Készült: 2022.08.17.02:52:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

182. ülésnap, 262. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Felszólalás oka részletes vita lezárva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 1:45

Felszólalások:  <<  262  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Megkérdezem tisztelt képviselőtársaimat, egyetértenek-e a javasolt vitaszerkezettel. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványomat elfogadta, tömeges jelentkezést követően.

Kérem, hogy felszólalni kívánó képviselőtársaim jelezzék, hogy a bizottsági ajánlás melyik pontjaihoz kívánnak hozzászólni.

Megnyitom a részletes vitát az ajánlás 1-10. pontjaira. Most kérdezem meg, hogy kíván-e valaki felszólalni. Jelentkezőt nem látok, a részletes vita e szakaszát, az 1-10. pontokra vonatkozót lezárom.

Megnyitom a részletes vita második szakaszát az ajánlás 11-19. pontjaira. Szintén megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki szólni. Jelentkezőt nem látok, így a vita e szakaszát és a részletes vita egészét is lezárom. Államtitkár úrnak pedig nincs mire reagálnia, jelzi is, hogy nem kíván szólni.

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a módosító javaslatokról a következő ülésünkön határozunk.

Most soron következik a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést T/6573. számon, a bizottságok ajánlását pedig T/6573/70. számon kapták kézhez.

Ismét indítványozom, hogy az összefüggésekre tekintettel és a törvényjavaslat szerkezeti rendjét figyelembe véve a részletes vitára két szakaszban kerüljön sor. Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, ismertesse az általam javasolt vitaegységeket.

Felszólalások:  <<  262  >>    Ülésnap adatai