Készült: 2020.07.11.20:14:35 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

32. ülésnap (2018.10.18.),  99-107. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 11:58


Felszólalások:   57-98   99-107   107      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására ma 16 óráig van lehetőség. Most soron következik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A Költségvetési bizottság által benyújtott előterjesztés T/2052. számon a Ház informatikai hálózatán valamennyiünk számára elérhető.

Elsőként megadom a szót Szűcs Lajos képviselő úrnak, a Költségvetési bizottság előadójának, az Országgyűlés jegyzőjének, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon!

DR. SZŰCS LAJOS, a Költségvetési bizottság előadója, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Igazából egy kicsit furcsa a helyzet, hiszen nem először fordul elő, hogy a zárszámadás és a költségvetés megtárgyalása egy ülésszakra esik. Ez abból adódik, hogy az előző javaslatnak az ideje még májusra tolódott, illetve az, hogy törvény szerint a 2019. évi költségvetését pedig szeptember 15. napjáig küldte meg a hatóság. Összecsúszott, de ebből a szempontból mindenképpen ugyanazokat el kell mondanom, amit az előbb elmondtam, hogy a független médiahatóság és a négy szervezetnek a költségvetése pontosan azért kerülhet a tisztelt Ház elé, mert semmiféle titkolnivaló nincs ezekben a dolgokban.A 2019-es költségvetés tartalmazza a főösszegeket, és ez alapján készítette el a hatóság, illetve a négy szervezet azokat az előterjesztéseket, amit T/2052. számon nyújtottak be. Ezt a Költségvetési bizottság október 9-i ülésén megtárgyaltuk, illetve döntöttünk arról, hogy a bizottság nyújtja be a tisztelt Háznak.

Bár nem az előző napirendhez tartozik, de sehol nem találtam meg azokat a számokat, amiket Szabó Szabolcs mondott. Itt is más számok vannak, és itt sem jön ki a 115 milliárd, mert annak a 2019-es NMHH-főösszege például 34,6 milliárd forint. Ebből a közhatalmi bevételek összesen 26 milliárd forintot tesznek ki, a legnagyobb összeg a frekvenciadíjakból származik, 20 milliárd 448 millió forint, a felügyeleti díjbevétel 2 milliárd 84 millió forint. Ebbe beletartoznak a bírságok, a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére lesznek felhasználandóak, és ezek mind azokban a szakmai anyagokban, amiket önök a Kulturális bizottság ülésén megtárgyalnak, benne szoktak szerepelni. A működési bevételek előirányzata 6 milliárd 200 millió forint lesz a jövő évben. A kiadási oldalon a személyi juttatások összege a legnagyobb, ez 9,5 milliárd forint, ehhez kapcsolódnak a munkaadókat terhelő járulékok és adókedvezmények, 2 milliárd forinttal került megtervezésre. Személyi költségek előirányzata egy 700 fős létszámkerettel terveződött, a dologi kiadások 12 milliárd forint, a beruházási kiadások összege áfával 2,5 milliárd forint. Ennek a nagyobb része mérőszolgáltatások zökkenőmentes folyamatát biztosító beruházásokra és informatikai fejlesztésekre fog elmenni. A Médiatanács öt tagjának személyi juttatása járulékaival, szakmai működésüket segítők kerete 199 millió forint. A Médiatanács működési költségvetésében kell kimutatni a médiaszolgáltatási díjat, pályázati díjat, ez összesen 482 millió forint, így ez összességében 681 millió forintot tesz ki.

A Médiatanács kezelésében lévő előirányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 1,8 milliárd forint. Fontos kiemelni, hogy a médiaszolgáltatási díj előirányzata jövőre növekedni fog, tekintettel az egyes számú országos kereskedelmi frekvencia használatából fakadó bevételekre.

Az MTVA pedig összesen 92,7 milliárd forint bevételi, illetve kiadási főösszeget tartalmaz. Ebből a médiaszolgáltatási díj összesen 73 milliárd forintot tesz ki, az MTVA vállalkozási tevékenységi bevétele 9,5 milliárd forint, az NMHH által utalt működési célú támogatás 8,4 milliárd forinttal szerepel a költségvetésben, amely az előbb említett 1,8 milliárdos médiatanácsi bevétellel együtt számolandó.

Tisztelt Ház! Mindezekre való tekintettel úgy gondolom, hogy a benyújtott törvényjavaslat tartalmazza a négy szervezetnek a 2019-es valamennyi olyan költségvetési tételét, amit számukra a törvények meghatározták, éppen ezért kérem a tisztelt Házat, hogy a javaslatot vitassa meg, és utána a törvényes rendben fogadja el.

Köszönöm a szót, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány jelezte, hogy a vita során nem kíván álláspontot ismertetni.Most a vezérszónoki felszólalások következnek. A Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka Dunai Mónika képviselő asszony. Parancsoljon, képviselő asszony! Öné a szó.

DUNAI MÓNIKA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja támogatja a médiahatóság 2019. évre vonatkozó költségvetés-tervezetét, mert az a jogszabályokhoz és a jogszabályokban megfogalmazott feladatokhoz igazodik, és ezért az Országgyűlésnek is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka Nacsa Lőrinc képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr! Öné a szó.

NACSA LŐRINC, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Szűcs Lajos képviselőtársam mint bizottsági előterjesztő jelezte, hogy ez a két javaslat összecsúszott, és a zárszámadásról és a jövő évi költségvetésről egy napon tárgyal az Országgyűlés, így az előző napirendi pontban főleg ellenzéki oldalról sok hozzászólás érkezett már a jövő évi költségvetéshez, a médiahatóság vagy az MTVA költségvetéséhez. Itt azt kell mondani, hogy az NMHH elnöke a törvényes rend szerint járt el, és szeptember 15-ig megküldte az Országgyűlésnek a javaslatát, amit így a Költségvetési bizottság megtárgyalt és a Ház elé is terjesztett. Mi azt gondoljuk, hogy az előttünk fekvő javaslatban lévő négy külön költségvetésben  ami a médiahatóság, a Médiatanács, a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok, valamint az MTVA költségvetései  a célok és a hozzárendelt költségvetési források arányban állnak. Ezt az Országgyűlés által elfogadott költségvetés tartalmazza, így a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportja is támogatja a javaslatot, és erre kér mindenki mást. Köszönöm szépen.

(13.50)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most az elsőként jelentkezett független képviselő szólhat hozzá. Megadom a szót Szabó Szabolcs képviselő úrnak. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.

SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Valóban, mint ahogy az előttem szólók is mondták, kicsit sajátságos, mert gyakorlatilag ugyanarról a témáról beszélünk, csak az egyik egy lezárt költségvetési év, a másik meg a jövő évre vonatkozó költségvetési évnek a vitája. Éppen ezért ígérem, én is nagyon rövid leszek. Annyit mondanék csak el, hogy ha megnézzük a költségvetésre vonatkozó számokat, akkor nagyságrendileg ugyanazokat látjuk, mint az előző napirendben tárgyaltak esetében. Például, ha a legfontosabb számokat nézzük: NMHH 34,6 milliárd, ez kiadási oldalon nézve 34,6 milliárd, Médiatanács 681 millió, MTVA 92,7. Zárójelben: ebből költségvetési forrás csak 83, meg ott vannak a Médiatanács előirányzatai 1,8, ha jól emlékszem. Egyébként, ha jól adom össze, és levonom az MTVA saját bevételeit, akkor is 119,5 milliárd, tehát kijön az a szám, amiről beszéltem az előzőekben is. A tények és a számok makacs dolgok, ezeket talán ne vitassuk.

A félreértések elkerülése végett ez mind közpénz. Tehát vagy közvetlen költségvetési támogatás vagy  leegyszerűsítve  átengedett bírság, koncessziós bevétel és a többi. Ez mind közpénz, csak nem a központi költségvetésbe jön be, mert a törvény azt mondja, hogy ezt más célra fordítjuk; ugyanaz, mint a tao. A tao közpénz, mert adó, csak azt a törvény erejénél fogva nem a központi költségvetésbe fizetik be a cégek, hanem a minisztérium által jóváhagyott sportegyesületnek vagy kulturális intézménynek. De attól ez még közpénz.

Ezért mondom azt, hogy ez nagyjából 119,5 milliárd forint, tehát nagyságrendileg annyi, mint volt a 2017-es, egypár milliárd forinttal több.

A véleményem így előre is annyi, hogy  mivel láthatóan nem nagyon jutunk dűlőre az ilyen vitákban  pont ugyanazt fogja csinálni az NMHH, a Médiatanács és az MTVA is, mint eddig, ezért nem fogom megszavazni ezt a költségvetési javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki a vitában felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Az általános vitát lezárom. Megkérdezem Szűcs Lajos képviselőtársamat mint előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Dr. Szűcs Lajos: Köszönöm, nem.) Nem kíván.

Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására ma 16 óráig van lehetőség.

A mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most a napirend utáni felszólalások következnének, de akik felszólalásra jelentkeztek, nem tartózkodnak az ülésteremben, márpedig felszólalásra csak akkor van lehetőség, ha a képviselő az ülésteremben tartózkodik.

Ennek megfelelően a mai napot bezárom. Megköszönöm munkájukat.

Az Országgyűlés jövő héten október 24-én, szerdán 11 órakor folytatja ülését. Méltóságteljes ünneplést kívánok valamennyiüknek. Viszontlátásra!
Felszólalások:   57-98   99-107   107      Ülésnap adatai