Készült: 2024.07.18.03:13:17 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2010-2014

Bizottság: Számvevőszéki és költségvetési bizottság
Költségvetési bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 H/13723 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások forrásait megteremtő tőkealap létrehozásáról Volner János (Jobbik) bizottságnál tárgysorozatba-vételre vár  
2 T/13628 A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
3 T/13544 A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény ingyenes lakossági bank- és hitelkártya használathoz szükséges módosításáról Scheiring Gábor (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
4 T/13478 A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
5 J/13475 Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2012. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
6 T/13352 Áfacsalások elleni hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes törvénymódosításokról Dr. Dorosz Dávid (független), Jávor Benedek (független), Karácsony Gergely (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 T/13254 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról Rogán Antal (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dr. Rétvári Bence (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 H/13253 Egyes házszabályi rendelkezésekről Rogán Antal (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dr. Rétvári Bence (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 H/13245 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történő számvevőszéki ellenőrzés végzéséről Dr. Nyikos László (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 H/13243 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kialakított ellenőrzési portfólió és a kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről Ivády Gábor (független), Dr. Szili Katalin (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 T/13216 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 T/13213 A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvénynek a babakötvényhez való tényleges hozzáférés kiterjesztését lehetővé tevő módosításáról Szilágyi Péter (független)
2013.12.03.: Scheiring Gábor (független), Szabó Timea (független)
bizottsági tárgyalás befejezve  
13 H/13126 Az állami adóhatóság működésével kapcsolatban szükséges haladéktalan kormányzati intézkedésekről Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Kovács Tibor (MSZP), Dr. Veres János (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 H/13094 A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 T/13082 Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 T/13081 Az egyes fizetési szolgáltatókról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 T/13080 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 T/13047 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről Jávor Benedek (független), Karácsony Gergely (független), Szilágyi László (független)
2013.11.18.: Szilágyi Péter (független), Dr. Dorosz Dávid (független), Szabó Timea (független), Szabó Rebeka (független)
2013.11.19.: Scheiring Gábor (független)
bizottsági tárgyalás befejezve  
19 T/13035 Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról Mentelmi bizottság módosítók tárgyalása befejezve  
20 T/12975 Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (emberi erőforrások minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 T/12974 A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 H/12907 A munkahelyteremtést szolgáló, igazságosabb adórendszerről Szabó Timea (független)
2013.11.05.: Scheiring Gábor (független)
bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/12896 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 T/12874 A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 T/12873 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/12846 A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról Rogán Antal (Fidesz)
2013.10.28.: Ékes József (Fidesz), Németh Szilárd István (Fidesz), Dióssi Csaba (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
27 T/12833 Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról kormány (emberi erőforrások minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 T/12824 Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 T/12792 Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
30 T/12653 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a stadionépítés megállításához szükséges módosításáról Szabó Timea (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 T/12608 Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról kormány (emberi erőforrások minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 T/12537 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról Volner János (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
33 T/12513 A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/12492 A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 H/12380 A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY határozat módosításáról Oktatási, tudományos bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
37 T/12371 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 T/12100 A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/12046 Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról Mesterházy Attila (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Harangozó Gábor (MSZP), Dr. Szekeres Imre (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 T/12018 Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 T/12015 Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/12002 A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 T/11931 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/11895 A reklámadóról Novák Előd (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 J/11894 A Gazdasági Versenyhivatal 2012. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
46 T/11879 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek a pénztárgépek alkalmazása kötelezettségének ésszerűsítéséhez szükséges módosításáról Dr. Szél Bernadett (független)
2013.09.30.: Vágó Gábor (LMP)
bizottsági tárgyalás befejezve  
47 T/11728 Egyes törvényeknek a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetése alóli mentesség megállapításával összefüggő módosításáról Dr. Lamperth Mónika (MSZP), Dr. Szekeres Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 T/11711 A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról Karácsony Gergely (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/11564 A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 T/11563 Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 T/11548 A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 T/11545 Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 J/11522 A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti üzleti évéről kormány (nemzetgazdasági miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
54 T/11474 A Magyar Nemzeti Bankról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 J/11338 A Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága tagjainak közös beszámolója az Országgyűlésnek a felügyelőbizottság éves munkájáról (2012. június - 2013. június) MNB Felügyelőbizottsága ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
56 T/11231 A végkielégítéseket törvénytelen különadóval sújtó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről és az e rendelkezések miatt kárt szenvedett munkavállalók kártérítéséről Dr. Kolber István (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 T/11209 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 T/11208 Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
59 T/11191 Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz)
2013.05.21.: Dr. Vejkey Imre (KDNP)
bizottsági tárgyalás befejezve  
60 J/11143 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének éves jelentése 2012. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
61 T/11112 A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/11109 Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/11108 Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 T/11102 A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 T/11030 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról Dr. Nyikos László (Jobbik), Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 J/10973 Az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
67 T/10903 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
68 T/10889 Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek a magyar állampapírok után járó kamat kamatadó-mentessé tételéhez szükséges módosításáról Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
69 T/10881 A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról Lázár János (Fidesz)
2013.04.26.: Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
2013.04.29.: Dr. Szalay Péter (Fidesz), Dr. Vas Imre (Fidesz), Lipők Sándor (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
70 T/10858 Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/10809 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról Dr. Dancsó József (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/10518 Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény módosításáról Dióssi Csaba (Fidesz)
2013.03.25.: Ékes József (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
73 H/10492 Az Új Széchényi Terv "piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása" az "üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése, ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása" valamint az "ipartelepítés" elnevezésű támogatási konstrukciók keretében támogatást elnyert átláthatatlan tulajdonosi szerkezetű, felépítésű szervezetek számvevőszéki vizsgálatáról Szilágyi György (Jobbik), Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 T/10402 A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
75 T/10332 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
76 T/10328 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
77 J/10294 A Közbeszerzési Hatóság 2012. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről, továbbá a jogorvoslati ügyek tapasztalatairól Közbeszerzési Hatóság Tanácsa ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
78 T/10274 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvénynek az önkormányzati alrendszer finanszírozásának érdekében történő módosításáról Hegedűs Lorántné (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
79 T/10263 Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosításáról Dr. Aradszki András (KDNP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
80 T/10259 Az élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról Mesterházy Attila (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Harangozó Gábor (MSZP), Dr. Szekeres Imre (MSZP)
2013.03.04.: Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
bizottsági tárgyalás befejezve  
81 T/10242 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 T/10238 Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 T/10203 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról Volner János (Jobbik), Vona Gábor (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
84 T/10177 Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról Dr. Szekeres Imre (MSZP)
2013.03.12.: Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
bizottsági tárgyalás befejezve  
85 J/10038 A Magyar Nemzeti Bank 2012. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója Magyar Nemzeti Bank ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
86 T/10009 A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
87 T/9951 A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 T/9930 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 T/9773 Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 J/9527 Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2011. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
91 T/9462 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi ... törvénynek a felsőoktatás finanszírozási forrásainak a kormányzati pazarlások terhére történő növelése érdekében való módosításáról Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Szekeres Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
92 T/9432 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról Dr. Apáti István (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Kiss Sándor (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
2012.12.17.: Ferenczi Gábor (Jobbik)
bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/9401 Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 T/9390 A családi adókedvezmény teljeskörű igénybevételének megteremtéséről Sneider Tamás (Jobbik), Baráth Zsolt (Jobbik), Vágó Sebestyén (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
95 T/9365 A vállalati hitelezés beindítása érdekében az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosításáról Scheiring Gábor (LMP), Vágó Gábor (LMP) bizottsági tárgyalás befejezve  
96 T/9239 Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
97 T/9186 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Dr. Szili Katalin (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 T/9167 Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
99 T/9166 A közművezetékek adójáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
100 T/9105 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról Dr. Nyikos László (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
101 T/9061 Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról Rogán Antal (Fidesz)
2012.11.12.: Dr. Puskás Imre (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
102 T/9059 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról Dr. Apáti István (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Kiss Sándor (Jobbik), Ferenczi Gábor (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
2012.11.12.: Balla Gergő (Jobbik), Egyed Zsolt (Jobbik), Kulcsár Gergely (Jobbik), Varga Géza (Jobbik), Rubi Gergely (Jobbik)
bizottsági tárgyalás befejezve  
103 H/9008 A Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
104 T/8990 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról Rogán Antal (Fidesz)
2012.11.05.: Dr. Puskás Imre (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
105 T/8989 Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 T/8967 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 T/8890 Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 T/8889 Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról kormány (emberi erőforrások minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 T/8832 A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről Mentelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
110 T/8752 Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 T/8750 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
112 T/8640 Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról Hoffman Pál (KDNP)
2012.10.08.: Dr. Bóka István (Fidesz), Babák Mihály (Fidesz)
2012.10.09.: Ékes József (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
113 T/8634 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról Hegedűs Lorántné (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 H/8529 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. évi elemi költségvetési beszámolójának számvevőszéki auditálásáról Dr. Nyikos László (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
115 T/8487 Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról Lázár János (Fidesz)
2012.09.24.: Menczer Erzsébet (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
116 T/8370 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény módosításáról Lázár János (Fidesz)
2012.09.17.: Ékes József (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
117 T/8367 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény módosításáról Kővári János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
118 T/8324 Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosításáról Dr. Nyikos László (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
119 T/8287 Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
120 J/8218 A magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jog- és célszerűségéről kormány (vidékfejlesztési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
121 T/8196 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
122 J/8117 A Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
123 T/8099 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 T/7966 A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. CLXXIV. törvény módosításáról Simon Gábor (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 T/7955 A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
126 T/7954 A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 T/7953 Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
128 T/7929 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról Sneider Tamás (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Dr. Nyikos László (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
129 T/7927 Az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről Dr. György István (Fidesz)
2012.07.06.: Wintermantel Zsolt (Fidesz), Herman István Ervin (Fidesz), Balázs József (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
130 T/7898 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról Dr. Gyenes Géza (Jobbik), Dr. Kiss Sándor (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
131 T/7858 Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
132 T/7771 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
133 T/7742 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
134 T/7677 A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
135 T/7669 A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
136 T/7655 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
137 T/7480 A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról Dióssi Csaba (Fidesz)
2012.06.11.: Babák Mihály (Fidesz), Dr. Dancsó József (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
138 T/7463 Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvénynek a kormányzati pazarlások megfékezése és a foglalkoztatás növelése érdekében történő módosításáról Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Gúr Nándor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
139 J/7436 A Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága tagjainak közös beszámolója az Országgyűlésnek a felügyelőbizottság éves munkájáról (2011. június - 2012. június) MNB Felügyelőbizottsága ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
140 T/7425 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Rogán Antal (Fidesz), Babák Mihály (Fidesz), Dr. Dancsó József (Fidesz), Márton Attila (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
141 J/7419 A Közbeszerzések Tanácsa 2011. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről, továbbá a jogorvoslati ügyek tapasztalatairól Közbeszerzési Hatóság Tanácsa ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
142 T/7415 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
143 J/7385 A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2011. május 31. és 2011. december 31. közötti üzleti évéről kormány (nemzetgazdasági miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
144 T/7287 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról Lázár János (Fidesz)
2012.06.14.: Csizi Péter (Fidesz)
az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
145 J/7192 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének éves jelentése 2011. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
146 T/7037 A pénzügyi tranzakciós illetékről kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
147 T/7034 A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
148 T/7032 A biztosítási adóról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
149 T/7031 A távközlési adóról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
150 T/7028 Az adózást érintő egyes törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
151 J/7018 Az Állami Számvevőszék 2011. évi szakmai tevékenységéről, és beszámoló az intézmény működéséről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
152 H/7010 A Magyar Nemzeti Bank 2010. évről szóló jelentésének elfogadásáról Hegedűs Tamás (Jobbik), Dr. Nyikos László (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
153 T/6993 Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról Koszorús László (Fidesz)
2012.05.18.: Csizi Péter (Fidesz), Ékes József (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
154 T/6954 A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
155 T/6953 Az évközbeni adóötletelés tilalmáról Vágó Gábor (LMP), Scheiring Gábor (LMP) bizottsági tárgyalás befejezve  
156 T/6946 A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
157 T/6930 A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz), Dr. Láng Zsolt (Fidesz), Horváth László (Fidesz), Dr. Pesti Imre (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
158 J/6890 A Magyar Nemzeti Bank 2011. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója Magyar Nemzeti Bank ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
159 T/6843 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
160 T/6818 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
161 T/6817 Magyarország Alaptörvényének első módosítása kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
162 J/6688 A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. törzsrészvényeinek Magyar Állam javára történő megvásárlásáról szóló, 2011. május 24-én megkötött szerződés teljesüléséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
163 T/6660 Az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló 2008 . évi LXVIII. törvény módosításáról Dr. Apáti István (Jobbik), Dr. Kiss Sándor (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
164 T/6495 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról Szilágyi György (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
165 T/6434 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
166 T/6387 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról Bánki Erik (Fidesz), Szalay Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
167 H/6335 A 2002-2010. közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárásáról, valamint az esetleges kormányzati felelősség vizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
168 T/6187 Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról Kósa Lajos (Fidesz)
2012.03.12.: Dr. Dancsó József (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
169 T/6163 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról Kósa Lajos (Fidesz)
2012.03.12.: Dr. Dancsó József (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
170 T/6153 Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
171 T/6152 A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
172 T/6131 Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról Kósa Lajos (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
173 T/6105 A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról Szilágyi Péter (LMP) bizottsági tárgyalás befejezve  
174 T/6103 Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosításáról Dr. Nyikos László (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
175 T/6079 Esztergom Város területén található egyes intézmények finanszírozásáról Hegedűs Lorántné (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
176 H/6068 A lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati intézkedésekről Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
177 T/5952 Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosításáról Rogán Antal (Fidesz)
2012.02.20.: Babák Mihály (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
178 T/5941 A közteherviselés igazságosságának erősítése és a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében szükséges egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Mesterházy Attila (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Szekeres Imre (MSZP), Dr. Lamperth Mónika (MSZP), Kiss Péter (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
179 J/5881 A 2002-2010. közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárásáról, valamint az esetleges kormányzati felelősség vizsgálatáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
180 T/5842 A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
181 H/5834 A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
182 H/5703 A Fradi-pálya visszavásárlásának számvevőszéki vizsgálatáról Dr. Nyikos László (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
183 T/5702 Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosításáról Dr. Nyikos László (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
184 T/5701 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról Dr. Nyikos László (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
185 T/5644 A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról Dr. Józsa István (MSZP), Dr. Steiner Pál (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Dr. Szanyi Tibor (MSZP), Tóth Csaba (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
186 T/5636 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek a tömegközlekedést biztosító cégek pénzügyi nehézségei könnyítése érdekében szükséges módosításáról Szilágyi György (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
187 J/5633 A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2010. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
188 T/5566 A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról Dr. Schiffer András (LMP) bizottsági tárgyalás befejezve  
189 T/5281 A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről Lázár János (Fidesz), Dr. Kovács József (Fidesz), Dr. Heintz Tamás (Fidesz), Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), Koszorús László (Fidesz), Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz), Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz), Dr. Mengyi Roland (Fidesz), Wintermantel Zsolt (Fidesz)
2011.12.20.: Gyopáros Alpár (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
190 T/5248 A Magyar Nemzeti Bankról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
191 T/5161 A nemzeti vagyonról kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
192 T/5130 Magyarország pénzügyi stabilitásáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
193 H/5096 Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Kulturális és sajtóbizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
194 T/5069 Az államháztartásról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
195 H/5068 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben előírt egyes tartalékok felhasználásáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
196 T/5067 A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
197 T/5002 A közszolgálati tisztviselőkről kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
198 T/4896 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
199 T/4864 A helyi önkormányzatokról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
200 T/4858 A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
201 T/4832 A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
202 T/4831 Az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
203 T/4662 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
204 T/4659 A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
205 T/4656 Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
206 T/4493 A kiszámítható adórendszer megalapozásáról Vágó Gábor (LMP), Scheiring Gábor (LMP) bizottsági tárgyalás befejezve  
207 T/4458 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
208 T/4445 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
209 H/4413 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének éves jelentése 2010. elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
210 T/4389 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek az alanyi adómentesség kibővítése érdekében szükséges módosításáról Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
211 T/4365 Magyarország 2012. évi költségvetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
212 T/4357 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Sneider Tamás (Jobbik), Baráth Zsolt (Jobbik), Vágó Sebestyén (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
213 H/4306 A Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
214 T/4144 Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról Rogán Antal (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
215 T/4124 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
216 T/4084 Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosításáról Dr. Nyikos László (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
217 T/4079 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
218 T/4075 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról Dr. Nyikos László (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
219 T/4049 Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
220 T/3927 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
221 H/3906 Az önhibájukon kívüli okból nehézséggel küzdő, eladósodott emberek segítése érdekében szükséges, legsürgetőbb intézkedésekről Mesterházy Attila (MSZP), Simon Gábor (MSZP), Tóth Csaba (MSZP)
2011.09.12.: Dr. Szekeres Imre (MSZP)
bizottsági tárgyalás befejezve  
222 T/3887 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosításáról Bana Tibor (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
223 H/3883 A devizában eladósodottak megvédéséről Vágó Gábor (LMP) bizottsági tárgyalás befejezve  
224 T/3856 A járulékfizetési felső határ megszüntetésének érdekében szükséges egyes törvények módosításáról Bertha Szilvia (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
225 T/3826 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról Dr. Garai István Levente (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
226 J/3817 A Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
227 T/3744 A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról Dr. Gyenes Géza (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
228 T/3692 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról Dr. Gyenes Géza (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
229 J/3691 A Szülőföld Alap 2010. évi tevékenységéről és működéséről kormány (tárca nélküli miniszter (nemzetpolitikáért felelős)) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
230 T/3690 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról Dr. Gyenes Géza (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
231 T/3652 A népegészségügyi termékadóról Dr. Kovács József (Fidesz), Font Sándor (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
232 T/3636 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
233 T/3603 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
234 T/3549 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosításáról Gazdasági bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
235 J/3533 A Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága tagjainak közös beszámolója az Országgyűlésnek a felügyelő bizottság éves munkájáról (2010. június - 2011. június) MNB Felügyelőbizottsága ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
236 H/3521 A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010 közötti - kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó - döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
237 T/3502 A közbeszerzésekről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
238 H/3490 A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek Magyar Állam javára történő megvásárlásának jóváhagyásáról kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
239 T/3489 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
240 T/3460 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról Kepli Lajos (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
241 J/3451 A Közbeszerzések Tanácsa 2010. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről, továbbá a jogorvoslati ügyek tapasztalatairól Közbeszerzések Tanácsa ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
242 T/3414 Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
243 T/3412 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek a kereskedelmi szálláshelyadás versenyképessége érdekében szükséges módosításáról Kepli Lajos (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
244 T/3376 A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról Bánki Erik (Fidesz), Szalay Ferenc (Fidesz), Dr. Seszták Miklós (KDNP), Csizi Péter (Fidesz)
2011.06.15.: Hadházy Sándor (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
245 J/3346 A Magyar Távirati Iroda Zrt. 2010. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről Állami Számvevőszék ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
246 H/3314 Az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat kidolgozása céljából felállítandó eseti bizottságról Dr. Nyikos László (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
247 J/3302 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének éves jelentése 2010. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete bizottsági tárgyalás befejezve  
248 J/3294 Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről Médiatanács bizottsági tárgyalás befejezve  
249 T/3283 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról Hegedűs Lorántné (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
250 T/3262 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvénynek a szülők támogatása érdekében szükséges módosításáról Z. Kárpát Dániel (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
251 J/3169 A Magyar Nemzeti Bank 2010. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója Magyar Nemzeti Bank ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
252 J/3137 Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
253 H/3125 A lakáshitelesek megmentése érdekében felállított operatív eseti bizottság létrehozásáról Simon Gábor (MSZP), Kiss Péter (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Nemény András (MSZP), Káli Sándor (MSZP), Szűcs Erika (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Pál Tibor (MSZP), Dr. Sós Tamás (MSZP), Tóth Csaba (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
254 T/3124 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosításáról Koszorús László (Fidesz)
2011.05.16.: Dr. Dancsó József (Fidesz)
2011.05.17.: Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)
2011.05.23.: Babák Mihály (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
255 T/3123 Az Állami Számvevőszékről Dr. Nyikos László (Jobbik), Bödecs Barna (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
256 T/3113 A közszféra különösen magas kifizetéseinek különadójáról szóló törvény megalkotásáról valamint a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról Bertha Szilvia (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
257 T/3109 Az Állami Számvevőszékről Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
258 T/3091 Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról Lázár János (Fidesz), Szijjártó Péter (Fidesz), Ágh Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
259 T/3090 Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
260 T/3069 Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvénynek a törvény vagy kollektív szerződés alapján járó jövedelem különadó-mentessége érdekében szükséges módosításáról Bertha Szilvia (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
261 T/3037 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Michl József (KDNP), Dr. Nagy Kálmán (KDNP), Dr. Zsiga Marcell (Fidesz), Gajda Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
262 T/2940 Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
263 T/2934 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Bertha Szilvia (Jobbik), Baráth Zsolt (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
264 H/2902 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az időskorúak támogatása céljából történő felhasználásáról Dr. Lamperth Mónika (MSZP), Dr. Szekeres Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
265 T/2895 A természetes személyek adósságrendezési eljárási szabályairól Dr. Szekeres Imre (MSZP), Simon Gábor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
266 T/2825 Az országgyűlési képviselők jövedelmének arányosítása érdekében az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításokról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
267 T/2582 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról Scheiring Gábor (LMP) bizottsági tárgyalás befejezve  
268 T/2564 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
269 T/2550 Az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adó mértékének mérséklésével kapcsolatos törvénymódosításról Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Szekeres Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
270 T/2428 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
271 T/2427 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
272 T/2401 Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvénynek az indokolás nélkül felmentett kormánytisztviselők és köztisztviselők különadó alóli mentesítésével összefüggő módosításáról és a mentesség érvényesítéséről Kiss Péter (MSZP), Dr. Lamperth Mónika (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
273 T/2363 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény méltányossági célú módosításáról Bana Tibor (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
274 T/2316 A társadalmi igazságosság erősítése és a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében szükséges adó- és járuléktörvények módosításáról Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Szekeres Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
275 T/2159 A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
276 T/2158 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
277 T/2148 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek az üzemanyagok forgalmi adója csökkentése érdekében szükséges módosításáról Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
278 T/1958 A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
279 T/1957 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
280 T/1830 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Ferenczi Gábor (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
281 T/1817 A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
282 J/1805 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi működéséről és az állami vagyonnal való gazdálkodásról kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
283 T/1745 Egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról kormány (nemzeti erőforrás miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
284 T/1696 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról Bertha Szilvia (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Szabó Gábor (Jobbik), Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
285 T/1665 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
286 H/1664 A magán-nyugdíjpénztári tagok kárpótlásáról Mesterházy Attila (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Puch László (MSZP), Szabó Vilmos (MSZP), Dr. Szekeres Imre (MSZP), Kiss Péter (MSZP), Kovács László (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Varga Zoltán (MSZP), Iváncsik Imre (MSZP), Szabó Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
287 T/1655 A magánnyugdíjpénztári egyéni számlák feletti önrendelkezési jog teljeskörűvé tételéről Dr. Baja Ferenc (MSZP), Göndör István (MSZP), Kovács Tibor (MSZP), Puch László (MSZP), Gúr Nándor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
288 T/1611 Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosításáról Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Garai István Levente (MSZP), Kiss Péter (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Simon Gábor (MSZP), Szűcs Erika (MSZP), Dr. Nemény András (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Pál Tibor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
289 T/1590 Egyes állami tulajdonú szakosított hitelintézetekre vonatkozó törvények módosításáról kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
290 T/1517 A közszféra különösen magas kifizetéseinek különadójáról Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik), Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
291 T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
292 T/1480 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
293 T/1479 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
294 T/1457 Egyes pénzügyi tárgyú törvények kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggő módosításáról Koszorús László (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
295 T/1447 Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról Lázár János (Fidesz), Dr. Balsai István (Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
296 T/1434 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról Németh Zsolt (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
297 T/1379 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
298 T/1378 A magánnyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
299 T/1377 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
300 T/1376 Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
301 T/1374 Az egyes ágazatokat terhelő különadóról Lázár János (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
302 T/1297 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról Rogán Antal (Fidesz), Dr. Dancsó József (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
303 T/1292 A magánszemélyek munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszüntetésével törvény alapján szerzett bevételt terhelő különadó eltörléséről Kiss Péter (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Dr. Lamperth Mónika (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
304 T/1283 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
305 T/1278 Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról Kósa Lajos (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dr. Tarnai Richárd (KDNP), Németh Szilárd István (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
306 T/1273 A természetes személyek adósságrendezési eljárásáról Dr. Szekeres Imre (MSZP), Tóbiás József (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
307 T/1270 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról Németh Zsolt (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
308 H/1253 A Gazdasági Versenyhivatal 2009. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
309 H/1250 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás Állami Számvevőszék által végrehajtott ellenőrzési megállapításaival kapcsolatos kormányzati feladatokról Dr. Nyikos László (Jobbik), Bödecs Barna (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
310 T/1184 A magánszemélyek munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszüntetésével törvény alapján szerzett bevételt terhelő különadó eltörléséről Kiss Péter (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Dr. Lamperth Mónika (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
311 T/1172 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Dr. Vejkey Imre (KDNP), Dr. Vas Imre (Fidesz), Dr. Braun Márton (Fidesz), Dr. Rubovszky György (KDNP), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
312 H/1114 A pénzügyi tranzakciók utáni adóról Dr. Szekeres Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
313 J/1093 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2009. évi tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
314 T/1079 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
315 T/1062 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
316 J/1056 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
317 T/978 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról Dr. Nyikos László (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
318 J/963 Magyar Távirati Iroda Zrt. Éves jelentés 2009. Magyar Távirati Iroda Rt. ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
319 T/961 A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény hatályon kívül helyezéséről Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
320 T/815 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról Hegedűs Lorántné (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
321 J/813 Az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
322 T/658 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról Dr. Vejkey Imre (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
323 T/657 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról Rogán Antal (Fidesz), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
324 T/586 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról Dr. Vejkey Imre (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
325 T/582 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
326 T/581 Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
327 T/578 A Nemzeti Földalapról kormány (vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
328 T/577 Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (nemzeti erőforrás miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
329 T/573 Sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról Bánki Erik (Fidesz), Szalay Ferenc (Fidesz), Csizi Péter (Fidesz), Soltész Miklós (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
330 T/552 Egyes adó- és járulékszabályok módosításáról Dr. Gyenes Géza (Jobbik), Dr. Nyikos László (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
331 T/551 A közcélú adományozás általános forgalmi adó-mentésségére vonatkozó szabályok pontosítása érdekében szükséges törvénymódosításokról Dr. Nyikos László (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
332 T/510 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról Rogán Antal (Fidesz), Dr. Latorcai János (KDNP), Ékes József (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
333 T/439 Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról Dr. Schiffer András (LMP), Vágó Gábor (LMP) bizottsági tárgyalás befejezve  
334 J/425 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének éves jelentése 2009. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete bizottsági tárgyalás befejezve  
335 T/420 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról Lázár János (Fidesz), Harrach Péter (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
336 J/418 A Gazdasági Versenyhivatal 2009. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
337 T/400 A közcélú adományozás általános forgalmi adó-mentésségére vonatkozó szabályok pontosítása érdekében szükséges törvénymódosításokról Göndör István (MSZP), Dr. Rubovszky György (KDNP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
338 T/389 A közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról Bencsik János (Fidesz), Szatmáry Kristóf (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
339 H/388 A pénzügyi tranzakciók nemzetközi adóztatásának megteremtéséről (a spekulációs adóról) Scheiring Gábor (LMP) bizottsági tárgyalás befejezve  
340 T/385 Egyes adótörvényeknek a sport támogatásával összefüggő módosításáról Bánki Erik (Fidesz), Szalay Ferenc (Fidesz), Csizi Péter (Fidesz), Soltész Miklós (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
341 T/384 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Volner János (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
342 T/372 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról Balog Zoltán (Fidesz), Dr. Orbán Viktor (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
343 T/370 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról Balog Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
344 H/362 A Közszolgálati Közalapítvány felállításáról Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
345 T/360 A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
346 J/354 A Közbeszerzések Tanácsa 2009. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről, a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a jogorvoslati eljárásokról Közbeszerzések Tanácsa ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
347 J/338 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék a tárgyalást még nem kezdte el  
348 T/319 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Kósa Lajos (Fidesz), L. Simon László (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
349 J/316 A Magyar Távirati Iroda Zrt. 2009. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről Állami Számvevőszék ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
350 J/315 A Magyar Nemzeti Bank 2009. évről szóló jelentése Magyar Nemzeti Bank ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
351 J/308 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2008. január 1-től 2008. december 31-ig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
352 J/305 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2008. évi tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
353 J/303 A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága tagjainak közös beszámolója az Országgyűlésnek a Felügyelőbizottság éves munkájáról (2008. június-2009. június) MNB Felügyelőbizottsága a tárgyalást még nem kezdte el  
354 J/302 A Magyar Nemzeti Bank 2008. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója Magyar Nemzeti Bank a tárgyalást még nem kezdte el  
355 J/292 A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága tagjainak közös beszámolója az Országgyűlésnek a Felügyelőbizottság éves munkájáról (2007. június-2008. június) MNB Felügyelőbizottsága a tárgyalást még nem kezdte el  
356 J/291 A Magyar Nemzeti Bank 2007. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója Magyar Nemzeti Bank a tárgyalást még nem kezdte el  
357 T/284 A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról Kósa Lajos (Fidesz), Dr. Zombor Gábor (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
358 J/282 A Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága tagjainak közös beszámolója az Országgyűlésnek a felügyelőbizottság éves munkájáról (2006. június-2007. június) MNB Felügyelőbizottsága a tárgyalást még nem kezdte el  
359 J/281 A Magyar Nemzeti Bank 2006. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója Magyar Nemzeti Bank a tárgyalást még nem kezdte el  
360 J/274 A Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsága tagjainak közös beszámolója az Országgyűlésnek a felügyelő bizottság éves munkájáról (2004. június-2005. június) MNB Felügyelőbizottsága a tárgyalást még nem kezdte el  
361 J/272 A Magyar Nemzeti Bank 2004. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója Magyar Nemzeti Bank a tárgyalást még nem kezdte el  
362 J/259 A Magyar Nemzeti Bank 2005. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója Magyar Nemzeti Bank a tárgyalást még nem kezdte el  
363 J/258 A Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsága tagjainak közös beszámolója az Országgyűlésnek a felügyelő bizottság éves munkájáról (2005. június-2006. május) MNB Felügyelőbizottsága a tárgyalást még nem kezdte el  
364 J/255 A Szülőföld Alap 2009. évi tevékenységéről és működéséről kormány (a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
365 J/251 A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2008. évi működéséről és az állami vagyonnal való gazdálkodásáról kormány (pénzügyminiszter) a tárgyalást még nem kezdte el  
366 J/248 A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2007. évi működéséről és az állami vagyonnal való gazdálkodásáról kormány (pénzügyminiszter) a tárgyalást még nem kezdte el  
367 J/36 A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága tagjainak közös beszámolója az Országgyűlésnek a Felügyelőbizottság éves munkájáról (2009. június-2010. június) MNB Felügyelőbizottsága ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
368 T/35 Az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról Dr. Matolcsy György (Fidesz), Dr. Fónagy János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve