Készült: 2021.10.25.03:24:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

12. ülésnap, 39. felszólalás
Felszólaló Dr. Schmitt Pál (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:18

Felszólalások:  <<  39  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, jegyző úr.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki felszólalásokra elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Most a napirend kiegészítésére és módosítására irányuló javaslatokról döntünk.

A Fidesz-frakció a napirend kiegészítésére két javaslatot terjesztett elő.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, a Fidesz javaslata alapján hozzájárul-e, hogy az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló T/188. számú előterjesztés általános vitájára a hétfői ülésnapon, részletes vitára bocsátására és részletes vitájának lefolytatására a keddi ülésnapon kerüljön sor. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm, látható többség.

(14.10)

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztés általános és részletes vitájára ma, illetve holnap utolsó napirendi pontként kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy a Fidesz javaslata alapján hozzájárul-e, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/189. számú törvényjavaslat és az azzal összefüggő, az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról szóló T/190. számú törvényjavaslat együttes általános vitájára a mai ülésnapon új, 5. napirendi pontként, részletes vitára bocsátására és részletes vitájának lefolytatására a keddi ülésnapon új napirendi pontként kerüljön sor.

Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Igen, látható többség, köszönöm.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztés általános vitája a mai ülésnapon az 5. napirendi pont lesz. Az esetleges módosító javaslatok bizottsági előkészítésére figyelemmel a részletes vitára holnap utolsó előtti napirendi pontként kerül majd sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörömben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk.

Előtte azonban szeretném bejelenteni önöknek, hogy a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz bizottsági módosító javaslat érkezett, ezért ennek határozathozatalára csak a jövő héten kerülhet sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat az előbbiekben elfogadott módosítással. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Köszönöm, látható többség.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló T/58. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 236 igen szavazattal, 105 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/59. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 297 igen szavazattal, 51 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/42. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 242 igen szavazattal, 107 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a kisebbségi önkormányzati képviselők számának csökkentése érdekében szükséges törvények módosításáról szóló T/89. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 285 igen szavazattal, 64 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Úgy látom, a szokásjog az, hogy ilyenkor be kell jelenteni, mikor kezdjük az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalását. Nos, javasolom, hogy folytassuk az ülésünket, tehát 14 óra 16 perckor áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Tisztelt Országgyűlés! Káli Sándor, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a miniszterelnökhöz: "Hogyan kívánja segíteni Magyarország kormánya az árvíz elleni védekezést és a helyreállítást?" címmel. Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező Pintér Sándor belügyminiszter úr válaszol. (Közbeszólások, köztük Nyakó István: Ő pont nincs itt.) Bocsánat, Pintér Sándor megbízásából Kontrát Károly válaszol. Káli Sándor képviselő urat illeti a szó.

Felszólalások:  <<  39  >>    Ülésnap adatai