Készült: 2024.04.25.05:46:13 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2006-2010

Bizottság: Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság
Emberi jogi bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 J/12029 A Magyar Rádió Közalapítvány 2009. január 1. - 2009. december 31. közötti tevékenységéről Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
2 J/11905 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
3 J/11904 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2009. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
4 J/11903 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009. állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
5 H/11896 A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumáról Balog Zoltán (Fidesz), Dr. Szili Katalin (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
6 H/11895 A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról Balog Zoltán (Fidesz), Dr. Szili Katalin (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 T/11705 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Mesterházy Attila (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 J/11657 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
9 J/11558 A Magyar Rádió Közalapítvány 2008. január 1 - 2008. december 31. közötti tevékenységéről Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/11467 A világörökségről kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 T/11436 Az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Dr. Varga László (MSZP), Török Zsolt (MSZP), Winkfein Csaba (MSZP), Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 H/11394 A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumáról Dr. Szili Katalin (MSZP), Teleki László (MSZP), Balog Zoltán (Fidesz), Farkas Flórián (Fidesz), Szászfalvi László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 H/11393 A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról Dr. Szili Katalin (MSZP), Teleki László (MSZP), Balog Zoltán (Fidesz), Farkas Flórián (Fidesz), Szászfalvi László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 T/11390 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Csiha Judit (MSZP), Dr. Szép Béla (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 T/11296 Egyes, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szervvel kapcsolatos törvénymódosításokról Dr. Wiener György (MSZP), Dr. Csiha Judit (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 T/11209 Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 H/11084 A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 T/11077 Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
19 T/11076 A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 T/11075 A nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 T/11074 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi .... törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 T/11026 A tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/11025 A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 T/11022 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Dr. Dávid Ibolya (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 T/11004 A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/11002 A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról kormány (közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 T/11001 A fogyasztónak nyújtott hitelről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 J/10980 A Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységéről (2008. december - 2009. október) Kábítószerügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
29 T/10977 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
30 T/10934 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 T/10877 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 T/10875 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
33 T/10874 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/10873 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 J/10808 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2007. február - 2009. február) kormány (a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/10679 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 T/10678 Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 H/10580 Az Európa Tanács Rec (2001) 16. számú Ajánlásáról Ékes Ilona (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 H/10500 Az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 T/10380 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/10221 A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 J/10107 A Szülőföld Alap 2008. évi tevékenységéről és működéséről kormány (a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/10105 A 2011. évi népszámlálásról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/10019 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Lázár János (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 T/10018 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról Balog Zoltán (Fidesz), Dr. Orbán Viktor (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Dr. Hörcsik Richard (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 H/9965 A Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 T/9861 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Bőhm András (SZDSZ), Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ), Fodor Gábor (SZDSZ), Geberle Erzsébet (SZDSZ), Gusztos Péter (SZDSZ), Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ), Horn Gábor (SZDSZ), Dr. Kóka János (SZDSZ), Kuncze Gábor (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Velkey Gábor (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/9856 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról Egészségügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
50 T/9817 A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 H/9769 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2006. január 1- 2006. december 31. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
52 H/9768 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2007. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakáról szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
53 T/9584 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Lendvai Ildikó (MSZP), Dr. Csiha Judit (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP), Gyula Ferencné (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Dr. Gál Zoltán (MSZP), Érsek Zsolt (MSZP), Barabásné Czövek Ágnes (MSZP), Dr. Géczi József Alajos (MSZP), Farkas Imre (MSZP), Vécsi István (MSZP), Földesi Zoltán (MSZP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Végh Tibor (MSZP), Arató Gergely (MSZP), Török Zsolt (MSZP), Deák Istvánné (MSZP), Katanics Sándor (MSZP), Pál Béla (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Iváncsik Imre (MSZP), Dr. Schiffer János (MSZP), Pál Tibor (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP), Vitányi Iván (MSZP), Halmai Gáborné (MSZP), Dr. Nyul István (MSZP), Botka Lajosné (MSZP), Kis Péter László (MSZP), Jauernik István (MSZP), Tóth Tiborné dr. (MSZP), Dér Zsuzsanna (MSZP), Ecsődi László (MSZP), Göndör István (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 T/9555 A közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 T/9554 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 T/9553 A büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. évi törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 H/9423 A magyar jelnyelvről szóló törvény megalkotásáról Soltész Miklós (KDNP), Hirt Ferenc (Fidesz), Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP), Béki Gabriella (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 T/9399 Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
59 J/9364 Az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
60 T/9358 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 T/9355 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/9354 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/9318 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 T/9303 A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 J/9258 Az ügyészség 2008. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
66 T/9239 A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 H/9207 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
68 T/9179 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
69 T/9081 Az országgyűlési képviselők választásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
70 T/9080 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/9057 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Dr. Csapody Miklós (MDF), Dr. Világosi Gábor (SZDSZ), Karsai Péter (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/9045 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
73 T/9024 A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 J/8984 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2007. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
75 J/8959 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2008. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
76 J/8958 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2008. állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
77 J/8957 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2008. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
78 T/8847 A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
79 T/8717 A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
80 J/8670 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
81 T/7026 A Magyar Köztársaság által Tibet ügyében fontosnak tartott szempontok törvénybe iktatásáról Balog Zoltán (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Fodor Gábor (SZDSZ), Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 T/6854 Egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 H/6805 A társadalmi szervezetek működését segítő jogszabályi háttér kialakításáról Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
84 T/6787 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Dr. Tompa Sándor (MSZP), Káli Sándor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
85 T/6769 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
86 T/6767 Az elektronikus közszolgáltatásról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
87 T/6749 A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 T/6748 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 T/6688 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 T/6668 A központi hitelinformációs rendszerről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 T/6667 Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
92 T/6647 Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/6644 Az anyakönyvezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 T/6575 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
95 T/6573 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
96 T/6572 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
97 T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 H/6555 A Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységéről (2007. november - 2008. október) szóló jelentés elfogadásáról Kábítószerügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
99 J/6554 A Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységéről (2007. november - 2008. október) Kábítószerügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
100 T/6444 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
101 H/6416 A Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
102 T/6380 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
103 T/6375 Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény és a hozzá kapcsolódó más törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
104 T/6306 A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Dr. Kóka János (SZDSZ), Gusztos Péter (SZDSZ), Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ), Geberle Erzsébet (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
105 T/6291 Egyes adó- és járulék törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 T/6219 Az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 T/6218 A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 T/6217 Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 T/6205 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség megteremtése érdekében Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 J/6158 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának tevékenységéről (2007. január 1-2007. december 31.) Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
111 T/6147 A minősített adat védelméről kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
112 T/6133 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
113 T/5950 A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 T/5949 A Polgári Törvénykönyvről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
115 J/5884 A Szülőföld Alap 2007. évi tevékenységéről és működéséről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
116 T/5827 A Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. Cikk 2. bekezdése szerinti kötelezettségvállalásai cigány (romani és beás) nyelvekre történő kiterjesztéséről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
117 T/5728 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
118 H/5677 Tibet ügyében Balog Zoltán (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Fodor Gábor (SZDSZ), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
119 T/5657 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
120 T/5590 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
121 T/5587 Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
122 J/5493 Az Állami Számvevőszék 2007. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
123 T/5451 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 T/5449 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 T/5448 A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
126 H/5446 A Máriapócsi Kegyhelyről Dr. Simicskó István (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 T/5396 Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
128 T/5393 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
129 J/5369 Az ügyészség 2007. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
130 T/5312 A humángenetikai adatok védelméről, valamint a humángenetikai vizsgálatok és kutatások szabályairól kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
131 T/5302 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 19. ülésszakán elfogadott, a nőknek bármilyen bányában földalatti munkára alkalmazásáról szóló 45. számú Egyezményének felmondásáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
132 H/5207 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
133 H/5085 A területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2007. március 4-én megtartott választásáról szóló - az Országos Választási Bizottság által benyújtott - beszámoló elfogadásáról Önkormányzati és területfejl. bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
134 J/5057 A Magyar Rádió Közalapítvány 2007. április 1. - 2008. február 29. közötti tevékenységéről Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
135 J/5016 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2007. állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
136 J/5015 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2007. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
137 J/5014 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2007. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
138 H/5004 A Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Ifjúsági, szociális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
139 H/4933 A Máriapócsi Kegyhelyről Dr. Simicskó István (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
140 T/4899 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról Pettkó András (MDF), Hock Zoltán (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
141 J/4871 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
142 H/4859 A közpénzek átláthatóságáról Pettkó András (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
143 T/4835 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról Soltész Miklós (KDNP), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP), Dr. Latorcai János (KDNP), Dr. Lukács Tamás (KDNP), Dr. Salamon László (KDNP), Básthy Tamás (KDNP), Firtl Mátyás (KDNP), Harrach Péter (KDNP), Dr. Hargitai János (KDNP), Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP), Kuzma László (KDNP), Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP), Dr. Medgyasszay László (KDNP), Molnár Béla (KDNP), Móring József Attila (KDNP), Dr. Nagy Kálmán (KDNP), Dr. Nagy Andor (KDNP), Dr. Simicskó István (KDNP), Szászfalvi László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
144 J/4722 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február - 2007. február) kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
145 T/4477 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény és más törvények módosításáról Demeter Ervin (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
146 T/4411 A bejegyzett élettársi kapcsolatról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
147 T/4410 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
148 J/4369 Az Országos Választási Bizottság beszámolója a területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2007. március 4-én megtartott választásáról Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
149 J/4367 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2006. január 1-től 2006. december 31-ig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
150 T/4322 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
151 T/4321 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról, valamint egyes törvényeknek az egészségkárosodás mértékére vonatkozó új minősítési rendszer és a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggő módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
152 T/4313 A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény, valamint a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról Dr. Jánosi György (MSZP), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Dr. Pető Iván (SZDSZ), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
153 T/4306 A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységgel összefüggésben egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
154 T/4305 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
155 T/4304 Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
156 T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rendjéről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
157 T/4192 A bűnüldözési célú titkos információgyűjtésről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
158 T/4190 A pártfinanszírozás átláthatóvá tételéről Tóbiás József (MSZP), Puch László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
159 T/4178 Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
160 T/4177 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
161 T/4120 A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról Varju László (MSZP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Dr. Balogh László (MSZP), Dr. Molnár Csaba (MSZP), Szabó György (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
162 T/4096 Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
163 T/4093 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
164 J/4084 A Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységéről Kábítószerügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
165 H/4056 Az ápolási díj, valamint a hozzátartozóikat otthon ápoló személyeket segítő intézményrendszer továbbfejlesztésének lehetőségéről szóló jelentés elfogadásáról Ifjúsági, szociális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
166 T/4055 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról Tóbiás József (MSZP), Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Nagy Andor (KDNP), Katona Kálmán (MDF), Dr. Bőhm András (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
167 J/4035 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának tevékenységéről (2006. január 1- 2006. december 31.) Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
168 T/4011 A jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
169 T/4010 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
170 T/4009 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
171 T/4000 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP), Dr. Latorcai János (KDNP), Harrach Péter (KDNP), Básthy Tamás (KDNP), Deák András (KDNP), Firtl Mátyás (KDNP), Dr. Hargitai János (KDNP), Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP), Kuzma László (KDNP), Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP), Dr. Lukács Tamás (KDNP), Dr. Medgyasszay László (KDNP), Molnár Béla (KDNP), Móring József Attila (KDNP), Dr. Nagy Andor (KDNP), Dr. Nagy Kálmán (KDNP), Nógrádi László (KDNP), Dr. Puskás Tivadar (KDNP), Dr. Salamon László (KDNP), Dr. Simicskó István (KDNP), Soltész Miklós (KDNP), Szászfalvi László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
172 H/3940 A Magyar Rádió Közalapítvány 2006. április 1-2007. március 31. közötti tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
173 H/3939 A Magyar Rádió Közalapítvány 2005. április 1-2006. március 31. közötti tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
174 H/3938 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
175 H/3937 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2004. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
176 H/3906 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2005. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról Ifjúsági, szociális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
177 H/3905 A leszakadó, illetve mélyszegénységben élő társadalmi rétegek szociális válságának megakadályozásáról Pelczné Dr. Gáll Ildikó (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
178 T/3893 Az általános forgalmi adóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
