Készült: 2022.08.07.23:52:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

177. ülésnap, 23. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 12:51

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr.

Tisztelt Képviselőtársaim! A házbizottság csütörtökön, illetve ma délben megtartott ülésén a Házszabálytól való eltérésekre tett javaslatot.

A H/6827/1. számú javaslatában azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés, annak érdekében, hogy az 1998. évi III. törvény 14. § (1) bekezdésében előírt 15 napos határidőn belül dönthessen a népszavazásról, az országos népszavazásról szóló H/6827. számú országgyűlési határozati javaslat tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el a Házszabálytól, hogy sürgősségről történő szavazásra, valamint bizottság kijelölésére ne kerüljön sor, módosító javaslatok benyújtására 2008. november 17-én, hétfőn, 15 óráig legyen lehetőség. Módosító javaslatok benyújtása esetén is az összevont általános és részletes vitára, a módosító javaslatokról történő szavazásra és a módosító javaslatok elfogadása esetén is a zárószavazásra november 17-én, hétfőn, azaz a mai napon kerüljön sor.

A Házszabály értelmében most képviselőcsoportonként egy képviselő és az elsőként szólásra jelentkező független képviselő felszólalására van lehetőség, ötperces időkeretben. Kérdezem, kívánnak-e ezzel élni. (Nincs jelzés.) Nem kívánnak.

Felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges.

Kérdezem tehát önöket, hozzájárulnak-e a Házszabálytól való eltéréshez a házbizottság imént általam elmondott H/6827/1. számú javaslata alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a Házszabálytól történő eltérést 359 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta.

A házbizottság a T/6645/4. számú javaslatában azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6645. számú törvényjavaslat tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el a Házszabálytól, hogy a módosító javaslatok benyújtására 2008. november 21-én, pénteken, 12 óráig legyen lehetőség.

Kérdezem, kíván-e bárki az ötperces felszólalás lehetőségével élni. (Nincs jelzés.) Nem kíván.

Határozathozatalunk következik. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hozzájárulnak-e a Házszabálytól való eltéréshez a házbizottság T/6645/4. számú, imént általam idézett javaslata alapján. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a Házszabálytól történő eltérést 364 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta.

A házbizottság mai ülésén nem született megállapodás a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló törvényjavaslat és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat mai tárgyalása és döntéshozatala érdekében szükséges Házszabálytól való eltérésről, így ennek a két előterjesztésnek a sürgős tárgyalásba vételéről a délutáni határozathozatalok keretében fogunk dönteni.

Tisztelt Képviselőtársaim! A házbizottság a T/6741/2. számú javaslatában azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló T/6741. számú törvényjavaslat tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el a Házszabálytól, hogy a módosító javaslatok benyújtására 2008. november 17-én, hétfőn, 17 óráig, azaz a mai napon 17 óráig legyen lehetőség, a módosító javaslatok benyújtása után még a mai napon a határozathozatalokra és a zárószavazásra is sor kerüljön.

Kérdezem, kíván-e bárki élni a felszólalás lehetőségével. (Nincs jelzés.) Nem jeleznek képviselőtársaim. Most a határozathozatalunk következik.

Kérdezem tehát önöket, hozzájárulnak-e a Házszabálytól való eltéréshez a T/6741/2. számú házbizottsági javaslat alapján, amelyről az imént tájékoztatást adtam. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a Házszabálytól való eltérést 362 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az előterjesztés tárgyalására képviselői felszólalások nélkül és döntéshozatalára a ma esti határozathozatalok sorában utolsóként kerül sor.

Most időkeretes tárgyalásra tett javaslatról kell határoznunk. A házbizottság azt javasolta, hogy az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló T/6571. számú javaslat részletes vitáját tízórás időkeretben folytassa le.

(14.00)

A napirendi ajánlás tartalmazza az időkeretek frakciónkénti felosztását is. A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármelyik képviselőcsoport egy tagja, valamint az elsőként jelentkező független képviselő háromperces időkeretben felszólalhat. Kérdezem, kíván-e bárki élni ezzel a lehetőséggel. (Nincs jelentkező.) Nem kíván. Határozathozatalunk következik. Felhívom figyelmüket, hogy az időkeretről gépi szavazással fogunk dönteni.

Kérdezem tehát önöket, tisztelt képviselőtársaim, egyetértenek-e a házbizottság azon javaslatával, amely a T/6571. számú költségvetési törvényjavaslat részletes vitájának tízórás időkeretben történő lefolytatását javasolja. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a tízórás időkeretben történő lefolytatását a 2009. évi költségvetés részletes vitájának 367 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.

Tisztelt Képviselőtársaim! A házbizottság mai ülésén nem született megállapodás az el nem fogadott interpellációhoz kapcsolódó bizottsági jelentés tárgyalásának menetéről, így erre a korábbi eljárási rend szerint kerül sor a mai napon.

Most soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, valamint a vezérszónoki rendben történő tárgyalásra elnöki jogkörömben terjesztettem elő javaslatomat. Napirendi ajánlásomat képviselőtársaim kézhez kapták. A benyújtott önálló indítványokról, a hatáskörökkel rendelkező bizottságok kijelöléséről honlapunkon szokás szerint tájékozódhatnak tisztelt képviselőtársaim.

A házbizottság mai ülésén a frakciók között megállapodás született arról, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló javaslat módosító javaslatainak határozathozatalára a mai napon nem kerül sor. Tájékoztatom önöket, hogy a környezetvédelmi törvény módosítását kezdeményező T/6442. számú törvényjavaslathoz, valamint a takarékos állami gazdálkodásról szóló T/6401. számú törvényjavaslathoz zárószavazás előtti módosító javaslatok érkeztek, így ezen előterjesztések esetében záróvitára is sor kerül. Napirendi ajánlásomat mindezek figyelembevételével terjesztettem tisztelt képviselőtársaim elé.

Most napirend-kiegészítésre, illetve módosításra irányuló javaslatokról fogunk határozni. A Fidesz képviselőcsoportja két előterjesztés részletes vitájával kívánja kiegészíteni a napirendet, az MSZP pedig javaslatot tett arra, hogy a T/6217. számú javaslat módosító javaslatairól történő határozathozatal ne szerepeljen az ülés napirendjén. A Fidesz képviselőcsoportja két kezdeményezéséről gépi szavazással fogunk dönteni.

Kérdezem tehát önöket, a Fidesz képviselőcsoportjának javaslata alapján kiegészítik-e az ülés napirendjét a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/295. számú előterjesztés részletes vitájával. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 165 igen szavazattal, 206 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította a javaslatot.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/1721. számú törvényjavaslat részletes vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 167 igen szavazattal, 205 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította ezt a javaslatot is.

Most pedig kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, egyetértenek-e a Szocialista Párt képviselőcsoportjának azon javaslatával, amely szerint ezen az ülésen ne kerüljön sor az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6217. számú törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatalára. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Az Országgyűlés jól látható többsége elfogadta ezt a javaslatot.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az általam előterjesztett napirendi ajánlást. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

A látható többség támogatja az elnöki napirendet.

Tisztelt Képviselőtársaim! A napirendet elfogadtuk. 14 óra 5 perc van, áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések, kérdések tárgyalására.

Tisztelt Képviselőtársaim! Először, mint ahogy jeleztem önöknek, a házbizottság mai ülésén a bizottsági jelentés tárgyalására vonatkozóan a frakciók között nem született konszenzus. Ezért a kiküldött napirendtől eltérően a jelentés tárgyalására a korábbi napirend szerint kerül sor.

2008. október 6-ai ülésünkön Zombor Gábor, a Fidesz képviselője, a szociális és munkaügyi miniszterhez címzett interpellációjára adott választ sem a képviselő, sem az Országgyűlés nem fogadta el. Ezért az interpellációt elnöki jogkörben kiadtam az ifjúsági, szociális és családügyi bizottságnak. A bizottság jelentését I/6353/1. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Először tízperces időkeretben a bizottság előadója, valamint a kisebbségi vélemény ismertetője, továbbá szintén tíz percben képviselő úr és Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter asszony kap majd szót.

Tisztelt Képviselőtársaim! Lombos István képviselő urat illeti a szó tízperces időkeretben, aki a bizottság jelentését szóban fogja kiegészíteni. Öné a szó, képviselő úr.

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai