Készült: 2022.08.16.15:05:01 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2002-2006

Bizottság: Költségvetési és pénzügyi bizottság
Költségvetési bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/19347 A tizennegyedik havi nyugdíjról Dr. Áder János (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz), Harrach Péter (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
2 H/19244 A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
3 T/19240 Az Otthonteremtés Plusz Program megvalósítása érdekében szükséges törvénymódosításról Varga Mihály (Fidesz), Tállai András (Fidesz), Mádi László (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
4 T/19211 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról Szabó Lajos (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
5 T/19198 Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
6 H/19167 Az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján a Program Út Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 T/19165 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 T/19157 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról Farkas Imre (MSZP), Jauernik István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 T/19151 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvény módosításáról Dr. Gémesi György (MDF), Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/19132 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Gusztos Péter (SZDSZ) tárgysorozatba vételre vár  
11 T/19107 Egyes, az önkormányzatok működését érintő törvények módosításáról Önkormányzati bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
12 T/19091 A magyar gazdaság egyensúlyi felzárkózási programjáról kormány (pénzügyminiszter) módosítók tárgyalása befejezve  
13 T/19086 A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
14 T/19084 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 T/19083 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 T/19080 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról Szabó Lajos (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 T/19076 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 H/18907 Az új Országos Fogyatékosügyi Programról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
19 T/18903 Az ifjúsággal kapcsolatos egyes állami feladatokról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
20 T/18889 Egyes az önkormányzatok működését érintő törvények módosításáról Önkormányzati bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
21 T/18839 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Dr. Dávid Ibolya (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
22 T/18814 Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/18803 Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 J/18802 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2004. január 1-től 2004. december 31-ig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
25 T/18732 A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvény módosításáról Önkormányzati bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
26 T/18709 A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 T/18637 A nyugdíj-előtakarékossági számlákról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 T/18636 A fiatalok életkezdési támogatásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 J/18371 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2004. évi tevékenységéről, a tulajdonában álló, valamint a hozzárendelt vagyon alakulásáról, hasznosításának eredményéről kormány (pénzügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
30 H/18370 A 2006. évi országgyűlési választások pénzügyi támogatásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 T/18365 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 T/18361 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
33 T/18360 A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/18359 A nyugdíjak korrekciós célú emeléséről kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 T/18271 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról Dr. Dávid Ibolya (MDF) tárgysorozatba vételre vár  
36 T/18239 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP), Simon Gábor (MSZP), Filló Pál (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Németh Erika (MSZP), Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP), Rózsa Endre (MSZP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 T/18206 A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 T/18205 A szövetkezetekről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 H/18204 A 100 lépés program megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 J/18203 A 100 lépés program megvalósításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 T/18199 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/18198 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 T/18197 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/18196 A gazdasági társaságokról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/18191 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról Tállai András (Fidesz) módosítók tárgyalása befejezve  
46 T/18109 A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 T/18107 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 T/18096 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/18094 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 H/18068 Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 H/18067 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 T/18037 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról Dr. Deutsch Tamás (Fidesz), Szalay Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 H/18000 Az EURO 2010-es bevezetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 T/17967 A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 H/17920 Az öröklési illeték eltörlése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről Herényi Károly (MDF), Dr. Dávid Ibolya (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Sisák Imre János (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF), Karsai Péter (MDF), Pettkó András (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
56 T/17880 A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 T/17879 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 T/17878 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
59 J/17843 Az agrárgazdaság 2004. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
60 T/17802 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Kuzma László (Fidesz), Pánczél Károly (Fidesz), Pichler Imre László (Fidesz), Dr. Pósán László (Fidesz), Révész Máriusz (Fidesz), Sági József (Fidesz), Stolár Mihály (Fidesz), Tóth Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 T/17796 A vasúti közlekedésről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/17700 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/17645 A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
64 T/17549 A luxusadóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 T/17548 Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 T/17547 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 T/17534 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Varga Mihály (Fidesz), Lasztovicza Jenő (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
68 T/17517 A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
69 T/17440 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról (ÁFA) kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
70 H/17406 Az elkövetkezendő tíz évben követendő gazdaságpolitikai alapelvekről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/17404 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény kapcsolódó módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/17403 A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
73 H/17389 A Gazdasági Versenyhivatal 2004. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés elfogadásáról Gazdasági bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
74 H/17376 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2004. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról Kulturális bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
75 T/17338 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
76 T/17337 A számvitelről és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
77 T/17335 A családtámogatási rendszer átalakításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
78 T/17305 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi törvény módosításáról Tállai András (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
79 J/17293 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt 2004. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
80 T/17290 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
81 T/17140 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 J/17123 A Magyar Köztársaság Országgyűlése számára a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2004. évi tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
83 T/17109 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Botka Lajosné (MSZP), Jauernik István (MSZP) módosítók tárgyalása befejezve  
84 T/16958 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról Dr. Füle István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
85 T/16853 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), Demeter Ervin (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
86 T/16776 A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából az Európai Közösség és a tagállamok, valamint a Svájci Államszövetség, az Andorrai Hercegség, a Liechtensteini Hercegség és a San Marino Köztársaság által aláírt szándéknyilatkozatok megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
87 T/16673 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Szociális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
88 J/16653 A Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsága tagjainak közös beszámolója az Országgyűlésnek a felügyelő bizottság éves munkájáról MNB Felügyelő bizottsága ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
89 T/16646 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról Dr. Bagó Zoltán (Fidesz), Dr. Dobó László (Fidesz), Erdős Norbert (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz), Szijjártó Péter (Fidesz), Wintermantel Zsolt (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
90 H/16482 Az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M6-os autópályává fejleszthető autóút Szekszárd-Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópályává fejleszthető autóút Bóly-Szentlőrinc közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
91 T/16466 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról Kovács Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
92 T/16405 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról Dr. Csáky András (MDF), Sisák Imre János (MDF), Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/16402 A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról kormány (pénzügyminiszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
94 T/16401 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
95 T/16400 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
96 T/16398 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
97 T/16397 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
98 T/16396 A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
99 T/16391 A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvény módosításáról Arató Gergely (MSZP), Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP), Dr. Bakonyi Tibor (MSZP), Dr. Baráth Etele (MSZP), Bán Imre (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr. Csicsay Claudius Iván (MSZP), Csizmár Gábor (MSZP), Devánszkiné Dr.Molnár Katalin (MSZP), Donáth László (MSZP), Élő Norbert (MSZP), Filló Pál (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP), Hagyó Miklós (MSZP), Hajdu László (MSZP), Dr. Havas Szófia (MSZP), Hárs Gábor (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Horváth Csaba (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Dr. Katona Béla (MSZP), Dr. Kékesi Tibor (MSZP), Kiss Péter (MSZP), Dr. Kökény Mihály (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Lénárt László (MSZP), Mandur László (MSZP), Dr. Mester László (MSZP), Molnár Gyula (MSZP), Dr. Orosz Sándor (MSZP), Pál Tibor (MSZP), Podolák György (MSZP), Simon Gábor (MSZP), Dr. Steiner Pál (MSZP), Szabados Ákos (MSZP), Szabó Vilmos (MSZP), Dr. Szabó Zoltán (MSZP), Dr. Szanyi Tibor (MSZP), Dr. Tóth József (MSZP) és 3 képviselőtársuk. módosítók tárgyalása befejezve  
100 T/16388 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
101 T/16387 A vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
102 T/16358 A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
103 T/16303 A közérdekű önkéntes tevékenységről kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
104 T/16302 Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
105 T/16300 A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
106 T/16299 A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
107 T/16298 Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
108 T/16297 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
109 T/16103 A mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
110 T/16064 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról Balogh József (Fidesz), Endre Sándor (Fidesz), Dr. Fenyvesi Máté (Fidesz), Font Sándor (független), Dr. Horváth Zsolt (Fidesz), Ivanics István (Fidesz), Karsai Péter (MDF), Dr. Kerényi János (Fidesz), Lezsák Sándor (független), Nyitray András (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz), Tóth István (Fidesz), Zsigó Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 H/16057 Az Állami Számvevőszék 2004. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Számvevőszéki bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
112 T/16019 A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
113 T/16018 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
114 H/15958 A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
115 J/15947 A Gazdasági Versenyhivatal 2004. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
116 T/15946 Az APEH-nek a felszámolás alatt álló szervezetekkel szemben fennálló, a központi költségvetést, az elkülönített állami pénzalapokat illetőleg a Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Alapot megillető követeléseivel kapcsolatos engedményezési joga gyakorlására, valamint a követelések érvényesítésének intézményrendszerére vonatkozó jogszabályok módosításáról Dr. Bőhm András (SZDSZ), Szabó Lajos (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
117 T/15887 A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
118 T/15886 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
119 T/15821 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról Keller László (MSZP), Tóth Károly (MSZP), Jauernik István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
120 T/15820 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
121 T/15819 A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
122 T/15813 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Horváthné Stukics Erzsébet (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
123 T/15720 A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 T/15713 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI törvény módosításáról Dr. Pető Iván (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 T/15710 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.törvény módosításáról Sisák Imre János (MDF), Dr. Dávid Ibolya (MDF), Herényi Károly (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Karsai Péter (MDF), Pettkó András (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
126 J/15697 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2004. évi tevékenységéről Magyar Távirati Iroda Rt. az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
127 T/15691 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Tállai András (Fidesz), Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
128 H/15679 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI.22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság módosítók tárgyalása befejezve  
129 J/15678 Az Állami Számvevőszék 2004. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
130 T/15643 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról Dr. Csáky András (MDF), Sisák Imre János (MDF), Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
131 J/15642 A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
132 T/15638 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény módosításáról Mádi László (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
133 T/15633 Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Ódor Ferenc (Fidesz), Dr. Hörcsik Richard (Fidesz), Koncz Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
134 H/15632 A Tokaj-hegyaljai borvidék részét képező nemzeti vagyon visszaszerzéséről és védelméről Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Ódor Ferenc (Fidesz), Dr. Hörcsik Richard (Fidesz), Koncz Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
135 T/15624 Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról Kovács Tibor (MSZP), Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
136 T/15572 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról Balogh József (MSZP), Szijjártó Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
137 J/15569 A Magyar Nemzeti Bank 2004. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója Magyar Nemzeti Bank ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
138 T/15559 Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról Márfai Péter (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
139 H/15388 Az ORTT 2004.évi tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
140 T/15280 A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról Németh Zsolt (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
141 T/15267 A felsőoktatásról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
142 T/15266 A parlagfű elleni védekezésről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
143 T/15264 Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
144 T/15237 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról Dr. Csáky András (MDF), Sisák Imre János (MDF), Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
145 J/15234 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI.22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
146 H/15233 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről kormány (igazságügy-miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
147 T/15199 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról Keller László (MSZP), Jauernik István (MSZP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
148 T/14736 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról Tállai András (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
149 T/14735 A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
150 T/14698 A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
151 J/14661 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2004. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
152 H/14646 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2003. január 1-től 2003. december 31-ig terjedő időszakáról szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
153 H/14645 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2003. január 1. és 2003. december 31. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
154 H/14644 A Magyar Rádió Közalapítvány 2003. április 1-2004. február 29. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
155 H/14630 Az intervenciós felvásárlások feltételeiről Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Lengyel Zoltán (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
156 H/14629 Az évente esedékes európai uniós és a nemzeti területalapú támogatások kifizetéséről Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Lengyel Zoltán (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
157 T/14626 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról Dr. Bakonyi Tibor (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
158 J/14615 Az Országos Rádió ésTelevízió Testület 2004. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
159 T/14613 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP), Kovács Tibor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
160 J/14603 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi tevékenységéről, a tulajdonában álló, valamint a hozzárendelt vagyon alakulásáról, hasznosításának eredményéről kormány (pénzügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
161 T/14601 Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
162 T/14575 A munkahelyek, a családok és a nyugdíjasok biztonságát megteremtő egyes törvénymódosításokról Varga Mihály (Fidesz), Tállai András (Fidesz), Bernáth Ildikó (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
163 T/14240 A Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
164 H/14191 Az ifjúságnak nyújtott állami támogatások növeléséről Szijjártó Péter (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
165 T/13570 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról Podolák György (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
166 T/13304 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Dr. Bakonyi Tibor (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
167 T/13143 Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
168 H/12727 A határon túli magyarok nemzetpolgárságáról és a "Szülőföld"-programcsomag létrehozásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
169 T/12725 A Szülőföld Alapról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
170 T/12724 A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
171 T/12682 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
172 H/12679 Az eltemettetés anyagi terheinek enyhítéséről Dr. Szili Katalin (MSZP), Kárpáti Zsuzsa (MSZP), Béki Gabriella (SZDSZ), Pettkó András (MDF), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
173 T/12642 Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
174 T/12493 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
175 T/12490 A Prémium évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
176 H/12391 Az agrárgazdaság 2003. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
177 T/12373 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról Ékes József (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
178 T/12314 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
179 J/12279 Az agrárgazdaság 2003. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
180 J/12274 A Magyar Rádió Közalapítvány 2003. április 1- 2004. február 29. közötti tevékenységéről Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
181 T/12273 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról Lengyel Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
182 T/12272 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Lengyel Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
183 J/12265 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának tevékenységéről 2003. január 1- 2003. december 31. Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
184 T/12192 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ), Dr. Gedei József (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
185 T/12139 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
186 T/11705 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
187 T/11700 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
188 T/11696 A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Dr. Bakonyi Tibor (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
189 T/11683 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves keretéről szóló 2003. évi CXVI. törvény módosításáról Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
190 T/11623 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
191 T/11622 A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadójáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
192 T/11621 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
193 H/11508 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2003. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
194 T/11289 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
195 T/11280 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról Mádi László (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
196 J/11021 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
197 T/11020 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
198 T/11008 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
199 T/11006 A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyelete tekintetében egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
200 T/10926 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról Kovács Tibor (MSZP), Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
201 T/10920 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról Lasztovicza Jenő (Fidesz), Kovács Ferenc (Fidesz), Bánki Erik (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
202 H/10918 Az állami tulajdonban lévő társaságok privatizációjáról, a tulajdonrészek gyors, átgondolatlan és felelőtlen értékesítésének leállításáról Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
203 T/10878 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Font Sándor (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
204 T/10877 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról Font Sándor (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
205 T/10700 Nemzeti Petíció - az otthonteremtés állami támogatásáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Mádi László (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
206 T/10590 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról Kovács Tibor (MSZP), Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
207 T/10569 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról Idegenforgalmi bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
208 J/10567 A Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsága tagjainak közös beszámolója az Országgyűlésnek a felügyelő bizottság éves munkájáról (2003. június-2004. június) MNB Felügyelő bizottsága bizottsági tárgyalás befejezve  
209 T/10561 Nemzeti Petíció - A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény módosításáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Tállai András (Fidesz) tárgysorozatba vételre vár  
210 J/10554 A Magyar Nemzeti Bank 2003. évről szóló üzleti jelentése és éves beszámolója Magyar Nemzeti Bank az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
211 T/10553 Nemzeti Petíció - a gáz és villamosenergia áremelések terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Dr. Fónagy János (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Lázár Mózes (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
212 T/10538 Nemzeti Petíció - privatizációval, a magyar munkahelyek védelmével és a magyar vállalkozók támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Dr. Fónagy János (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), Dr. Őry Csaba (Fidesz), Dr. Sümeghy Csaba (Fidesz), Vígh Ilona (Fidesz), Bernáth Ildikó (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
213 T/10529 Nemzeti Petíció - az otthonteremtés állami támogatásáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Mádi László (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
214 T/10497 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról Gazda László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
215 T/10494 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény módosításáról Dr. Pető Iván (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
216 H/10453 Az öröklési illeték eltörlése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről Herényi Károly (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
217 J/10430 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2003. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
218 H/10419 A Központi Közbeszerzési Hivatal létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről Dr. Dávid Ibolya (MDF) tárgysorozatba vételre vár  
219 T/10405 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról Mádi László (Fidesz), Soltész Miklós (Fidesz), Tállai András (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
220 T/10386 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves keretéről szóló 2003. évi CXVI. törvény módosításáról Pichler Imre László (MDF), Karsai Péter (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
221 H/10383 A Gazdasági Versenyhivatal 2003. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról Gazdasági bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
222 T/10281 A gyermekbarát társadalmi környezet kialakítása érdekében egyes törvények módosításáról Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
223 T/10247 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
224 J/10235 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2003. január 1-től 2003. december 31-ig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
225 T/10216 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról Mádi László (Fidesz), Soltész Miklós (Fidesz), Tállai András (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
226 T/10138 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
227 T/10128 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Szijjártó Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
228 T/10014 Egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
229 H/9982 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
230 T/9966 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosításáról Márfai Péter (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ), Molnár Gyula (MSZP), Mécs Imre (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
231 T/9952 Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról Szabó Lajos (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
232 T/9938 A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-Terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
233 J/9882 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2003. évi tevékenységéről Magyar Távirati Iroda Rt. az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
234 T/9842 A pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
235 T/9770 A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Dr. Bakonyi Tibor (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
236 H/9630 A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
237 T/9629 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról Idegenforgalmi bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
238 J/9582 Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítására hozott rövid és hosszabb távú intézkedésekről kormány (pénzügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
239 T/9483 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény módosításáról Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
240 T/9482 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
241 J/9477 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2003. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
242 T/9461 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2004. évi IX. törvény módosításáról Dr. Semjén Zsolt (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
243 J/9450 Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításának vizsgálatáról kormány (pénzügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
244 T/9449 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
245 T/9445 Az európai részvénytársaságról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
246 T/9444 A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
247 T/9275 Egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
248 T/9265 Az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
249 H/9227 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2002. január 1. és 2002. december 31. közötti tevékenységéről Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
250 H/9198 Az Állami Számvevőszék 2003. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Számvevőszéki bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
251 T/9197 A helyi önkormányzatok kötelező feladataihoz kapcsolódó egyes államháztartási támogatások biztosításáról Dr. Juhos Katalin (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
252 T/9187 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról Dr. Füle István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
253 T/9154 A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról Dr. Medgyasszay László (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
254 T/9133 Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
255 T/9132 Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
256 H/9128 A mezőgazdasági termelők 2004. évi gazdálkodásának elősegítéséhez Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
257 T/9127 Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
258 T/9124 A kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
259 T/9123 Az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
260 T/9102 Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének átalakításáról és egyes törvényeknek az átalakítással összefüggésben, illetve egyéb okból szükséges módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
261 T/9057 A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról Dr. Kolber István (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
262 T/8965 A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról Molnár Albert (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
263 T/8963 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 2003. évi XCI. törvény módosításáról Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
264 J/8930 A Gazdasági Versenyhivatal 2003. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
265 T/8814 A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról Molnár Albert (MSZP), Lengyel Zoltán (Fidesz), Dr. Bőhm András (SZDSZ), Font Sándor (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
266 J/8813 Az Állami Számvevőszék 2003. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
267 T/8793 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény módosításáról Font Sándor (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
268 T/8755 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról Dr. Sümeghy Csaba (Fidesz), Dr. Braun Márton (Fidesz), Kovács Ferenc (Fidesz), Dr. Dancsó József (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
269 T/8541 A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról Hadházy Sándor (Fidesz), Bánki Erik (Fidesz), Dr. Hargitai János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
270 J/8505 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
271 T/8469 A diákhitel visszafizethetőségének elősegítéséről Pokorni Zoltán (Fidesz), Tállai András (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
272 H/8340 A 2004. évi költségvetés valódi számairól és a várható megszorító intézkedésekről Rogán Antal (Fidesz) tárgysorozatba vételre vár  
273 J/8145 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tulajdonában álló, és a hozzárendelt vagyonának változásáról, illetve a vagyonnal való 2002. évi gazdálkodásáról kormány (pénzügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
274 T/7929 A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény módosításáról Rogán Antal (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
275 T/6921 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
276 H/6911 Az Európai Parlament tagjai 2004. évi választásának pénzügyi támogatásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
277 H/6807 A Magyar Rádió Közalapítvány 2002. április 1.- 2003. március 27. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
278 T/6472 A Vám- és Pénzügyőrségről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
279 T/6471 A közösségi vámjog végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
280 T/6461 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
281 T/6458 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
282 T/6408 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról Kovács Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
283 H/6341 Az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján az M7-es autópálya Ordacsehi-Balatonkeresztúr (145+000-170+700 km szelvény) közötti szakasza építési munkáinak megvalósítására vonatkozó szerződés érvénybelépéséhez kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
284 T/6335 A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
285 T/6334 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának fejlesztéséről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
286 T/6314 A közbeszerzésekről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
287 H/6285 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2002. január 1-től 2002. december 31-ig terjedő időszakáról szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
288 H/6284 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2002. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról Kulturális bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
289 T/6236 A befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
290 T/5856 A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
291 J/5814 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának tevékenységéről (2002. január 1- december 31.) Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
292 T/5705 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
293 T/5646 Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról Lezsák Sándor (MDF), Balogh László (MDF), Dr. Balsai István (MDF), Csampa Zsolt (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Dr. Dávid Ibolya (MDF), Font Sándor (MDF), Fülöp István (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Dr. Hende Csaba (MDF), Herényi Károly (MDF), Dr. Horváth Balázs (MDF), Karsai Péter (MDF), Dr. Kelemen András (MDF), Dr. Medgyasszay László (MDF), Pettkó András (MDF), Püski András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
294 H/5623 Az Állami Számvevőszék 2001. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló 69/2002. (X.4.) OGY határozat módosításáról Számvevőszéki bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
295 H/5621 A "Parlagfűmentes Magyarországért" eseti bizottság jelentésének elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről Parlagfűmentes Magyarországért bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
296 J/5620 A "Parlagfűmentes Magyarországért" eseti bizottság munkájáról Parlagfűmentes Magyarországért bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
297 T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
298 T/5582 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
299 T/5581 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény módosításáról Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
300 T/5483 A regisztrációs adóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
301 T/5482 Az adózás rendjéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
302 T/5481 A környezetterhelési díjról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
303 T/5480 Az energiaadóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
304 T/5479 A fogyasztói árkiegészítésről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
305 T/5478 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
306 H/5426 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2002. évi tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
307 T/5157 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
308 T/5156 A gyermekgondozási segély melletti jövedelempótlék adó- és köztehermentességéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
309 T/4966 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
310 J/4940 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2002. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
311 T/4927 A társasházakról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
312 J/4877 A Magyar Rádió Közalapítvány 2002. április 1 - 2003. március 27. közötti tevékenységéről Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
313 T/4811 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény módosításáról Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), Dr. Mikes Éva (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
314 H/4439 A Bokros-csomag által a kismamáktól elvett összeg visszaadásáról Harrach Péter (Fidesz), Soltész Miklós (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
315 T/4386 A fiatalok sikeres életkezdésének támogatásáról Dr. Bagó Zoltán (Fidesz), Dr. Dobó László (Fidesz), Erdős Norbert (Fidesz), Gyürk András (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz), Szijjártó Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
316 T/4353 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény módosításáról Szijjártó Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
317 H/4325 A munkavállaló gyermek részéről a nyugdíjas szülőnek felajánlható 5 %-os SZJA részről Harrach Péter (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
318 T/4292 A külföldiek szezonális munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásáról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről Dr. Kerényi János (Fidesz), Font Sándor (MDF), Dr. Bagó Zoltán (Fidesz), Balogh József (Fidesz), Endre Sándor (Fidesz), Dr. Fenyvesi Máté (Fidesz), Dr. Horváth Zsolt (Fidesz), Ivanics István (Fidesz), Nyitray András (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz), Tóth István (Fidesz), Zsigó Róbert (Fidesz), Lezsák Sándor (MDF), Karsai Péter (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
319 J/4267 Az Magyar Nemzeti Bank Felügyelő bizottsága tagjainak közös beszámolója az Országgyűlésnek a felügyelő bizottság éves munkájáról (2002. november - 2003. június) MNB Felügyelő bizottsága bizottsági tárgyalás befejezve  
320 J/4247 A Magyar Nemzeti Bank 2002. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója Magyar Nemzeti Bank bizottsági tárgyalás befejezve  
321 T/4214 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Rogán Antal (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
322 T/4185 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ), Dr. Dávid Gyula (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
323 T/4174 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
324 H/4149 Az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
325 T/4146 Az Európai Parlament tagjainak választásáról és jogállásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
326 T/4144 A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról (státus) kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
327 T/4117 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról Horváth Csaba (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
328 J/4112 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2002. január 1-től 2002. december 31-ig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
329 T/4102 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP), Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ), Tállai András (Fidesz), Dr. Horváth Balázs (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
330 T/4070 Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról Kovács Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
331 T/4069 A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
332 T/4032 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény módosításáról Dr. Bóka István (Fidesz), Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), Babák Mihály (Fidesz), Bebes István (Fidesz), Dr. Czira Szabolcs (Fidesz), Gyapay Zoltán (Fidesz), Dr. Gyimesi Endre (Fidesz), Hadházy Sándor (Fidesz), Dr. Karakó László (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz), Dr. Lázár János (Fidesz), Lengyel Zoltán (Fidesz), Molnár Oszkár (Fidesz), Móring József Attila (Fidesz), Nógrádi László (Fidesz), Nógrádi Zoltán (Fidesz), Pogácsás Tibor (Fidesz), Potápi Árpád (Fidesz), Dr. Simon Miklós (Fidesz), Soltész Miklós (Fidesz), Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), Tállai András (Fidesz), Tóth Imre (Fidesz), Dr. Szakács Imre (Fidesz), Dr. Kontrát Károly (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
333 T/4008 A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza megépítésének állami támogatásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
334 T/4005 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek állami megvásárlásáról és a megszűnt mezőgazdasági szövetkezetek üzletrész tulajdonosainak kárpótlásáról Arnóth Sándor (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz), Czerván György (Fidesz), Dr. Kerényi János (Fidesz), Járvás István (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
335 T/3956 A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról Dr. Bőhm András (SZDSZ), Dr. Dávid Gyula (MSZP), Németh Zsolt (MDF), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
336 T/3955 A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról Dr. Bőhm András (SZDSZ), Dr. Dávid Gyula (MSZP), Németh Zsolt (MDF), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
337 T/3946 A Nemzeti Civil Alapprogramról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
338 T/3938 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosításáról Dr. Csáky András (MDF), Herényi Károly (MDF), Dr. Dávid Ibolya (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
339 T/3918 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársaságra és az Államháztartási Hivatalra vontakozó egyéb törvényi rendelkezések módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
340 T/3916 A helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók 2003. évi új címzett támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
341 H/3884 Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges békefenntartói és humanitárius feladatokban részt vevő nemzetközi erők tevékenységének elősegítéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
342 H/3883 Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges békefenntartói és humanitárius feladatokhoz történő magyar katonai hozzájárulásról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
343 H/3814 Az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
344 T/3803 Az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
345 T/3798 A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény, valamint a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
346 T/3780 Az orvosok és más egészségügyi dolgozók jogállásának egyes kérdéseiről (Új cím:Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről) kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
347 T/3766 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról Dr. Dancsó József (Fidesz), Dr. Latorcai János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
348 J/3741 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2002. évi tevékenységéről Magyar Távirati Iroda Rt. bizottsági tárgyalás befejezve  
349 H/3723 A Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alapjainak tizenharmadik feltöltésében kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
350 T/3692 A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
351 H/3662 A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
352 T/3630 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról Mádi László (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
353 H/3561 A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról (2003.) Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
354 T/3560 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
355 T/3556 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény módosításáról Dr. Bóka István (Fidesz), Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), Babák Mihály (Fidesz), Bebes István (Fidesz), Dr. Czira Szabolcs (Fidesz), Gyapay Zoltán (Fidesz), Dr. Gyimesi Endre (Fidesz), Hadházy Sándor (Fidesz), Dr. Karakó László (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz), Dr. Lázár János (Fidesz), Lengyel Zoltán (Fidesz), Molnár Oszkár (Fidesz), Móring József Attila (Fidesz), Nógrádi László (Fidesz), Nógrádi Zoltán (Fidesz), Pogácsás Tibor (Fidesz), Potápi Árpád (Fidesz), Dr. Simon Miklós (Fidesz), Soltész Miklós (Fidesz), Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), Tállai András (Fidesz), Tóth Imre (Fidesz), Dr. Szakács Imre (Fidesz), Dr. Kontrát Károly (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
356 H/3519 A kis- és középvállalkozások helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről szóló 2001. évi jelentés elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
357 H/3518 A kis- és középvállalkozások helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről szóló 2000. évi jelentés elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
358 H/3388 A Gazdasági Versenyhivatal 2002. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
359 H/3387 A Gazdasági Versenyhivatal 2001. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
360 H/3386 A Gazdasági Versenyhivatal 2000. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
361 H/3239 Az Európai Uniós közvetlen mezőgazdasági támogatások nemzeti kiegészítéséről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
362 H/2828 A Magyar Nemzeti Katasztrófa Alap létrehozásáról és működési feltételei megalkotásáról Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
363 T/2822 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
364 T/2821 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
365 T/2820 A fizetési illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
366 T/2819 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
367 T/2719 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról Mádi László (Fidesz), Soltész Miklós (Fidesz), Tállai András (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
368 T/2702 Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
369 H/2696 Az Állami Számvevőszék 2002. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Számvevőszéki bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
370 J/2662 A helyi és kisebbségi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2002. október 20-ai általános választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatának megválasztásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
371 J/2607 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamit a 2002. január 1- december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa bizottsági tárgyalás befejezve  
372 J/2545 Az Állami Számvevőszék 2002. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
373 T/2380 A földgázellátásról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
374 T/2378 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény módosításáról Dr. Bóka István (Fidesz), Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
375 T/2377 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról Font Sándor (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
376 H/2376 A nagy mennyiségben történő cukor felhasználások ellenőrzéséről Font Sándor (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
377 T/2297 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény módosításáról Mádi László (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
378 T/2280 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény módosításáról Szijjártó Péter (Fidesz), Dr. Bartha László (Fidesz), Steinerné Vasvári Éva (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
379 T/2275 Egyes adótörvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
380 H/2273 A közszolgálati műsorszolgáltatók és a nemzeti hírügynökség uniós csatlakozással kapcsolatos tájékoztatási feladatainak költségvetési többlettámogatásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
381 J/2175 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2002. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
382 J/2129 A Gazdasági Versenyhivatal 2002. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
383 T/1998 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény módosításáról Dr. Dorkota Lajos (Fidesz), Balsay István (Fidesz), Manninger Jenő (Fidesz), Domokos László (Fidesz), Lengyel Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
384 T/1870 Az agrárpiaci rendtartásról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
385 T/1819 A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról (üvegzseb) kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
386 T/1690 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról Dr. Gál Zoltán (MSZP), Doszpot Péter (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
387 H/1688 A 2003. április 12-i ügydöntő országos népszavazás pénzügyi támogatásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
388 H/1553 A hajléktalan emberek ellátását végző közhasznú szervezetek működési támogatásának elosztásáról Társadalmi szervezetek bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
389 T/1552 A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
390 T/1468 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
391 T/1390 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Bűnügyi Igazgatósága megszűnéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
392 J/1387 A családok hajléktalanságának megelőzéséről kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
393 T/1338 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról Nógrádi Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
394 T/1318 Egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
395 T/1283 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításáról Dr. Dávid Gyula (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
396 T/1270 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
397 T/1224 Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
398 T/1220 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
399 T/1219 Az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
400 T/1202 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. törvény, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
401 T/1139 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról (kitüntetések) Szalai Annamária (Fidesz), Tállai András (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
402 T/1114 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
403 T/1107 Egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények módosításáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
404 T/1090 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról Dr. Vitányi István (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
405 T/1083 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Soltész Miklós (Fidesz), Harrach Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
406 J/1030 Az agrárgazdaság 2001. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
407 T/1028 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény és a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
408 T/949 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
409 T/946 Az egyszerűsített vállalkozói adóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
410 T/945 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
411 T/762 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
412 J/758 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
413 J/743 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2001. január 1-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa bizottsági tárgyalás befejezve  
414 J/695 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
415 J/694 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
416 J/693 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi beszámolója a Magyar Köztársaság Országgyűlésének ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
417 J/692 Az Országos Rádió és Televízió Testület beszámolója a Magyar Köztársaság Országgyűlésének az 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
418 J/691 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1997. évi beszámolója a Magyar Köztársaság Országgyűlésének a kiegyensúlyozott tájékoztatás, a véleményszabadság helyzetéről és a Testület tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
419 J/690 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2000. áprilisától 2001. márciusáig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
420 J/689 A Hungária Televízió Közalapítvány 1999. évi beszámolója és az Ellenőrző Testület jelentése Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
421 J/688 A Hungária Televízió Közalapítvány beszámolója az Magyar Országgyűlének az 1998. áprilistól 1999. márciusig terjedő időszakról Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
422 J/687 A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumának beszámolója a Magyar Országgyűlés számára az 1997. áprilistól 1998. márciusig terjedő időszakról, az Ellenőrző Testület véleményével Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
423 J/686 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2000. évi tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
424 J/685 A MagyarTelevízió Közalapítvány Kuratóriumának 1999. április 30 - 1999. december 31. közötti tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
425 J/684 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1998. március 24. és 1999. április 30. közötti tevékenységéről, az Ellenőrző Testület véleményével Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
426 J/683 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1997. április 1. és 1998. március 24. közötti tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
427 J/682 A Magyar Rádió Közalapítvány tevékenységéről (2000. február 29 - 2001. március 31.) Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
428 J/681 A Magyar Rádió Közalapítvány beszámolója az Országgyűlésnek az 1999. áprilistól 2000. februárig terjedő időszakról Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
429 J/680 A Magyar Rádió Közalapítvány beszámolója az Országgyűlésnek az 1998. áprilistól 1999. márciusig terjedő időszakról Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
430 J/679 A Magyar Rádió Közalapítvány beszámolója az Országgyűlésnek az 1997. áprilistól 1998. márciusig terjedő időszakról Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
431 J/678 A Gazdasági Versenyhivatal 2000. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
432 J/673 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2000. évi tevékenységéről Magyar Távirati Iroda Rt. bizottsági tárgyalás befejezve  
433 J/672 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1999. évi tevékenységéről Magyar Távirati Iroda Rt. bizottsági tárgyalás befejezve  
434 J/671 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1998. évi tevékenységéről Magyar Távirati Iroda Rt. bizottsági tárgyalás befejezve  
435 J/670 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1997. évi tevékenységéről Magyar Távirati Iroda Rt. bizottsági tárgyalás befejezve  
436 J/661 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2000. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
437 J/660 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről - 1999. Állami Számvevőszék ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
438 J/659 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
439 J/658 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos 1997. évi tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
440 J/657 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság 1999. évi tevékenységéről, a hozzárendelt vagyon változásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
441 J/656 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi tevékenységéről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
442 J/655 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1997. évi tevékenységéről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
443 J/654 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációja helyzetéről - 2000. kormány (külügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
444 J/653 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről - 1999. kormány (külügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
445 J/652 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről - 1998. kormány (külügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
446 J/646 A mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési lehetőségeinek vizsgálatáról szóló 28/2001. (V.11.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
447 J/645 Az 1999. év végén és a 2000. év elején kialakult belvizek miatti védekezési költségekre a helyi önkormányzatoknak nyújtandó vis maior tartalék-, illetve a vízügyi szervek védekezési támogatási előirányzatának megemeléséről kormány (belügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
448 J/644 Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető ár- és belvízkárok következményeinek elhárításáról szóló 2303/1998. (XII.30.) Korm. határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
449 J/642 Az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
450 J/640 A régiók, a megyék és a kistérségek társadalmi, gazdasági és infrastrukturális kapcsolatrendszerének alakulásáról, valamint a régiók lehatárolásának vizsgálatáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
451 H/587 A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 105/2001. (XII.21.) OGY határozat módosításáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
452 T/490 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról Font Sándor (MDF), Tállai András (Fidesz), Dr. Horváth Balázs (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
453 J/460 A Gazdasági Versenyhivatal 2001. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
454 T/437 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Herényi Károly (MDF), Balogh László (MDF), Dr. Balsai István (MDF), Csampa Zsolt (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Dr. Dávid Ibolya (MDF), Ékes József (MDF), Font Sándor (MDF), Fülöp István (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Dr. Horváth Balázs (MDF), Karsai Péter (MDF), Lezsák Sándor (MDF), Dr. Medgyasszay László (MDF), Németh Zsolt (MDF), Pettkó András (MDF), Pichler Imre László (MDF), Püski András (MDF), Sisák Imre János (MDF), Szászfalvi László (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
455 J/425 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2001. áprilisától 2002. márciusáig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
456 H/392 A 2002. évi önkormányzati és kisebbségi, valamint országos kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
457 T/391 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
458 T/353 A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény módosításáról Dr. Fónagy János (Fidesz), Dr. Boros Imre (MDF), Tállai András (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
459 J/350 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának tevékenységéről 2001. Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
460 J/290 A Magyar Rádió Közalapítvány tevékenységéről (2001. április 1. - 2002. március 25.) Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
461 J/235 A Magyar Nemzeti Bank 2001. évről szóló üzleti jelentése és éves beszámolója Magyar Nemzeti Bank bizottsági tárgyalás befejezve  
462 T/214 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
463 T/187 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
464 T/22 A szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak részére járó nyugdíjkiegészítő juttatásról Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
465 J/17 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2001. évi tevékenységéről Magyar Távirati Iroda Rt. bizottsági tárgyalás befejezve  
466 J/3 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve