Készült: 2022.12.03.13:09:55 Dinamikus lap

Bizottság által benyújtott indítványok 2010-2014


Önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Benyújtók
1 H/12729 szöveges PDF A Kúria 2012. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
2 H/12728 szöveges PDF Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2012. évi beszámolója elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
3 H/11532 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról Alkotmányügyi bizottság
4 H/10766 szöveges PDF Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
5 H/8610 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról Alkotmányügyi bizottság
6 H/7432 szöveges PDF Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy 100 napnál hosszabb próbaidőt munkaviszony esetében ne lehessen kikötni?) Alkotmányügyi bizottság
7 H/7431 szöveges PDF Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 260 nap legyen?) Alkotmányügyi bizottság
8 H/7430 szöveges PDF Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség továbbra is annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben az érintett személy a 18. életévét betöltötte?) Alkotmányügyi bizottság
9 H/7429 szöveges PDF Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy az alapszabadság kétharmadát a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban legyen köteles kiadni?) Alkotmányügyi bizottság
10 H/6068 szöveges PDF A lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati intézkedésekről Alkotmányügyi bizottság
11 H/5976 szöveges PDF Dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki megbízott jelentése elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
12 J/5881 szöveges PDF A 2002-2010. közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárásáról, valamint az esetleges kormányzati felelősség vizsgálatáról Alkotmányügyi bizottság
13 T/4424 szöveges PDF Az Alkotmánybíróságról Alkotmányügyi bizottság
14 H/3523 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről szóló 37/2010. (VI. 16.) OGY határozat módosításáról Alkotmányügyi bizottság
15 T/3522 szöveges PDF Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról Alkotmányügyi bizottság
16 H/3420 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról Alkotmányügyi bizottság
17 H/3313 szöveges PDF Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló 52/2010. (VII.14.) OGY határozat módosításáról Alkotmányügyi bizottság
18 H/585 szöveges PDF Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról Alkotmányügyi bizottság

Nem önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Típus Benyújtók
1 13742/2 szöveges PDF Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 101/2013. (XII. 12.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2 13478/16 szöveges PDF A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
3 13339/4 szöveges PDF Az állami adóhatóság 2002 és 2013 közötti kiemelt adózókkal kapcsolatos gyakorlatát vizsgáló bizottságról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
4 13339/3 szöveges PDF Az állami adóhatóság 2002 és 2013 közötti kiemelt adózókkal kapcsolatos gyakorlatát vizsgáló bizottságról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5 13339/2 szöveges PDF Az állami adóhatóság 2002 és 2013 közötti kiemelt adózókkal kapcsolatos gyakorlatát vizsgáló bizottságról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
6 13289/4 szöveges PDF Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
7 13289/3 szöveges PDF Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
8 13289/2 szöveges PDF Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
9 13254/41 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
10 13254/33 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Költségvetési bizottság
11 13254/32 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
12 13254/31 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
13 13254/30 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
14 13254/29 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
15 13254/28 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
16 13254/27 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
17 13254/25 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Költségvetési bizottság
18 13253/51 szöveges PDF Egyes házszabályi rendelkezésekről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
19 13253/46 szöveges PDF Egyes házszabályi rendelkezésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Költségvetési bizottság
20 13253/45 szöveges PDF Egyes házszabályi rendelkezésekről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
21 13253/42 szöveges PDF Egyes házszabályi rendelkezésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Költségvetési bizottság
22 13219/14 szöveges PDF A Városliget megújításáról és fejlesztéséről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
23 13218/16 szöveges PDF A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
24 13218/12 szöveges PDF A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság
25 13218/11 szöveges PDF A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
26 13218/10 szöveges PDF A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság
27 13218/9 szöveges PDF A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
28 13218/8 szöveges PDF A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság
29 13218/1 szöveges PDF A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
30 13217/18 szöveges PDF Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
31 13217/14 szöveges PDF Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság
32 13217/13 szöveges PDF Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
33 13217/12 szöveges PDF Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
34 13215/38 szöveges PDF A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
35 13215/30 szöveges PDF A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága
36 13215/28 szöveges PDF A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága
37 13139/22 szöveges PDF Egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
38 13138/15 szöveges PDF Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
39 13099/29 szöveges PDF Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
40 13096/34 szöveges PDF A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
41 13096/30 szöveges PDF A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Sport- és turizmusbizottság
42 13096/26 szöveges PDF A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Sport- és turizmusbizottság
43 13096/25 szöveges PDF A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
44 13094/21 szöveges PDF A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
45 13091/31 szöveges PDF Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
46 13091/27 szöveges PDF Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Ifjúsági, szociális bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Oktatási, tudományos bizottság
47 13091/14 szöveges PDF Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Ifjúsági, szociális bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Oktatási, tudományos bizottság
48 13091/12 szöveges PDF Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
49 13091/11 szöveges PDF Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
50 13091/10 szöveges PDF Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
51 13091/1 szöveges PDF Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
52 13082/41 szöveges PDF Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
53 13081/9 szöveges PDF Az egyes fizetési szolgáltatókról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
54 13080/12 szöveges PDF A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
55 13055/10 szöveges PDF Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
56 13054/11 szöveges PDF A hitelbiztosítéki nyilvántartásról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
57 13054/8 szöveges PDF A hitelbiztosítéki nyilvántartásról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
58 13054/5 szöveges PDF A hitelbiztosítéki nyilvántartásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
59 13054/4 szöveges PDF A hitelbiztosítéki nyilvántartásról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
60 13053/9 szöveges PDF Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
61 13053/5 szöveges PDF Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság
62 13053/1 szöveges PDF Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
63 13052/2 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
64 13049/32 szöveges PDF Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
65 13048/10 szöveges PDF Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
66 13035/7 szöveges PDF Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
67 13035/3 szöveges PDF Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
68 12976/10 szöveges PDF A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
69 12974/8 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
70 12973/8 szöveges PDF Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, továbbá az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
71 12971/22 szöveges PDF A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
72 12953/11 szöveges PDF A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
73 12939/17 szöveges PDF A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
74 12939/16 szöveges PDF A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
75 12912/19 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
76 12912/14 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
77 12912/13 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
78 12912/12 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Kulturális és sajtóbizottság
79 12912/11 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
80 12912/10 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
81 12911/11 szöveges PDF A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
82 12910/26 szöveges PDF Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
83 12909/12 szöveges PDF A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
84 12908/18 szöveges PDF Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
85 12908/15 szöveges PDF Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága
86 12908/12 szöveges PDF Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága
87 12908/3 szöveges PDF Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
88 12865/3 szöveges PDF Az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
89 12846/11 szöveges PDF A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
90 12833/33 szöveges PDF Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
91 12833/29 szöveges PDF Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
92 12833/23 szöveges PDF Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
93 12833/5 szöveges PDF Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
94 12824/27 szöveges PDF Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
95 12824/22 szöveges PDF Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
96 12824/21 szöveges PDF Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
97 12824/20 szöveges PDF Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Mezőgazdasági bizottság, Sport- és turizmusbizottság, Költségvetési bizottság
98 12824/19 szöveges PDF Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
99 12824/18 szöveges PDF Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
100 12824/16 szöveges PDF Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Mezőgazdasági bizottság, Sport- és turizmusbizottság, Költségvetési bizottság
101 12824/15 szöveges PDF Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
102 12824/14 szöveges PDF Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
103 12824/13 szöveges PDF Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
104 12824/8 szöveges PDF Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
105 12792/69 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
106 12791/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
107 12790/7 szöveges PDF A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
108 12789/8 szöveges PDF A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
109 12767/3 szöveges PDF Az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese megválasztásáról (Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet) bizottsági állásfoglalás Alkotmányügyi bizottság
110 12695/3 szöveges PDF Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
111 12695/1 szöveges PDF Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
112 12694/1 szöveges PDF Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
113 12684/10 szöveges PDF Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
114 12617/26 szöveges PDF Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Sport- és turizmusbizottság
115 12617/25 szöveges PDF Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
116 12617/22 szöveges PDF Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Sport- és turizmusbizottság
117 12617/21 szöveges PDF Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
118 12617/20 szöveges PDF Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
119 12617/19 szöveges PDF Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
120 12617/18 szöveges PDF Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Sport- és turizmusbizottság
121 12615/22 szöveges PDF Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
122 12614/13 szöveges PDF A nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
123 12614/9 szöveges PDF A nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Honvédelmi és rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság
124 12614/6 szöveges PDF A nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi és rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság
125 12614/1 szöveges PDF A nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
126 12513/47 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
127 12415/1044 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről bizottsági ajánlás záró vitához Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
128 12415/964 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
129 12415/959 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
130 12415/796 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
131 12364/8 szöveges PDF A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
132 12100/16 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
133 12099/25 szöveges PDF A támogatott döntéshozatalról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Ifjúsági, szociális bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
134 12099/1 szöveges PDF A támogatott döntéshozatalról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
135 12097/4 szöveges PDF A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
136 12097/3 szöveges PDF A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
137 12096/2 szöveges PDF A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
138 12096/1 szöveges PDF A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
139 12095/6 szöveges PDF Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
140 12095/5 szöveges PDF Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
141 12095/4 szöveges PDF Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság
142 12094/15 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
143 12094/11 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
144 12094/10 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
145 12083/13 szöveges PDF A Normafa Park történelmi sportterületről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
146 12053/9 szöveges PDF A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
147 12030/6 szöveges PDF A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
148 12018/9 szöveges PDF Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
149 12015/10 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
150 12002/13 szöveges PDF A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
151 12002/9 szöveges PDF A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
