Készült: 2021.01.21.02:26:44 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

83. ülésnap, 45. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka zárószavazás előtti módosító javaslat elfogadva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:32

Felszólalások:  <<  45  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/6322/846. számú egységes költségvetésitörvény-javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Az Országgyűlés az egységes költségvetésitörvény-javaslatot 127 igen szavazattal, 58 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló T/6552. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6552/5. számon, összegző jelentését pedig T/6552/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/6552/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 126 igen szavazattal, 49 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/6552/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 128 igen szavazattal, 48 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló T/6457. számú törvényjavaslathoz benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslatról történő döntés és az elhalasztott zárószavazás.

Arra figyelemmel, hogy az Országgyűlés a július 2-ai ülésnapján a zárószavazás elhalasztásáról döntött, az előterjesztő T/6457/19. számon zárószavazást előkészítő módosító javaslatot nyújtott be. A Törvényalkotási bizottság zárószavazás előtti módosító javaslatát T/6457/20. számon, zárószavazás előtti jelentését pedig T/6457/21. számon terjesztette elő. Felhívom figyelmüket, hogy a házszabály 55. § (1) bekezdése alapján a zárószavazás előtti módosító javaslatról az Országgyűlés egyetlen szavazással dönt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/6457/20. számú zárószavazás előtti módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a zárószavazás előtti módosító javaslatot 174 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 10 tartózkodás mellett elfogadta.

Miután az Országgyűlés elfogadta a zárószavazás előtti módosító javaslatot, az elhalasztott zárószavazás során a módosított egységes javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a módosított T/6457/17. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosított egységes javaslatot 127 igen szavazattal, 57 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/6544. számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/6544. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 184 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Soron következik az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/6545. számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/6545. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 184 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Soron következik a központi költségvetés címrendjének módosításáról szóló H/6543. számú határozati javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát H/6543/5. számon, összegző jelentését pedig H/6543/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság H/6543/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 128 igen szavazattal, 53 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/6543/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 129 igen szavazattal, 52 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a mentelmi ügyek megtárgyalása és határozathozatala.

Tájékoztatom önöket, hogy Demeter Márta, LMP, országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítvány érkezett KSB.5259/2018/7-I. számon a legfőbb ügyésztől közvádas ügyben. Ezt az Országgyűlés elnöke megvizsgálásra átadta a Mentelmi bizottságnak. A Mentelmi bizottság H/6858. számon határozati javaslatot terjesztett elő Demeter Márta országgyűlési képviselő mentelmi jogával kapcsolatban, erről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

A határozathozatal előtt megadom a szót Hargitai Jánosnak, a bizottság elnökének, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni ötperces időkeretben. Elnök úr, parancsoljon!

Felszólalások:  <<  45  >>    Ülésnap adatai