Készült: 2022.12.06.14:04:27 Dinamikus lap

Bizottság által benyújtott indítványok 2010-2014


Önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Benyújtók
1 T/12636 szöveges PDF A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetéséről Költségvetési bizottság
2 T/12514 szöveges PDF A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról Költségvetési bizottság
3 H/11131 szöveges PDF Az Állami Számvevőszék 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről Költségvetési bizottság
4 T/9182 szöveges PDF A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről Költségvetési bizottság
5 T/8445 szöveges PDF A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Költségvetési bizottság
6 H/7494 szöveges PDF Az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről Költségvetési bizottság
7 T/4906 szöveges PDF A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről Költségvetési bizottság
8 T/4469 szöveges PDF Az Országos Rádió és Televízió Testület, valamint jogutódja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Költségvetési bizottság
9 H/3427 szöveges PDF Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről Költségvetési bizottság
10 T/1787 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. számú törvény módosításáról Költségvetési bizottság
11 T/1785 szöveges PDF A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetéséről Költségvetési bizottság
12 T/1784 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról Költségvetési bizottság
13 T/1291 szöveges PDF Az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Költségvetési bizottság
14 H/1263 szöveges PDF Az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Költségvetési bizottság
15 H/532 szöveges PDF A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2009. éves jelentésének elfogadásáról Költségvetési bizottság
16 H/188 szöveges PDF Az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság létrehozásáról Költségvetési bizottság

Nem önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Típus Benyújtók
1 13628/15 szöveges PDF A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Külügyi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
2 13628/9 szöveges PDF A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Külügyi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
3 13478/10 szöveges PDF A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
4 13478/4 szöveges PDF A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
5 13254/33 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Költségvetési bizottság
6 13254/25 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Költségvetési bizottság
7 13253/46 szöveges PDF Egyes házszabályi rendelkezésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Költségvetési bizottság
8 13253/42 szöveges PDF Egyes házszabályi rendelkezésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Költségvetési bizottság
9 13094/17 szöveges PDF A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási, tudományos bizottság, Sport- és turizmusbizottság, Költségvetési bizottság
10 13094/16 szöveges PDF A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási, tudományos bizottság, Sport- és turizmusbizottság, Költségvetési bizottság
11 13082/27 szöveges PDF Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
12 13082/6 szöveges PDF Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
13 13081/2 szöveges PDF Az egyes fizetési szolgáltatókról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
14 13080/8 szöveges PDF A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
15 13080/3 szöveges PDF A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
16 13035/7 szöveges PDF Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
17 12975/2 szöveges PDF Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
18 12974/8 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
19 12974/3 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság
20 12974/2 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
21 12846/7 szöveges PDF A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
22 12846/6 szöveges PDF A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
23 12846/5 szöveges PDF A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
24 12846/4 szöveges PDF A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
25 12833/29 szöveges PDF Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
26 12833/23 szöveges PDF Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
27 12833/1 szöveges PDF Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
28 12824/20 szöveges PDF Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Mezőgazdasági bizottság, Sport- és turizmusbizottság, Költségvetési bizottság
29 12824/16 szöveges PDF Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Mezőgazdasági bizottság, Sport- és turizmusbizottság, Költségvetési bizottság
30 12824/6 szöveges PDF Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
31 12792/64 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Költségvetési bizottság
32 12792/63 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Költségvetési bizottság
33 12792/60 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
34 12792/59 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
35 12792/58 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
36 12792/57 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
37 12792/56 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
38 12792/55 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
39 12792/54 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
40 12792/53 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
41 12792/52 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
42 12792/51 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
43 12792/50 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
44 12792/49 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
45 12792/48 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
46 12792/44 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
47 12792/2 szöveges PDF Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
48 12608/6 szöveges PDF Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Ifjúsági, szociális bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság
49 12608/3 szöveges PDF Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Ifjúsági, szociális bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság
50 12514/5 szöveges PDF A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról egységes javaslat Költségvetési bizottság
51 12514/4 szöveges PDF A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról támogatott sor Költségvetési bizottság
52 12513/44 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Költségvetési bizottság
53 12513/43 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Költségvetési bizottság
54 12513/40 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
55 12513/39 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
56 12513/38 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
57 12513/37 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
58 12513/36 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
59 12513/35 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
60 12513/32 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
61 12513/30 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
62 12513/29 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
63 12513/28 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
64 12513/27 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
65 12513/26 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
66 12513/25 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
67 12513/24 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
68 12513/23 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
69 12513/22 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
70 12513/21 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
71 12513/20 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
72 12513/6 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
73 12415/1044 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről bizottsági ajánlás záró vitához Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
74 12415/1038 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság
75 12415/1037 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
76 12415/1036 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
77 12415/1035 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
78 12415/1034 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
79 12415/1033 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
80 12415/1032 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
81 12415/1031 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
82 12415/1030 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
83 12415/1029 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
84 12415/1028 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
85 12415/1027 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
86 12415/1026 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
87 12415/964 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
88 12415/963 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről tájékoztató Költségvetési bizottság
89 12415/962 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
90 12415/959 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
91 12415/958 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
92 12415/957 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
93 12415/956 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
94 12415/955 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
95 12415/954 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
96 12415/953 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
97 12415/952 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
98 12415/951 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
99 12415/950 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
100 12415/949 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
101 12415/948 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
102 12415/947 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
103 12415/946 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
104 12415/945 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
105 12415/943 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
106 12415/942 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
107 12415/796 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
108 12415/14 szöveges PDF Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
109 12380/4 szöveges PDF A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
110 12100/16 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
111 12100/10 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Oktatási, tudományos bizottság
112 12100/9 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
113 12100/8 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
114 12100/7 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
115 12018/5 szöveges PDF Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
116 12015/10 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
117 12002/9 szöveges PDF A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
118 12002/8 szöveges PDF A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
119 12002/7 szöveges PDF A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
120 12002/6 szöveges PDF A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
121 12002/2 szöveges PDF A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
122 11564/5 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság
123 11564/4 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
124 11563/10 szöveges PDF Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság
125 11563/8 szöveges PDF Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
126 11563/7 szöveges PDF Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság
127 11548/5 szöveges PDF A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság
128 11548/4 szöveges PDF A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
129 11474/7 szöveges PDF A Magyar Nemzeti Bankról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
130 11474/5 szöveges PDF A Magyar Nemzeti Bankról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
131 11209/18 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
132 11209/11 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság
133 11209/10 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
134 11209/9 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
135 11209/8 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
136 11209/7 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
137 11209/6 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
138 11209/5 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
139 11208/28 szöveges PDF Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság
140 11208/27 szöveges PDF Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
141 11208/26 szöveges PDF Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
142 11208/25 szöveges PDF Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
143 11208/24 szöveges PDF Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
144 11208/23 szöveges PDF Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
145 11208/22 szöveges PDF Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
146 11208/21 szöveges PDF Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
147 11208/20 szöveges PDF Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság
148 11191/32 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
149 11191/22 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
150 11112/20 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság
151 11112/17 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság
152 11109/9 szöveges PDF Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Költségvetési bizottság
153 11109/5 szöveges PDF Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Költségvetési bizottság
154 11108/11 szöveges PDF Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
155 11102/3 szöveges PDF A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
156 10903/18 szöveges PDF Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
157 10903/6 szöveges PDF Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
158 10881/6 szöveges PDF A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
159 10881/5 szöveges PDF A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
160 10881/4 szöveges PDF A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
161 10858/9 szöveges PDF Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Sport- és turizmusbizottság, Költségvetési bizottság
162 10858/7 szöveges PDF Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Sport- és turizmusbizottság, Költségvetési bizottság
163 10809/3 szöveges PDF Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
164 10402/7 szöveges PDF A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság
165 10332/5 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
166 10332/4 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
167 10332/3 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
168 10332/2 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
169 10328/14 szöveges PDF A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
170 10328/12 szöveges PDF A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
171 10328/9 szöveges PDF A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
172 10263/1 szöveges PDF Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
173 10242/4 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság
174 10238/10 szöveges PDF Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Sport- és turizmusbizottság
175 10238/9 szöveges PDF Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól módosító javaslat Költségvetési bizottság
176 10238/8 szöveges PDF Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Sport- és turizmusbizottság
177 9930/6 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról pontosítás Költségvetési bizottság
178 9930/5 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság
179 9930/4 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
180 9773/1 szöveges PDF Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
181 9401/15 szöveges PDF Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság
182 9401/13 szöveges PDF Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
183 9401/12 szöveges PDF Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
184 9401/11 szöveges PDF Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
185 9401/10 szöveges PDF Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság
186 9401/9 szöveges PDF Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
187 9401/8 szöveges PDF Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
188 9401/7 szöveges PDF Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
189 9401/6 szöveges PDF Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
190 9239/7 szöveges PDF Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság
191 9167/14 szöveges PDF Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Gazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
192 9167/13 szöveges PDF Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
193 9167/12 szöveges PDF Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
194 9167/11 szöveges PDF Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Gazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
195 9166/9 szöveges PDF A közművezetékek adójáról bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság
196 9166/8 szöveges PDF A közművezetékek adójáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
197 9166/7 szöveges PDF A közművezetékek adójáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
198 9166/6 szöveges PDF A közművezetékek adójáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
199 8990/4 szöveges PDF Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság
200 8989/8 szöveges PDF Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
201 8989/7 szöveges PDF Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
202 8989/5 szöveges PDF Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
203 8967/19 szöveges PDF A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság
204 8967/18 szöveges PDF A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
205 8890/12 szöveges PDF Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Költségvetési bizottság
206 8890/9 szöveges PDF Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
207 8889/59 szöveges PDF Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság
208 8889/54 szöveges PDF Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Ifjúsági, szociális bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság
209 8832/10 szöveges PDF A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság
210 8832/9 szöveges PDF A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság
211 8832/8 szöveges PDF A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről módosító javaslat Költségvetési bizottság
212 8832/6 szöveges PDF A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
213 8750/94 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
214 8750/93 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
215 8750/92 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
216 8750/91 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
217 8750/90 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
218 8750/89 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
219 8750/88 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
220 8750/87 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
221 8750/86 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
222 8750/85 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
223 8750/84 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
224 8750/83 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
225 8750/82 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
226 8750/81 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
227 8750/80 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
228 8750/79 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
229 8750/78 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
230 8750/77 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
231 8750/76 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
232 8750/75 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
233 8750/74 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
234 8196/2 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
235 8099/28 szöveges PDF Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság
236 8099/27 szöveges PDF Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
237 8099/26 szöveges PDF Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
238 8099/25 szöveges PDF Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
239 8099/22 szöveges PDF Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság
240 7955/22 szöveges PDF A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság
241 7955/21 szöveges PDF A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
242 7955/20 szöveges PDF A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság
243 7954/6 szöveges PDF A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Mezőgazdasági bizottság
244 7954/5 szöveges PDF A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról módosító javaslat Költségvetési bizottság
245 7954/4 szöveges PDF A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról módosító javaslat Költségvetési bizottság
246 7954/3 szöveges PDF A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Mezőgazdasági bizottság
247 7954/2 szöveges PDF A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról módosító javaslat Költségvetési bizottság
248 7953/19 szöveges PDF Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
249 7953/18 szöveges PDF Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
250 7953/17 szöveges PDF Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
251 7953/16 szöveges PDF Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
252 7953/15 szöveges PDF Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
253 7953/14 szöveges PDF Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
254 7953/13 szöveges PDF Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
255 7927/7 szöveges PDF Az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság
256 7927/4 szöveges PDF Az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
257 7858/10 szöveges PDF Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Oktatási, tudományos bizottság
258 7858/8 szöveges PDF Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
259 7858/7 szöveges PDF Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
260 7858/6 szöveges PDF Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
261 7742/7 szöveges PDF A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
262 7677/25 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Költségvetési bizottság
263 7677/22 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
264 7677/21 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
265 7677/20 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
266 7677/19 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
267 7677/18 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
268 7677/17 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
269 7677/16 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
270 7677/15 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
271 7677/1 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
272 7669/17 szöveges PDF A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Költségvetési bizottság
273 7669/14 szöveges PDF A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság
274 7669/13 szöveges PDF A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
275 7669/12 szöveges PDF A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
276 7669/11 szöveges PDF A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
277 7669/10 szöveges PDF A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság
278 7669/1 szöveges PDF A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
279 7655/457 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről bizottsági ajánlás záró vitához Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
280 7655/450 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság
281 7655/449 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