152 12002/6 szöveges PDF A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
153 11897/3 szöveges PDF Az alapvető jogok biztosa megválasztásáról (Dr. Székely László) bizottsági állásfoglalás Alkotmányügyi bizottság
154 11776/12 szöveges PDF A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
155 11776/10 szöveges PDF A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
156 11776/8 szöveges PDF A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Kulturális és sajtóbizottság
157 11776/5 szöveges PDF A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Kulturális és sajtóbizottság
158 11729/7 szöveges PDF A Magyarországot megillető egyenlő elbánásról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
159 11657/23 szöveges PDF A panaszokról és közérdekű bejelentésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
160 11657/22 szöveges PDF A panaszokról és közérdekű bejelentésekről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
161 11657/17 szöveges PDF A panaszokról és közérdekű bejelentésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
162 11651/24 szöveges PDF A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
163 11564/9 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
164 11563/14 szöveges PDF Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
165 11532/9 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról egységes javaslat Alkotmányügyi bizottság
166 11532/8 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról támogatott sor Alkotmányügyi bizottság
167 11532/1 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról sürgősségi javaslat Alkotmányügyi bizottság
168 11523/5 szöveges PDF A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
169 11474/12 szöveges PDF A Magyar Nemzeti Bankról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
170 11473/8 szöveges PDF A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
171 11459/4 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
172 11459/3 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
173 11398/14 szöveges PDF Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
174 11301/5 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
175 11301/3 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
176 11300/7 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
177 11284/13 szöveges PDF A helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
178 11212/46 szöveges PDF A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
179 11210/15 szöveges PDF Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
180 11210/10 szöveges PDF Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
181 11209/18 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
182 11208/35 szöveges PDF Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
183 11208/33 szöveges PDF Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
184 11208/32 szöveges PDF Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
185 11207/14 szöveges PDF Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi és rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság
186 11207/1 szöveges PDF Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
187 11206/22 szöveges PDF A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
188 11205/14 szöveges PDF A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
189 11205/13 szöveges PDF A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
190 11201/12 szöveges PDF A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
191 11200/11 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
192 11200/10 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
193 11200/5 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
194 11200/4 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
195 11191/35 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
196 11191/32 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
197 11191/22 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
198 11191/21 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
199 11187/23 szöveges PDF A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
200 11187/22 szöveges PDF A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
201 11187/21 szöveges PDF A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
202 11187/19 szöveges PDF A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
203 11187/15 szöveges PDF A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
204 11187/11 szöveges PDF A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság
205 11187/3 szöveges PDF A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
206 11176/10 szöveges PDF A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
207 11176/6 szöveges PDF A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság
208 11176/5 szöveges PDF A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
209 11114/46 szöveges PDF Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
210 11113/56 szöveges PDF A halgazdálkodásról és a hal védelméről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
211 11112/25 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
212 11111/13 szöveges PDF Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
213 11111/12 szöveges PDF Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
214 11111/6 szöveges PDF Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
215 11111/5 szöveges PDF Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
216 11111/4 szöveges PDF Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
217 11110/9 szöveges PDF Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
218 11109/14 szöveges PDF Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
219 11108/15 szöveges PDF Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
220 11107/53 szöveges PDF Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
221 11106/8 szöveges PDF A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
222 11106/4 szöveges PDF A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi és rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság
223 11106/1 szöveges PDF A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
224 11105/31 szöveges PDF Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
225 11105/26 szöveges PDF Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
226 11105/19 szöveges PDF Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
227 11105/15 szöveges PDF Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
228 11105/14 szöveges PDF Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
229 11105/13 szöveges PDF Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
230 11104/9 szöveges PDF A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
231 11102/7 szöveges PDF A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
232 11101/12 szöveges PDF Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
233 11032/18 szöveges PDF A recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
234 10979/7 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
235 10960/11 szöveges PDF A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem, jövő nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
236 10906/4 szöveges PDF Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
237 10906/3 szöveges PDF Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
238 10904/13 szöveges PDF Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
239 10904/12 szöveges PDF Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
240 10904/9 szöveges PDF Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
241 10903/27 szöveges PDF Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
242 10902/13 szöveges PDF Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
243 10902/12 szöveges PDF Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
244 10902/10 szöveges PDF Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
245 10902/9 szöveges PDF Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
246 10901/21 szöveges PDF Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
