges PDF A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Egészségügyi bizottság
255 12720/23 szöveges PDF A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
256 12720/19 szöveges PDF A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
257 12720/6 szöveges PDF A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
258 12682/11 szöveges PDF A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság
259 12682/10 szöveges PDF A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság
260 12682/7 szöveges PDF A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság
261 12682/4 szöveges PDF A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
262 12679/3 szöveges PDF Az eltemettetés anyagi terheinek enyhítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
263 12678/11 szöveges PDF A fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Rendészeti bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
264 12678/5 szöveges PDF A fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
265 12642/58 szöveges PDF Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Szociális bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Ifjúsági bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
266 12642/48 szöveges PDF Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
267 12642/2 szöveges PDF Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
268 12497/56 szöveges PDF A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkavállalók, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság
269 12497/46 szöveges PDF A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkavállalók, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság
270 12497/4 szöveges PDF A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkavállalók, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
271 12493/12 szöveges PDF A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság
272 12493/4 szöveges PDF A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
273 12490/26 szöveges PDF A Prémium évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság
274 12490/22 szöveges PDF A Prémium évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
275 12490/2 szöveges PDF A Prémium évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
276 12319/10 szöveges PDF A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak képviseleti minta alapján történő 2005. évi felméréséről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság, Szociális bizottság
277 12319/8 szöveges PDF A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak képviseleti minta alapján történő 2005. évi felméréséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság, Szociális bizottság
278 12319/3 szöveges PDF A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak képviseleti minta alapján történő 2005. évi felméréséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
279 12274/1 szöveges PDF A Magyar Rádió Közalapítvány 2003. április 1- 2004. február 29. közötti tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
280 12265/1 szöveges PDF A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának tevékenységéről 2003. január 1- 2003. december 31. bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
281 12233/1 szöveges PDF Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 28-án kelt Kigészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
282 12105/6 szöveges PDF A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság
283 11700/2167 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
284 11700/1759 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
285 11700/1751 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
286 11700/1750 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
287 11700/1351 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Területfejlesztési bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
288 11621/347 szöveges PDF Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
289 11621/247 szöveges PDF Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
290 11621/243 szöveges PDF Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
291 11621/9 szöveges PDF Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
292 11435/2 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegro között a Magyar Köztársaságban élő szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban élő magyar kisebbség jogainak védelméről szóló, Budapesten, 2003. október 21-én aláírt Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
293 11432/6 szöveges PDF A honvédelemről és a Magyar Honvédségről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság
294 11432/2 szöveges PDF A honvédelemről és a Magyar Honvédségről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
295 11431/10 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság, Foglalkoztatási bizottság
296 11431/2 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
297 11281/1 szöveges PDF Az Országos Fogyatékosügyi Program 2001-2003. évi végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
298 11049/6 szöveges PDF A polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Honvédelmi bizottság
299 11049/2 szöveges PDF A polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
300 11020/31 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
301 11020/23 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
302 10870/5 szöveges PDF Az Országos Fogyatékosügyi Program 2001-2003. évi végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
303 10820/2 szöveges PDF Az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság munkájáról szóló jelentés elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 30/2004. (IV.6.) OGY határozat 3.2 pontjában megfogalmazott feladat teljesítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
304 10731/1 szöveges PDF A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
305 10700/3 szöveges PDF Nemzeti Petíció - az otthonteremtés állami támogatásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
306 10527/173 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Informatikai bizottság, Rendészeti bizottság
307 10527/133 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Önkormányzati bizottság
308 10527/5 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
309 10235/1 szöveges PDF A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2003. január 1-től 2003. december 31-ig terjedő időszakáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
310 10186/1 szöveges PDF Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
311 10106/3 szöveges PDF Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
312 10014/14 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
313 10014/11 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Informatikai bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
314 10014/6 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
315 9942/26 szöveges PDF A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Honvédelmi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság
316 9942/22 szöveges PDF A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Oktatási bizottság
317 9942/2 szöveges PDF A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
318 9927/16 szöveges PDF Az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elősegítését, valamint a felsőoktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Oktatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
319 9927/13 szöveges PDF Az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elősegítését, valamint a felsőoktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Foglalkoztatási bizottság
320 9927/5 szöveges PDF Az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elősegítését, valamint a felsőoktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
321 9844/11 szöveges PDF A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényt módosító 2002. évi XX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Kulturális bizottság, Emberi jogi bizottság
322 9844/9 szöveges PDF A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényt módosító 2002. évi XX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Kulturális bizottság, Emberi jogi bizottság
323 9844/1 szöveges PDF A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényt módosító 2002. évi XX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
324 9843/8 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
325 9843/1 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
326 9837/29 szöveges PDF A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Önkormányzati bizottság, Szociális bizottság
327 9837/3 szöveges PDF A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
328 9836/4 szöveges PDF Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
329 9800/2 HTML, szöveges PDF Az Európai Szociális Kartával kapcsolatos kötelezettségek vállalásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
330 9716/2 szöveges PDF Az Országgyűlés Nyilatkozata a Holocaust Emléknapján bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
331 9461/1 szöveges PDF Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2004. évi IX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
332 9444/136 szöveges PDF A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Oktatási bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Szociális bizottság, Területfejlesztési bizottság
333 9444/133 Nincs szöveg. A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Szociális bizottság, Területfejlesztési bizottság
334 9444/8 szöveges PDF A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
335 9288/11 szöveges PDF A foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság
336 9288/9 szöveges PDF A foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság
337 9288/3 szöveges PDF A foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
338 9275/77 szöveges PDF Egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Szociális bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
339 9275/56 szöveges PDF Egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Ifjúsági bizottság
340 9275/55 szöveges PDF Egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
341 9275/6 szöveges PDF Egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez