Készült: 2019.04.20.09:23:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

236. ülésnap (2009.10.27.), 10. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előtti felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:51


Felszólalások:  Előző  10  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

LEZSÁK SÁNDOR (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! 1956 őszén és telén több mint száz magyarországi településen adták ki a gyilkos tűzparancsot, s lőtték válogatás nélkül a békés tömeget. A magyarság történetében ilyen méretű, sorozatban elkövetett mészárlás soha nem volt. Ma délután Tiszakécskén, a városháza előtt a túlélőkkel, hozzátartozókkal, helybéliekkel, iskolákkal, iskolásokkal, az önkormányzattal, intézményekkel és Wittner Mária képviselőtársammal a kécskei sortűz áldozataira emlékezünk.

Ma éppen 53 esztendeje, 1956. október 27-én 1500-2000 ember gyűlt össze Tiszakécske piacterén. Az ünnepség a Szózattal kezdődött, majd a tanácselnök beszélt az ország helyzetéről, és felolvasta a tiszakécskei gazdák petícióját, amelyben követelték a beszolgáltatás eltörlését. A helyi diákok memorandumát nagy taps kíséretében ismertette, s végül nyugalomra intette a megjelenteket. A beszéd után Matúz Dezső földműves elszavalta a Nemzeti dalt. Ezt követően néhány bekiabáló az adóvégrehajtó előkerítését követelte, aki ekkorra már elmenekült a faluból. Többen azonnal elkezdték énekelni a Himnuszt, hogy a bekiabálásokról eltereljék a figyelmet. A Himnusz éneklése közben történt az első repülőgép-támadás. A vadászgép még legalább kétszer visszatért, s újabb és újabb géppuskatüzet zúdított a tüntetőkre. Az emberek igyekeztek a környező házak pincéiben menedéket keresni. A sebesülteket a helyi orvosok igyekeztek ellátni, megmenteni. Gémes Mihály plébános a templomba vitt sebesültek ellátásához az oltárterítőket és a ministránskaringeket tépte fel. A sérülteket teherautók, majd mentőautók vitték Kecskemét, Szolnok, Félegyháza kórházaiba.

A véres öldöklésnek 17 halottja és 110 sebesültje volt. Az újkécskei Bognár József 28 éves volt, szívlövés érte. A sortűz legfiatalabb áldozata, az ókécskei Csonka László 17 esztendős volt. A kocséri Czakó Ferencné Mihályi Gizellát a katolikus templom kerítésénél, az út szélén találta meg a gyilkos géppuskatűz. Az újkécskei Fazekas Imre 19 esztendős, Gyapjas Ferenc 25 esztendős volt. Az ókécskei Herczeg Győzőné Tekes Mária a Felvidékről jött haza látogatóba testvéréhez. Egy kenyér volt a hóna alatt. A templom ajtaja előtt állt, onnan nézte a békés fölvonulást. Később, hogy jobban hallja a beszédet, Szent János szobra mellé húzódott, ott érte a fejlövés. 61 éves volt. Az újkécskei Kállai Etelka férjével aznap délelőtt ünnepelte az ezüstlakodalmát. Az ünnepi misén Gémes atya áldásban részesítette őket. Az országzászló közelében érte a gyilkos sortűz. Az újkécskei Lovas József a békés fölvonulás egyik szervezője volt, feleségével és két kislányával vett részt az ünnepségen. 34 éves volt. Az újkécskei Mohácsi István a parti iskola kapujában állt, ott érte a halálos lövés. 47 éves volt. A kécskei illetőségű Utasi Ilona takarítónő volt a helyi patikában. A gyilkos sortűz megölte az újkécskei Parádi testvéreket. Előbb Pál sérült meg, testvére, János a segítségére sietett. A visszatérő vadászgép újabb sorozata őt is halálra sebezte. Az újkécskei Sánta Istvánt az országzászló közelében érte a gyilkos fejlövés, Szabó Péter pedig a lövés pillanatában a templomhoz vezető főlépcsőn állt. Az újkécskei Szitár Jánost a katolikus templom oldalánál érte a halálos lövés. Az ókécskei Rédai Bertalan 44 éves korában lett a sortűz áldozata. A kecskeméti születésű Szóráth Györgyöt is a templom közelében találta el a gépfegyverrel leadott gyilkos sorozat. 17 halott, 110 sebesült, elmondhatatlan szenvedés.

A Kecskemétről indított MiG-17-es típusú sugárhajtású vadászgépet Takács János hadnagy vezette. A tűzparancsot Gyurkó Lajos vezérőrnagy adta ki. Gyurkó tábornoktól még az eszmetársai, a bűntársai is iszonyodtak, vérengző szörnyeteg volt, a megtorlás eszközemberei közül az egyik. A Kádár-korszakban azzal jutalmazták, hogy egy sertéshizlalda igazgatója lett, majd benzinkutas.

A bűnösöket mindenkor néven kell nevezni. Bűncselekmény büntetés nélkül soha nem maradhat. Megbocsátani pedig csak a Jóisten bocsáthat meg.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  10  Következő    Ülésnap adatai