247 10899/10 szöveges PDF A Kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati testületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
248 10897/8 szöveges PDF A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
249 10896/12 szöveges PDF A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
250 10895/4 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
251 10881/13 szöveges PDF A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
252 10858/13 szöveges PDF Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
253 10798/1 szöveges PDF A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolójának elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
254 10796/1 szöveges PDF A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
255 10767/13 szöveges PDF A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
256 10766/5 szöveges PDF Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról támogatott sor Alkotmányügyi bizottság
257 10750/42 szöveges PDF A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Oktatási, tudományos bizottság
258 10750/38 szöveges PDF A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
259 10750/35 szöveges PDF A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
260 10750/28 szöveges PDF A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Oktatási, tudományos bizottság
261 10750/25 szöveges PDF A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Oktatási, tudományos bizottság
262 10750/17 szöveges PDF A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Oktatási, tudományos bizottság
263 10750/16 szöveges PDF A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
264 10749/22 szöveges PDF A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
265 10749/18 szöveges PDF A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Honvédelmi és rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
266 10749/15 szöveges PDF A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi és rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
267 10748/15 szöveges PDF A fémkereskedelemről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
268 10747/5 szöveges PDF A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
269 10747/2 szöveges PDF A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
270 10746/19 szöveges PDF A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
271 10685/7 szöveges PDF A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
272 10685/6 szöveges PDF A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
273 10680/23 szöveges PDF Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
274 10594/11 szöveges PDF A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
275 10594/6 szöveges PDF A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
276 10594/5 szöveges PDF A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
277 10593/31 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
278 10593/26 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
279 10593/24 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
280 10593/23 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
281 10593/20 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
282 10593/8 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
283 10592/5 szöveges PDF Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
284 10578/2 szöveges PDF Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója a 2012. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
285 10571/68 szöveges PDF A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
286 10571/67 szöveges PDF A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
287 10516/13 szöveges PDF A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
288 10444/1 szöveges PDF Az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról (Dr. Juhász Imre) bizottsági állásfoglalás Alkotmányügyi bizottság
289 10383/17 szöveges PDF A rezsicsökkentések végrehajtásáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
290 10353/9 szöveges PDF A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
291 10328/14 szöveges PDF A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
292 10328/13 szöveges PDF A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
293 10328/9 szöveges PDF A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
294 10243/13 szöveges PDF A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
295 10241/18 szöveges PDF A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
296 10240/14 szöveges PDF Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
297 10238/14 szöveges PDF Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
298 10221/20 szöveges PDF A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
299 10221/16 szöveges PDF A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
300 10160/11 szöveges PDF A Finnugor Rokon Népek Napjáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
301 10102/38 szöveges PDF A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
302 10102/35 szöveges PDF A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
303 10102/34 szöveges PDF A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
304 10102/28 szöveges PDF A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
305 10094/36 szöveges PDF A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
306 10077/2 szöveges PDF A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
307 10053/17 szöveges PDF A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
308 10053/12 szöveges PDF A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság
309 10053/11 szöveges PDF A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság
310 10053/10 szöveges PDF A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
311 10052/10 szöveges PDF Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
312 10051/16 szöveges PDF A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
313 10051/12 szöveges PDF A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Kulturális és sajtóbizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
314 10051/11 szöveges PDF A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Kulturális és sajtóbizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
315 10048/23 szöveges PDF A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
316 10047/34 szöveges PDF A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
317 9929/53 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság
318 9929/52 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
319 9929/51 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
320 9929/50 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
321 9929/49 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
322 9929/47 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság
323 9929/46 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
324 9928/63 szöveges PDF A felnőttképzésről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
325 9926/11 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
326 9926/10 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
327 9926/6 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
328 9926/5 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
329 9875/20 szöveges PDF Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
330 9875/18 szöveges PDF Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
331 9875/14 szöveges PDF Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság
332 9875/13 szöveges PDF Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
333 9875/12 szöveges PDF Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság
334 9875/10 szöveges PDF Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
335 9875/1 szöveges PDF Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
336 9801/9 szöveges PDF Az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
337 9634/9 szöveges PDF A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
338 9598/11 szöveges PDF Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
339 9598/6 szöveges PDF Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
340 9598/5 szöveges PDF Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
341 9598/4 szöveges PDF Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
342 9559/8 szöveges PDF A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
343 9559/6 szöveges PDF A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
344 9559/5 szöveges PDF A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
345 9465/9 szöveges PDF A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
346 9465/8 szöveges PDF A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
347 9404/1 szöveges PDF Az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról (Dr. Salamon László) bizottsági állásfoglalás Alkotmányügyi bizottság
348 9400/5 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
349 9383/14 szöveges PDF A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális és sajtóbizottság
350 9383/13 szöveges PDF A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
351 9383/10 szöveges PDF A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális és sajtóbizottság
352 9246/32 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
353 9246/28 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Kulturális és sajtóbizottság
354 9246/27 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
355 9246/24 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Kulturális és sajtóbizottság
356 9245/27 szöveges PDF Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
357 9244/33 szöveges PDF Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
358 9244/29 szöveges PDF Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
359 9244/28 szöveges PDF Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
360 9244/24 szöveges PDF Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
361 9243/19 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
362 9243/11 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
363 9243/9 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
364 9243/1 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
365 9242/38 szöveges PDF A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
366 9242/34 szöveges PDF A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
367 9242/33 szöveges PDF A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
368 9242/32 szöveges PDF A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
369 9242/31 szöveges PDF A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
370 9242/30 szöveges PDF A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
371 9241/28 szöveges PDF Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
372 9240/39 szöveges PDF Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
373 9238/75 szöveges PDF A hegyközségekről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
374 9237/27 szöveges PDF Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
375 9236/6 szöveges PDF A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
376 9233/15 szöveges PDF Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
377 9233/11 szöveges PDF Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
378 9233/10 szöveges PDF Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
379 9233/9 szöveges PDF Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
380 9233/8 szöveges PDF Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
381 9233/7 szöveges PDF Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
382 9167/18 szöveges PDF Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
383 9165/10 szöveges PDF A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
384 9160/2 szöveges PDF A nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
385 9065/54 szöveges PDF Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
386 9063/13 szöveges PDF Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
387 8989/12 szöveges PDF Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
388 8989/11 szöveges PDF Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
389 8890/13 szöveges PDF Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
390 8890/9 szöveges PDF Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
391 8890/1 szöveges PDF Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
392 8889/65 szöveges PDF Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
393 8888/174 szöveges PDF A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
394 8887/22 szöveges PDF Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
395 8886/22 szöveges PDF A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
396 8880/9 szöveges PDF A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
397 8879/8 szöveges PDF A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
398 8878/1 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
399 8751/14 szöveges PDF A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
400 8750/102 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
401 8749/13 szöveges PDF A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
402 8737/12 szöveges PDF A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
403 8635/18 szöveges PDF Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
404 8584/3 szöveges PDF Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese megválasztásáról (Dr. Szabó Marcel) bizottsági állásfoglalás Alkotmányügyi bizottság
405 8572/8 szöveges PDF A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
406 8483/46 szöveges PDF A postai szolgáltatásokról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
407 8481/19 szöveges PDF A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
408 8441/13 szöveges PDF A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
409 8405/79 szöveges PDF A választási eljárásról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
410 8405/75 szöveges PDF A választási eljárásról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
411 8405/72 szöveges PDF A választási eljárásról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
412 8405/62 szöveges PDF A választási eljárásról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
413 8405/49 szöveges PDF A választási eljárásról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
414 8405/48 szöveges PDF A választási eljárásról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
415 8405/47 szöveges PDF A választási eljárásról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
416 8405/46 szöveges PDF A választási eljárásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
417 8404/12 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének második módosítása bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
418 8404/7 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének második módosítása kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
419 8404/6 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének második módosítása módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
420 8404/5 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének második módosítása bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
421 8345/1 szöveges PDF A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság felállításáról szóló 19/2012. (III. 14.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
422 8289/5 szöveges PDF Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság
423 8289/4 szöveges PDF Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
424 8289/3 szöveges PDF Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság
425 8289/2 szöveges PDF Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
426 8288/9 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének második módosítása bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
427 8286/42 szöveges PDF A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
428 8286/38 szöveges PDF A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
429 8286/37 szöveges PDF A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
430 8286/35 szöveges PDF A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
431 8274/13 szöveges PDF A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
432 8165/21 szöveges PDF A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
433 8137/3 szöveges PDF Egyes közjogi méltóságok halála esetén járó hozzátartozói nyugellátásokkal összefüggő törvényi rendelkezések módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
434 8099/32 szöveges PDF Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
435 7984/18 szöveges PDF Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
436 7984/12 szöveges PDF Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
437 7984/8 szöveges PDF Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
438 7984/1 szöveges PDF Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
439 7979/272 szöveges PDF A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
440 7971/231 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
441 7971/230 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
442 7971/216 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Mezőgazdasági bizottság
443 7971/215 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
444 7971/213 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Mezőgazdasági bizottság
445 7971/211 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
446 7971/193 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Mezőgazdasági bizottság
447 7955/26 szöveges PDF A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
448 7954/10 szöveges PDF A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
449 7953/23 szöveges PDF Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
450 7858/14 szöveges PDF Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
451 7772/24 szöveges PDF Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
452 7772/20 szöveges PDF Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi és rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
453 7768/17 szöveges PDF A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
454 7757/22 szöveges PDF Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
455 7757/17 szöveges PDF Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
456 7757/13 szöveges PDF Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
457 7757/1 szöveges PDF Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
458 7685/1 szöveges PDF "Az Országgyűlés tűzze napirendjére azt, hogy legyen önálló büntetőjogi törvényi tényállása a családon belüli erőszaknak Magyarországon" (országos népi kezdeményezés) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
459 7678/38 szöveges PDF Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
460 7677/32 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
461 7677/28 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
462 7677/27 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
463 7676/29 szöveges PDF Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
464 7676/25 szöveges PDF Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
465 7676/24 szöveges PDF Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
466 7676/23 szöveges PDF Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
467 7676/2 szöveges PDF Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
468 7675/67 szöveges PDF A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
469 7675/63 szöveges PDF A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
470 7674/16 szöveges PDF A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
471 7671/2 szöveges PDF A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
472 7669/18 szöveges PDF A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
473 7668/25 szöveges PDF A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
474 7667/132 szöveges PDF A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
475 7655/457 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről bizottsági ajánlás záró vitához Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
476 7655/431 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
477 7655/359 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
478 7655/354 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
479 7655/321 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
480 7494/8 szöveges PDF Az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
481 7494/7 szöveges PDF Az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
482 7493/4 szöveges PDF A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
483 7456/14 szöveges PDF A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
484 7417/26 szöveges PDF A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
485 7416/33 szöveges PDF Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
486 7415/76 szöveges PDF A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
487 7415/75 szöveges PDF A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
488 7415/74 szöveges PDF A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
489 7415/69 szöveges PDF A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Költségvetési bizottság
490 7415/62 szöveges PDF A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Költségvetési bizottság
491 7414/13 szöveges PDF Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
492 7410/4 szöveges PDF Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
493 7309/28 szöveges PDF Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
494 7309/27 szöveges PDF Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
495 7039/12 szöveges PDF Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
496 7037/23 szöveges PDF A pénzügyi tranzakciós illetékről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
497 7035/17 szöveges PDF Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
498 7035/13 szöveges PDF Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság
499 7035/12 szöveges PDF Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
500 7035/11 szöveges PDF Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
501 7035/10 szöveges PDF Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság
502 7035/1 szöveges PDF Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
503 7029/24 szöveges PDF A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
504 7029/23 szöveges PDF A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
505 7029/22 szöveges PDF A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
506 7028/29 szöveges PDF Az adózást érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
507 7028/28 szöveges PDF Az adózást érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
508 7028/27 szöveges PDF Az adózást érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
509 7022/65 szöveges PDF A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság
510 7022/59 szöveges PDF A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
511 7022/36 szöveges PDF A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
512 7022/26 szöveges PDF A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Kulturális és sajtóbizottság, Alkotmányügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság
513 6984/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
514 6970/6 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
515 6970/3 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
516 6960/81 szöveges PDF Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
517 6959/14 szöveges PDF Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
518 6959/12 szöveges PDF Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
519 6959/8 szöveges PDF Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
520 6959/2 szöveges PDF Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
521 6958/241 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
522 6958/240 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
523 6958/234 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság
524 6958/233 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
525 6958/231 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
526 6958/230 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
527 6958/215 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság
528 6958/214 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
529 6957/24 szöveges PDF Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
530