Készült: 2024.07.20.23:16:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

279. ülésnap, 207. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 13:10

Felszólalások:  <<  207  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk.

Az ajánlás 1. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP kérte arról a szavazást.

Az ajánlás 2. és 3., valamint a második ajánlás 1. és 2. pontjait az előterjesztő támogatja, de az ajánlás 2. és 3. pontjának elfogadásához egyszerű többség, míg a második ajánlás 1. és 2. pontjának elfogadásához minősített többség szükséges.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a második ajánlás 1. és 2. pontjait. Kérem, szavazzanak a minősített szavazás arányainak megfelelően a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 269 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az ajánlás 2. és 3. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 302 igen szavazattal, 13 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 1. pontjáról az MSZP-frakció kérése alapján döntenünk kell. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 77 igen szavazattal, 239 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett elutasította.

Most a zárószavazás következik. Az egységes javaslat 29. §-a tartalmazza a sarkalatos rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10102. számú törvényjavaslat egységes javaslatának minősített többséget igénylő részeit az imént elfogadott módosításokkal. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a minősített többséget igénylő részeket 278 igen szavazattal, 51 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10102. számú törvényjavaslat egységes javaslatának egyszerű többséget igénylő részeit az imént elfogadott módosításokkal.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő részeket 273 igen szavazattal, 51 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az Országgyűlés a T/10750. számú törvényjavaslat ajánlásának 48. pontjáról név szerinti szavazással a következők szerint döntött: az indítványt 38 igen szavazattal, 213 nem ellenében, 44 tartózkodás mellett elutasította.

Soron következik az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10901. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/10901/16. számon kapták kézhez.

Kérdezem a kormányt, kíván-e a vitában elhangzottakra válaszolni. (Nincs jelentkező.) Nem kíván.

Most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 17. pontjáról nem határozunk, mert az előterjesztője visszavonta.

Az ajánlás 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15. és 16. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP a 3., 5. és 10. pontokról, a Jobbik pedig a 2., 7. és 12. pontokról kért szavazást.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 18. pontját támogatja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 312 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Bizottsági állásfoglalásra és frakciókérésre figyelemmel további javaslatokról is döntenünk kell.

Az ajánlás 1. pontjában Szél Bernadett a törvényjavaslat 2. §-ában a szociális törvény 45. §-ának módosítását javasolja. Ennek a családi jövedelemhatárt érintő módosítására alternatív tartalmú javaslat szerepel az ajánlás 3. pontjában.

Először az 1. pontról döntünk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 54 igen szavazattal, 234 nem ellenében, 37 tartózkodás mellett elutasította.

Most az ajánlás 3. pontjában Varga László és mások indítványa következik. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 100 igen szavazattal, 227 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 2. pontjában Baráth Zsolt és mások a 2. §-ban a törvény 45. § (1) bekezdésének módosítását terjesztik elő. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 36 igen szavazattal, 286 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 5. pontjában Varga László és mások a 2. §-ban a törvény 45. § (6) bekezdésében a temetési segélyre vonatkozó szabályozást módosítják. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 88 igen szavazattal, 236 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 7. pontjában Baráth Zsolt és mások a 3. § (1) bekezdésében a törvény 47. § (1) bekezdését módosítják. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 38 igen szavazattal, 286 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 10. pontjában Varga László és mások a 4. § kiegészítését javasolják. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 90 igen szavazattal, 240 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 12. pontjában Baráth Zsolt és mások a 6. §-ban a törvény 140/L. §-át egészítik ki. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 38 igen szavazattal, 284 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

(18.20)

Az ajánlás 13. pontjában Habis László és Láng Zsolt a 8. §-t szövegcserés módosításokkal egészítik ki. A bizottságok támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 284 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 37 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Most soron következik a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10516. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/10516/6. és 8. számon kapták kézhez. Tisztelettel kérdezem Fazekas Sándor miniszter urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Miniszter úr nem kíván. Most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP az ajánlás 2. pontjáról kérte a szavazást. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő a kiegészítő ajánlás 1. pontját támogatja, erről viszont az MSZP külön szavazást kért. Most tehát a támogatott javaslatról és annak alternatívájáról döntünk.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában a mezőgazdasági bizottság az 1. §-ban a törvény 15. § (3) bekezdésének módosítását, valamint 29. §-ának kiegészítésével az energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz elhelyezésének módjával kapcsolatban terjeszt elő módosításokat. A javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 2., a kiegészítő ajánlás 2., továbbá az ajánlás 4. pontjában szereplő indítványokat, amelyek visszatáplálási kötelezettséget írnak elő.

Most a kiegészítő ajánlás 1. pontjáról döntünk, amelyről az MSZP külön szavazást kért. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 300 igen szavazattal, 28 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Most soron következik a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás is. Kontur Pál, Kara Ákos, Vécsey László fideszes, Michl József és Karvalics Ottó kereszténydemokrata képviselők önálló indítványát T/11095. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/11095/3. számon kapták kézhez. Most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1., 2. és 3. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP kérte róluk a szavazást.

Az ajánlás 1. pontjában Gúr Nándor és más képviselők a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdését módosítják. A javaslat összefügg az ajánlás 2. és 3. pontjával, ezért ezekről együtt határozunk. A javaslatsor lényege, hogy az átszervezésre még az idei évben kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 44 igen szavazattal, 285 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

A határozati Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító javaslat hiányában most sor kerülhet a zárószavazásra is. A kormány támogató álláspontja az általános vita során már elhangzott. Ezért kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11095. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 243 igen szavazattal, 42 nem ellenében, 40 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik a fémkereskedelemről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10748. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/10748/6. és 11. számon kapták kézhez.

Kérdezem, a kormány képviseletében kíván-e valaki felszólalni. Megadom a szót Szatmáry Kristóf államtitkár úrnak. Parancsoljon!

Felszólalások:  <<  207  >>    Ülésnap adatai