Készült: 2022.08.19.22:00:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

233. ülésnap, 27. felszólalás
Felszólaló Dr. Katona Béla (MSZP)
Felszólalás oka Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 11:45

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Úgy látom, az élénk vita után eljutottunk a határozathozatal lehetőségéhez. Felhívom a figyelmüket, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a Házszabálytól való eltéréshez a házbizottság T/10933/1. számú javaslata alapján.

Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 339 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Házszabálytól való eltérést elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most időkeretben történő tárgyalásról határozunk. A házbizottság azt kezdeményezi, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló T/10554. számú előterjesztés részletes vitájára 12 órás időkeretben kerüljön sor. A napirendi ajánlás tartalmazza az időkeret szokásos felosztását.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja háromperces időkeretben felszólalhat. Megkérdezem, kíván-e élni valaki ezzel a lehetőséggel. (Nincs jelzés.) Úgy látom, nem.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a házbizottság javaslatának megfelelően azzal, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat részletes vitáját 12 órás időkeretben folytassa le. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az időkeretet az Országgyűlés 196 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 140 tartózkodás mellett elfogadta.

(14.00)

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki felszólalásra elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Most a napirend kiegészítésére és módosítására irányuló javaslatokról döntünk. A Fidesz és az SZDSZ-frakció a napirend kiegészítésére további 9 javaslatot terjesztett elő. Ezekről az indítványokról a szavazási eredmény egyértelmű megállapítása érdekében szavazógép alkalmazásával döntünk.

Először a Fidesz kezdeményezéseiről javaslok dönteni.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/9379. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 151 igen szavazattal, 197 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot nem tűzte napirendjére.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét az egyes törvényeknek a nemzeti filmvagyon privatizációját megakadályozó módosításáról szóló T/10020. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 156 igen szavazattal, 194 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül az indítványt nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló T/10018. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 169 igen szavazattal, 183 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül az indítványt nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról szóló T/8550. számú előterjesztés általános vitájával.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 156 igen szavazattal, 195 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül az indítványt nem támogatta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a közélet megtisztítása érdekében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/10706. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 157 igen szavazattal, 195 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül az indítványt nem támogatta.

Most az SZDSZ-frakció által kezdeményezett kiegészítésekről döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló T/10016. számú előterjesztés általános vitájával.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 13 igen szavazattal, 336 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett az indítványt nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét az egyes törvényeknek az országgyűlési és önkormányzati képviselői, valamint a polgármesteri összeférhetetlenséggel kapcsolatos módosításáról szóló T/9005. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 17 igen szavazattal, 333 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett az indítványt nem támogatta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség megteremtése érdekében címmel benyújtott T/6205. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 9 igen szavazattal, 334 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett az indítványt nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló T/9057. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 10 igen szavazattal, 335 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett az indítványt nem támogatta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e napirendi ajánlásomat az előzőekben elfogadott módosítással. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Most 14 óra 7 perc van, áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a Házszabály 90. § (4) bekezdése, valamint az ügyrendi bizottság 36/1998-2002. ÜB. számú általános érvényű állásfoglalása alapján Németh Szilárdnak, a Fidesz képviselőjének I/10910. számon az igazságügyi és rendészeti miniszterhez benyújtott interpellációját az Országgyűlés elnöke visszautasította, mivel az interpelláció nem tartozik a megkérdezett miniszter feladatkörébe.

Tisztelt Országgyűlés! Németh Zsolt, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a külügyminiszterhez: "Ej, ráérünk arra még?" címmel. Németh Zsolt képviselő urat illeti a szó.

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai