Készült: 2022.07.03.22:37:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

268. ülésnap, 44. felszólalás
Felszólaló Dr. Magyar Bálint (SZDSZ)
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Beosztás oktatási miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:33

Felszólalások:  <<  44  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. MAGYAR BÁLINT oktatási miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Képviselőtársam! (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.) A közoktatás 2006. évi finanszírozásának tervezésekor alapkövetelmény volt a rendszer finanszírozhatóságának biztosítása. A benyújtott költségvetési törvényjavaslat ennek megfelel, még akkor is, ha szigorú és takarékos gazdálkodást kényszerít ki a javaslat, emellett is biztosítja az ágazat a jövő évi finanszírozáshoz szükséges forrásokat.

A közoktatás normatív állami támogatása az idei tényleges támogatáshoz képest mintegy 2 százalékkal csökken, ezzel egyidejűleg azonban nő az önkormányzatok részére átengedett és helyben maradó bevétele. Figyelembe véve az általános forgalmi adó és az egészségügyi hozzájárulás csökkentésének hatásait, összességében ez a finanszírozás szinten maradását biztosítja.

A 2006. évi normatívák megállapításánál érvényesített alapelv az úgynevezett bérhordozó alapnormatívának a szinten tartása volt, hogy ezek a normatívák semmiképpen se csökkenjenek. Ennek következtében egyéb feladatok támogatásánál érvényesül sajnos a támogatáscsökkentés. Ilyen feladatok körébe tartozik a kollégiumi ellátás is; ugyanakkor nem helytálló a képviselő urak azon megállapítása, hogy a kollégiumi ellátás ellehetetlenülne.

A kollégiumi szövetség adatait arra vonatkozóan, hogy a tervezett kollégiumi normatíva csupán a fenntartási költségek 60 százalékát fedezi, az intézményi beszámolók tényadatai nem támasztják alá. A 2004. évi zárszámadási törvényjavaslatból is kiderül, hogy a kollégiumi feladatellátás tényleges éves ráfordítása 20 milliárd forint körül alakult.

(14.50)

Ez egy főre vetítve 335 ezer forintot jelent. Ez lényegesen kisebb, mint a Kollégiumi Szövetség által kalkulált 500 ezer forint, ugyanis a zárszámadás a tényleges ráfordítási adatokat közli.

A benyújtott törvényjavaslat 20,5 milliárd forint feletti támogatási előirányzattal számol. Összességében egyébként az alap kollégiumi normatívák, a sajátos nevelési igényű gyermekek után járó kollégiumi normatívák és az Arany János tehetséggondozó programban részt vevő kollégisták után járó támogatás átlagban 346 ezer forint/fő támogatásnak felel meg, ami az előzőekből adódóan egyébként az önkormányzati bevételek növekvő részével a kollégiumi feladatok ellátását a jövő évi finanszírozásban biztosítani kívánja.

Meg kívánom jegyezni, hogy a költségvetési törvényjavaslathoz időközben benyújtott, illetve a tervezett módosító indítványok eredményeként a közoktatási normatív támogatások, ezen belül a kollégiumi támogatás várhatóan még nőni fog.

A benyújtott tervezethez képest az alap kollégiumi normatíva 292 ezer forintról várhatóan a költségvetési bizottság által benyújtandó módosítóindítvány-csomag keretében 308 ezer forintra fog nőni. Így egyébként az összes normatíva átlagos értéke is 361 ezer forintra nő, és így már az áfa- és az ehocsökkenés hatásait figyelembe véve a finanszírozás a szinten maradást biztosítani tudja majd.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps az MSZP soraiból.)

Felszólalások:  <<  44  >>    Ülésnap adatai