179 T/3892 Egyes adótörvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
180 T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
181 T/3832 Az azonos neműek házasságkötéséhez szükséges jogi feltételek megteremtéséről Gusztos Péter (SZDSZ), Béki Gabriella (SZDSZ), Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ), Fodor Gábor (SZDSZ), Horn Gábor (SZDSZ), Dr. Kóka János (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Dr. Sándor Klára (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
182 T/3809 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
183 T/3807 A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
184 T/3719 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
185 T/3578 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
186 T/3449 Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
187 J/3332 Az ápolási díj, valamint a hozzátartozóikat otthon ápoló személyeket segítő intézményrendszer továbbfejlesztésének lehetőségéről kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
188 J/3310 A Magyar Rádió Közalapítvány 2006. április 1. - 2007. március 31. közötti tevékenységéről Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
189 J/3309 A Magyar Rádió Közalapítvány 2005. április 1. - 2006. március 31. közötti tevékenységéről Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
190 J/3205 A Szülőföld Alap 2005-2006. évi tevékenységéről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
191 T/3203 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról Balog Zoltán (Fidesz), Bánki Erik (Fidesz), Dr. Hargitai János (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
192 H/3120 Az audiovizuális média szabályozásának reformjáról Dr. Jánosi György (MSZP), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Dr. Pető Iván (SZDSZ), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
193 H/3106 A művi meddővé tétel végzése garanciális feltételeinek erősítéséről és a beavatkozással összefüggő egyes tudományos tények vizsgálatáról Balog Zoltán (Fidesz), Lezsák Sándor (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
194 T/3092 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
195 T/3091 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
196 T/3089 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
197 T/3066 Egyes törvények módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség megteremtése érdekében Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
198 T/3060 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
199 T/3045 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP), Göndör István (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Rubovszky György (KDNP), Dr. Bőhm András (SZDSZ), Gusztos Péter (SZDSZ), Karsai Péter (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
200 T/3031 A Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
201 T/3029 A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
202 T/2938 Egyes foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
203 T/2936 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
204 T/2935 A menedékjogról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
205 T/2931 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
206 T/2930 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
207 T/2929 Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
208 T/2922 Az államhatárról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
209 H/2920 A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
210 T/2916 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
211 T/2915 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
212 T/2913 A rehabilitációs járadékról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
213 T/2909 A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
214 T/2908 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
215 J/2843 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2005. évben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
216 H/2842 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról szóló jelentésről szóló 106/1995. (XI.1.) OGY határozat módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
217 T/2785 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP), Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP), Dr. Suchman Tamás (MSZP), Dr. Szabó Zoltán (MSZP), Arató Gergely (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
218 J/2760 A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
219 T/2759 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
220 J/2740 Az ügyészség 2006. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
221 T/2717 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
222 T/2715 A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
223 J/2623 Az Állami Számvevőszék 2006. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
224 T/2615 Egyes, a nemdohányzók védelmét szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról Koszorús László (Fidesz), Szijjártó Péter (Fidesz), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz), Ágh Péter (Fidesz), Erdős Norbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
225 T/2593 A szabálysértési jogsegélyről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
226 T/2590 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról Hock Zoltán (MDF), Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
227 T/2576 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Salamon László (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
228 H/2567 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2005. január 1-től 2005. december 31-ig terjedő időszakáról szóló beszámoló elfogadásáról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
229 J/2482 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről szóló 53/2005. (VI. 4.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
230 T/2481 A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
231 H/2467 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
232 H/2284 A "Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032. kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
233 H/2172 Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtásáról és a Kormányképviselet tevékenységéről Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
234 T/2160 Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
235 J/2100 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2006. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
236 J/2099 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről (2006. január 1.- december 31.) nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
237 J/2098 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2006. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa, állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese bizottsági tárgyalás befejezve  
238 H/2028 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról (2003-2005. évek vonatkozásában) szóló jelentés elfogadásáról, valamint a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szóló 96/2000. (XII.11.) OGY határozat módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
239 J/2027 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról (2003-2005. évek vonatkozásában) kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
240 J/1960 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
241 H/1924 A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY határozat módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
242 T/1917 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
243 J/1894 Az Országos Választási Bizottság beszámolója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október 1-jén megtartott választásáról Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
244 J/1893 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október 1-i választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
245 H/1870 Népi kezdeményezés a művi meddővé tétel feltételeinek szigorításáról Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
246 T/1746 A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
247 T/1745 A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok eljárására és együttműködésére vonatkozó közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges törvénymódosításokról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
248 T/1744 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
249 T/1743 A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
250 T/1657 Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló egyes törvények módosításáról Cseresnyés Péter (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Hargitai János (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
251 J/1562 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának tevékenységéről (2005. január 1-2005. december 31.) Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
252 T/1375 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
253 T/1371 A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
254 T/1370 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
255 T/1369 A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
256 T/1338 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról Dr. Dávid Ibolya (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
257 T/1307 Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
258 T/1306 Az Országos Érdekegyeztető Tanácsról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
259 T/1305 Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
260 T/1304 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
261 T/1303 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
262 T/1302 Egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
263 T/1301 A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
264 T/1300 A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
265 T/1299 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
266 T/1297 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
267 T/1296 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
268 T/1202 A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
269 T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
270 T/1140 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
271 T/1097 Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
272 T/1096 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
273 T/1093 Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
274 T/1037 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
275 H/1009 A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Európai ügyek bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
276 J/1003 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2005. január 1-től 2005. december 31-ig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
277 H/983 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
278 T/968 A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
279 H/960 Népi kezdeményezés a Magyarországon honos népcsoportok felsorolásának a bunyevác kisebbségi népcsoporttal való kiegészítéséről Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
280 T/881 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
281 T/826 A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
282 T/790 Az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek adóbevallásának nyilvánosságáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
283 T/779 Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Pető Iván (SZDSZ), Dr. Rubovszky György (KDNP), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
284 H/709 A művi meddővé tétel szabályozásáról Balog Zoltán (Fidesz), Soltész Miklós (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
285 T/484 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. LXIV. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Farkas Flórián (Fidesz), Németh Zsolt (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
286 H/481 A 2006. évi önkormányzati és kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
287 T/437 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
288 T/436 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
289 T/373 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról Soltész Miklós (KDNP), Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP), Dr. Latorcai János (KDNP), Deák András (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
290 T/366 A közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
291 J/318 A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és cselekvési programja 2005. évi végrehajtásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
292 T/295 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Rubovszky György (KDNP), Dr. Salamon László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
293 T/294 Az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek adóbevallásának nyilvánosságáról Dr. Deutsch-Für Tamás (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Szűcs Lajos (Fidesz), Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
294 T/291 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról Varga Mihály (Fidesz), Domokos László (Fidesz), Dr. Latorcai János (KDNP), Dr. Hargitai János (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
295 T/240 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
296 T/239 Egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
297 T/235 Az országgyűlési képviselők választásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
298 T/234 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
299 T/233 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
300 T/231 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
301 T/230 A házipénztár adóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
302 T/229 Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
303 J/185 A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
304 J/97 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről szóló 53/2005. (VI. 4.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
305 J/92 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2003. február - 2005. február) kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
306 J/67 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
307 J/47 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2005 adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
308 J/46 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről (2005. január 1.-december 31.) nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
309 J/45 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2005. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
310 J/44 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
311 J/11 Az ügyészség 2005. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
312 J/3 Az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve