Készült: 2019.09.18.14:33:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

58. ülésnap (2019.03.05.),  15-18. felszólalás
Felszólalás oka Napirend előtti felszólalások
Felszólalás ideje 10:40


Felszólalások:   9-14   15-18   19-22      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. „Takarítsuk ki az országot!” címmel az LMP képviselőcsoportjából Hohn Krisztina képviselő asszony jelentkezett napirend előtti felszólalásra. Parancsoljon, öné a szó, képviselő asszony.

HOHN KRISZTINA (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! A 2002-ben elhunyt Balogh János ökológus professzor szavaival kezdeném a felszólalásom. „Ha ezt a világot egy értelmes lény elkezdi felülről figyelni, azt állapítja meg, hogy ezen a bolygón őrültek vannak, akiknek a céljuk, hogy ledarálják a bioszférát és abból szemetet csináljanak, amibe aztán ők maguk is belepusztulnak.”Ha napjaink Magyarországát nézzük, még siralmasabb képet fest. Egész hazánk egy hulladéklerakó, a Balatontól a Hortobágyig, Budapesttől Battonyáig a települések szélén, az erdőkben sétát sem tudunk úgy tenni, hogy ne találkozzunk illegálisan lerakott hulladékkal. Az erdőkben végzett munkáknál a favágók hulladékai, a városok határában építési, bontási hulladékok, számos esetben pedig veszélyes hulladékok találhatók. A helyzet ma rosszabb, mint amikor hazánkban közel 2400 hulladéklerakó működött. A probléma gyökere az emberi hozzáállás kérdése.

Tiszta Magyarországot szeretnénk. Azt gondolom, hogy ebben most pártállástól függetlenül partnerek lehetnénk. Örvendetesen tapasztaltuk, hogy az illegális hulladéklerakások felszámolására program került kiírásra, a TeSzedd! mozgalom, amelynek időtartama is meghosszabbításra került. Ez azonban nem fog megoldást hozni, ha a köz forrásaiból, mi, emberek lelkesedésből tisztítjuk a területeket, miközben mások újabb és újabb illegális hulladéklerakásokat végeznek, látszólag büntetlenül, megállíthatatlanul.

A társadalmi együttműködési kedv is fogyatkozik, ha a lelkes aktivisták azt látják, munkájuk hasztalan. Márpedig azt látják. Itt van szerepe az életben maradásért máig küzdő hulladékgazdálkodási közszolgáltatóknak, az oktatás és szemléletformálás hiányának, a földtulajdonosoknak, az önkormányzatoknak, a talajvédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságoknak, a rendőrségnek, a rendészeti feladatokat ellátó hivatalos vadászoknak, halőröknek, mezőőröknek, közterület-felügyelőknek egyaránt.

Az egyik ellenőrzési probléma pont a tettenérés. Ha sikerül is, a bizonyítás számtalan esetben éppen nem sikerül, mert nem látják a cselekményt, vagy az elkövető azt mondja, hogy éppen felfelé rakodja a szemetet, mert nem tudja elnézni, hogy szemét van az erdőben. A szállítás pedig még nem elkövetés. Sokan azt mondják, kirándulni viszik a hulladékot. Számos esetben megtalálják az elkövetők iratait is, de ezt is kimagyarázzák, azt mondják, hogy ellopták tőlük vagy éppen kölcsönadták valakinek.

Tisztelt Országgyűlés! Nemcsak az elkövetők, hanem a jogalkotási, társadalmi, hatósági erőtlenség, következetlenség, közöny is az oka, hogy így néz ki Magyarország. Az esetek jelentős részében, ha az eljárás el is indul, a bizonyítás eredményes, a kiszabott bírság töredéke a lehetségesnek, néhány ezer forint, amelynek nincs visszatartó ereje. A kiszórt hulladékok eltakarítása az esetek 95 százalékában elmarad, a polgári jogi felelősség érvényesítésére is csak alig van példa az országban. Míg a belvárosi, külvárosi területeken kamerákkal próbálják féken tartani az illegális hulladéklerakást, külterületeken, települések közötti összekötő utak mentén ez a módszer nem tud működni, hiszen körülményes, és technikailag nehezebben megoldható.

Átfogó intézkedésekre van szükség. Elengedhetetlennek látjuk bevezetni a díjmentes hulladékkísérő okmány alkalmazásának kötelezettségét, amelynek puszta hiánya szabálysértési tényállássá változtatja a kommunális és zöldhulladék szállítását. A területtulajdonosok felelősségét is erősíteni kell. Ez nagyon fontos, hiszen a legtöbben egyáltalán nem ellenőrzik a területeiket, és nem törődnek azzal, ha ott van a hulladék, illetve a hulladékhalmok tényét megállapítják, de elszállítani nem szokták.

Tisztelt Országgyűlés! Nemcsak az elkövetők, hanem a jogalkotási, társadalmi, hatósági intézkedések is egyre-egyre fontosabbak. Azon esetekben, amelyeknél az elkövetés veszélyes hulladékok elhagyását jelentette, következetesen el kell kezdeni a felderítést, mert ezek a cselekmények vétségek vagy bűncselekmények.

Tisztelt Országgyűlés! Olyan rendszert kell alkotni a maival szemben, amelyben minden egyes érintett szereplőnek egyértelmű, világos és kötelező a teendője az illegális hulladéklerakással, a szükséges bejelentéssel, a hulladékok eltakarításával kapcsolatban. Be kell vezetni a témát az írott és elektronikus sajtóban is. Mindehhez számos új, átgondolt jogszabályra és a társadalmi, szervezeti gyakorlat megváltoztatására van szükség. Mi partnerek vagyunk ebben a munkában személyünkben vagy a szakértőink által. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A képviselő asszony elhangzott napirend előtti felszólalására a választ Cseresnyés Péter államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr!

CSERESNYÉS PÉTER innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony. Azt hiszem, egy olyan kérdést vetett fel, olyan kérdésre fogok reagálni, amely mindannyiunkat, minden felelősségteljesen, a mindennapokban részt vevő polgárt érint, és a megoldását keresi ennek a problémának.De még mielőtt néhány adattal hozzájárulnék az ön által feszegetett probléma megoldásához, és azt bizonyítanám, hogy a kormány mindent megtett az elmúlt időszakban, ami lehetséges volt annak érdekében, hogy a hulladékszállítás gördülékenyen lebonyolódjék, a hulladékgazdálkodás megfelelő módon történjen meg, az illegális hulladéklerakást minimális szintre lehessen leszorítani, néhány dolgot hadd mondjak annak bizonyításaképpen, hogy az elmúlt időszakban jelentős eredményeket értünk el, és nagyon sokat tettünk mind kormányzati szinten, mind önkormányzati szinten annak érdekében főként, hogy az illegális hulladéklerakó helyek megszűnjenek, és az út mellett, erdőszélen lerakott hulladék, szemét a megfelelő helyre kerüljön.

Azzal szeretném ezt bizonyítani, hogy én jó néhány évig egy magyarországi viszonylatban nagyvárosnak számító városnak, Nagykanizsának a vezetője voltam, és az elmúlt időszakban vagy abban az időszakban számtalan ilyen akcióban vettünk részt, és nem kevés pénzt tett bele az önkormányzat is annak érdekében, hogy az önkormányzat közigazgatási területén vagy az önkormányzat vonzáskörzetében levő illegálisan lerakott szeméthalmok vagy éppen az elszórt szemét az utak mellől megfelelő helyre, a hulladéklerakóba kerüljön. Nagyon-nagyon sok embert sikerült megmozdítanunk, és ez bizonyítja, hogy az emberek akarnak tenni a környezetünkért, akarnak a tisztaságért, a tiszta környezetért tenni.

Azt hiszem, hogy három nagyon fontos tényezőt kell megemlíteni annak érdekében, hogy a szemét a nem megfelelő helyekről, utak széléről, erdők széléről, nem lerakónak kijelölt helyekről eltűnjön. Az egyik és legfontosabb, amiben, azt hiszem, nagyon komoly eredményeket értünk el az elmúlt évtizedekben, a hulladékszállítás és a hulladékkezelés intézményes rendszere. Azt hiszem, mindannyian, akik láttuk már ennek a rendszernek a működését, bizonyíthatjuk azt, hogy Magyarországon nagyon jól működik a hulladékgazdálkodás, a hulladékszállítás megfelelően szervezett, és a hulladékkezelés, a hulladék újrahasznosítható része, újrahasznosítása is megfelelő módon megtörténik.

A másik nagyon fontos dolog, amit ön is említett, az illegális hulladéklerakóknak, hulladékelhelyező helyeknek a megszüntetése azzal, hogy onnét elszállítjuk a szemetet, vagy éppen az utak mellett meglevő hulladék elszállítása.

A harmadik pedig a szemléletformálás, és azt hiszem, erre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. A kormányzatunk már az iskoláskorban levő gyerekek irányában is nagyon sokat tesz annak érdekében a pedagógusok segítségével, hathatós segítségével, hogy ez a szemléletformálás megtörténjen.

De hogy néhány számot is mondjak, hogy hogyan sikerült, milyen és mennyi eredményt sikerült elérni az elmúlt időszakban, kérem, hogy fogadja ezeket a számokat. Magyarországon 2012-ben a keletkezett hulladék teljes mennyiségének  ami körülbelül 15 millió tonna  46 százaléka került a lerakóba, 2016-ban körülbelül ugyanekkora mennyiségű hulladéknak 37 százaléka.

(8.40)

Ez  majd egy másik adattal próbálom bizonyítani  a különbség tulajdonképpen az újrahasznosítás növekedését is jellemzi. A települési hulladék tekintetében, ami körülbelül 4 millió tonna volt 2012-ben, 2016-ban ezt is sikerült csökkenteni jóval 4 millió tonna alá, úgy, hogy a lerakott hulladék aránya 15 százalékkal csökkent. Tehát maga a hulladék mennyisége is csökkent, és a lerakóba lerakott hulladék mennyisége is csökkent. Hogy ez a csökkent mennyiség nem az utak mellé vagy éppen az erdőszélre került ki, azt a következő adat bizonyítja: a lerakott hulladék mennyisége folyamatosan csökkent, ezzel párhuzamosan pedig jelentősen nőtt a hasznosított hulladék aránya. A 2014. évi 22 százalékról ez közel 35 százalékra növekedett. Tehát az intézményes hulladékszállítás és hulladékkezelés tekintetében jelentős eredményt értünk el.

A szemléletformálásról említettem már néhány szót, viszont a TeSzedd!-akciót hadd említsem meg, amelyben jelentős eredményeket sikerült elérni. Néhány számot hadd mondjak, amit éppen most reggel kértem, bár még ezek nem végleges számok, hiszen az akcióra még lehet jelentkezni, de úgy néz ki, hogy több mint 3 ezer helyszínen fog folytatódni idén ez az akció, és körülbelül 200 ezer önkéntes jelentkezett már most azért, hogy a TeSzedd!-akcióban részt vegyenek.

Tehát a társadalmi felelősségtudat benn van az emberekben, bennünk van, és azt lehet mondani, hogy a következő időszakban várhatóan nagyon jó eredményeket érhetünk el az illegális hulladéklerakók megszüntetése érdekében. Elnézést az időtúllépésért, elnök úr. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
Felszólalások:   9-14   15-18   19-22      Ülésnap adatai