Készült: 2019.10.16.08:07:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

244. ülésnap (2005.09.12.), 278. felszólalás
Felszólaló Halász János (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 14:08


Felszólalások:  Előző  278  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HALÁSZ JÁNOS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Amikor a nemzeti hírügynökség egy előző évi beszámolójáról tárgyalunk, akkor mindig fölvetődik az a kérdés, hogy mit is várunk a nemzeti hírügynökségtől, mit várhatunk egy nemzeti hírügynökségtől. Röviden összefoglalva talán mondhatjuk azt, a nemzeti hírügynökségtől azt várjuk, hogy összegyűjti, dokumentálja, mi történt Magyarország és a magyarság életében egy adott évben, és hogy ezt a dokumentációt, azokat a híreket, képeket, amiket összegyűjt, tárja a hazai és a nemzetközi közvélemény elé. Ezt a Magyar Távirati Iroda, ahogy az előző években is, tavaly is megtette; a kérdés az, hogy milyen módon, milyen szervezeti struktúrában, milyen hangsúlyokkal teszi ezt.

Amikor már erről beszélünk, bizonyára felmerülhetnek kérdések is. Fel is merültek, és fel is merülnek, ahogy a kulturális bizottságban, bizonyára itt a plenáris ülésen is. Az éves beszámoló mint alkalom jó hely arra, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk. Nyilván ezért is készül el abban a struktúrában az anyag, amiben elkészül, meg hát persze azért, mert a törvények úgy szólnak, ahogy, és ezt előírják.

Egy különleges, mondhatni, egyedi szervezeti formában működik a Magyar Távirati Iroda, egy olyan gazdasági társaságként, amelyet a Magyar Országgyűlés alapított. Nyilván nem véletlen, hogy ezt a szervezeti formát választotta a törvényhozó, és nem azt, mint a Magyar Televízió, a Duna Televízió vagy a Magyar Rádió esetében, mert ott egy közalapítványi forma tulajdonolja a részvénytársaságot, itt pedig egyfajta közvetlen részvénytársasági alapítás és egy tulajdonosi tanácsadó testületen, felügyeleti meg ellenőrző testületen keresztül történő felügyelet zajlik. Tehát más itt a struktúra. Ugyanakkor azt látom, ahogy telnek az évek - tavaly is, de az idén még inkább -, hogy sok hasonló probléma megjelenik ennél az intézménynél is, mint a többi közszolgálati médiumnál.

Ha megengedik, idézek ennek a jelentésnek egy részéből, mert úgy hiszem, hogy az Állami Számvevőszék által leírt anyagban foglaltak bizonyos értelemben messzire vezetnek, s ahogy a kulturális bizottságban is kérdéseket vetettek fel, itt is kérdéseket vetnek fel. Mit ír ez az anyag? “A vizsgálat részére átadott üzleti terv első változata 2004. február 2-án készült, amelyet többszöri átdolgozás után 2004 májusában véglegesítettek. Az üzleti terv elsődleges célja, hogy vázat adjon az évi gazdálkodáshoz, felmérve a rendelkezésre álló erőforrásokat és reálisan összegezve a gazdasági környezet változásait, a kedvező és kedvezőtlen hatásokat, előre jelezve a bevételek és kiadások várható alakulását. Elkészítésére nincs törvényi kötelezettség, elsősorban a tulajdonos elvárásai alapján a menedzsment vagyongyarapítási szándékainak eléréséhez szükséges ésszerű és racionális gazdasági folyamatok meghatározása az üzleti tervek készítésének célja. Az MTI Részvénytársaság tulajdonosának, az Országgyűlésnek és a társaságnak nem elsődleges célja a vagyon gyarapítása, hanem a közszolgálati feladatok ellátása. A tulajdonos által meghatározott társasági forma a részvénytársaság, célja viszont az, hogy a közszolgálati feladatok ellátása a rendelkezésre álló eszközök célszerű és hatékony működtetésével, a legkisebb ráfordítással valósuljon meg. Az intézmény működése azonban nem attól válik hatékonnyá, hogy piacorientált szervezet kereteiben működik, hanem hogy ez az irányítási forma alkalmas keretet nyújt a hatékony gazdálkodás és a döntéshozatali felelősség együttes érvényesítésére. A döntéshozatali felelősség az MTI Rt. testületeinél - beleértve az igazgatósági hatáskört gyakorló elnöki funkciót is - nem kidolgozott, nincs arányban a döntéshozói hatáskörrel, érvényesítésének a jogi szabályozás hiánya szab határt. A felelősség megteremtése érdekében az elsődleges szempont az átlátható, egyértelmű szervezet kialakítása és a jogszabályi háttér megváltoztatása a testületi tagok felelősségének a kiterjesztésével, kötelességeikkel, illetve a gondos gazdálkodás szabályainak megszegése esetén a döntéshozói jogosultságokkal és feladatokkal arányban. A testületeket maga a nemzeti hírügynökségről szóló törvény pontatlan megfogalmazása is akadályozza abban, hogy a legfontosabb felügyeleti feladataikat ellássák. Nincs egyértelműen meghatározva a TTT, a tulajdonosi tanácsadó testület feladata, hatásköre és jogosultsága. Az elnöki tevékenység gyakorlása körében végrehajtott intézkedések TTT általi kifogásolása nem von maga után következményeket…ö s a többi - írja ez az anyag.

Tudva az eddigi problémákat, látva itt is, egyetértve az ebben foglaltakkal, üdvözöltük a kulturális bizottság ülésén, hogy olyan határozati javaslat született, amelynek az indoklásában külön kitérünk arra - szintén az Állami Számvevőszék egy olyan megállapítása, amely a korábbi évek megállapítása után újra szerepel itt, és örültünk, hogy szerepelt ebben ez a mondat -, hogy “a közszolgálati feladatok pontos meghatározása nélkül nem teljesíthetők az uniós elvárások, a támogatások odaítélésének, felhasználásának átláthatósága és ellenőrizhetőségeö. Üdvözöltük ezt a gondolatot. Tudni kell, hogy a kulturális bizottság ellenőrzési albizottságában ezzel kapcsolatosan korábban tárgyaltunk, fogalmaztunk meg véleményeket, kaptunk segítséget a Magyar Távirati Iroda vezetésétől is. Házelnök asszony is foglalkozott ezzel a kérdéssel, fordult a frakciókhoz, és bizottsági ülésen elhangzott - mint ahogy itt is elmondtuk és elmondom én is a Fidesz részéről -, nyitottak vagyunk arra, hogy a törvényt a megfelelő pontokon az itt elhangzott szellemben módosítsuk, mert ez nagyon fontos. Lesz négypárti egyeztetés, Pető elnök úr ez ügyben eljárt előzetesen is és most formálisan is, és a közeljövőben hozzákezdünk ehhez a munkához. Reméljük, ez jó hír lesz a Magyar Távirati Irodának is és a következő években az ellenőrzés során majd az Állami Számvevőszéknek is. Nem lesz könnyű munka, de azt hiszem, hogy elkötelezetten dolgozunk majd rajta mindnyájan. Magyarul: sokat várok, sokat várunk ettől a munkától.

Ugyanakkor meg kell mondanom, hogy én többet vártam a Magyar Távirati Irodától ebben az évben. Többet vártam, mert - ha az anyagot tovább olvassuk - látunk olyan problémákat, amelyek nem biztos, hogy az idén már fel kellett volna merüljenek. Nézzük meg, mi is szerepel itt! “A 2004-2007. évekre vonatkozó stratégiai terv piaci szemléletű, a nemzeti hírügynökségről szóló törvény által meghatározott közszolgálati feladatok ellátását, a közszolgálati jelleg elsődleges szempontjait csak részben érinti. A benne szereplő megállapítások általános jellegűek és nagyvonalúak, egyes esetekben pontatlanok, megalapozatlanok.ö Szóval a stratégiai terv.

A stratégiai tervvel kapcsolatosan szerepel még itt egy-két gondolat. “A Magyar Távirati Iroda Rt. elnöke - Vince elnök úr - a korábbi elnök hivatali ideje alatt készített és a TTT által elfogadott, 2000-2004 közötti időszakra vonatkozó stratégiai tervet hatályon kívül helyezte. Az új, 2004-ben készített stratégiai terv átfogó helyzetképet ad az MTI Rt. piaci környezetéről és gazdasági helyzetéről, valamint a 2004-2007 közötti időszakra vázolja az MTI Rt. által követendő irányvonalat. A középtávra tervezett stratégia nem határozza meg azokat a konkrét célokat és eszközöket, amelyek a közszolgálati feladatok ellátásának, javításának az érdekeit szolgálják. A stratégiai terv konkrét és határidőhöz kötött feladatokat nem tartalmaz, és nem alkalmas a feladatokhoz rendelt döntéshozói felelősség és számonkérhetőség összevezetésére. A stratégiai tervhez nem készült középtávú üzleti terv, az informatikai fejlesztés lehetséges irányait meghatározó középtávú informatikai fejlesztési terv, pénzügyi terv, és nem része az átfogó ingatlangazdálkodási terv sem.ö Tisztelt elnök úr, mikor pótolják ezeket a hiányosságokat?

Az előző évi parlamenti vitában Vince elnök úr azt mondta, hogy a 2003-as évről beszéltünk, az az ő első hivatali ideje volt, és - ahogy mondta - “a 2003. év elnöki megbízatásom idejének egyötödeö. Tisztelt elnök úr, most már 2004 végéig is tárgyaljuk az anyagot, az most már nem az egyötöde, hanem kétötöde, azaz 40 százaléka az ön elnöki megbízatásának, nem beszélve arról, hogy ez a 2004. december 31-ig szóló beszámoló, most pedig 2005. szeptember 12. van, szóval ön már kifelé megy megbízatásának az idejéből.

(21.10)

Ebben a helyzetben, azt hiszem, joggal vetettük föl a kulturális bizottságban is azokat a kérdéseket, amelyeket már tavaly is megkérdeztünk. Nagyon nagy önmérséklettel vártuk a válaszokat, és úgy döntöttünk, hogy természetesen hadd jöjjön ide általános vitára ez az anyag, de a kérdéseinket, felvetéseinket itt, a parlamentben újra megismételjük, és azt várjuk, az itt a lehetőség, hogy az elnök úr válaszol a kérdéseinkre, felvetéseinkre, és nyilvánvalóan az ebben a válaszban foglaltak alapján fogjuk kialakítani szavazási magatartásunkat. De ezek a problémák, amelyek itt az Állami Számvevőszék anyagában is felmerülnek, nem kerülhetőek meg, és véleményem szerint nem kielégítő a dolgokra csak annyit válaszolni, mint ami a kulturális bizottságban elhangzott. Itt, a parlament széles nyilvánossága előtt is várjuk, hogy magyarázatot kapjunk a kérdéseinkre.

És mit várunk az MTI-től? Amit itt hallottunk. Azt várjuk, hogy például a vidéki tudósítói hálózat, amely unikum, egy különlegessége a nemzeti hírügynökségnek, az erősödjön. Tavaly is felvetettem, hogy véleményem szerint nem megkerülhető ez a kérdés. Tavaly is előkerült ez az ügy, és beszéltünk arról, hogy milyen különleges szerepe van az MTI-nek, hiszen más hírügynökségek nem rendelkeznek ilyen átfogó, vidéki tájékoztatással rendelkező hálózattal, és hogy ez a munka jól elvégződjön, tavaly is azt mondtuk, ezt a hálózatot erősíteni kell. Véleményem szerint az előző év óta ezen a területen nem történt olyan erősítés, mint amilyenre szükség lehetett volna, ugyanis egy laptop meg egy mobiltelefon megvásárlása még nem feltétlenül pótolja azokat az erőket, amelyekre itt még szükség lenne; s ne csak a tudósítókról ne feledkezzünk el, hanem például a fotós tudósítókról sem.

Tehát azt hiszem, nem lehet látni azt a folyamatot, elnök úr, hogy például ezen a területen, amelyet itt nyugodt hanggal felvetettünk - és tavaly azzal itt nagyon sokan egyetértettünk -, elindult volna valami. Persze sok embert elküldtek az MTI-től, de ebben az átszervezésben például a parlament - megjegyzem: a tulajdonos - által elhangzott érveket véleményem szerint nem megfelelően vették figyelembe az előző, vagyis az elmúlt évben. 2003-ban beszéltünk erről, jött 2004, most beszélünk a 2004-es beszámolóról, és én nem látom, hogy ezt kellőképpen súlyozták volna. Ez egy hiányosság, és nagy tisztelettel várom a választ arra, hogy mi a helyzet, mi lesz ez ügyben.

Azt is várjuk az MTI-től, hogy végre már álljon meg az a folyamat, amely itt van előttünk: veszteséges volt a társaság, most mínusz 92 millió forint a szám, amelyet mutat, mínusz 51 milliót terveztek, ha minden igaz. Azt hiszem, abban az esetben, amikor ráadásul ez évben jelentős ingatlaneladás is történt, amely az éves eredményben sok millió forinttal jelentkezik, nem feltétlenül indokolt ez a tervekhez képest is negatív eredmény. Tehát azt is várjuk, hogy ez is forduljon meg. Nagy örömmel fogom hallani vagy majd olvasni a jegyzőkönyvben, hogy az elnök úr mit válaszol ezekre a kérdésekre, és természetesen az itt elhangzott válaszok alapján is kialakítjuk a szavazási magatartásunkat.

Még itt bizonyára elhangzanak kérdéseink, és nagy tisztelettel várjuk a válaszukat. Várjuk, hogy a magyar nemzeti hírügynökség fejlődjön, erősödjön, úgy, ahogyan azt az elnöki pályázatában ön is írta - de azt hiszem, ahhoz többre van szükség, mint ami eddig történt.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps az ellenzék padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  278  Következő    Ülésnap adatai