Készült: 2021.03.02.18:19:31 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Zsigmond Barna Pál
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 129
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2021.02.16.(180)  176 Általános vita lefolytatása T/14940 A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai repülés területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 3:06
 192 Általános vita lefolytatása T/14942 A Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 1:54
 202 Általános vita lefolytatása T/14943 A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 3:32
 214 Általános vita lefolytatása T/14941 Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 2:38
 226 Általános vita lefolytatása T/14938 Az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 2:31
 238 Általános vita lefolytatása T/14939 A Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. június 28-án kelt, LE 3/38.1-19/50 számú Tagállami Értesítő és a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. október 11-én kelt, LE 3/38.1-19/70 számú Tagállami Értesítő kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 1:32
2020.12.14.(175)  167 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/14324 Mindig csak a magyarok ellen? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:10
 171 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/14324 Mindig csak a magyarok ellen? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 1:10
2020.12.01.(173)   26 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyeink" napirend előtti felszólalás 5:14
  32 Általános vita lefolytatása T/13933 A Magyarország Kormánya és Svédország Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 1:59
  48 Általános vita lefolytatása T/13932 Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
T/13931 Az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény módosításának kihirdetéséről
T/13929 Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről és az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosításáról
vezérszónoki felszólalás 3:07
  66 Általános vita lefolytatása T/13927 A Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 2:30
2020.11.23.(171)  172 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13891 Milyen veszélyt jelent Soros György politikai befolyása? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 1:50
 176 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13891 Milyen veszélyt jelent Soros György politikai befolyása? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 1:13
2020.11.19.(169)    4 Általános vita lefolytatása T/13661 A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 4:09
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 >>
Összesen: 129