Készült: 2022.08.08.05:29:52 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

186. ülésnap, 235. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 15:18

Felszólalások:  <<  235  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki szólni. (Nincs jelzés.) Több jelentkező nincs, a záróvitát lezárom.

Kérdezem Molnár Csaba miniszter urat, kíván-e szólni. (Dr. Molnár Csaba nemet int.) Nem.

Most a módosító javaslatokról döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság valamennyi benyújtott indítványt támogatja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket az ajánlás 1-9. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 210 igen szavazattal, 157 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem tehát önöket, elfogadják-e a T/6687. számú törvényjavaslatot a módosított szöveg szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 218 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 158 tartózkodás mellett elfogadta.

Az előterjesztő ez esetben is indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem, egyetértenek-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 218 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 158 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Soron következik a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/6646. számon, az egységes javaslatot T/6646/4. számon megkapták. A módosító javaslatokról az alkotmányügyi bizottság T/6646/6. számon készítette el ajánlását, amelyet megkaptak.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás egyetlen pontjára. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Jelentkező nincs, a záróvitát lezárom.

Kérdezem pénzügyminiszter urat, kíván-e szólni. (Dr. Veres János nemet int.) Nem.

A módosító javaslatról döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság valamennyi benyújtott indítványt támogatja. Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e ezeket az ajánlás egyetlen pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 219 igen szavazattal, 158 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/6646. számú törvényjavaslatot a módosított szöveg szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 377 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az előterjesztő indítványát a törvény sürgős kihirdetéséről elfogadja-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 217 igen szavazattal, 159 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett ismét úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Soron következik a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/6574. számon, az egységes javaslatot T/6574/23. számon kapták kézhez. Az alkotmányügyi bizottság T/6574/25. számon készítette el ajánlását.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-21. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Jelentkező nincs, a záróvitát lezárom. A pénzügyminiszter úr sem kíván szólni.

Most a módosító javaslatokról döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság valamennyi benyújtott indítványt támogatja, de az MSZP-, az SZDSZ- és az MDF-frakció külön szavazást kezdeményezett az ajánlás 9. pontjáról, az SZDSZ további külön szavazást indítványozott a 21. pontról.

Most a támogatott javaslatokról határozunk a 9. és 21. pont kivételével. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az ajánlás 1-20. pontjait, a 9. pont kivételével, elfogadja-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 378 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a külön szavazásra kért indítványok következnek.

A 9. pontban az előterjesztő javaslata következik. A javaslatot az alkotmányügyi bizottság támogatja, de az MSZP-, az MDF- és az SZDSZ-frakció külön szavazást kért. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 376 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 21. pontjában szintén az előterjesztő javaslata következik. Az alkotmányügyi bizottság támogatja, de az SZDSZ külön szavazását kérte. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 200 igen szavazattal, 178 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A zárószavazás következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/6574. számú törvényjavaslatot a módosított szöveg szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 219 igen szavazattal, 159 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Az előterjesztő ez esetben is kérte a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem önöket, egyetértenek-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés úgy határozott 217 igen szavazattal, 159 nem ellenében, tartózkodás nélkül, hogy az Országgyűlés elnöke ez esetben is kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Soron következik a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés száma T/6765., az egységes javaslaté T/6765/43. A módosító javaslatokról az alkotmányügyi bizottság készítette el ajánlását T/6765/48. számon.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-8. pontjaira. Ki kíván felszólalni? (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A záróvitát lezárom. Miniszter úr sem kíván szólni.

Most a módosító javaslatokról döntünk. Az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság valamennyi benyújtott indítványt támogatja. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezeket az ajánlás 1-8. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 220 igen szavazattal, 146 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett elfogadta.

A zárószavazás következik. Kérdezem tehát önöket, elfogadják-e a T/6765. számú törvényjavaslatot a módosított szöveg szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A törvényjavaslatot az Országgyűlés 377 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

(20.30)

Ismét a törvény sürgős kihirdetéséről döntünk. Kérdezem, egyetértenek-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 373 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Soron következik a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés száma T/6573., az egységes javaslaté T/6573/85. Az alkotmányügyi bizottság ajánlása T/6573/91. számon szerepel.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-14. pontjaira. Kérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Nem. A záróvitát lezárom. A miniszter úr sem kíván szólni.

Bejelentem, hogy az ajánlás 12. és 13. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, így azokról nem határoz az Országgyűlés.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz külön szavazást kezdeményezett az ajánlás 11. és 14. pontjairól.

Most a többi támogatott módosító javaslatról döntünk. Ezek a következők: az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontjai, amely indítványokat az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 208 igen szavazattal, 11 nem szavazat ellenében, 156 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a külön szavazásra kért ajánlás 11. és 14. pontjaiban lévő két indítványról határozunk; Balog Zoltán és Semjén Zsolt terjesztette elő. Az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság támogatja, a Fidesz-frakció külön szavazását kérte. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 377 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Az alkotmányügyi bizottság állásfoglalása értelmében az egységes javaslat 51. §-ának elfogadásához az alkotmány 32/C. § (4) bekezdése, valamint a 44/C. § és az 50. § (5) bekezdése értelmében a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, így a zárószavazáshoz két döntés szükséges.

Először a minősített többséget igénylő 51. §-t teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslat 51. §-át 209 igen szavazattal, 167 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az egyszerű többséget igénylő döntésre kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6573. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét a módosított szöveg szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 207 igen szavazattal, 168 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most ismét az előterjesztő által indítványozott sürgős kihirdetésről döntünk. Kérdezem, elfogadják-e ezt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 209 igen szavazattal, 166 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodással úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Tisztelt Országgyűlés! Figyelemmel arra, hogy a frakciók bizottsági tagcserékre nem tettek javaslatot, személyi döntésre nem kerül sor.

Határozathozatalunk végére értünk. Munkánk folytatása előtt két perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet.)

(Az elnöki széket dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke foglalja el.)

Felszólalások:  <<  235  >>    Ülésnap adatai