Készült: 2020.07.14.15:49:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

53. ülésnap (2019.02.18.),  27-28. felszólalás
Felszólalás oka Döntés a képviselő tiszteletdíjának csökkentéséről
Felszólalás ideje 3:39


Felszólalások:   25-27   27-28   29      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Ház! Most a határozathozatalra kerül sor. Emlékeztetem önöket, a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az Országgyűlés ne függessze fel.Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatára van szükség.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 22 igen szavazattal, 117 nem ellenében, tartózkodás nélkül Budai Gyula képviselő úr mentelmi jogát nem függesztette fel.

Tisztelt Országgyűlés! Most fegyelmi ügyek döntéshozatalával folytatjuk munkánkat.

Tájékoztatom önöket, hogy az Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (1) bekezdése alapján, a 13. § (6) bekezdésében foglalt elnöki jogkörömben eljárva Tordai Bence, Párbeszéd, képviselő esedékes tiszteletdíjának csökkentését rendeltem el. A képviselő kérte a Mentelmi bizottságtól a döntés hatályon kívül helyezését, de a bizottság ennek nem adott helyt.

Ezt követően az Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése alapján a képviselő kérte, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a házelnöki döntést. Erre figyelemmel a házszabály 148. § (2) bekezdése alapján határozati javaslatot terjesztettem elő H/4605. számon a képviselő esedékes tiszteletdíjának csökkentését elrendelő, korábbi döntésemmel azonos tartalommal.

Felhívom figyelmüket, hogy a határozati javaslatot, az ahhoz kapcsolódó házelnöki döntést, az erre vonatkozó képviselői kérelmet és a Mentelmi bizottság döntését a honlapon megismerhették.

(14.10)

Tisztelt Ház! A házszabály rendelkezései szerint a határozati javaslathoz sem módosító javaslatot, sem bizottsági jelentést nem lehet benyújtani. Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a házelnöki döntést az Országgyűlés hatályon kívül helyezi, a képviselő esedékes tiszteletdíja nem csökken, az Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (1) bekezdése alapján vele szemben indított eljárás megszűnik. A tiszteletdíj csökkentéséről szóló házelnöki döntésről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hatályában fenntartja-e a Tordai Bence képviselő esedékes tiszteletdíjának csökkentésére irányuló házelnöki döntést a H/4605. számú határozati javaslatban foglaltak szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház a házelnöki döntést 118 igen szavazattal, 28 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett fenntartotta.

Most felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy ismertesse a Tordai Bence képviselőre vonatkozó elfogadott határozat szövegét.

DR. SZŰCS LAJOS jegyző: Az Országgyűlés az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény, a továbbiakban: Ogytv., 51/A. § (13) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, Tordai Bence országgyűlési képviselőnek az Ogytv. 51/A. § (9) bekezdése szerinti kérelme alapján az Országgyűlés elnökének OE-41/794-1/2018. számú, Tordai Bence országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről hozott döntését hatályában fenntartja, és ezzel Tordai Bence országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja 504 900 forinttal csökken.
Felszólalások:   25-27   27-28   29      Ülésnap adatai