Készült: 2020.09.23.06:01:06 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

53. ülésnap (2019.02.18.), 29. felszólalás
Felszólalás oka Döntés személyi kérdésben
Felszólalás ideje 5:30


Felszólalások:   29  29   29      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Ház! Soron következik az Országgyűlés jegyzőjének megválasztása. Szávay István jobbikos jegyző úr 2018. december 10-én lemondott jegyzői megbízatásáról. Gyöngyösi Márton frakcióvezető úr kezdeményezésére a házelnök S/4586. számú indítványában azt javasolta, hogy az Országgyűlés Lukács László György képviselő urat válassza meg országgyűlési jegyzőnek. Az indítványhoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani, a tisztségviselőről az Országgyűlés vita nélkül határoz.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e Lukács László György képviselő urat az Országgyűlés jegyzőjének. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 144 igen szavazattal egyhangúlag megválasztotta Lukács László Györgyöt jegyzőnek.

Köszönöm. Engedjék meg, hogy hogy a megválasztásához gratuláljak és a munkájához sok sikert kívánjak az Országgyűlés és a magam nevében. (Dr. Lukács László György: Köszönöm.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a bizottsági tisztségviselőkről és tagokról történő határozathozatal. Az elnöki jogkörben előterjesztett S/4587. számú javaslatot a honlapon megismerhették.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az S/4587. számú személyi javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 148 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a személyi javaslatot.

Soron következik az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) országgyűlési határozat módosításáról szóló S/4505. számú javaslatról történő döntés. Az elnöki jogkörben előterjesztett S/4505. számú javaslatot a honlapon megismerhették.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az S/4505. számú személyi javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház a személyi javaslatot 124 igen szavazattal, 25 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most, 14 óra 14 perckor áttérünk az interpellációk és az azonnali kérdések tárgyalására. (Az ellenzéki képviselők kivonulnak az ülésteremből, a független képviselők a helyükön maradnak. - Zaj.)

Pintér Tamás, a Jobbik képviselője, interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez: „Üzenjük a Kormánynak és a multiknak: Magyarországon tiszteletben kell tartani a szakszervezetiséget és a dolgozók érdekeit!” címmel. Pintér Tamás képviselő urat illeti a szó. Ha valaki még utoléri a folyosón, szóljon neki, hogy neki kell interpellációt elmondania. (Derültség a kormányzó pártok padsoraiból.)

Tekintettel arra, hogy az interpellációt írásban kell benyújtani, értelmezésem szerint a kormány válaszát nem zárja ki a kérdés szóbeli elhangzásának a hiánya. Tehát megkérdezem a kormányt, hogy kíván-e szóban válaszolni az el nem hangzott, de írásban benyújtott interpellációra. (Bodó Sándor nemet int.) Nem kíván válaszolni.

Varga László, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez: „Növekszik a sztrájkhangulat az országban!” - ezt látjuk a teremben is egyébként. (Derültség a kormányzó pártok padsoraiból.) Ahogy látom, képviselő úr szintén fizikailag van akadályoztatva abban, hogy elmondja az interpellációját.

Arató Gergely, a DK képviselője, interpellációt nyújtott be az innovációért és technológiáért felelős miniszterhez: „Miért égetik porrá Széchenyi művét?”

(Jelzésre:) Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy az értelmezésem helytelen volt. Ha nem hangzik el az interpelláció, akkor azt visszavontnak kell tekinteni a házszabály értelmében.

Akkor most a visszavont interpellációkat ismertetem önökkel. Tehát Demeter Márta LMP-s képviselő interpellációt nyújtott be a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszterhez: „Mikor ismeri be a kormány, hogy Paks 2 megbukott?” címmel. Az interpellációját visszavonta.

Burány Sándor, a Párbeszéd képviselője, interpellációt nyújtott be az innovációért és technológiáért felelős miniszterhez: „Tiltakozás az új repülési útvonal ellen!” címmel, amelyet szintén visszavont a képviselő úr.

Most Szatmáry Kristóf fideszes képviselő úr következik, aki interpellációt nyújtott be az igazságügyi miniszterhez: „Mikor tehetünk pontot a milliárdos áfacsalás végére?” címmel. Szatmáry Kristóf képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon!
Felszólalások:   29  29   29      Ülésnap adatai