Készült: 2022.08.18.12:13:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

240. ülésnap, 19. felszólalás
Felszólaló Dr. Katona Béla (MSZP)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 14:10

Felszólalások:  <<  19  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A házbizottság azt kezdeményezi, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló T/10554. számú előterjesztés újra megnyitott részletes vitáját 8 órás időkeretben tárgyalja meg az Országgyűlés. A napirendi ajánlás tartalmazza az időkeret felosztását is.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja 3 perces időkeretben felszólalhat. Megkérdezném azokat a képviselőket, akik a nagy zajban hallották, hogy mit mondtam, hogy óhajtanak-e 3 perces időkeretben felszólalni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok.

Akkor most határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a házbizottság javaslatának megfelelően azzal, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat újra megnyitott részletes vitáját 8 órás időkeretben tárgyalja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 175 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 91 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta.

(A jegyzői székben Török Zsoltot Nyakó István
váltja fel.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. Tájékoztatom önöket, hogy a házbizottság mai ülésén Házszabálytól való eltérés ügyében nem született egyetértés, ezért azt nem terjesztem az Országgyűlés elé. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki felszólalásra elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Most a napirend kiegészítésére és módosítására irányuló javaslatokról döntünk. A Fidesz-, az MSZP- és az SZDSZ-frakciók a napirend megváltoztatására összesen 12 javaslatot terjesztettek elő. Ezekről az indítványokról az eredmény egyértelmű megállapítása érdekében szavazógép alkalmazásával döntünk. Először a Fidesz kezdeményezéseiről döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a közélet megtisztítása érdekében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/10706. számú előterjesztés általános vitájával.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 117 igen szavazattal, 176 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/9379. számú előterjesztés általános vitájával.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 117 igen szavazattal, 183 nem ellenében a javaslatot nem támogatta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét az egyes törvényeknek a nemzeti filmvagyon privatizációját megakadályozó módosításáról szóló T/10020. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 118 igen szavazattal, 186 nem ellenében a javaslatot nem támogatta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló T/10018. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 133 igen szavazattal, 172 nem ellenében a javaslatot nem támogatta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról szóló T/8550. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 119 igen szavazattal, 187 nem ellenében a javaslatot nem támogatta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló T/10806. számú előterjesztés részletes vitájára ezen az ülésen ne kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 132 igen szavazattal, 182 nem ellenében a javaslatot nem támogatta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. számú előterjesztés általános vitájának folytatására ezen az ülésen ne kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 139 igen szavazattal, 181 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e, hogy az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/10977. számú előterjesztés általános vitájának lezárására ne kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 144 igen szavazattal, 175 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatta.

(13.50)

Most az MSZP kezdeményezéséről döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. számú törvény módosításáról szóló T/10077. számú előterjesztés módosító javaslatairól történő szavazással. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 183 igen szavazattal, 119 nem szavazat ellenében, 19 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta, így határozathozatalra a mai ülésünkön fog sor kerülni.

Tisztelt Országgyűlés! A következő előterjesztés napirendre vételét az MSZP- és az SZDSZ-frakció egyaránt kezdeményezte. Ezért kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló T/9057. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 206 igen szavazattal, 114 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta, az előterjesztés tárgyalására kedden este, utolsó napirendi pontként kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Az SZDSZ-frakció további két előterjesztéssel szeretné kiegészíteni ma kezdődő ülésünk napirendjét.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét az egyes törvényeknek az országgyűlési és önkormányzati képviselői, valamint a polgármesteri összeférhetetlenséggel kapcsolatos módosításáról szóló T/9005. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 23 igen szavazattal, 301 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség megteremtése érdekében címmel benyújtott T/6205. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 16 igen szavazattal, 310 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e napirendi ajánlásomat az előbbiekben elfogadott két módosítással együtt. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Igen, megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Most 13 óra 54 perc van, áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Tisztelt Országgyűlés! Fónagy János, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterhez: "Felelőtlenség vagy üzlet?" címmel. Képviselő úr, parancsoljon!

Felszólalások:  <<  19  >>    Ülésnap adatai