Tisztelt Látogató!

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Önt az Országgyűlés Kulturális Bizottságának honlapján.

Célunk, hogy rendszeresen tájékoztatást adjunk az érdeklődők számára a bizottság tevékenységéről: az ülések időpontjáról és napirendjéről, valamint a megvitatásra kerülő előterjesztésekről, így lehetőség nyílik munkánk figyelemmel kísérésére.

Az Országgyűlésről szóló törvény és a Házszabály rendelkezései szerint a bizottságok az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, véleményező, - törvényben és a Házszabályban meghatározott esetekben - ügydöntő és a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szervei.

Ennek megfelelően a bizottság megvitatja az Országgyűléshez benyújtott, a feladatkörébe tartozó, az oktatás, tudomány, kultúra, sport és média törvényjavaslatokat és határozati javaslatokat, beszámolókat. Egyeztetési eljárás keretében a bizottság szakbizottságként véleményezi a feladatkörébe tartozó európai uniós jogszabálytervezeteket.

A törvényjavaslatokon és az országgyűlési határozati javaslatokon túlmenően, kinevezésük előtt meghallgatja az illetékes miniszterjelölteket, valamint ezen minisztereket évente legalább egy alkalommal beszámoltatják a végzett munkájukról.

Amennyiben a bizottsági ülés napirendjén szereplő téma megvitatása a helyszínen történő tájékozódást indokolttá teszi, a bizottság kihelyezett ülést tart.

Bízom abban, hogy honlapunk oldalai segítséget nyújtanak Önnek bizottságunk munkájának megismerésében.

Kellemes böngészést kívánok!

Dr. Pósán László
A Kulturális Bizottság elnöke