Készült: 2022.08.18.12:00:26 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

226. ülésnap, 27. felszólalás
Felszólaló Dr. Katona Béla (MSZP)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 13:52

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most időkeretben történő tárgyalásról határozunk. A házbizottság azt kezdeményezi, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló T/10554. számú előterjesztést az Országgyűlés 30 órás időkeretben tárgyalja meg. A napirendi ajánlás tartalmazza az időkeret részletes felosztását.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja 3 perces időkeretben felszólalhat. Megkérdezem, kíván-e élni valaki ezzel a lehetőséggel. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nem. Akkor most határozathozatal következik.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a házbizottság javaslatának megfelelően azzal, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot 30 órás időkeretben tárgyalja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a képviselőház 166 igen szavazattal, 118 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

Kollégáim tájékoztattak, hogy Kálmán András gépe még nem működött; gondolom, nemmel szavazott. (Jelzésre:) Igennel.

A házbizottság azt is kezdeményezi, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/10679. számú előterjesztést az Országgyűlés 4 óra 40 perces időkeretben tárgyalja meg. A napirendi ajánlás tartalmazza az időkeret felosztását.

Megkérdezem, hogy a frakciók részéről óhajt-e valaki élni a 3 perces felszólalás lehetőségével. (Nincs jelentkező.) Ilyen nem látok.

Ezért kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a házbizottság javaslatának megfelelően azzal, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot 4 óra 40 perces időkeretben tárgyalja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 175 igen szavazattal, 126 nem ellenében, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki felszólalásokra elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhattak.

A Fidesz- és az SZDSZ-frakció a napirendet 11 előterjesztés tárgyalásával kívánja kiegészíteni. Ezekről az indítványokról a szavazási eredmény egyértelmű megállapítása érdekében szavazógép alkalmazásával döntünk. Először a Fidesz kezdeményezéseiről döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e az ülés napirendjét a King's City elnevezésű, Sukoró község külterületén megvalósuló turisztikai projekt létrehozásával kapcsolatos kormányzati tevékenységet feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló H/10171. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a parlament 306 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

Az előterjesztés tárgyalására ma este kerül sor.

(14.00)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/9379. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy 139 igen, 175 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az Országgyűlés az indítványt nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét az egyes törvények a nemzeti filmvagyon privatizációját megakadályozó módosításáról szóló T/10020. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy 137 igen, 180 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az Országgyűlés az indítványt nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló T/10018. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 153 igen, 169 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az indítványt elutasította.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról szóló T/8550. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 143 igen, 181 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az indítványt elutasította.

Most az SZDSZ-frakció által kezdeményezett kiegészítésekről döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló T/10016. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 13 igen, 310 nem szavazat mellett, 1 tartózkodással az indítványt elutasította.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét az egyes törvényeknek az országgyűlési és önkormányzati képviselői, valamint a polgármesteri összeférhetetlenséggel kapcsolatos módosításáról szóló T/9005. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - 22 igen, 306 nem, 0 tartózkodás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 22 igen, 306 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az indítványt elutasította.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség megteremtése érdekében címmel benyújtott T/6205. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 11 igen, 310 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett az indítványt elutasította.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló T/9057. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 18 igen, 307 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett az indítványt elutasította.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvénynek az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében történő módosításáról szóló T/9868. számú előterjesztés zárószavazásával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 185 igen szavazattal, 145 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az indítványt elfogadta.

A zárószavazásra a ma délutáni határozathozatalok körében kerülhet sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtéséért és elősegítéséért szóló H/6294. számú előterjesztés részletes vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 23 igen, 308 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az indítványt elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Most 14 óra 7 perc van, áttérünk az interpellációkra.

Tisztelt Országgyűlés! Németh Szilárd, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterhez: "Akar-e, képes-e megálljt parancsolni a magyar vasút esztelen és öncélú lerombolásának?" címmel. Németh Szilárd képviselőt illeti a szó.

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai