Készült: 2020.06.06.18:32:08 Dinamikus lap

36. ülésnap (2018.10.31. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 181
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 6:59:05

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 1:29
 1-28 Általános vita lefolytatása T/2930 Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
1:59:09
 29-52 Általános vita lefolytatása T/2940 Az oktatási nyilvántartásról
1:01:51
 53-62 Általános vita lefolytatása T/2925 A Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
11:37
 63-84 Általános vita lefolytatása T/2935 Egyes törvények külügyi igazgatási tárgyú módosításáról
47:38
 85-132 Általános vita lefolytatása T/2933 Az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló, 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat kihirdetéséről
1:30:06
 133-156 Általános vita lefolytatása T/2941 Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról
54:07
 157-167 Általános vita lefolytatása T/2929 Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
13:02
 167-181 Általános vita lefolytatása T/2932 Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
20:42
 181 Ülésnap lezárása 0:59