Készült: 2024.05.19.03:34:11 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

266. ülésnap, 172. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 10:40

Felszólalások:  <<  172  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. Most határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek helyüket elfoglalni. Kérem azon képviselőtársaimat, akik még a folyosón tartózkodnak, szíveskedjenek bejönni és elfoglalni helyüket. (Általános zaj.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, szíveskedjenek helyüket elfoglalni, és ellenőrizzék kártyájukat, elhelyezték-e a szavazógépben. Megkezdjük a döntéshozatalt. Tisztelt Országgyűlés! Kérem tehát, mielőtt a szavazást megkezdjük, foglaljuk el helyüket. Amennyiben elfoglalták helyüket és szavazókártyájukat elhelyezték, megkezdjük munkánkat.

Tisztelt Országgyűlés! Most a részletes vitára bocsátások következnek. (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.)

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló T/10507. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 257 igen szavazattal, 38 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló T/10327. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 234 igen szavazattal, 33 nem szavazat ellenében, 38 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/10402. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 270 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 35 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Finnugor Rokon Népek Napjáról szóló határozati javaslat záróvitája és zárószavazása. Horváth János, Fidesz, Latorcai János, KDNP, Gruber Attila, Fidesz, Mandur László, MSZP, Gyöngyösi Márton, Jobbik, Szilágyi Péter független képviselők önálló indítványát H/10160. számon, az egységes javaslatot pedig H/10160/9. számon kapták kézhez a képviselők. Az egységes javaslathoz benyújtott módosító javaslatról az alkotmányügyi bizottság elkészítette ajánlását, amely H/10160/11. számon elérhető.

Felhívom figyelmüket, hogy a záróvitában a képviselőcsoportok számára 5-5 perc, a független képviselők számára összesen 3 perc áll rendelkezésre.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1. pontjára. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Jelzésre:) Megadom a szót Patay Vilmos képviselő úrnak. (Jelzésre:) Patay Vilmos képviselő úr tévedésből nyomott gombot. (Derültség. - Folyamatos zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Mivel felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! A Jobbik-frakció kérésére most a módosító javaslatról határozunk.

Az 1. pontban Novák Előd az egységes javaslat bevezető részének módosítását kezdeményezi, amelyben a finnugor nyelvrokonságra utal.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 41 igen szavazattal, 285 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.

Tájékoztatom önöket, hogy korábban elfogadott módosító javaslatra figyelemmel az előterjesztés címe megváltozott.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a finnugor nyelvrokonsággal rendelkező népek napjáról szóló H/10160. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 314 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 17 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Gárdonyi Géza-emléknapról szóló határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. L. Simon László, Nyitrai Zsolt és Gyimesi Endre, Fidesz, képviselők önálló indítványát H/9310. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig H/9310/4. számon kapták kézhez.

Az előterjesztők jelezték, hogy nem kívánnak élni a zárszó lehetőségével. Most a határozathozatalok következnek.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők az ajánlás 1. és 2. pontjait támogatják. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 333 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 9 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

(17.00)

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Következik a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. L. Simon László és Gulyás Dénes képviselők, Fidesz, önálló indítványát T/10353. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/10353/4. és 5. számon kapták kézhez.

Az előterjesztők jelezték, hogy nem kívánnak élni a zárszó lehetőségével, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1. és 2. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az ajánlás 2. pontjáról az MSZP szavazást kért.

Az előterjesztők a kiegészítő ajánlás 1., 2. és 3. pontját támogatják. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadják-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 298 igen szavazattal, 46 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP-frakció kérésére figyelemmel az ajánlás 2. pontjában szereplő indítványról még határoznunk kell. Ebben Nyakó István a 3. §-ban a világörökségi törvény 4/A. § (3) bekezdésének módosításával azt kezdeményezi, hogy a vagyontárgy állami tulajdonba adása helyett a további hasznosítás törvényi feltételeit tartsa be a gazdálkodó szervezet. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 64 igen, 286 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/10240. számon, az egységes javaslatot pedig T/10240/12. számon kapták kézhez a képviselők. Az egységes javaslathoz benyújtott módosító javaslatról az alkotmányügyi bizottság elkészítette ajánlását, amely T/10240/14. számon elérhető.

Kezdeményezem, hogy a záróvitát egy szakaszban folytassa le az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-11. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, az általános... (Zaj, közbeszólások.)

Tisztelt Országgyűlés! Később jelentek meg a nevek. Megadom a szót Sneider Tamás képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportjából. Öné a szó, képviselő úr.

Felszólalások:  <<  172  >>    Ülésnap adatai