Készült: 2020.02.27.13:04:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

66. ülésnap (1999.05.03.), 79. felszólalás
Felszólaló Halász János (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 10:07


Felszólalások:  Előző  79  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Egy polgári párt képviselőjének mindig öröm a civil szervezetekről, a polgári önszerveződések ügyéről beszélni. Ma ilyen témáról beszélünk, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról, az ezzel kapcsolatos határozati javaslatról.

Fontos ez az ügy, mert a civil szervezetek támogatása fontos feladata kell hogy legyen az államnak is, és ennek a támogatásnak egyik eleme ez a határozati javaslat. Azt mondják sokan, hogy az előző években ez a fajta támogatás - merthogy évek óta működik hol így, hol úgy ez a támogatási keret - nagyon sokszor érdekelvű, és nem értékelvű támogatás volt. Örömmel mondhatom, hogy sok mindenben történt változás az elmúlt időszakban ez ügyben is - azt hiszem, most egy értékelvű határozati javaslat van előttünk.

Ebben a dologban a Fidesz súlyának megfelelően komoly szerepet játszott, és örömmel mondhatom, hogy ez ügyben jó partnerekre talált. Jó partnerekre talált gyakorlatilag a bizottság minden képviselő tagjában, és azt hiszem, ez nagyon fontos dolog, hiszen a politika nagyon sok mindent üzenhet a civil szervezeteknek. Többek közt azt is, hogy nem kisajátítani akarja, hanem közösen gondolkodva törekszik arra, hogy a szervezetek a társadalomban betöltött súlyuknak megfelelő támogatást kaphassanak. Ebben - mint ahogy korábban - most is együttgondolkodásunkat kínáljuk minden érintett erőnek.

Az egyik fontos elem ez ügyben természetesen az volt, hogy egy új állandó bizottság jött létre 1998 júniusában, és ez az állandó bizottság már nem először foglalkozik a civil szervezetek támogatásával. Hiszen a költségvetés vitájában is beszéltünk arról, hogy milyen folyamatban gondolkodunk a társadalmi szervezetek támogatása ügyében, és milyen elemeket léptünk már meg az első évben.

Az egyik ilyen fontos dolog volt az, hogy míg az 1998-as költségvetésben 5,1 milliárd, az idei, 1999-es költségvetésben már közel 6,1 milliárd forint szerepelt a költségvetés különböző rovataiban a társadalmi szervezetek, civil szervezetek támogatása címszó alatt. Ennek egyik fontos része az a Miniszterelnöki Hivatal civil kapcsolatok főosztályának koordinálásában lévő összeg, ami 515 millió forint, egy olyan összeg, amely az előző években nem volt, és szintén a civil szervezetek működését segíti, a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyeket próbálja fölkarolni ezen összeg segítségével is a kormányzat.

Ennek a támogatási csomagnak csak egyik része az, amely vagy szerencsésen, vagy szerencsétlenül, de itt, az Országgyűlés rovatában, címében szerepel, és a társadalmi szervezetek bizottsága tesz rá javaslatot. Ez a társadalmi szervezetek működési támogatására szolgáló összeg. Bizottságunk kapott felhatalmazást arra, hogy ezzel kapcsolatosan a pályázati munkát készítse elő, írja ki a pályázatot, majd bonyolítsa le az egész folyamatot, és készítsen egy határozati javaslatot. Ez most elkészült, és ez az folyamat, amire az imént utaltam, amely értékelvű folyamat volt.

A folyamat során persze már most, az idén megtettünk néhány olyan lépést, amelyet véleményünk szerint már a korábbi években is meg lehetett volna tenni. Ugyanis a korábbi években mindig visszatérő probléma volt - amellett, hogy ez a támogatási összeg önmagában nem elég a civil szervezetek működésére, de emellett mindig probléma volt az -, hogy az úgynevezett ifjúsági közéleti szervezetek egy pályázaton kellett hogy részt vegyenek más társadalmi szervezetekkel együtt. Össze kellett mérni őket, és nagyon sokszor ebben a folyamatban fölmerültek azok az érdekek, amelyek miatt nyilván sokszor jogosan mondták, hogy érdekelvű elosztás született.

 

(17.20)

A mi bizottságunk most azt mondta, hogy első lépésként ezt a pályázati összeget - mivel van egy ilyen örökölt feladatunk, mert a feladat adott, nem lehet megkerülni az ifjúsági közéleti szervezetek támogatását sem -, tehát az összeget, amely rendelkezésünkre áll, két részre bontjuk, és két különböző pályázatot írunk ki, két különböző típusú pályázatot. Az összeg 6 százaléka szolgált arra a bizottság döntése alapján - ezt a döntést a bizottság egyébként meghozta 1998. decemberében, a pályázati kiírás előtt, és a jelen lévő 13 tagból 12-en igennel szavaztak, 1 ellenszavazat volt -, tehát ez az a 6 százalék, amely az ifjúsági közéleti szervezetek támogatását szolgálja, és az elnök úr által az imént elmondott, bizonyos értelemben normatív támogatási módszerrel kerül kiosztásra. Az összeg döntő többsége, 298 millió forint, az összeg 94 százaléka pedig egy olyan nyilvános pályázaton történik elosztásra - megjelent a Magyar Közlönyben, jelentkeztek több mint 1200-an, szervezetek benyújtották a pályamunkájukat -, amely pályázati elbírálás egy jól kidolgozott szakmai szempontsor alapján történt.

Engedjék meg, hogy elmondjak azért néhány összehasonlító adatot az előző évi és a mostani dolgokban, mert talán fontos lehet. Egyrészt az előző években döntően országos szervezetek kaptak ebből az összegből támogatást. Tévedés, ha valaki azt hiszi, hogy ez az összeg csak országos szervezetek támogatására adható. Ez az összeg egyébként a korábbi években is országos vagy több megyében működő civil szervezetek támogatását szolgálta. Most a bizottságunk - azt hiszem, nagyon helyesen - azt mondta, hogy igen, fontos az országos működési területű szervezetek támogatása, és azt is mondta, hogy a megyei hatókörű, illetve területi regionális feladatokat ellátó szervezetek támogatását is fölvállalja. Tudnunk kell azt, hogy a több mint 50 ezer működő civil szervezet 80 százaléka olyan szervezet, amely vagy egy célra szerveződött, vagy egy településrészen vagy egy település egészén lát el feladatot. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ez a támogatás kevés, vagy azt mondjuk, hogy ez a támogatás nem szolgálja jól a civil szféra ügyét, akkor tudnunk kell, hogy a civil szféra döntő többségét ez a támogatás nem szolgálhatja természetesen, mert a civil szféra döntő többsége helyben cselekvő szervezetekből áll, és ez a lelke, lényege ennek a területnek. Ez nagyon fontos, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy vannak gyűjtőszervezetek, ernyőszervezetek, amelyek ilyen helyi civil szervezetek összefogásából is jönnek létre. Az ő működésüket is segítheti ez a támogatás, nemcsak országosokét, területiét, megyeiét, regionális szervezetekét.

No, és az adatok: tavaly az összes támogatás 84 százaléka budapesti székhelyű szervezetekhez került, nyilván az akkori pályázati kiírási és elosztási metódusnak megfelelően. Az idén az összes pályázati támogatás 66 százaléka került budapesti szervezethez. Ez lényeges elmozdulás. De tudniuk kell, hogy az idén az összes pályázó szervezet - darabszámot tekintve - 52 százaléka volt budapesti. Tehát egyfajta aránytalanság, ha lehet ezt nevezni, van a dologban, de a végösszeget tekintve, azt hiszem, sokkal inkább arányos lett a vidéki-budapesti támogatási összeg. Még egyszer mondom, figyelembe véve azt, hogy megyei, regionális feladatokat ellátó szervezetek kaphattak támogatást, tehát valahol helyénvaló, hogy az országos szervezetek, amelyeknek a székhelye többnyire Budapesten van, felülreprezentáltak ebben a támogatásban, de nem oly módon, mint a korábbi években. Azt hiszem, ez fontos elmozdulás volt, és fontos az is, hogy míg tavaly 600 szervezet kapott támogatást, 600 támogatott szervezet volt, az idén 644, sőt a módosító javaslatokat tekintve körülbelül 650 szervezet fog támogatást kapni. Ez is egy elmozdulás, azt hiszem, ez is jó irányba mutat.

Ezek alapján - talán ezek mind alátámasztották - talán joggal mondhatom, hogy fontosnak tartjuk a civil szervezetek támogatását, de nemcsak mondjuk, hanem az asztalra letett határozati javaslatban ez meg is mutatkozik, ezt meg is tettük.

Tisztelt Ház! A Fidesz-Magyar Polgári Párt képviselőcsoportja az elmondottak alapján is támogatja ezt a határozati javaslatot. Köszönöm a figyelmüket. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  79  Következő    Ülésnap adatai