Készült: 2022.08.19.21:27:22 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

248. ülésnap, 206. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 26:26

Felszólalások:  <<  206  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 4., 5., 10. és 14. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 6. és 9. pontjait.

Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e a támogatott indítványokat a külön szavazásra kért javaslat kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 210 igen szavazattal, 167 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a külön szavazásra kért indítványról döntünk.

A második kiegészítő ajánlás 3. pontjában a honvédelmi bizottság a 68. §-ban a törvény 326/A. §-ában határidőt terjeszt elő. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 375 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel még további indítványokról is döntenünk kell.

A második kiegészítő ajánlás 1. pontjában a honvédelmi bizottság a 3. § helyébe a törvény 20. §-ában az egyenruha-viselés szabályait terjeszti elő. A javaslat összefügg a második kiegészítő ajánlás 2. pontjával, így ezekről együtt döntünk. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás 1. pontjában szereplő javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 356 igen szavazattal, 19 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Az ajánlás 2. pontjában Lázár János a 7. §-ban a törvény 32. § (2) és (3) bekezdésének elhagyását kezdeményezi. Az alaprendelkezések a munkaidő-kedvezmény szabályait tartalmazzák. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 166 igen szavazattal, 213 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A harmadik kiegészítő ajánlás 1. pontjában az önkormányzati bizottság új rendelkezéssel egészíti ki a törvényjavaslatot. Ebben a törvény 36. §-ának kiegészítésével a hivatásos önkormányzati tűzoltók munkáltatói jogkörével kapcsolatban terjeszt elő szabályozást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 379 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Az ajánlás 8. pontjában Lázár János és Kontrát Károly az 52. §-ban a törvény 248. § (4) bekezdés b) pontjának módosítását kezdeményezik, amely a berendeltre vonatkozó külön szabályokat tartalmaz. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 171 igen szavazattal, 205 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

(18.30)

Az ajánlás 9. pontjában Lázár János és Kontrát Károly az 54. §-ban a törvény 264/G. § (2) bekezdésében a rendőrségi különleges állományba tartozók költségtérítéséről szóló szabályt egészítik ki a fedezetre vonatkozó rendelkezéssel. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 170 igen szavazattal, 210 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 11. pontjában a foglalkoztatási bizottság a 60. § (1) bekezdésében a törvény 308. § b) pontjában az "állományilletékes parancsnok" fogalmát módosítja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 39 igen szavazattal, 207 nem szavazattal, 134 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 11. pontjában Lázár János és Kontrát Károly a 69. §-ban a törvény 329. § (1) bekezdésének módosításával azt kezdeményezik, hogy a vám- és pénzügyőrség egyes tagjainak szolgálati viszonyára vonatkozó időszámítás szabályai változzanak meg. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 168 igen szavazattal, 209 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan javaslatról, amelyről kellett volna, de nem határozott az Országgyűlés. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10874. sorszámon, a bizottságok ajánlását pedig T/10874/9. és 11. sorszámon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó korábban már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az előterjesztő az ajánlás 4., 5. és 6. pontjait támogatja. Kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott indítványokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 378 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel még további indítványról is döntenünk kell.

A törvényjavaslat 1. §-ában a törvény 23. §-ának rendelkezéseiben az egyenruha-viselés szabályai szerepelnek. Ezeket három alternatív tartalmú indítvány módosítja.

Először az ajánlás 1. pontjában Csampa Zsolt indítványáról határozunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 163 igen szavazattal, 212 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most a kiegészítő ajánlás 1. pontjáról szavazunk, amelyet a honvédelmi bizottság terjesztett elő. A javaslat összefügg a kiegészítő ajánlás 2. pontjával, így ezekről együtt döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 365 igen szavazattal, 12 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 3. pontjában Lázár János és Csampa Zsolt a 3. §-ban a törvény 36. § (2) és (3) bekezdésének elhagyását javasolják. Az alaprendelkezések a munkaidő-kedvezmény részletszabályait tartalmazzák. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 165 igen szavazattal, 214 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/11002. sorszámon, az egységes javaslatot pedig T/11002/18. sorszámon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül.

Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összevont tárgyalásra tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/11002/21. sorszámú ajánlás 1-11. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom.

Megkérdezem Oláh Lajos államtitkár urat, kíván-e élni a megszólalás lehetőségével. (Jelzésre:) Jelzi, hogy nem.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Az előterjesztő módosító javaslatait az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e a javaslatokat az ajánlás 1-11. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 334 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 39 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11002. sorszámú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 289 igen szavazattal, 60 nem szavazattal, 27 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/10934. sorszámon, az egységes javaslatot pedig T/10934/23. sorszámon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül.

Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összevont tárgyalásra tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/10934/26. sorszámú ajánlás 1-4. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A záróvitát lezárom.

(18.40)

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Az ajánlás 1-4. pontjait az előterjesztő támogatja. Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e a támogatott javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 207 igen szavazattal, 170 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10934. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 206 igen szavazattal, 174 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/10554. számon, az egységes javaslatot pedig T/10554/1898. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összevont tárgyalásra tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/10554/1902. számú ajánlás 1-15. pontjaira. Kérem önöket, hogy felszólalásuk kezdetén a záróvita szabályainak megfelelően jelezzék, hogy melyik módosító javaslattal kapcsolatban kívánják ismertetni álláspontjukat.

Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben. Kérem, jelezze ezt a képernyőn, illetve a helyén ülve. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A záróvitát lezárom.

Megkérdezem Oszkó Péter pénzügyminiszter urat, kíván-e élni a megszólalás lehetőségével. (Dr. Oszkó Péter nemet int.) Nem.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk.

Az ajánlás 1-4., valamint 6-15. pontjait az előterjesztő támogatja. Ezek közül a Fidesz képviselőcsoportja külön szavazást kért az ajánlás 2. pontjáról, a 7., 8. és 9., valamint a 15. pontról.

Először a támogatott javaslatokról döntünk, a külön szavazásra kért indítványok kivételével. Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e a támogatott javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 207 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 174 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a külön szavazásra kért indítványokról döntünk.

Az ajánlás 2. pontjában az előterjesztő az 52. § (6) bekezdésének módosítását javasolja a szociális étkeztetéssel kapcsolatos hozzájárulással összefüggésben. A előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 381 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 7., 8. és 9. pontjaiban Molnár László az M44-es autóút előkészítési munkálatainak befejezésére javasol előirányzat-átcsoportosítást. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 222 igen szavazattal, 152 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 15. pontjában az előterjesztő a többcélú kistérségi társulások támogatására fordított előirányzatot módosítja. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 378 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A bizottsági állásfoglalásra figyelemmel még egy javaslatról döntenünk kell. Az ajánlás 5. pontjában Nagy László a 68. §-t az európai uniós támogatások elszámolására vonatkozó szabállyal egészíti ki. A költségvetési bizottság támogatja, az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 357 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadják-e (Zaj. - Az elnök csenget.) a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 201 igen szavazattal, 179 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Nagy taps az MSZP és az SZDSZ padsoraiban. - Folyamatos taps kíséretében Bajnai Gordon miniszterelnök kezet fog dr. Kóka János és Mesterházy Attila frakcióvezetőkkel, dr. Oszkó Péter pénzügyminiszterrel és Kiss Péter tárca nélküli miniszterrel. - Közbekiáltások a Fidesz padsoraiból: Bravó! - Az elnök csenget.)

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 201 igen szavazattal, 173 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnök úrtól.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/10380. számon, az egységes javaslatot pedig T/10380/17. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. (Zaj. - Az elnök csenget.) Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összevont tárgyalásra tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát T/10380/20. számú ajánlás 1. és 2. pontjaira. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. A benyújtott két indítványt az előterjesztő támogatja. A Fidesz képviselőcsoportja külön szavazást kért a 2. pontról.

Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e az ajánlás 1. pontjában szereplő indítványt.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 205 igen szavazattal, 169 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a külön szavazásra kért 2. pontról szavazunk. Ebben a költségvetési bizottság a 30. § (3) bekezdésében egyházi ingatlan birtokba adásával kapcsolatos rendelkezést módosít. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 373 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

(18.50)

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10380. sorszámú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 203 igen szavazattal, 169 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 204 igen szavazattal, 169 nem ellenében, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a pártfinanszírozás átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Tóbiás József és Puch László képviselők, MSZP, önálló indítványát T/4190. sorszámon megkapták. Mivel a törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatokat nem fogadta el az Országgyűlés, most annak eredeti szövegéről kell határoznunk.

A döntéshozatal előtt megkérdezem: a kormány álláspontját ki kívánja ismertetni? Megadom a szót Avarkeszi Dezső államtitkár úrnak.

Felszólalások:  <<  206  >>    Ülésnap adatai