Készült: 2022.11.28.15:56:26 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2002-2006

Bizottság: Önkormányzati bizottság
Önkormányzati bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/19194 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról Vígh Ilona (Fidesz) tárgysorozatba vételre vár  
2 T/19150 A helyi önkormányzati képviselők választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Mesterházy Attila (MSZP), Teleki László (MSZP), Németh Zsolt (Fidesz), Farkas Flórián (Fidesz) módosítók tárgyalása befejezve  
3 T/19083 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
4 T/19082 A Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
5 T/19076 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
6 T/18996 A postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosításáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
7 T/18903 Az ifjúsággal kapcsolatos egyes állami feladatokról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
8 T/18902 Egyes esélyegyenlőségi tárgyú törvények módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 T/18831 Az állami tulajdonban álló építés vagy mezőgazdasági termelés, vagy más tevékenység céljára használatba adott ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről Molnár Gyula (MSZP), Élő Norbert (MSZP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
10 T/18739 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról Dr. Wiener György (MSZP), Pál Tibor (MSZP), Dr. Kovács László (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
11 T/18709 A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 T/18635 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 T/18629 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 T/18628 A polgárőrségről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 T/18627 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról Gulyás József (SZDSZ), Fodor Gábor (SZDSZ) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
16 T/18626 A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosításáról Dr. Csiha Judit (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP), Pál Tibor (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
17 T/18372 "Communitas Fortissima" - Kercaszomor a legbátrabb faluról Bebes István (Fidesz), Németh Zsolt (független) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
18 T/18365 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
19 T/18362 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 T/18360 A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 T/18211 A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról és a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
22 T/18209 Az állat-egészségügyről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/18199 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 T/18108 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 T/18106 A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/18096 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 T/18095 Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 T/18089 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról Tatai-Tóth András (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 T/18088 Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ), Harrach Péter (Fidesz), Podolák György (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
30 H/18068 Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 H/18067 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 T/17968 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
33 T/17966 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/17965 Az oktatást érintő egyes törvények módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 T/17860 A postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosításáról Pettkó András (MDF), Herényi Károly (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Karsai Péter (MDF), Sisák Imre János (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/17796 A vasúti közlekedésről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 T/17795 A lobbitevékenységről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 T/17701 A kereskedelemről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/17700 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 T/17643 Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények szervezet-változással összefüggő módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 T/17631 A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvény módosításáról Dr. Mester László (MSZP), Szabados Ákos (MSZP), Hajdu László (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
42 T/17630 A postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosításáról Dr. Ódor Ferenc (Fidesz), Dr. Hargitai János (Fidesz), Dr. Hörcsik Richard (Fidesz), Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 T/17554 A postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosításáról Pettkó András (MDF), Herényi Károly (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Karsai Péter (MDF), Sisák Imre János (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/17549 A luxusadóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/17547 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 T/17535 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 T/17336 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 T/17335 A családtámogatási rendszer átalakításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 H/17296 A fokozottabb ár- és belvíz elleni védekezés és a károsultak megsegítése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről Balsay István (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
50 T/17290 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 H/17245 Érd város megyei jogú várossá nyilvánításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 T/17109 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Botka Lajosné (MSZP), Jauernik István (MSZP) módosítók tárgyalása befejezve  
53 T/16749 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény módosításáról Dr. Kelemen András (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 T/16402 A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 T/16401 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 T/16397 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 T/16396 A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 T/16391 A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvény módosításáról Arató Gergely (MSZP), Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP), Dr. Bakonyi Tibor (MSZP), Dr. Baráth Etele (MSZP), Bán Imre (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr. Csicsay Claudius Iván (MSZP), Csizmár Gábor (MSZP), Devánszkiné Dr.Molnár Katalin (MSZP), Donáth László (MSZP), Élő Norbert (MSZP), Filló Pál (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP), Hagyó Miklós (MSZP), Hajdu László (MSZP), Dr. Havas Szófia (MSZP), Hárs Gábor (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Horváth Csaba (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Dr. Katona Béla (MSZP), Dr. Kékesi Tibor (MSZP), Kiss Péter (MSZP), Dr. Kökény Mihály (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Lénárt László (MSZP), Mandur László (MSZP), Dr. Mester László (MSZP), Molnár Gyula (MSZP), Dr. Orosz Sándor (MSZP), Pál Tibor (MSZP), Podolák György (MSZP), Simon Gábor (MSZP), Dr. Steiner Pál (MSZP), Szabados Ákos (MSZP), Szabó Vilmos (MSZP), Dr. Szabó Zoltán (MSZP), Dr. Szanyi Tibor (MSZP), Dr. Tóth József (MSZP) és 3 képviselőtársuk. módosítók tárgyalása befejezve  
59 T/16387 A vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
60 T/16350 Az elektronikus információszabadságról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 T/16338 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról Horváth Csaba (MSZP), Göndör István (MSZP), Podolák György (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Dr. Csiha Judit (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/16305 A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/16303 A közérdekű önkéntes tevékenységről kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 T/16300 A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 T/16298 Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 T/16297 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 T/16283 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Tatai-Tóth András (MSZP), Simon Gábor (MSZP), Németh Erika (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
68 H/16057 Az Állami Számvevőszék 2004. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Számvevőszéki bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
69 T/16047 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
70 T/16018 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/15894 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról Dr. Steiner Pál (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
72 T/15888 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
73 T/15887 A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 T/15886 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
75 T/15821 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról Keller László (MSZP), Tóth Károly (MSZP), Jauernik István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
76 T/15818 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
77 T/15813 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Horváthné Stukics Erzsébet (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
78 T/15784 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
79 H/15679 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI.22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
80 J/15678 Az Állami Számvevőszék 2004. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
81 T/15648 Egyes munkajogi tárgyú törvények módosításáról Simon Gábor (MSZP), Németh Erika (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 T/15643 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról Dr. Csáky András (MDF), Sisák Imre János (MDF), Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 T/15641 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
84 T/15631 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról Tóth Károly (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
85 T/15528 Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról Rogán Antal (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
86 H/15433 Az önkormányzati parkolási rendszerek országos szintű egységesítésével kapcsolatos kormányzati feladatokról Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
87 T/15266 A parlagfű elleni védekezésről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 T/15264 Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 J/15234 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI.22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 H/15233 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 T/15199 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról Keller László (MSZP), Jauernik István (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
92 T/15164 A várossá nyilvánítással összefüggő egyes törvények módosításáról Dr. Suchman Tamás (MSZP), Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/15146 Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Sági József (Fidesz), Básthy Tamás (Fidesz), Bebes István (Fidesz), Dr. Gyimesi József (Fidesz), Horváthné Stukics Erzsébet (Fidesz), Kovács Ferenc (Fidesz), Dr. Hende Csaba (Fidesz), Németh Zsolt (független) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
94 T/14747 A várossá nyilvánítással összefüggő egyes törvények módosításáról Dr. Suchman Tamás (MSZP), Jauernik István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
95 J/14721 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2004 adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
96 J/14720 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2004. január 1 - december 31. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
97 J/14719 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2004. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
98 T/14709 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
99 T/14626 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról Dr. Bakonyi Tibor (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
100 T/14604 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
101 T/14561 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról Dr. Kékesi Tibor (MSZP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
102 T/14407 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról Kósa Lajos (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
103 H/14396 Az Országos Választási Bizottságnak a 2004. december 5-i országos népszavazásról szóló beszámolója elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
104 H/14395 A 2004. december 5-i országos népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
105 T/14338 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 J/14115 Az Országos Választási Bizottság beszámolója az Országgyűlésnek a 2004. december 5-i országos népszavazásról Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
107 J/14114 A 2004. december 5-i országos népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 T/13965 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 T/13673 A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 T/13446 Az újszülöttek egészségügyi intézmény által működtetett inkubátorban történő elhelyezése érdekében egyes törvények módosításáról Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 T/13343 "Civitas Fortissima" - Balassagyarmat, a legbátrabb városról Urbán Árpád (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
112 T/13304 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Dr. Bakonyi Tibor (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
113 T/13142 A távhőszolgáltatásról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 T/12720 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
115 H/12679 Az eltemettetés anyagi terheinek enyhítéséről Dr. Szili Katalin (MSZP), Kárpáti Zsuzsa (MSZP), Béki Gabriella (SZDSZ), Pettkó András (MDF), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
116 T/12678 A fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
117 T/12642 Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
118 H/12636 Az Önkormányzati parkolási rendszerek helyzetét felmérő eseti bizottság létrehozásáról Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
119 T/12497 A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkavállalók, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
120 T/12493 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
121 T/12490 A Prémium évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
122 H/12471 Tápiószele Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete feloszlatásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
123 T/12319 A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak képviseleti minta alapján történő 2005. évi felméréséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 T/12278 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Ékes József (MDF), Dr. Medgyasszay László (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 T/12250 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról Horváth Csaba (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
126 T/12217 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról Simon Gábor (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP), Németh Erika (MSZP), Filló Pál (MSZP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Földesi Zoltán (MSZP), Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP), Rózsa Endre (MSZP), Szabó Gyula (MSZP), Dr. Bóth János (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 T/12189 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Dr. Pap János (Fidesz), Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
128 T/11700 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
129 T/11696 A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Dr. Bakonyi Tibor (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
130 T/11695 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról Kárpáti Zsuzsa (MSZP), Dr. Schvarcz Tibor (MSZP), Dr. Havas Szófia (MSZP), Dr. Czinege Imre (MSZP), Dr. Tóth István (MSZP), Dr. Nyul István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
131 T/11621 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
132 T/11289 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
133 T/11020 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
134 J/10820 Az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság munkájáról szóló jelentés elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 30/2004. (IV.6.) OGY határozat 3.2 pontjában megfogalmazott feladat teljesítéséről kormány (oktatási miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
135 T/10700 Nemzeti Petíció - az otthonteremtés állami támogatásáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Mádi László (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
136 H/10681 Az ápolási díj összegének a mindenkori minimálbérhez történő kötéséről Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
137 T/10557 Nemzeti Petíció - az egészséges élet lehetőségét biztosító egyes törvények módosításáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Dr. Frajna Imre (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
138 T/10529 Nemzeti Petíció - az otthonteremtés állami támogatásáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Mádi László (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
139 T/10527 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
140 H/10521 Az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 61/2003. (V.28.) OGY határozat végrehajtásáról készült jelentés elfogadásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
141 J/10520 Az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 61/2003. (V.28.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
142 T/10386 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves keretéről szóló 2003. évi CXVI. törvény módosításáról Pichler Imre László (MDF), Karsai Péter (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
143 T/10162 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról Lezsák Sándor (MDF), Dr. Dávid Ibolya (MDF), Herényi Károly (MDF), Balogh László (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Csampa Zsolt (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF), Ékes József (MDF), Font Sándor (MDF), Fülöp István (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Dr. Hende Csaba (MDF), Dr. Horváth Balázs (MDF), Dr. Medgyasszay László (MDF), Németh Zsolt (MDF), Pettkó András (MDF), Pichler Imre László (MDF), Püski András (MDF), Sisák Imre János (MDF), Szászfalvi László (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
144 T/10146 Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról Dr. Bőhm András (SZDSZ), Dr. Tóth József (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
145 T/10137 A hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályokat tartalmazó egyes törvények módosításáról, illetve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
146 T/10106 Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével összefüggő módosításáról Gusztos Péter (SZDSZ) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
147 T/10011 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
148 H/9981 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-1998. évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Környezetvédelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
149 T/9927 Az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elősegítését, valamint a felsőoktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról Dr. Jánosi György (MSZP), Dr. Magda Sándor (MSZP), Tatai-Tóth András (MSZP), Arató Gergely (MSZP), Dr. Kozma József (MSZP), Botka Lajosné (MSZP), Dr. Balogh Miklós (MSZP), Földesi Zoltán (MSZP), Rózsa Endre (MSZP), Molnár József (MSZP), Gusztos Péter (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
150 H/9925 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1999-2000. évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Környezetvédelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
151 H/9872 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről Devánszkiné Dr.Molnár Katalin (MSZP), Kosztolányi Dénes (Fidesz), Fodor Gábor (SZDSZ), Hajdu László (MSZP), Nyakó István (MSZP), Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
152 T/9843 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
153 T/9837 A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
154 T/9770 A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Dr. Bakonyi Tibor (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
155 T/9698 A környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
156 H/9478 A kisgyermekes édesanyák tömegközlekedés általi utazásának támogatása Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
157 J/9450 Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításának vizsgálatáról kormány (pénzügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
158 T/9444 A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
159 T/9275 Egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
160 T/9263 Egyes törvények választásokkal összefüggő módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
161 H/9198 Az Állami Számvevőszék 2003. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Számvevőszéki bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
162 T/9197 A helyi önkormányzatok kötelező feladataihoz kapcsolódó egyes államháztartási támogatások biztosításáról Dr. Juhos Katalin (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
163 T/9186 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2003. évi LXI. törvény módosításáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Révész Máriusz (Fidesz), Kuzma László (Fidesz), Dr. Pósán László (Fidesz), Pánczél Károly (Fidesz), Sági József (Fidesz), Stolár Mihály (Fidesz), Tóth Ferenc (Fidesz), Karsai Péter (MDF), Pichler Imre László (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
164 T/9154 A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról Dr. Medgyasszay László (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
165 T/9133 Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
166 T/9132 Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
167 T/9127 Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
168 T/9126 A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
169 T/9125 Az Európa-tervvel és az európai uniós csatlakozással kapcsolatos, a belügyi ágazatba tartozó egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
170 T/9123 Az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
171 T/9122 A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
172 H/9083 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 2001-2002. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról Környezetvédelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
173 H/9058 Az iskolai tejfogyasztás "Igyál tejet" program módosításáról Herényi Károly (MDF), Csampa Zsolt (MDF), Pichler Imre László (MDF), Balogh László (MDF), Dr. Balsai István (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF), Dr. Dávid Ibolya (MDF), Ékes József (MDF), Font Sándor (MDF), Fülöp István (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Dr. Horváth Balázs (MDF), Karsai Péter (MDF), Dr. Kelemen András (MDF), Lezsák Sándor (MDF), Németh Zsolt (MDF), Pettkó András (MDF), Püski András (MDF), Sisák Imre János (MDF), Szászfalvi László (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
174 T/9057 A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról Dr. Kolber István (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
175 J/8929 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2003. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
176 J/8928 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2003. január 1- december 31. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
177 J/8927 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2003. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
178 J/8813 Az Állami Számvevőszék 2003. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
179 H/8794 Az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság munkájáról szóló jelentés elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről Oktatási bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
180 T/8766 A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
181 T/8765 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
182 T/8764 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
183 H/8682 Az európai parlamenti választások tisztaságát és átláthatóságát szolgáló kormányzati intézkedésekről Herényi Károly (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
184 T/8672 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
185 J/8665 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 2001-2002. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
186 T/8540 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), Gőgös Zoltán (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
187 T/7730 A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
188 T/6776 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
189 T/6459 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
190 T/6334 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának fejlesztéséről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
191 T/6326 A sportról kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
192 T/6314 A közbeszerzésekről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
193 T/6264 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CXXXVI. törvény módosításáról Devánszkiné Dr.Molnár Katalin (MSZP), Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP), Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ), Gusztos Péter (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
194 T/6234 Egyes törvények környezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
195 T/6231 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény és egyéb munkajogi tárgyú törvények módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
196 T/6229 A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
197 H/6195 A 2003-2015-ig szóló magyar közlekedéspolitikáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
198 T/5784 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról Horváth Csaba (MSZP), Hegyi Gyula (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
199 T/5705 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
200 T/5681 A postáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
201 T/5680 Az elektronikus hírközlésről kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
202 H/5621 A "Parlagfűmentes Magyarországért" eseti bizottság jelentésének elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről Parlagfűmentes Magyarországért bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
203 J/5620 A "Parlagfűmentes Magyarországért" eseti bizottság munkájáról Parlagfűmentes Magyarországért bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
204 T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
205 T/5585 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
206 T/5482 Az adózás rendjéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
207 T/5481 A környezetterhelési díjról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
208 T/5479 A fogyasztói árkiegészítésről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
209 T/5478 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
210 H/5473 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2002. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
211 J/5471 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2002. évben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
212 T/5279 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról, figyelemmel a 2004. évi európai parlamenti választások előkészítésére Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
213 T/5021 A temetési támogatásról Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Harrach Péter (Fidesz), Soltész Miklós (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
214 T/4966 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
215 T/4927 A társasházakról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
216 T/4489 A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
217 T/4488 A jogalkotásról kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
218 T/4487 Az Alkotmánybíróságról kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
219 T/4486 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
220 T/4413 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról Dr. Józsa István (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
221 H/4393 A 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
222 H/4287 A települési szilárd és folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás biztosításáról az egyes településeken Parragh Dénes (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
223 T/4261 A polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
224 H/4205 Az Európai Unióhoz történő csatlakozásról tartott 2003. április 12-i országos népszavazásról szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
225 H/4204 A 2003. április 12-i országos ügydöntő népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
226 H/4177 Az iskolai tejfogyasztás "Igyál tejet" programjáról Dr. Czinege Imre (MSZP), Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP), Kis Péter (MSZP), Farkas Imre (MSZP), Jauernik István (MSZP), Herbály Imre (MSZP), Dr. Balogh Miklós (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
227 H/4176 A kisvárosi körzetközpont normatíva létrehozásáról Dr. Bóka István (Fidesz), Nógrádi Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
228 T/4174 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
229 T/4138 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
230 H/4126 A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról szóló 39/2001. (VI. 18.) OGY határozat végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról kormány (az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
231 J/4125 A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról szóló 39/2001. (VI. 18.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
232 T/4008 A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza megépítésének állami támogatásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
233 T/3991 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény módosításáról Dr. Bóka István (Fidesz), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Dr. Bartha László (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
234 T/3946 A Nemzeti Civil Alapprogramról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
235 T/3918 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársaságra és az Államháztartási Hivatalra vontakozó egyéb törvényi rendelkezések módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
236 T/3916 A helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók 2003. évi új címzett támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
237 J/3802 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1999-2000. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
238 T/3780 Az orvosok és más egészségügyi dolgozók jogállásának egyes kérdéseiről (Új cím:Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről) kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
239 T/3735 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
240 T/3591 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
241 T/3560 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
242 T/2702 Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
243 T/2701 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
244 H/2696 Az Állami Számvevőszék 2002. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Számvevőszéki bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
245 J/2662 A helyi és kisebbségi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2002. október 20-ai általános választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatának megválasztásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
246 J/2661 A helyi és kisebbségi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2002. október 20-ai általános választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatának megválasztásáról Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
247 J/2545 Az Állami Számvevőszék 2002. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
248 J/2528 Az adatvédelmi biztos 2002. évi tevékenységéről adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
249 J/2527 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről (2002. január 1 - december 31.) nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
250 J/2526 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2002. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
251 T/2275 Egyes adótörvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
252 T/2052 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
253 T/2016 A pártfogókra vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
254 H/1862 A gyermekek és ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2001. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
255 J/1861 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2001. évben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
256 T/1819 A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról (üvegzseb) kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
257 T/1817 Az Országos Területrendezési Tervről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
258 H/1813 Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
259 T/1665 A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény, az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
260 T/1616 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
261 T/1471 A közlekedésről szóló egyes törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
262 T/1468 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
263 J/1387 A családok hajléktalanságának megelőzéséről kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
264 T/1317 A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
265 T/1312 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról Dr. Gémesi György (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
266 T/1224 Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
267 T/1220 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
268 T/1219 Az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
269 T/1202 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. törvény, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
270 T/949 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
271 T/946 Az egyszerűsített vállalkozói adóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
272 T/945 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
273 T/944 Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról, a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
274 T/912 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról Dr. Nagy Sándor (MSZP), Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
275 H/911 Az Állami Számvevőszék 2001. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Számvevőszéki bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
276 T/886 A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
277 H/860 Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
278 T/780 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
279 T/768 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról Csabai Lászlóné (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
280 T/762 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
281 J/654 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációja helyzetéről - 2000. kormány (külügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
282 J/653 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről - 1999. kormány (külügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
283 J/652 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről - 1998. kormány (külügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
284 J/645 Az 1999. év végén és a 2000. év elején kialakult belvizek miatti védekezési költségekre a helyi önkormányzatoknak nyújtandó vis maior tartalék-, illetve a vízügyi szervek védekezési támogatási előirányzatának megemeléséről kormány (belügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
285 J/644 Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető ár- és belvízkárok következményeinek elhárításáról szóló 2303/1998. (XII.30.) Korm. határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
286 J/640 A régiók, a megyék és a kistérségek társadalmi, gazdasági és infrastrukturális kapcsolatrendszerének alakulásáról, valamint a régiók lehatárolásának vizsgálatáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
287 J/639 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-1998. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
288 T/458 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény módosításáról Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Szita Károly (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
289 H/392 A 2002. évi önkormányzati és kisebbségi, valamint országos kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
290 T/354 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Rogán Antal (Fidesz), Gyürk András (Fidesz), Szijjártó Péter (Fidesz), Dr. Balsai István (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
291 T/214 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
292 H/63 A családok hajléktalanságának megelőzéséről Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP), Béki Gabriella (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
293 J/8 Az Állami Számvevőszék 2001. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
294 J/5 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2001. évi tevékenységéről nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
295 J/4 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2001. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve