Készült: 2022.08.14.01:46:02 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 1998-2002

Bizottság: Európai integrációs ügyek bizottsága
Európai integrációs bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 H/5002 A mezőgazdasági termőföld kérdésében a magyar-EU csatlakozási tárgyalások 2001. június 12-i Miniszteri fordulóján született megállapodás módosításáról Gyimóthy Géza (FKGP), Dr. Torgyán József (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
2 T/4990 A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
3 T/4984 A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
4 T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
5 T/4644 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
6 T/4617 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 T/4614 Az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter), kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 T/4192 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 J/4181 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációja helyzetéről kormány (külügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
10 T/4169 Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 T/3930 Az állategészségügyről szóló 1995.évi XCI.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 T/3709 A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997.évi XXXII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 T/3708 A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 T/3707 A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 T/3313 A szőlő- és gyümölcsös ültetvények összeírásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
19 T/3256 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII.törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 T/3008 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 H/2923 A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai között létrejött Európai Megállapodás intézményi vonatkozásainak az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság az Európai Unióhoz történt csatlakozását figyelembevevő változásairól szóló Jegyzőkönyv megerősítéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 J/2488 A társulási megállapodás végrehajtásnak előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 T/2061 A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995.évi C.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 T/2030 A műsorelosztás részletes szabályairól (kábeltelevízió) kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
26 T/1982 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 H/1887 A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás végrehajtásáról szóló 10/1993. (III.5.) országgyűlési határozat módosításáról Kovács László (MSZP), Molnár Gyula (MSZP), Dr. Szanyi Tibor (MSZP), Dr. Vastagh Pál (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
28 H/1763 Az Országgyűlés Integrációs Nagybizottságának létrehozásáról Kovács László (MSZP), Molnár Gyula (MSZP), Dr. Szanyi Tibor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
30 J/1642 Az agrárgazdaság 1998.évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 T/1506 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
32 J/1040 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
33 T/856 Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszeréhez történő csatlakozás keretében megvalósuló együttműködésről és információ cseréről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/728 A szerzői jogról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 T/457 A külföldiek önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 H/222 A Magyar Köztársaság és az Európai Unió közötti csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatos feladatokról Molnár Gyula (MSZP), Dr. Szanyi Tibor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 T/42 A Magyar Köztársaság 1997.évi költségvetéséről szóló 1996.évi CXXIV.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta