Készült: 2022.08.16.23:54:51 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

181. ülésnap, 89. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka A részletes vita újra megnyitva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 16:37

Felszólalások:  <<  89  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a költségvetési bizottság T/6571/416. számon előterjesztett módosító javaslatát, amely a 2009. évi főösszegeket tartalmazza.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a költségvetés főszámait 210 igen szavazattal, 168 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Taps az MSZP soraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! A költségvetési bizottság elkészítette tájékoztatóját T/6571/417. számon. Ez a számítástechnikai hálózaton és a holnapi naptól az interneten is elérhető.

Felhívom figyelmüket, hogy a Házszabály 121. § (7) bekezdése alapján a tájékoztatást követően a fejezetek bevételi, kiadási főösszegét, a hiány mértékét nem érintő kapcsolódó módosító javaslatokat lehet csak benyújtani.

Tájékoztatom önöket, hogy a számítógépes hálózaton elérhetők azok a módosító javaslatok, amelyekről a költségvetési bizottság döntése alapján csak a következő határozathozatal során kell szavazni.

Kérem a képviselőket, hogy a korábban benyújtott módosító indítványaikat az új főszámok ismeretében tekintsék át, és szükség szerint azokat új változatban terjesszék elő.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 121. § (7) bekezdése alapján a részletes vitát újból megnyitom, és egyben elnapolom. Ennek folytatására jövő heti ülésünkön kerül sor.

(15.40)

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat.

Soron következik az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem dr. Majtényi Lászlót, a testület elnökét és munkatársait, akik a helyszínen követik figyelemmel a szavazást. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.) A költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság önálló indítványát T/6676. számon kapták kézhez. Arra figyelemmel, hogy a törvényjavaslathoz módosító indítvány nem érkezett, most az előterjesztés eredeti szövegéről kell döntenünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/6676. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 200 igen szavazattal, 179 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/6749. számon kapták kézhez. Arra figyelemmel, hogy a törvényjavaslathoz módosító indítvány nem érkezett, most az előterjesztés eredeti szövegéről kell döntenünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/6749. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 379 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a hízott kacsából és libából előállított termékek védelméről szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Font Sándor, Bagi Béla, Fidesz, Herbály Imre, MSZP, Velkey Gábor, SZDSZ, Karsai Péter, MDF, Medgyasszay László, KDNP, képviselők önálló indítványát H/6394. számon, az egységes javaslatot pedig H/6394/6. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok nem érkeztek, záróvitára nem kerül sor.

A döntéshozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját ki kívánja ismertetni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a H/6394. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az országgyűlési határozati javaslatot 377 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Mester László, Hajdu László, Lamperth Mónika, Warvasovszky Tihamér, Ipkovich György, MSZP, képviselők önálló indítványát T/6665. számon, a költségvetési bizottság ajánlását pedig T/6665/3. számon kapták kézhez a képviselők. Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy az előterjesztői zárszó a részletes vita végén már elhangzott.

Arra figyelemmel, hogy a benyújtott módosító javaslat nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást és az előterjesztők sem támogatják az indítványt, erről nem kell szavaznia az Országgyűlésnek. Tisztelt Országgyűlés! A következő ülésünkön tehát a törvényjavaslat eredeti szövegéről kell határoznunk.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven "árnyék-titkosszolgálati" botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Gulyás József, Szabad Demokraták Szövetsége, képviselő önálló indítványát H/6429. számon, az alkotmányügyi bizottság ajánlását pedig H/6429/3. és 7. számokon kapták kézhez a képviselők. Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy az előterjesztői zárszó a részletes vita végén már elhangzott. Most a határozathozatal következik.

Az előterjesztő a határozati javaslathoz benyújtott valamennyi módosító javaslatot támogatja. Ezek közül az ajánlás 1. pontjában szereplő javaslatot benyújtója visszavonta, így erről nem határozunk.

A Fidesz képviselőcsoportja kérte, hogy a kiegészítő ajánlás 1. pontjáról külön szavazzon az Országgyűlés.

Először tehát a kiegészítő ajánlás 2. pontjában szereplő támogatott javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e ezt az indítványt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott javaslatot 215 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 155 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a Fidesz-frakció kérésének megfelelően a külön szavazásra kért javaslatról szavazunk, amelyet az alkotmányügyi bizottság a kiegészítő ajánlás 1. pontjában terjesztett elő. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 378 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló országgyűlési határozati javaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést H/6416. számon, az egységes javaslatot pedig H/6416/20. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi bizottság a benyújtott indítványról elkészítette ajánlását, amelyet H/6416/22. számon megkaptak.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1. pontjára. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni hatperces időkeretben. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, s így vélhetően Hiller István miniszter úr sem kíván élni a szólás lehetőségével.

Tisztelt Országgyűlés! Most a benyújtott módosító javaslatról szavazunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1. pontja szerint, amelyet az alkotmányügyi bizottság is támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 371 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

(15.50)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/6416. sorszámú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 211 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 159 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/6217. sorszámon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/6217/13. és 14. sorszámokon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy az államtitkári zárszó már elhangzott.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a kiegészítő ajánlás 1. pontjában szereplő indítvány szó szerint megegyezik az alap módosító javaslattal, ezért ez nem tekinthető kapcsolódó indítványnak, így az Országgyűlés nem is szavazhat róla.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 3., 5., 6. és 7. pontjait támogatja. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás 4. pontját. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott indítványokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 220 igen szavazattal, 158 nem ellenében elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel még további indítványokról is döntenünk kell.

Az ajánlás 1. pontjában Salamon László a 2. §-ban a büntető törvénykönyv 137. § 6. pontjában a hozzátartozó fogalmának elhagyását kezdeményezi. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 164 igen szavazattal, 215 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 2. pontjában Salamon László a 3. § elhagyására tesz javaslatot. Az alaprendelkezés a törvény 192. §-ában a kettős házasság vagy kettős bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése bűntettének törvényi tényállását tartalmazza. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 165 igen szavazattal, 213 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/5656. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/5656/127., 208. és 214. sorszámokon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott.

Felkérem a jegyzőt, ismertesse azokat a módosító javaslatokat, amelyek nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, vagy előterjesztőjük visszavonta.

Felszólalások:  <<  89  >>    Ülésnap adatai