Készült: 2024.05.24.18:13:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

21. ülésnap, 243. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:26

Felszólalások:  <<  243  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Most felkérem Móring József Attila jegyző urat, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat, a Hungarikum Bizottság két megválasztott tagját pedig, hogy kézjegyükkel lássák el azokat. (Megtörténik. ? Az esküokmányt aláírató Móring József Attila gratulál Lezsák Sándornak és dr. Simicskó Istvánnak, és átadja az aláírt esküokmány egyik példányát. ? Lezsák Sándornak és dr. Simicskó Istvánnak elsőként dr. Semjén Zsolt, majd Tóbiás József, Harrach Péter, Volner János, dr. Schiffer András és Rogán Antal gratulál.) Köszönöm.

Tisztelt Országgyűlés! Lezsák Sándor és Simicskó István uraknak megválasztásukhoz az Országgyűlés és a magam nevében gratulálok, munkájuk folytatásához sok sikert kívánok.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy a frakciók bizottsági tagcserékre nem tettek javaslatot, személyi döntésekre a mai napon nem kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most tárgysorozatba vételről történő döntésekre kerül sor. Emlékeztetem önöket, hogy az MSZP képviselőcsoportjának kérelme alapján az Országgyűlés már lefolytatta az Európai Unió és a NATO értékei melletti kiállásról szóló H/1208. számú határozati javaslat tárgysorozatba-vételi vitáját.

Most a szavazás következik. Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e Tóbiás József és más képviselők, MSZP, H/1208. számmal előterjesztett határozati javaslatát.

Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 27 igen szavazattal, 127 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! Emlékeztetem önöket, hogy a Jobbik képviselőcsoportjának kérelme alapján az Országgyűlés már lefolytatta a Déli Áramlat nemzetközi földgázvezeték magyarországi szakaszának megépítésével kapcsolatos megállapodás megkötésének folyamatát felügyelő eseti bizottság létrehozását kezdeményező H/492. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételének vitáját.

Most a szavazás következik. Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Vona Gábor és más képviselők, Jobbik, H/492. számon előterjesztett határozati javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 38 igen szavazattal, 109 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatali eljárásunk végére értünk. Most általános vitákkal folytatjuk munkánkat. (Rövid szünet. ? Mozgás.)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, akik halaszthatatlan közfeladatuk ellátása miatt a további vitában nem vesznek részt, az üléstermet csendben hagyják el.

(18.10)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Az előterjesztés T/53. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztés részletes vitáját kijelölt bizottságként a Külügyi bizottság folytatja le. Megkérdezem, hogy a Belügyminisztérium részéről ki kívánja az expozét ismertetni. (Jelzésre:) Megadom a szót Kontrát Károly államtitkár úrnak. Öné a szó, államtitkár úr.

Felszólalások:  <<  243  >>    Ülésnap adatai