282 7655/448 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
283 7655/447 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
284 7655/446 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
285 7655/445 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
286 7655/444 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
287 7655/443 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
288 7655/442 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
289 7655/441 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
290 7655/440 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
291 7655/439 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
292 7655/438 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
293 7655/437 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
294 7655/436 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
295 7655/435 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
296 7655/434 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
297 7655/433 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
298 7655/431 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
299 7655/430 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
300 7655/429 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
301 7655/428 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
302 7655/427 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
303 7655/426 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
304 7655/425 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
305 7655/424 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
306 7655/423 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
307 7655/422 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
308 7655/421 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
309 7655/420 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
310 7655/359 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
311 7655/358 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről háttéranyag Költségvetési bizottság
312 7655/357 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
313 7655/354 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
314 7655/353 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
315 7655/352 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
316 7655/351 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
317 7655/350 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
318 7655/349 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
319 7655/348 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
320 7655/347 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
321 7655/346 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
322 7655/345 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
323 7655/344 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
324 7655/343 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
325 7655/342 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
326 7655/341 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
327 7655/340 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
328 7655/339 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
329 7655/338 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről módosító javaslat Költségvetési bizottság
330 7655/321 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
331 7655/4 szöveges PDF Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
332 7494/6 szöveges PDF Az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről egységes javaslat Költségvetési bizottság
333 7494/5 szöveges PDF Az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről támogatott sor Költségvetési bizottság
334 7425/14 szöveges PDF A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság
335 7425/13 szöveges PDF A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
336 7425/11 szöveges PDF A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság
337 7425/8 szöveges PDF A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság
338 7415/69 szöveges PDF A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Költségvetési bizottság
339 7415/62 szöveges PDF A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Költségvetési bizottság
340 7037/19 szöveges PDF A pénzügyi tranzakciós illetékről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság
341 7037/18 szöveges PDF A pénzügyi tranzakciós illetékről módosító javaslat Költségvetési bizottság
342 7037/16 szöveges PDF A pénzügyi tranzakciós illetékről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság
343 7034/8 szöveges PDF A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság
344 7034/5 szöveges PDF A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság
345 7032/12 szöveges PDF A biztosítási adóról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság
346 7032/11 szöveges PDF A biztosítási adóról módosító javaslat Költségvetési bizottság
347 7032/10 szöveges PDF A biztosítási adóról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság
348 7031/18 szöveges PDF A távközlési adóról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság
349 7028/24 szöveges PDF Az adózást érintő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság
350 7028/22 szöveges PDF Az adózást érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság
351 7028/17 szöveges PDF Az adózást érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
352 7028/16 szöveges PDF Az adózást érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
353 7028/15 szöveges PDF Az adózást érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
354 6993/1 szöveges PDF Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
355 6946/1 szöveges PDF A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
356 6930/8 szöveges PDF A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
357 6930/3 szöveges PDF A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
358 6818/9 szöveges PDF A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
359 6818/7 szöveges PDF A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
360 6817/7 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének első módosítása bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
361 6390/70 szöveges PDF A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
362 6390/69 szöveges PDF A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
363 6390/68 szöveges PDF A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
364 6387/5 szöveges PDF A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
365 6187/10 szöveges PDF Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
366 6187/9 szöveges PDF Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
367 6187/7 szöveges PDF Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
368 6163/15 szöveges PDF A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
369 6163/10 szöveges PDF A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
370 6153/7 szöveges PDF Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
371 6153/5 szöveges PDF Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
372 6152/8 szöveges PDF A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
373 6152/4 szöveges PDF A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság
374 6152/3 szöveges PDF A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
375 6152/2 szöveges PDF A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság
376 6068/5 szöveges PDF A lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati intézkedésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Oktatási, tudományos bizottság, Költségvetési bizottság
377 5842/19 szöveges PDF A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
378 5842/16 szöveges PDF A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
379 5834/11 szöveges PDF A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Európai ügyek bizottsága, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
380 5834/5 szöveges PDF A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Európai ügyek bizottsága, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
381 5281/66 szöveges PDF A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság
382 5281/64 szöveges PDF A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság
383 5281/45 szöveges PDF A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság
384 5248/27 szöveges PDF A Magyar Nemzeti Bankról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
385 5248/16 szöveges PDF A Magyar Nemzeti Bankról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
386 5161/70 szöveges PDF A nemzeti vagyonról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Kulturális és sajtóbizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság, Költségvetési bizottság
387 5161/57 szöveges PDF A nemzeti vagyonról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Kulturális és sajtóbizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság, Költségvetési bizottság
388 5130/34 szöveges PDF Magyarország pénzügyi stabilitásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
389 5130/33 szöveges PDF Magyarország pénzügyi stabilitásáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
390 5130/32 szöveges PDF Magyarország pénzügyi stabilitásáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
391 5130/31 szöveges PDF Magyarország pénzügyi stabilitásáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
392 5130/30 szöveges PDF Magyarország pénzügyi stabilitásáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
393 5130/29 szöveges PDF Magyarország pénzügyi stabilitásáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
394 5130/27 szöveges PDF Magyarország pénzügyi stabilitásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
395 5096/4 szöveges PDF Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
396 5096/1 szöveges PDF Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
397 5069/44 szöveges PDF Az államháztartásról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Kulturális és sajtóbizottság
398 5069/40 szöveges PDF Az államháztartásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Kulturális és sajtóbizottság
399 5068/2 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben előírt egyes tartalékok felhasználásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Kulturális és sajtóbizottság
400 5067/35 szöveges PDF A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
401 5067/34 szöveges PDF A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról módosító javaslat Költségvetési bizottság
402 5067/33 szöveges PDF A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról módosító javaslat Költségvetési bizottság
403 5067/32 szöveges PDF A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról módosító javaslat Költségvetési bizottság
404 5067/31 szöveges PDF A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról módosító javaslat Költségvetési bizottság
405 5067/30 szöveges PDF A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról módosító javaslat Költségvetési bizottság
406 5067/29 szöveges PDF A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról módosító javaslat Költségvetési bizottság
407 5067/28 szöveges PDF A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról módosító javaslat Költségvetési bizottság
408 5067/27 szöveges PDF A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról módosító javaslat Költségvetési bizottság
409 5067/26 szöveges PDF A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról módosító javaslat Költségvetési bizottság
410 5067/25 szöveges PDF A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról módosító javaslat Költségvetési bizottság
411 5067/24 szöveges PDF A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról módosító javaslat Költségvetési bizottság
412 5067/23 szöveges PDF A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
413 5002/43 szöveges PDF A közszolgálati tisztviselőkről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság
414 5002/42 szöveges PDF A közszolgálati tisztviselőkről módosító javaslat Költségvetési bizottság
415 5002/37 szöveges PDF A közszolgálati tisztviselőkről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság
416 5002/2 szöveges PDF A közszolgálati tisztviselőkről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság
417 4906/6 szöveges PDF A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről egységes javaslat Költségvetési bizottság
418 4906/5 szöveges PDF A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről támogatott sor Költségvetési bizottság
419 4864/715 szöveges PDF A helyi önkormányzatokról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Sport- és turizmusbizottság, Költségvetési bizottság
420 4864/711 szöveges PDF A helyi önkormányzatokról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Sport- és turizmusbizottság, Költségvetési bizottság
421 4864/641 szöveges PDF A helyi önkormányzatokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Sport- és turizmusbizottság, Költségvetési bizottság
422 4858/29 szöveges PDF A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság
423 4832/26 szöveges PDF A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság
424 4832/25 szöveges PDF A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
425 4831/8 szöveges PDF Az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság
426 4662/196 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Költségvetési bizottság
427 4662/195 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Költségvetési bizottság
428 4662/180 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
429 4662/179 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
430 4662/178 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
431 4662/177 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
432 4662/176 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
433 4662/175 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
434 4662/174 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
435 4662/173 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
436 4662/172 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
437 4662/171 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
438 4662/170 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
439 4662/169 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
440 4662/168 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
441 4662/167 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
442 4662/166 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
443 4662/165 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
444 4662/164 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
445 4662/163 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
446 4662/162 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
447 4662/161 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
448 4662/160 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
449 4662/159 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
450 4662/158 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
451 4662/157 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
452 4662/156 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
453 4662/155 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
454 4662/154 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
455 4662/153 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
456 4662/152 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
457 4662/151 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
458 4662/150 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
459 4662/149 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
460 4662/148 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
461 4662/147 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Költségvetési bizottság
462 4662/117 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Sport- és turizmusbizottság
463 4659/33 szöveges PDF A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Oktatási, tudományos bizottság, Költségvetési bizottság
464 4659/25 szöveges PDF A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Oktatási, tudományos bizottság, Költségvetési bizottság
465 4656/83 szöveges PDF Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, Fogyasztóvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális és sajtóbizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási, tudományos bizottság, Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
466