Készült: 2022.08.12.04:04:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

145. ülésnap, 23. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 12:49

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Most soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki rendben történő felszólalásokra elnöki jogkörben terjesztettem elő ajánlásomat.

Ezt képviselőtársaim kézhez kapták. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről valamennyi képviselőtársam honlapunkon tájékozódhat.

Először a napirend kiegészítésére és módosítására irányuló kezdeményezésekről döntünk.

A Fidesz képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy a napirendi ajánlás két indítvány általános vitájával egészüljön ki. A Házszabály 47. § (6) bekezdése értelmében erről vita nélkül határozunk. Figyelemmel arra, hogy a Fidesz képviselőcsoportja gépi szavazást kért, így ezekről gépi szavazással döntünk.

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/295. számú előterjesztéssel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványt 130 igen szavazattal, 193 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/1721. számú előterjesztéssel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványt 135 igen szavazattal, 197 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett utasította el.

(11.50)

Tisztelt Képviselőtársaim! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásomról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az általam előterjesztett napirendi ajánlást. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége elfogadta a napirendi ajánlást.

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalokkal folytatjuk mai munkánkat. Először törvényjavaslatok sürgős tárgyalásba vételéről határozunk.

A kormány kezdeményezte a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló T/5726. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Kérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt két percben. (Nincs jelentkező.) Nem kívánja.

Tisztelt Képviselőtársaim! A határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/5726. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 180 igen szavazattal, 153 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a sürgős tárgyalásba vétel kezdeményezését.

A kormány kezdeményezte az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény felülvizsgálatáról szóló T/5727. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Kérdezem a kormányt, hogy kívánja-e két percben indokolni a sürgősséget. (Nincs jelentkező.) Nem kívánja.

A határozathozatal következik. Kérdezem önöket, sürgős tárgyalásba veszik-e a T/5727. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 317 igen szavazattal, 17 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette a javaslatot.

A kormány új változatban benyújtotta és egyúttal kezdeményezte az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/5728. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Kérdezem, hogy a kormány képviseletében kívánja-e miniszter úr a sürgősséget indokolni. (Dr. Székely Tamás: Nem.) Nem kívánja.

A határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/5728. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 188 igen szavazattal, 147 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette a javaslatot.

Most törvényjavaslatok részletes vitára bocsátásáról döntünk.

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról szóló T/5311. számú javaslatot bocsássa részletes vitára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 325 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett a részletes vitára bocsátást támogatta.

Kezdeményezem továbbá, tisztelt képviselőtársaim, hogy az Országgyűlés a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló T/5394. számú javaslatot bocsássa részletes vitára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 339 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta a javaslatot.

Tisztelt Képviselőtársaim! A részletes vitákra ma este kerül sor.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. Az előterjesztést új változatban T/5615. számon, az alkotmányügyi bizottság ajánlását pedig T/5615/6. számon kapták kézhez.

Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zárszó korábban már elhangzott, így most a módosító javaslatokról történő szavazásra kerül sor, ennek során nem döntünk az ajánlás 1., 4. és 5. pontjairól, mert azokat előterjesztője visszavonta. Az ajánlás 6. pontjában szereplő javaslat nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de erről a Fidesz képviselőcsoportja szavazást kért.

Az előterjesztő a törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokat nem támogatja, de a bizottsági állásfoglalásoknak és a frakciókérésnek megfelelően az ajánlás 2., 3. és 6. pontjairól szavaznia kell az Országgyűlésnek.

Az ajánlás 2. és az azzal összefüggő 3. pontjában Varga Mihály a törvényjavaslatot új rendelkezésekkel kívánja kiegészíteni. Ezekben az államháztartási törvényt egészíti ki azzal, hogy a kormány kötelezettsége legyen a költségvetési törvény módosítása új fejezet létrehozásával összefüggő előirányzat-átcsoportosítás esetén. Az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. És önök, tisztelt képviselőtársaim? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 147 igen szavazattal, 196 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 6. pontjában Répássy Róbert a 2. § (5) bekezdésének módosításával azt kezdeményezi, hogy a minisztériumokban csak egy államtitkár legyen. A Fidesz képviselőcsoportja kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 138 igen szavazattal, 205 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Elfogadott módosító javaslat hiányában a Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján most kerülhet sor a zárószavazásra.

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e a T/5615. számú törvényjavaslatot annak eredeti szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a javaslatot 200 igen szavazattal, 142 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem önöket, hogy egyetértenek-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 197 igen szavazattal, 143 nem ellenében, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy kérjem a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnök úrtól.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az Országos Választási Bizottságnak a 2008. március 9-ei országos ügydöntő népszavazásról szóló beszámolója elfogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványát H/5564. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Tekintettel arra, hogy a határozati javaslathoz módosító javaslatok nem érkeztek, részletes vitára nem kerül sor.

Emlékeztetem önöket, hogy a kormány támogató álláspontja az általános vita során már elhangzott.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a H/5564. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 206 igen szavazattal, 136 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a 2008. március 9-ei országos ügydöntő népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról szóló beszámoló elfogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványát H/5565. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Tekintettel arra, hogy a javaslathoz módosító javaslatok nem érkeztek, részletes vitára nem kerül sor.

Emlékeztetem önöket, hogy a kormány támogató álláspontja az általános vita során már elhangzott.

(12.00)

Kérdezem tehát önöket, elfogadják-e a H/5565. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az országgyűlési határozatot 206 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 134 tartózkodás mellett fogadta el.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/5396. számon, a bizottságok ajánlásait pedig T/5396/11. és 14. számokon kapták kézhez.

Emlékeztetem önöket arra, hogy az államtitkári válasz a részletes vita lezárásakor már elhangzott, így most a határozathozatalok következnek.

Felkérem Gulyás József jegyző urat, ismertesse a szavazással kapcsolatos tudnivalókat. Jegyző úr!

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai