Készült: 2020.06.06.19:27:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

32. ülésnap (2018.10.18.),  57-98. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 1:37:47


Felszólalások:   1-56   57-98   99-107      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására ma 16 óráig van lehetőség.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A Költségvetési bizottság által benyújtott előterjesztés T/452. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.

Elsőként megadom a szót Szűcs Lajos úrnak, a Költségvetési bizottság előadójának, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon, képviselő úr.

DR. SZŰCS LAJOS, a Költségvetési bizottság előadója, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Valóban, ahogy ön a felvezetőjében is elmondta, ez a bizonyos beszámoló egy törvényjavaslat, amely azért kerül így a Ház elé, mert egy olyan független intézményről van szó, mint a Nemzeti Médiahatóság. Mivel nem rendelkezik más képviselettel, így a házszabály alapján a Költségvetési bizottság nyújtja be mind a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság zárszámadását, mind a következő évi költségvetését. Ennek megfelelően, a törvényi előírásokat betartva május 31-éig nyújtotta be az erről szóló javaslatot a parlamentnek, amit a Költségvetési bizottság június 4-én tárgyalt és nyújtott be 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett. Az a furcsa helyzet van ebben a törvényjavaslatban, hogy akár az elnök úr, Varju László is lehetne ennek az előadója, de természetesen a feladatok kiosztása miatt ezt én kaptam meg.A Hírközlési Hatóság 2017. évi, elfogadott törvény szerinti bevételi és kiadási főösszege 35,3 milliárd forint volt. A Médiatanács működési célú támogatásának bevételi előirányzata 173,4 millió forintra teljesült. Ez az előirányzat tartalmazza a tagok tiszteletdíját, a szakértői kiadások fedezetét, a társszabályozók működési támogatásra fordítható összegeit. A működési bevételek kiemelt előirányzat-csoportjának teljesítése 240,7 millió forint volt, így összesen 420,1 millió forintra teljesült, ami az eredetileg előirányzott összeg 93 százaléka volt.

A Médiatanács költségvetési kiadásainak 410,3 millió forintos összege az eredeti előirányzat 91 százalékos teljesítését mutatja. A személyi előirányzatok az eredeti előirányzat 84 százalékán, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pedig 70 százalékon teljesültek. A dologi kiadások 237 millió forint, ami 99 százalékos teljesítést mutat.

A Médiatanács kezelésében lévő bevételi és kiadási előirányzatok költségvetése a Médiatanács által kiszámlázott, de véglegesen az MTVA-t illető bevételeket tartalmazza. A médiaszolgáltatási díj bevétele 783,4 millió forint volt, amely az eredeti előirányzat 81 százaléka. A frekvencia- és támogatási pályázati díjbevétel összesen 98,7 millió forintra teljesült, ami a tervezett 143 százaléka.

A kötbér, bírság és késedelmi kamatok 45,8 millió forintra teljesültek. A kiadási előirányzatok a bevételi előirányzatokhoz hasonlóan teljesültek, összességében 99 százalékra.

Végezetül az MTVA zárszámadásáról néhány szó. A bevételek tekintetében az elfogadott költségvetésben a költségvetési bevételek 71,2 milliárd forintot, a kereskedelmi bevételek 8,7 milliárd forintot tettek ki. Az összes bevétel így 79,9 milliárd forint volt.

Az MTVA kiadásai két nagy csoportba oszthatók. A kiadások egyik csoportját azok a kiadások jelentik, amiket az MTVA nem a tartalom-előállítási tevékenységhez használ, jellemzően továbbutalja egyéb szervezetek működésére, vagy pályázat útján osztja ki. Ezek együttes összege 2017-ben közel 7,8 milliárd forintot tett ki. A kiadások másik jelentős részét a tartalom-előállítási tevékenységhez kapcsolódó kiadások köre jelenti. Ezek között számolják el a műsorgyártási, -sugárzási kiadásokat, a személyi jellegű kiadásokat, az MTVA működéséhez szükséges back office kiadásokat, valamint a beruházásokat. Ezek összesen 82,5 milliárd forintot tettek ki.

Tisztelt Ház! Zárszóként szeretném megjegyezni, hogy mind a négy zárszámadást független könyvvizsgáló auditálta, és jelentésükben megállapították, hogy a 2017. évi gazdálkodásról, a vagyoni helyzetről valós és megbízható képet nyújtanak az előterjesztett zárszámadások.

A fentiekre tekintettel, valamint arra, hogy szakmai kérdésekben a Kulturális bizottság előtt az NMHH beszámolt, kérem a javaslat megvitatását, majd elfogadását. Köszönöm a szót, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(12.10)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A kormány képviselője jelezte, hogy nem kíván álláspontot ismertetni a vita során. Tisztelt Országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. Megadom a szót Dunai Mónika képviselő asszonynak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő asszony!

DUNAI MÓNIKA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz-frakció támogatja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi zárszámadási törvényjavaslatát. Fontos nekünk is hangsúlyoznunk, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság önálló szabályozó szervként működik, független. Működését saját bevételeiből és költségvetési hozzájárulásból kell fedeznie. A médiatörvény szerint a hatóság egységes költségvetése négy különböző költségvetést tartalmaz. Így az egyik az NMHH költségvetése, a második a Médiatanács költségvetése, a harmadik a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok, a negyedik pedig a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, vagyis az MTVA költségvetése.

Megállapítottuk, hogy az NMHH elnöke a törvényben rögzített határidőig megküldte a törvénytervezetet az Országgyűlés Költségvetési bizottsága részére, amely 2018. június 4-ei ülésén döntött annak benyújtásáról, mint ahogyan Szűcs Lajos képviselőtársam az imént ismertette is ezt. A most tárgyalt zárszámadási törvényjavaslat ennek a négy külön költségvetésnek a végrehajtásáról számol be.

A hatóság teljes 2017. évi törvény szerinti költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 35,3 milliárd forint volt. A költségvetési bevételek 2017-ben 36,3 milliárd forint összegben teljesültek. Ez összességében 2,7 százalékos túlteljesítést mutat, és csaknem egymilliárd forint bevételi többletet jelent. A hatóság költségvetési kiadási előirányzatának teljesítése 32,7 milliárd forint volt. Ez 7,5 százalékos megtakarítást mutat az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A kiemelt előirányzatok közül egyetlen kivétellel  ezek a dologi kiadások  mindegyik előirányzatban kisebb volt az év végi teljesítés, mint a törvényben elfogadott összeg.

A Médiatanács 2017. évi működési költségvetésének végrehajtása kapcsán az látható, hogy a költségvetési bevételek 420,1 millió forint értékben teljesültek, ami az eredeti előirányzat 93 százaléka. A Médiatanács költségvetési kiadásainak 410,3 millió forintos összege az eredeti előirányzat 90,7 százalékos teljesítését mutatja. A Médiatanács kezelésében lévő bevételi és kiadási előirányzatok költségvetése a Médiatanács által kiszámlázott, de véglegesen az MTVA-t illető bevételeket tartalmazza. A bevételi előirányzat teljesülése 936,8 millió forint volt, amely az eredeti előirányzat 89 százaléka. A kiadási előirányzatok a bevételi előirányzatokhoz hasonlóan teljesültek, összesen 928,3 millió forint értékben.

Tisztelt Képviselőtársaim! Mind a négy zárszámadást független könyvvizsgáló auditálta, és jelentésükben megállapították, hogy a 2017. évi gazdálkodásról, vagyoni helyzetről valós és megbízható képet mutatnak ez előterjesztett zárszámadások. Mindezek alapján, ahogy a felszólalásom elején is hangsúlyoztam, a Fidesz képviselőcsoportja támogatja a benyújtott törvényjavaslatot.

Fontosnak tartottam az előterjesztéshez a hozzászólásomban hangsúlyozni azokat a számokat, amelyek a takarékosságra, megtakarításra vonatkoztak, mert ahogyan általában az előző években ennek a napirendi pontnak a vitája történni szokott, az ellenzéki képviselőtársaim nem a benyújtott zárszámadásról tartottak eddig szónoki, vezérszónoki és egyéb hozzászólásokat, hanem a médiaügyeknek különféle ide, jelen törvényhez nem kapcsolódó ügyeit taglalják, ezért azt gondolom, hogy fontos, hogy arról beszéljünk így vitaindítóként, amit tartalmaz maga az előterjesztés. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Mirkóczki Ádám képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő úr!

MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Képviselőtársaim! Itt Dunai Mónika képviselő asszony már megelőlegezte, hogy az ellenzék miről fog beszélni, és nyilván a közmédia különböző aspektusait fogja elővenni. Én szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a kérdésben nagyon nehéz elválasztani a kettőt. Értem én, hogy zárszámadás, de fontos látni egy zárszámadás kapcsán, hogy ez az irgalmatlanul brutális összeg, amit csak a közmédia kap, akár 2018-ban, akár a jövő évi költségvetésben, több, bár csak becsléseink vannak, de minden bizonnyal több, mint a teljes magyar média, és ezzel összefüggésben igenis vizsgálni kell azt és mérlegre kell tenni, hogy ebből a hihetetlen adófizetői milliárdokat felemésztő költségvetésből vajon milyen minőséget tud előállítani, milyen minőséget és milyen tartalmat képvisel. Ezért ha az ellenzék más aspektusokat is, vélelmezem, bele fog venni, ahogy én magam is tervezem, akkor azt nem szabad úgy értékelni, hogy itt nemcsak a számokról meg nemcsak az auditálásról meg a könyvvizsgálásról és sok minden másról beszélünk, hanem igenis rendszerszinten, összefüggésében kell látni a dolgokat. De természetesen meg lehet tenni és én magam is megteszem azokat az észrevételeket és kritikákat, amelyek szorosan a lefektetett és leírt anyaghoz tartoznak, és ha már itt tartunk, azért jó lenne, ha valaki megválaszolná, hogy arról a 46,6 milliárdos maradványkeretről, amit kezel az NMHH, mikor tudjuk meg, hogy valójában azt mire használja. Mert körülbelül annak a feléről, 22 vagy 22-nél talán valamivel több milliárd forintról semmit nem tudunk, hogy az mire fordítódik, ki kezeli, ki mire használja, és azért lássuk be, 22  000 millió forint  finoman fogalmazok  nem kis pénz.

Brutális összegekkel találkozunk: az összköltségvetési kiadások tekintetében 95 milliárd, és ha ezzel párhuzamba állítjuk például a nézettséget, akkor, azt gondolom, a hatékony felhasználásról vagy a piacközpontú felhasználásról nem igazán beszélhetünk. Itt ki kell mondani a tényeket, hogy az NMHH lényegében a törvényi feltételeit is biztosítja annak, hogy az önök kormánypárti propagandája 0-24-ben sok millió ember agymosását szolgálja. Ez az igazság. Sokféleképpen lehet értékelni, sokféleképpen meg lehet közelíteni, de a lényeg mégiscsak ez. Tegyük fel egy NMHH esetében az alapkérdéseket: mi a hatóság elsődleges feladata? Nemcsak az, hogy törvényesen biztosítsa a működést és felügyelje annak munkájának mindennapjait, hanem sok minden egyéb leírt, önök által deklarált feladata is van. Én nem akarok végigmenni az összesen, de emeljük ki például a tisztességes verseny megteremtését. A mai magyar médiaviszonyok közepette van, létezik önök szerint tisztességes verseny? Mindenki egyenlő feltételekkel indulhat akár egy pályázaton, akár később, a működése során, legyen az egy vidéki frekvenciát megkapó kis rádió, városi televízió, bármilyen elektronikus sajtóorgánum, egyenlő feltételekkel rendelkezik? Mert papíron az NMHH-nak ez lenne a feladata, ez lenne a kötelessége, hogy ezeket a feltételeket biztosítsa.

(12.20)

Biztosítania kell és kifejezett feladata a jogkövető magatartás, amelybe beletartozik elsősorban a közmédia is. Lehet-e a közmédia esetében jogkövető magatartásról beszélni? Lehet-e az ő esetükben a legíratlanabb alapszabály betartatásáról vagy betartásáról beszélni? Hiteles, kiegyensúlyozott, objektív tájékoztatás: igaz-e ez vajon akár az M1-re, akár a Duna TV-re, akár a közrádióra, vagy bármelyik, az NMHH alá tartozó sajtóorgánumra? Megfelel-e ennek az alapkitételnek, hogy hiteles, objektív, kiegyensúlyozott tájékoztatás? Ismeri-e azt a nem is tudom, talán egy újságírás gondolatával eljátszó tizenéves gyermek, ha ő az szeretne lenni, ő már tudja, még tanulás és szakmai tanulmányok folytatása nélkül is, hogy van egy olyan alapelv, hogy hallgattassék meg a másik fél is. Ez a közmédiumokban köszönőviszonyban sincs a valósággal.

Önök biztosítanak egy olyan rendszert, egy olyan keretet törvényileg, no pláne anyagilag, amelyben gátlástalanul lehet naponta 0-24 órában hosszú évek óta hazudni. S amikor önök sem tudják a saját törvényeiket megkerülni, kizárólag egy négyévente bekövetkező országgyűlési választási kampányban adnak lehetőséget ellenzéki megszólalók részére ötperces időkeretben. Öt percük volt az ellenzéki pártoknak például az M1 választási programjában arra, hogy elmondhassák véleményüket, amelyet egyébként négy éven keresztül nem mondhattak el. Ez vajon megfelel-e a hiteles, objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás mértékének? S nézzék meg az önök által is leírt és ide beterjesztett számokat: mindezt ennyi pénzből. Belefér-e a hírhamisítás? S azok az emberek, akik elkövetik ezeket a galádságokat, amelyek egy tőlünk szerencsésebb történelmi fejlődésű ország esetében is kormánybukáshoz vezetnének, még Belső-Afrikában is bárhol.

Önök azokat az embereket, akik ilyeneket elkövetnek, nemhogy felelősségre nem vonják, hanem egyenesen fölfelé buktatják. Most nem mondok neveket, úgyis tudja mindenki, hogy miről és kikről van szó, de lényegében az önök kiválasztási szempontja kizárólag az Orbán Viktorhoz való lojalitás mértéke és minősége. Ez az egy szempont érvényesül a közmédia által betöltött szinte bármilyen szakmai státuszban; a szakmait most nagyon-nagyon sok és nagy idézőjelbe tettem.

Ha a magyar adófizetők pénzéből ennyi pénzt költünk erre, akkor fölmérjük-e azokat a társadalmi igényeket, de sokkal inkább társadalmi károkat, amelyeket ezen sajtóorgánumok elkövetnek? Ma még szerintem meg sem tudjuk becsülni annak a mértékét, hogy ez mi mindennel jár. Önök oly sokat hivatkoznak, sajnos csak szlogenek szintjén a keresztény-polgári eszmékre, a konzervatív gondolkodásra és értékekre  ez vajon visszaköszön a mindennapokban ezeken a csatornákon?

Vannak olyan értékteremtő műsorok, ahol igen. No de a hírek világa, ami alapvetően befolyásolja a mindennapjainkat, alapvetően befolyásolja a közéleti, politikai csatározások színterét, milyen mocskot zúdítanak önök az országra, egyébként a saját szavazóikra is? Hogyan befolyásolják a jövő generációit? Milyen politikai kultúrára szocializálják a ma még adott esetben nem választókorú fiatalokat, vagy éppen első választókat? Ide sikerült zülleszteni a magyar közmédiát teljes egészében.

Gondolta-e volna valaki, hogy adott esetben visszasírja az ezer sebből vérző korábbi ORTT működését és szakmai színvonalát, vagy azt a médiatörvényt, ami az önök médiatörvénye előtt még a Horn-kormány idején megszületett? Hát, az ehhez képest, és az a közéleti nyilvánosság, amit önöknek sikerült néhány évvel ezelőtt megalkotni, maga a szakmaiság csúcsa, és maga a makulátlan szakmai kivitelezés.

Amikor egy ilyen javaslatot behoznak, akkor nem lehet pusztán számokról beszélni, mert az alapvető kérdés az, hogy ezeket az irgalmatlan brutális összegeket mire és hogyan engedjük bármely hatóság vagy intézmény számára fölhasználni. Az önök álláspontja teljesen világos: hát, használják propagandára, használják adott esetben a legmocskosabb propagandára, ahol képviselőket, polgármestereket, képviselőjelölteket nyugodtan lehet olyan szinten karaktergyilkolni, ami már egy önmagára szakmai szempontból semmit nem adó bulvárba se férne bele, olyan szinten nincs köszönőviszonyban a valósággal. S erre milliárdokat költenek!

Amikor egy ilyen javaslatot tárgyalunk, vajon nem úgy kellene-e feltenni a kérdést, hogy ez az irgalmatlan összeg vajon szolgálja-e azt a célt, amelyet papíron a törvényben, akár az Alaptörvényben és egyáltalán a szakma alapszabályai szerint kellene hogy szolgáljon, az objektív, hiteles, kiegyensúlyozott tájékoztatást? Vajon nem fordítva kellene-e megtenni? Hogyha ilyen színvonalon működik a magyar közmédia, hogyha van egy hatóság, amely szerint itt minden rendben van, és ehhez még további emeléseket biztosít, mert már GDP-ben mérhető az az összeg, amit fölemészt az egyébként a nézettség tekintetében semmilyen szinten nem indokolt csatornák összessége, akkor vajon helyesen járunk-e el, ha itt csak számokról beszélünk, és azt mondjuk, hogy minden rendben van, mert auditálva lett, könyvvizsgálók megnézték, és a fölhasználás teljesen rendben? Nyilvánvalóan nem. Vagy akkor legyenek annyira bátrak, hogy mondjuk meg, hogy igen, vagy mondják azt, hogy igen, nekünk erre van igényünk, mi ezt a világot képzeltük, ez szolgálja a társadalom agymosását.

Mert legyünk őszinték: önök végig tudnak nézni egy híradót? Értem, hogy nem önökről lesznek karaktergyilkos néhány perces beszámolók benne, de őszintén, önkritikával nézve: végig tudnak nézni egy híradót? Végig tudják nézni a bármilyen sporteseményekkor a sportcsatornákon bejátszott egy perceket? Azok önök szerint megfelelnek a valóságnak? Nem akarom elhinni, hogy felnőtt, felelős emberek így járnak el. Hagyjuk a politikai részét a történetnek, persze hogy az a jó, ha politikailag rólunk kellemes hírek jelennek meg. De önök kitennék annak a gyermekeiket, unokáikat, nagyszüleiket, hogy kizárólag ebből az agymosodából szerezzék az információkat a valóságról, amely valóság köszönőviszonyban sincs a mindennapokkal? Ez egy virtuális valóság, amely ezen sajtóorgánumok összességében az emberek szeme elé tárul.

(Az elnöki széket dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Ezt kellene egyszer őszintén végiggondolni. S itt nem arról van szó, nem azt vitatja senki, hogy milyen a kormány megjelenésének meg a kormány által kiadott információknak az aránya. Persze, hogy az a legtöbb, ez minden kormány alatt így volt. Nem ezt vitatja senki. Még csak azt sem vitatja senki, hogy mondjuk, a kormányzó pártok által tartott sajtóesemények milyen arányban jelennek meg. A probléma ott van, hogy más nem jelenik meg. Hogy nem teljesül az az elemi feltétel, hogy ha van egy állítás vagy van egy politikai sajtóesemény, akkor annak mindig van egy másik oldala. Minden magára valamit adó országban, társadalomban, politikai rendszerben az a minimum, hogy két álláspont vagy adott esetben több álláspont megjelenik, ütközik, ő csak közvetít mint közmédia, csak a lehetőséget adja meg a tekintetben, hogy az emberek hozzájussanak azokhoz az alapvető információkhoz, amelyek onnan származnak, hogy ők éltek a választójogukkal és a parlamentbe küldtek X pártot, X frakciót vagy X képviselőt.

De ez az elemi feltétel, ez a nulladik lépés, amiről 2018-ban az Európai Unióban beszélni sem kellene, nálunk ez a nulladik feltétel nincs meg. A magyar közmédia lényegében úgy működik, hogy csak akkor és kizárólag akkor mehet be pártállástól függetlenül ellenzéki képviselő, amikor a ráadott vélt vagy valós mocskot kell magyarázni. S legyünk őszinték, bármelyik párt bármikor kerülhet abba a helyzetbe  ismerjük a politikában, egy hónap, egy év, két év is nagyon sok idő lehet , hogy ő van ellenzékben, és akkor a saját bőrén tapasztalja ugyanezt.

(12.30)

Nem arról van szó, hogy a kritikáknak vagy a véleményeknek nincs helye. Sőt! Pontosan annak lenne helye, csak nem olyan szinten, hogy az egyiknél az utolsó zárójeles megjegyzés is vezérhír, a másik politikai erő esetében pedig egy önökkel szemben elkészített szakmai program sem jelenhet meg még a kampányidőszakban sem, amikor egyébként a törvényes kötelezettségének kéne megfelelnie az adott sajtóorgánumnak.

Ez a szörnyű. Tehát amikor én vitatkozom, amikor kritikát fogalmazok meg, akkor arról beszélek, ami tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Higgyék el, ezt őszintén mondom! Én voltam főszerkesztője vidéki rádiónak, dolgoztam a piacon újságíróként, de soha nem mertük volna azt a színvonalat megengedni magunknak, hogy egyrészt nem kérdeztük meg a nekünk nem tetsző politikai erőt, másrészt nem számolunk be tényszerűen az általuk mondottakról. (Az elnök csenget.) Ezen kellene elgondolkodni, és annak fényében dönteni ilyen összegekről. Köszönöm szépen, elnézést, elnök úr. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK : Köszönöm szépen, képviselő úr. Köszöntöm képviselőtársaimat. A KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka Nacsa Lőrinc képviselő úr. Parancsoljon!

NACSA LŐRINC, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Mielőtt a zárszámadásról is szólnék, Mirkóczki képviselő úrnak válaszolnék: ez nyilvánvalóan az ön politikai véleménye. (Mirkóczki Ádám: Ez nem politikai vélemény, ez tény, statisztikai tény.) Ez egy politikai vélemény, amit teljes mértékben tiszteletben tartunk. A médiatörvény és a médiahatóság szabályzata is a kiegyensúlyozott, hiteles szolgáltatást várja el. Amennyiben önök azt látják, hogy ez nem így van, forduljanak a médiahatósághoz. (Felzúdulás az ellenzéki padsorokban.) Bárhányszor. Addig, amíg önök azt látják, hogy ez nem valósul meg, akkor forduljanak oda!Egyébként végignéztem most a felszólalása alatt, ön szóvivőként is dolgozik, ismerem én is ezt a részét, végignéztem az ön Facebook-oldalát, és minden olyan képen, ahol ön mikrofon előtt beszél, és nem itt a Parlamentben van, egy lila mikrofon minden esetben ott van, az a közmédia mikrofonja. Csak végignéztem, de nem ismerem a közmédia működését belülről, csak az ön Facebook-oldaláról szedtem a tájékoztatást. Azt láttam, nem tekertem vissza évekig, de azt láttam, hogy minden sajtótájékoztatóján, mint a második legnagyobb országgyűlési frakció szóvivőjének tájékoztatóján természetesen ott láttam a közmédia mikrofonját is és kameráját is. Ez csak az ön Facebook-oldaláról származó információ, nincsenek belső információim, hogy milyen esetben van ott és mikor nincs a közmédia az önök eseményein. Ezt én nem tudom, nyilván ön jobban tudja, én azt látom, hogy az ön eseményein ott van.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot a médiát és hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésének megfelelően az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 9. §-a hozta létre, autonóm államigazgatási szervként 2010. augusztus 11-i hatállyal. A hatóság a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok értelemszerű alkalmazásával gazdálkodik, a feladatai ellátásával összefüggő kiadásokat saját bevételéből és költségvetési hozzájárulásból fedezi.

Tudjuk, hogy a hatóság önálló szabályozó szervként működik. Itt képviselőtársam már elmondta, hogy a médiahatóság elnöke eleget tett annak a törvényi kötelezettségének, hogy szeptember 15-ig benyújtsa az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottságához az előző évi zárszámadást és a jövő évi költségvetést tartalmazó javaslatát. Ezt a tárgyévet megelőzően október 31-ig kell benyújtani ide a tisztelt Házhoz. Ugye, most, október közepén már tárgyalhatjuk is.

Mint ismert, az NMHH látja el Magyarországon a hírközlés szabályozási és felügyeleti, illetve médiafelügyeleti feladatait. Célja minden területen ugyanaz: a fejlődés és a piaci verseny kibontakoztatása, valamint a fogyasztók, felhasználók érdekeinek hatékony képviselete Magyarország biztonságos digitális jövője érdekében. Az NMHH célja minden meghozott határozatával, kezdeményezésével vagy adott esetben a szankciókkal is az, hogy az infokommunikációs szektorban egy olyan megbízható, kiszámítható és zavartalan piaci környezetet hozzanak létre és tartsanak fenn Magyarországon, amely mind a szolgáltatók, mind a felhasználók számára biztosítja a kielégítő működés feltételeit.

Sokszor szó volt már itt a számokról, képviselő asszony is elmondta, illetve Szűcs Lajos képviselőtársam is elmondta a zárszámadás számait. Én egy dologról beszélnék még, ami kevéssé hangzott el. Mind a négy zárszámadást független könyvvizsgálók nézték át, vizsgálták meg és auditálták, ezért erről most nem beszélnék. Arról beszélnék, hogy a költségvetési bevételek 2017-ben 36,3 milliárd forintban teljesültek, így összességében egy 2,7 százalékos túlteljesítést mutat, és csaknem 1 milliárd forintos többletbevételről beszélhetünk.

Mivel is magyarázható ez a jelentős többletbevétel? Itt négy kiemelt ok áll e mögött, hogy 1 milliárd forintos többletbevételt mutat a zárszámadás. Egyrészt az igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében csaknem 400 millió forinttal nagyobb teljesítés történt, a frekvenciadíjak előirányzaton is nagyságrendileg 190 millió forintos túlteljesítés történt, a felügyeleti díj előirányzaton 180 millió forintos túlteljesítés történt, és a kiszámlázott áfa soron láthatunk még egy 140 millió forintos bevételi túlteljesítést. Úgyhogy ebből adódik a 2,7, közel 3 százalékos költségvetési többletbevétel.

Azt gondolom, hogy a könyvvizsgálói auditálásokból és a jelentésből megállapítható, hogy itt a 2017. évi gazdálkodásban mind a négy külön költségvetés tekintetében, az NMHH, a Médiatanács előirányzatai, illetve az MTVA gazdálkodásáról és a vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet kaphattunk. Ezt mutatják az előterjesztett zárszámadások, ezért a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportja is támogatja azt. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP képviselőcsoportjának vezérszónoka Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony. Parancsoljon, képviselő asszony! Öné a szó.

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy Dunai Mónikának reagálnék az utolsó mondataira. Azért ott még nem tartunk, képviselő asszony, hogy ön mondja meg, hogy mi mit mondjunk ennek a parlamentnek a falain belül. Azt értjük, hogy a közmédiában már sikerült ezt elérni az elmúlt években, hogy csak az hangozzon el, ami önöknek jó, meg ami önök szerint ott a tévékben, rádiókban el kell hangozzon, de ne haragudjon, azért itt még, ebben a Házban nem tartunk itt. Ha megnézzük, hogy az NMHH-ról mit is ír, ha beütjük ezt a szót, a Wikipédia mit hoz ki, akkor engedjenek néhány mondatot, hogy elsőként mit fog feldobni az internet.A hatóság működését főleg a 2010 utáni második és harmadik Orbán-kormány befolyásolása miatt érték kritikák. Ezek alapján a szervezet működését és a vezetők kinevezését is a Fidesz-kormány saját igényei szerint határozta meg különféle jogszabályokkal. Annak részeként a tagok 9 évi mandátummal lettek megválasztva. Amúgy ez Európában egyedülálló. Elnöknek pedig a Fidesz-közeli Szalai Annamáriát tették meg, majd Karas Monika lett az elnök, aki többek között Habony Árpád kormányzati tanácsadó ügyvédjeként is ismert volt. Miközben még kinevezése idején is 3,6 milliós szerződést kötött a kormánypárti frakcióval. A szervezet hangsúlyosan hozott olyan döntéseket, amelyek kormányközeli személyek médiaérdekeltségeinek kedveztek, miközben számos, a magyar médiapiacot súlyosan korlátozó kormánykritikus médiumokat ellehetetlenítő vagy megszüntető lépés ellenére néma maradt. Ennek egyik szimbolikus jele, hogy elnökként maga Karas is kerüli a nyilvánosságot, és csak ritkán ad interjút mint a médiahatóság elnöke.

Az, hogy a 2010 utáni időszakban hogyan alakították át a magyar médiapiacot, hogyan formálta a Fidesz-KDNP-kormány a saját képére, azt nagyon sokat elmondtuk már itt a parlament falai között. De engedjék meg, pontosan a keddi nap kapcsán, hogy néhány dolgot elmondhassak. A lakás-takarékpénztári állami támogatást ugyebár azzal indokolták, hogy megszüntetik, Bánki Erik előterjesztőként, hogy körülbelül 60-70 milliárd forint nyeresége van a bankoknak ezekből a szerződésekből, és körülbelül 70 milliárd forintot költünk a magyar családokra éves szinten ebből a támogatási formából. Na már most, önök ezt kedden rekordgyorsasággal fogták és lesöpörték, megszüntették. 70 milliárd forintot sajnáltak a magyar családoktól. Sajnáltak olyan családoktól, akik mondjuk, csak egy fürdőszobát szerettek volna felújítani, sajnáltak a magyar családoktól, mondjuk, egy plusz 12-20 négyzetméteres szobát, sajnáltak netán-talán egy új kis lakás megvásárlását, és sorolhatnám a nagyon sok mindent, hogy mit tudott ebből a megtakarítási formából megvalósítani egy átlag magyar család.

(12.40)

Önök sajnáltak a keddi nap folyamán évi 70 milliárd forintot költeni a magyar családokra, de nem sajnálnak jövőre már 91 milliárd forintot, meg az idén 70 milliárd forintot költeni arra a közmédiára, amely csak az önök érdekeit szolgálja ki, ami az önök képére lett átformálva. Láttuk, hogyan avatkoztak be erőszakosan kormányzati eszközökkel a média világába. Beszélhetünk arról, hogyan alakították át a ma látható közmédiát, igaz, önök nemzetinek meg közmédiának nevezik, én meg fideszes médiának nevezném, ha jellemezni szeretném, mert a nemzethez semmi köze nincs sem a rádiónak, ha azt nézzük, sem a nyomtatott sajtónak, sem a televíziónak. Láthattuk, hogyan avatkoztak be a kereskedelmi piacba, hogyan adták oda Andy Vajna érdekeltségi körébe, legelőször Simicska Lajos érdekeltségi körébe, majd a bizonyos G-nap után hogyan alakították át, és most már Mészáros Lőrinc kezébe kerültek ezek a csatornák, amelyek Simicska Lajos kezében voltak, és hogyan alakították át a megyei lapkiadókat és került csak fideszes érdekeltségbe. Lényegében azt lehet mondani, ha nézzük a mai médiapiacot, hogy egy-két kivétellel majdnem lefedték az egész országot, és a tévénézők, a rádióhallgatók és a helyi lapokat olvasók csak azt hallgathatják, olvashatják, amit önök jónak látnak. Azt gondolom, ha egyensúlyról van szó, akkor erről már régen nem beszélhetünk a médiahatósággal kapcsolatban sem.

A nemzetinek hazudott médiahatóság ma a Fidesz nevű állampárt ökleként működik a szabad sajtó visszaszorításában, bezáratásában, bedarálásában, kiszolgáltatásában, megsemmisítésében. Itt sok példát hozhatunk fel. Felhozhatjuk a Klubrádió ellen intézett támadást, a Népszabadság megszüntetését, az Origo lenyúlását és rengeteg mást, felhozhatjuk, hogy a rádiókat hogyan alakították át, kerültek fideszes érdekeltségi körbe, és az imént is elmondtam, hogy az összes internetes és nyomtatott sajtónak a gazdasági megszerzése hogyan zajlott az elmúlt években.

Ha megnézzük, hogy a törvény mit mond, milyen feladatot kellene ennek a hatóságnak ellátnia, akkor így fogalmaz: „Ellenőrzi és biztosítja a sajtószabadság érvényesülését a médiatörvény, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény keretei között.” Tudom, hogy nem egy szemüvegen keresztül nézzük a világot, és nem is ugyanazt a világot látjuk, fideszes képviselőtársaim egy egészen más Magyarországot látnak, mint mi. Önök azt szeretnék elérni, hogy az emberek se azt a valóságot lássák és érzékeljék, amit ugyebár mi látunk, hanem amit önök szeretnének. Ezt nap mint nap látjuk; hozzáteszem, hogy én véletlenül sem kapcsolnék a közmédiára, meg hallgatnék rádiót. Mert ha ezt véletlenül megtesszük, és valakinek magas a vérnyomása, akkor, azt gondolom, még jobban az egekbe szökik. Hála a jó égnek, az én vérnyomásom alacsony, de ha netán-talán kicsit fel akarom izgatni magam, akkor elegendő az MTV-t vagy a Duna TV-t bekapcsolni, vagy valamelyik olyan rádiót, bár lassan már rádió sincs, amit meg lehetne hallgatni a Klubrádión kívül, ami legalább kritikával él önökkel szemben.

Ami ebben az egész beszámolóban a legszörnyűbb, az, hogy önök az adófizetők pénzén mekkora költségvetési pénzt biztosítanak ennek a hatóságnak a működésére úgy, hogy a törvényben előírt feladatát egyáltalán nem látja el. Egyetlenegy feladatot lát el: az önök érdekeit szolgálja ki. És ezt évről évre több tíz milliárd forintból, és azt látjuk, hogy évről évre többet költünk erre a feladatra. Úgy, hogy csak az önök érdekeit képviseli a közmédia, vagy fogalmazhatok úgy, hogy a fideszes média. Lehet ezt csinálni, kedves képviselőtársaim, elmondhatjuk, minden évben idejöhetünk, és meghallgathatjuk ezt a beszámolónak álcázott vitát. Tudom, hogy törvényileg nem kötelessége a hatóságnak ilyenkor benn lennie, de szerettem volna… (Dr. Szűcs Lajos: Nem lehet!) Akkor nem lehet. Köszönöm, képviselő úr, hogy kijavított, hogy nem lehet. Ezen is lehetne változtatni.

Nagyon fontos dologról beszélünk. Ha jövőre 91 milliárd forintot odaadunk egy ilyen, nem fogok csúnya jelzőt használni, hatóságnak, aki a törvényi feladatait nem látja el, azt gondolom, akkor lehetne olyan törvényt hozni, hogy jöjjenek be ide, számoljanak el, hogy egyáltalán mire költik a pénzt. Jó lenne tudni az adófizető állampolgároknak is, hogy mire megy el ez az irgalmatlanul sok pénz. Jövőre 91 milliárd forint. Tudjuk a választ: az önök kommunikációjára, az önök népszerűsítésére és az önök érdekeinek kiszolgálására. Azt gondolom, hogy ilyen beszámolót semmiféleképpen nem lehet elfogadni.

Szűcs Lajos képviselőtársamnak mondanám, hogy nyújtson be egy törvénymódosítást, hogy jöjjön be a hatóság elnöke, ne csak a Költségvetési bizottság ülésére. Ha már ennyi pénzt fizetünk ki a költségvetésből, a magyar adófizetők pénzéből, akkor legalább annyit érjünk el, hogy bejöjjön a parlament falai közé, és akkor beszélgessünk, vitatkozzunk, hogy megéri-e az adófizetőknek ennyi pénzt költeni egy törvényesen nem jól működő szervezetre, hatóságra. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps az ellenzéki padsorokból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés! A DK képviselőcsoportjának vezérszónoka Gréczy Zsolt képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.

GRÉCZY ZSOLT, a DK képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Halljuk ezeket a számokat, ilyen milliárd, olyan milliárd, ez is rendben van, az is rendben van. A szokásos, mintha 1975-ben ülnénk itt az Országgyűlésben, akkor mentek ezek a szövegek. Eközben, szeretném jelezni, amit az úgynevezett közmédiára, sokszorosan idézőjelbe tett közmédiára költ Magyarország, a magyar adófizető polgárok, az 30 milliárd forinttal több, mint amennyit önök most éppen elvettek a lakástakarék felhasználóitól. Tehát az, aki takarékoskodni akart volna és el tudott volna tenni havi 20 ezer forintot, az ne gyarapodjon, ne tervezze a jövőjét; az nagyjából 60 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek összességében, itt meg éppen 90 milliárdról beszélünk, hogy a közmédiát ennyivel fogjuk kibélelni. Önök gyakran döngetik azzal is a mellüket, hogy micsoda társadalmi felhatalmazást kaptak, így kétharmad, meg úgy. Szeretnék mindenkit emlékeztetni az EBESZ jelentésére a magyar választásokról, amely leszögezte, hogy az állami hirdetések, a közmédia szerepe eltorzította a kampányt, nem volt tisztességes a kampányban az ellenzéki pártok megjelenési lehetősége, ezért az EBESZ jelentése szerint a 2018-as magyar országgyűlési választás nem volt tisztességes. Tehát így döngessék önök a mellüket! Úgy könnyű, hogy úgy mondjam, hatalmas politikai többségre szert tenni, hogy a magyar adófizetőktől lopott pénzen az egyik üzletemberük, akinek akkora jachtja van nagyjából, mint a Titanic volt  csak még nem süllyedt el; majd politikai értelemben egyszer elsüllyed , felvásárolja a vidéki napilapokat. Hát, úgy persze könnyű! Ha valaki vidéken meg akarja venni azt az egy darab újságot, ami kapható, az is Mészáros Lőrinc tulajdona. Úgy is könnyű, hogy az egyik országos kereskedelmi csatornát öldöklő jogvita után szintén megszerzi az önök egyik üzleti barátja, aki egyébként kaszinókban és egyéb, adókedvezményekkel is megtámogatott projektekben utazik.

Hozzátenném, hogy önök úgy tartják fenn 90 milliárd forintból ezt a sokszorosan idézőjelbe tett közmédiát, hogy ennek a nézettsége rendkívül alacsony, szinte kimutathatatlan. Ez azért is rendkívül szomorú, mert lehetne tisztességes közmédiát is csinálni. Önök mit csinálnának a mi helyünkben, ha mondjuk, mi lennénk kormányon, és mi tennénk 90 milliárdot ebbe, és önök nem szerepelhetnének a televízióban soha? Az nem indok, hogy ott van egy lila mikrofon! Mert a lila mikrofon ott van, csak nem kerül be adásba. Bocsánat, azzal ne tessék érvelni, hogy ott volt a sajtótájékoztatón az úgynevezett köztelevíziónak a stábja, amikor egyszerűen a híradóba nem kerül be az anyag!

(12.50)

Én április óta, mióta megvolt ez a választás, nem voltam a Magyar Televízió vendége és a Magyar Rádió vendége sem. Öt hónapja a Magyar Köztársaság parlamentjének képviselőjeként egyetlen percre sem voltam behíva sem a Magyar Rádióba, sem a Magyar Televízióba. Ezzel nyilván lehet viccelődni, hogy haha, jaj de jó, úgy is kell nekem, de gondoljanak már abba bele, hogy fordítva önök hogyan reagálnának erre.

Az egyperces híradók, amiket művelnek, nettó hazugság. Az népbutítás, és szeretném jelezni, hogy olyan nincs, hogy egy országban ezek az egyperces híradók napi ötvenszer semmi másról nem számolnak be, mint arról, hogy éppen a Fidesz fölavatott valamit, jönnek a nem létező migránsok, és az ellenzékben éppen ölik egymást. Soha semmilyen ellenzéki sajtótájékoztató nem szerepelt az egyperces híradókban. Soha! Az, hogy ki állt ki és mondta el; én például tegnapelőtt tartottam arról sajtótájékoztatót, hogy a járványügyi hatóságnál nincs pénz arra, hogy a járványügyben kivizsgálják akár a sertéspestist, akár a nílusi járványok ügyét, mert már gumikesztyűjük sincs. Miközben itt 90 milliárdot dobunk oda hazugságokra, ott nincs gumikesztyű!

Ez szerepelt a köztelevízió híradójában? Nem szerepelt a köztelevízió híradójában, pedig a Demokratikus Koalíció szavazói is adófizető állampolgárok, és önök az ő pénzüket is fölhasználják arra, hogy ezt a hazugsággyárat működtessék, és a Demokratikus Koalíció szavazóinak, támogatóinak is joga lenne megtudni a köztelevízióban, hogy a Demokratikus Koalíció aznap miről tartott sajtótájékoztatót. És ha önöknek ez nem tetszik, akkor is erről kötelességük lenne beszámolni, de természetesen önök ezt nem teszik. A Magyar Televízió élére most éppen egy jogerős hírhamisítót neveztek ki. Papp Dánielnek jogerősen papírja van róla, hogy hírhamisító.

Hogy kerülhet a Magyar Televízió élére olyan figura, aki szándékosan, tudatosan hazudik információkat? Soha, semmilyen vizsgálat nem indul a Magyar Televízió vagy a Magyar Rádió hírhamisításai ellen. És azt is jó lenne tudni, hogy azok az úgynevezett politológusok és úgynevezett elemzők ingyen mondják ezeket a marhaságokat az önök rádiójában és televíziójában vagy ezért még fizetünk ebből a 90 milliárdból is nekik, hogy ezeket az ellenzéket támadó ostobaságokat elmondják, és hogy mindennap elmondják negyvenhétszer, hogy a Fidesz milyen fantasztikus, és az Orbán-kormányt akarja másolni egész Európa. Holott az Orbán-kormány éppen kikerül az Európai Unióból.

Vannak itt más típusú problémák is. A kereskedelmi rádiókban szintén nem szerepelnek az ellenzéki pártok sajtótájékoztatói. Nagyon gyorsan elhadarják két zene között az MTI híreit, de az MTI hírei között valamiért  nyilván azért, mert ez is benne volt a frekvenciamegállapodásban, ha máshogy nem, akkor suba alatt , hogy az ellenzéki pártok sajtótájékoztatóiról még véletlenül egy árva szót se ejtsenek. Ugyancsak az önök kormányzása alatt történt meg az is, hogy szállodákban az önöknek nem tetsző csatornákat egész egyszerűen letiltották. Volt olyan szállodalátogató, aki odament, és azt mondta, hogy ja, iksz televíziót szeretné nézni. Hát, azt itt nem fogja! Azért, mert az nem fideszes.

Miféle világ ez?! Miféle Magyarország ez, amit önök itt fölépítenek? Ezenkívül jogunk lenne megnézni az összes szerződést. Ez a pénz, amit önök erre elköltenek, iszonyatosan sok. Jogunk lenne tudni, kik azok a műsorgyártók, van-e összefüggés, van-e esetleg családi kapcsolat, műsorkészítők és fideszes, mondjuk, országgyűlési képviselők, politikusok, önkormányzati képviselők és egyebek között. Vannak-e ezek között, mondjuk, fiktív szerződések? Valójában nem is nagyon dolgozik a Magyar Televízió, nem gyárt, mondjuk, tehetségkutató műsort vagy kulturális műsort, ellenben viszont kap valamennyi pénzt, mert ez is benne kell hogy legyen a Fidesz körüli történetekben.

Nagyon fontos lenne látni vagy legalább megérteni, hogy amit önök csinálnak, azért életveszély, mert előbb-utóbb precedenst teremt arra, hogy ha önök kerülnek ellenzékbe, akkor mi történhet. Márpedig előbb-utóbb önök is ellenzékbe fognak kerülni, mert ez a világ rendje. A Római Birodalom sem állt örökké, meg a Szovjetunió sem. És akkor képzelje el, jönne egy olyan kormány, amelyik azt mondja, hogy akkor mostantól nem szerepelhet a Fidesz egyetlen sajtótájékoztatója sem a Magyar Televízióban. Önök mit csinálnának? (Közbeszólások a kormánypárti padsorokból: Volt ilyen!) Volt ilyen, hogy a Fidesz sajtótájékoztatója nem szerepelt a Magyar Televízióban? (Zaj.  Az elnök csenget.) Ne hazudjanak, képviselőtársaim, fideszes és KDNP-s képviselőtársaim! Nagyon szépen kérem, ne hazudjanak!

A Magyar Televízió híradóját elég nagy szomorúság, de a Gyurcsány-kormány idején Pálffy István vezette, az önök majdani képviselőtársa. Miről beszélnek, hogy mi volt itt eltitkolva?! (Közbeszólások a kormánypártok padsoraiból.) Az a Pálffy István, aki itt ült a parlamentben, ő vezette a Magyar Televízió híradóját. Aztán gyorsan beült két vodka között a KDNP padsoraiba. (Zaj, közbeszólások a kormánypárti padsorokban.) Tehát szeretném jelezni, hogy akkor ilyen elő nem fordulhatott.

ELNÖK: Bocsánatot kérek, képviselő úr! Ilyen minősítést nem lehet tenni, mert erről soha senki nem bizonyosodott meg; ilyen döntést egy bíróság sem mondott, amit Pálffy Istvánról az imént mondott, ezért kénytelen vagyok önt figyelmeztetni. Nem ezért figyelmeztetem elsődlegesen, az idejét nem vonom el, hanem azért, mert a vita a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi költségvetéséről folyik. 9 perc 14 másodperc alatt egyetlen mondat nem hangzott el öntől erre vonatkozóan. Ön a közmédiáról beszél és nem a médiahatóságról. Tisztelettel arra kérem, hogy a költségvetésről, a médiahatóság költségvetéséről beszéljenek. (Közbeszólások az ellenzéki padsorokban.) Szabó Sándor (sic!) képviselő úr, ön majd fog következni. Akkor, ha így ítélem meg, mindezt elmondhatja. Köszönöm szépen én is. Természetesen ugyanott vagyunk, a 9.14-nél.

GRÉCZY ZSOLT (DK): Természetesen beszéltem a költségvetési részéről, hiszen sokallom azt a pénzt, amit erre költünk. Az, hogy Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság alá hazugsággyárakat sorolnak be, tehát a termelési jelentéseket szívesen meghallgatom a fideszes és KDNP-s képviselőktől, de nekem nem az a dolgom, hogy azt mondjam, hogy 14,7 százalék, meg 23,6 százalék, mert senkit nem érdekel. Az érdekli az embereket, hogy ha bekapcsolják a Magyar Televíziót és a Magyar Rádiót, akkor ott milyen hírszolgáltatásban részesülnek. Márpedig tisztességes és korrekt hírszolgáltatásban nem részesülnek. Ez a történet nemcsak a Demokratikus Koalíciót sújtja, hanem az összes többi ellenzéki pártot. Hozzáteszem: nem támogatnék olyan történetet sem, hogy mondjuk, ez fordított esetben a Fideszt sújtsa, mert azt gondolom, ez egy demokratikus ethosz. Ennek így kell működnie normális körülmények között.

És ha már itt tartunk, akkor már azt is el kell hogy mondjam, hogy többek között az önök által vitatott Sargentini-jelentésnek egyik pontja is kitér a média helyzetére, és ugyan az egytizenhatoda a Sargentini-jelentésnek valóban foglalkozik a menekültekkel, de többek között a magyar média megszállása az egyik problémája az Európai Parlament kétharmadának, több mint kétharmadának, amelyben kereszténydemokrata, szociáldemokrata, zöld és liberális képviselők mondták el önökről, hogy nem demokraták, és megszállták a sajtót is. Köszönöm a figyelmet. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A Párbeszéd képviselőcsoportjának vezérszónoka Tordai Bence képviselő úr, aki felszólalását innen az emelvényről fogja elmondani. Megvárjuk, míg a képviselő úr fölérkezik az emelvényre. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.

TORDAI BENCE, a Párbeszéd képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Polgártársak! Itt most a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 36 milliárd forintjáról, annak az elköltéséről kellene beszélnünk. Arról szeretnék néhány szót szólni, hogy hogyan költötték el ezt a pénzt, teljesültek-e azok a törvényben rögzített célok, amelyeket a médiahatóságnak szolgálnia kéne. Nyilvánvalóan vannak előfeltevéseink ezzel kapcsolatban, hiszen amikor kinevezik a Fidesz-frakció korábbi jogászát az elvileg független médiahatóság elnökének, akkor azt hiszem, nem kell hosszasan bizonygatni, hogy ez is egy szép példája annak, ahogy a Fidesz az elvileg független intézményeket elfoglalja, az elvileg független, a hatalmi ellensúlyt képezni hivatott intézményeket a saját pártkatonáival tölti fel.

Tehát van itt egy újabb pártkatona, a Karas Monika által vezetett médiahatóság, amely az adófizetők pénzéből 36 milliárd forintot költ el, egyebek között olyan célokat szolgálva elméletben, mint hogy ellenőrzi és biztosítja a sajtószabadság érvényesülését, vagy éppen védi a felhasználók érdekeit.

(13.00)

Hadd legyen itt az elején egy idézet, egy szó szerinti idézet a Médiatanács egyik tagjától, aki úgy nyilatkozott: „Nem állítanám, hogy nem fordult elő olyan, hogy finom vagy kevésbé finom módszerekkel ne jelezték volna előre fentről, mi volt a kívánatos döntés. Ez csak akkor probléma, ha az ember nem ért egyet a döntéssel.” De hát látjuk, hogy amikor nem értenek egyet, akkor is vidáman megszavazzák. Tehát ha fentről  értsd: a Fidesz-központból  leszólnak a Médiatanácsnak, a médiahatóságnak, hogy milyen döntést kell hozni, akkor azok a döntések rendre megszületnek.

Ezért lehetséges az, hogy a Fidesznek a szabad média ellen indított hadjárata minden következmény nélkül maradt Magyarországon. Ezért lehetséges az, hogy a Fidesz pártmédiává tette a közmédiát, a hajdan volt közmédiát, ezért lehetséges az, hogy Andy Vajna meg Mészáros Lőrinc felvásárolja a hajdan független, a hajdan kereskedelmi, piaci alapon működő, a hajdan az olvasók, a hallgatók, nézők érdeklődése alapján sikeresnek vagy kevésbé sikeresnek ítélt médiát, és az egészből egy egységes unisono Fidesz-propagandamédiát varázsolt.

De nemcsak Fidesz-propaganda folyik egyébként a magyar médiából, nemcsak a Fidesz üzenetei uralják le a nyilvánosság tereit és befolyásolják a választók gondolkodását, hogy azt ne mondjam: mossák át az agyukat napról napra és óráról órára, hanem az orosz propagandatevékenység is szépen kimutatható Magyarországon. Orbán Viktor és rendszere nemcsak a saját pártérdekeit szolgálja, hanem bizony idegen hatalmak érdekét is szolgálja, Vlagyimir Putyin érdekét is szolgálja, amint azt számos független elemzés pontról pontra kimutatta.

Teljesen egyértelmű, hogy hogyan jönnek át az orosz üzenetek, az orosz narratívák a magyar kormánypárti vagy úgynevezett közmédiába. Amikor például az ukrán forradalomról számoltak be és próbálták olyan módon keretezni, olyan módon bemutatni, mintha ez az amerikai CIA által kezdeményezett puccs lett volna vagy úgynevezett fasiszta puccs lett volna, miközben láttuk, hogy itt az orosz érdekek ellen önmagát megvédeni kívánó szabad népnek a kezdeményezéséről volt szó.

Vagy ugyanez történt, amikor a maláj utasszállító gép lelövéséről derült ki, hogy ez orosz érdekeknek megfelelően, orosz fegyverekkel történt, orosz pénzből fizetett szakadárok, vagy ki tudja, lehet, hogy konkrétan orosz zsoldban vagy orosz szolgálatban álló katonáknak az elkövetésével, miközben a magyar média jelentős része, az úgynevezett közmédia is azt szajkózta, hogy az oroszoknak semmi, de semmi közük nem volt ennek az elkövetéséhez, és próbálták áthárítani a felelősséget a nyugati titkosszolgálatokra és az amerikaiakra.

Vagy ugyanígy az orosz érdekeket szolgálja a Fidesz-érdekek mellett a magyar média jelentős része  és az NMHH ezt hagyja , amikor ilyen álhíreket gyártanak és nyomatnak folyamatosan, hogy Soros György saját kezűleg telepíti be a menekülteket, amikor a Russia Today és a többi putyinista média Orbán Viktort idézi, és egymásra hivatkoznak az álhírgyártásban, az azért több mint önleleplező.

De ez a szoros együttműködés megmutatkozik abban is, hogy kiderült, hogy konkrétan a Putyin-tévék az MTVA székházában forgatnak, legalább három alkalommal úgy használták a magyar úgynevezett köztévé székházát, minthogyha a sajátjuk lenne. Lehet, hogy ezért egy fillért nem is fizettek, hanem az Orbán és Putyin közötti baráti együttműködés egyik leágazásaként közlekednek úgy itt az orosz propagandisták, minthogyha otthon lennének. Ezt is csak egy pervesztés után adta ki az MTVA, és az NMHH-nak erre sincs egyetlen szava sem.

De amikor védeni kell a felhasználók érdekeit, akkor azért tudnak kemények is lenni. Például, amikor a székesfehérvári Lánczos Kornél Gimnázium iskolarádióján ütöttek rajta, hogy már kétszer egymás után, sorozatban nem az előírtnak megfelelő mennyiségű magyar zenét játszottak le a szünetekben a diákoknak, na, ott aztán tudnak kemények lenni, és a párt vasökle odacsap, hogyha a felhasználók érdekei vannak veszélyben.

Beszéljünk egy másik célról, amit elvileg szolgálnia kellene a médiahatóságnak, a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának, illetve fenntartásának elősegítése. Nézzük, hogy mennyire volt elfogulatlan ezekben az ügyekben a médiahatóság! Például azt ügyesen megtorpedózták, hogy az RTL Klub részesedést vásároljon a Central Média online portfóliójában, mert hogyha ez megtörtént volna, akkor szerintük olyan véleménybefolyásolási képességet szereztek volna, ami veszélyeztetné az állampolgárok sokszínű tájékozódáshoz fűződő jogát. Az bezzeg nem veszélyezteti az állampolgárok sokszínű tájékozódáshoz való jogát, amikor Mészáros Lőrinc felvásárol 192 darab médiát, ugye? Tehát amikor Orbán Viktor pénztárnoka megveszi nemcsak a Népszabadságot, hogy aztán bezárassa, de megveszi a megyei lapokat, megveszi az Echo TV-t, és megvesz kismillió olyan rádiót, tévét és újságot, amiről lehet, hogy nem is hallottunk, de amelyek a helyi nyilvánosságnak a legfontosabb fórumaiként működnek, akkor erre a médiahatóságnak egy szava sincsen, hiszen most éppen ezt a megrendelést kell teljesíteniük.

Menjünk tovább, mert az is feladata a médiahatóságnak, hogy a hírközlési tevékenységet végző szervezetek és személyek jogszabályoknak megfelelő magatartását felügyelje. Na most, nézzük meg, amikor van egy egyértelmű médiajogsértés, amikor valaki a bíróság által is kimondottan hírhamisító módszerekkel dolgozik, konkrétan a legrosszabb sztálinista módszereket használják a médiában, amikor kiblőröznek embereket, amikor úgy vágnak össze riportokat, hogy éppen az ellenkezője legyen az értelme, a jelentése annak, mint ami a valóságban történt, amikor egy ilyen vérbeli hírhamisító, bizonyos Papp Dániel lépkedhet előre az MTVA-ban a ranglétrán, úgy, hogy a 2011-es botrányai után hamarosan a hírszerkesztőség vezetője lett, 2014-re már a programigazgatója, és most, 2018-ra ő az MTVA vezérigazgatója. Tehát amikor címeres hírhamisítók vezetik a köztévét, arra megint csak nincs a 36 milliárd forintot eltapsoló fideszes médiahatóságnak egyetlen szava sem.

De az a helyzet, hogy nemcsak hogy nem tartatják be másokkal a törvényeket, de ők maguk sem tartják be, csak néhány idei hírt szemlézek. 2018 márciusában marasztalta el az Adatvédelmi Hatóság 11 különböző ügyben a médiahatóságot, merthogy nem lehet megismerni a döntéseket, nem lehet megismerni azokat a pályázatokat, amelyek alapján, mondjuk, a frekvenciák kiosztásáról döntenek, hogy, hogy nem, mindig Andy Vajna rádióit hozza ki győztesnek ezekből a versenyekből, és nem hajlandók bemutatni azokat a dokumentumokat, amelyek alapján egyértelmű lenne, hogy egy teljesen elfogult, teljesen szakmaiatlan, kizárólag a Fidesz propagandaérdekeit szolgáló döntést hoznak meg újra és újra, akárhányszor csak ilyen döntésre kerül a sor. 11 ügyben sikerült ezt legalább elkövetniük.

Vagy idén februárban, amikor kiderült, hogy Andy Vajna pontosan tudja előre, hogy mi lesz a Médiatanács döntése, nyilvánvalóan a piac egyik szereplőjét bizonyíthatóan, tényekkel adatoltan előre tájékoztatják a döntésekről. (Nacsa Lőrinc: 2017.) Ezzel senkinek nincs semmi baja, és ki ellenőrzi az ellenőrzőket? Senki nem ellenőrzi a médiahatóságot, hiába követnek el törvénysértést, ez megint csak következmények nélkül marad, ahogy a Fidesz-rezsimben gyakorlatilag minden, Fidesz-bűnöző által elkövetett tett következmények nélkül tud maradni.

De menjünk tovább idén májusra, amikor a hallgatottsági adatokat sikerült meghamisítani, megtévesztő grafikonokat közölni, és az a vicces, hogy még a Fidesz-közeli cégek is arénáztak emiatt, és mégis következmény semmi. Az, hogy az a szervezet, amely elvileg a hallgatottsági adatokat kellene hogy vizsgálja, mérje és bemutassa, az nem képes erre, vagy ha képes is, akkor szándékosan félrevezető, megtévesztő adatokat közöl, ennek megint csak nincs semmi következménye. De miért is lenne, hiszen például az állami hirdetési pénzeket nem ám a nézettség és a hallgatottság arányában költi el a Fidesz propagandaminisztériuma. Ó, nem, kizárólag pofára, kizárólag az alapján, hogy ki milyen bátran terjeszti a fideszes ótvaros hazugságokat.

Végezetül még egy feladat, amit a médiahatóságnak, a Médiatanácsnak el kellene látnia. Kezdeményező szerepet kellene vállalniuk a médiaműveltség és a médiatudatosság magyarországi fejlesztésében. Nyilvánvalóan ezt nem teszik meg, de talán valami agyafúrt, fonák módon mégis, ami úgy működik, mint az oltás.

Magyarországon ma a médiaműveltséget és a médiatudatosságot az mutatja meg a legjobban, hogy ki tud igazán jól a sorok között olvasni, ki tudja értelmezni azokat a híradásokat, amelyekben nem az a fontos, ami elhangzik, hanem az a fontos, ami kimarad. Ez klasszikusan az a műfaj, amit a demokráciák helyett a diktatúrákban szoktak gyakorolni az emberek, de úgy látszik, hogy a Médiatanács és a médiahatóság azt gondolja, hogy a magyar emberek médiatudatosságát és médiaműveltségét úgy kell edzeni, hogy a lehető legrosszabb vírust, a pártpropaganda folyamatos agymosó tevékenységét kell valahogy kiszűrniük.

(13.10)

Erre edzi, erre kondicionálja a magyar állampolgárokat, akiknek, jelentem, egyre jobban megy ez a feladat, egyre inkább átlátnak a szitán, úgyhogy hosszú távon  hiába Médiatanács, hiába közpénzből felvásárolt és kibélelt fideszes média  a vége az lesz, hogy az emberek látni, érteni fogják a valóságot, maguknak pedig akkor befellegzik. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP és a DK soraiból.)

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Azt azért szeretném megjegyezni képviselő úrnak mint az Országgyűlés jegyzőjének a felszólalásával kapcsolatban, hogy egy személyt és egy testületet is olyan minősítéssel bírált, amiről úgy gondolom, hogy nem a parlamentre tartozik (Tordai Bence: Igyekszem.), ezért illő lenne bocsánatot kérni.Tisztelt Országgyűlés! Most az elsőként felszólalásra jelentkezett független képviselő felszólalása következik. Megadom a szót Szabó Szabolcs képviselő úrnak. Parancsoljon!

SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Üdvözlöm a hatóság megjelent munkatársát is. Előre jelzem, nyilván nagy meglepetést nem fogok vele okozni, hogy nem fogom megszavazni ezt az előterjesztést. Ennek nagyon egyszerű oka van. Az ok az, hogy rettentő sok pénzt költünk el szerintem kifejezetten rosszul és rossz célra. Erről fogok beszélni a hozzászólásomban. Az előzőekben is lehetett már hallani a fő számokat, ha megengedik, nem ismételném el. A lényeg az, hogy az anyaghoz, a most tárgyalt beadványhoz kapcsolt költségvetésekben, ami jelenti az NMHH-t, a Médiatanácsot, tehát az NMHH Médiatanácsát és az MTVA-t, ez nagyjából bevételi oldalon az eredeti előterjesztés szerint olyan 115 milliárd forintot jelent. Ez nagyon sok pénz, most a módosított előirányzatokról nem is beszélnék. Tehát nagyjából 115 milliárd forintról beszélünk, annak az elköltéséről. Nyilvánvalóan amikor az ember ennek a pénznek az elköltéséről beszél, akkor azt nézi meg, hogy ezek a hatóságok, szervezetek, NMHH, Médiatanács, MTVA mire költötte a pénzünket, az én pénzemet is többek között, mert ugye ez a pénz nemcsak úgy terem, hanem részben adóbevétel meg mindenféle eljárási díjak meg koncessziós díjak és a többi. Ezt ismerjük részletesen. Éppen ezért erről beszélnék, hogy szerintem miért költi el rosszul és rossz célra az NMHH, a Médiatanács meg az MTVA ezt a rettentően sok pénzt.

Onnan indulnék ki, hogy nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy az NMHH mit gondol magáról. Érdemes megnézni azt az anyagot, ami a honlapján elérhető. Az NMHH stratégiája, azt hiszem, ez a címe az anyagnak. Ezeket ilyen szófelhőszerűen egy ábrában így foglalja össze, amit magáról gondol: függetlenség, csapatjáték, felelősségvállalás, partnerség, hitelesség, átláthatóság, szakmaiság, együttműködés. Tehát nagyjából ezt gondolja magáról ez a konglomerátum.

Hát, akkor nézzük ezeket végig, hogy valóban így van-e, ugyanis nekem van egy olyan erős állításom, hogy ez az önkép nagyon nem igaz. Az a tükör, amibe belenézve ezt leírták, az erősen torzít. Másképpen fogalmazva: a közbeszerzésen valószínűleg rossz cégtől vették azt a tükröt, ki kéne cserélni. Valószínűleg ezt a tükröt is Garancsi vagy Mészáros szerezhette be nekik.

Nézzük akkor sorban! Függetlenség  állítja magáról Karas Monika és a hivatala meg a kapcsolt intézmények. Hát, erre csak azt tudom mondani, hogy nézzük meg azt, ami a közmédiában folyik. Többen utaltak már rá az előttem hozzászóló ellenzéki képviselők is, hogy az azért mindent elmond a közmédia függetlenségéről, amikor Papp Dánielt kinevezik vezérigazgatónak úgy, hogy az elődje, Vaszily úr meg az Echo TV-hez megy. Azért egy normális világban ilyen nem nagyon szokott lenni, az sem, hogy a közmédiából csak így átül egy piaci szereplőhöz  amiről tudjuk, hogy kihez tartozik  egy vezérigazgató. De az, hogy egy bizonyítottan hírhamisító embert neveznek ki vezérigazgatónak, az azért mindennek az alja. És ezt én nem csak úgy mondom. Engem az MTVA beperelt.

Keresetet nyújtottak be, mert azt mertem mondani, hogy az MTVA hazudik, híreket gyárt és híreket hamisít rendszeresen. Elmentünk a bíróságra, előadtuk az érveinket. A bíróság az ítéletben azt mondta ki, hogy én ezt jogosan mondtam. Nem azt mondta, hogy szólásszabadság van, és ezért mondhatom, nem. Az ítéletben le van írva, a törvényszék másodfokú ítéletében le van írva. Azért mondhatom azt, hogy híreket hamisít, gyárt és magyaráz a közmédia, az MTVA, mert ez így van. Bebizonyítottuk a per során, ezért elutasították az MTVA keresetét, és ezt az embert, többek között Papp Dánielt kinevezik vezérigazgatónak. Innentől kezdve, azt hiszem, bizonygatni sem kell azt, hogy ez egy elfogult közmédia, sőt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez nem közmédia. Ez állami média, ugyanis ennek innentől kezdve ez a megnevezése.

Most arról nem is beszélve, hogy egyébként a sajtófőnöke az MTVA-nak Kobza Miklós volt, őt most felfelé buktatták az utóbbi hónapokban, az ő tevékenysége sajtófőnökként körülbelül abban merült ki  egyébként ő Orbán Viktor fotósa volt korábban , hogy gyalázta az ellenzéket, és minősíthetetlen módon nyilatkozott meg mint MTVA-sajtófőnök, de ez már csak zárójeles megjegyzés.

A következő a csapatjáték. Kétségtelen, hogy a Fidesszel nagyon jól tudnak csapatban működni. Hát, tudjuk, hogy a Karas Ügyvédi Irodának a Fidesz-frakcióval volt szerződése, többek között korábban, illetve az ügyvédi iroda peres ügyekben képviselte a Magyar Nemzetet, a Hír TV-t, még a G-nap előtt természetesen, de még magát Habony Árpádot is.

A következő a partnerség. Ugye, erre azt lehet mondani, hogy az NMHH, a Médiatanács és az MTVA is úgy en bloc nagyon jó partner sok mindenben, például a Médiatanács nagyon jó partnere Andy Vajnának. Meg kell nézni a rádiós frekvenciák pályázati ügyeit. Ez is szóba került itt már az előzőekben. A saját eljárási szabályaikat nem tartották be.

Amikor én a Kulturális bizottság ülésén ezt szóba mertem hozni, akkor Karas Monika egy újságírót kezdett el személy szerint becsmérelni, de tényleg. Majd ezek után bírósági ítélete van arról egyébként a hatóságnak, hogy igenis nem tartotta be az alapvető szabályokat az eljárásban. Érdekes módon Karas Monika innentől kezdve erről valamiért nem hajlandó beszélni, pedig teljesen egyértelmű, hogy a saját eljárási szabályaikat áthágva előnyben részesítették Andy Vajna érdekeltségi köreit. Innentől kezdve arról, hogy hitelesség, inkább már nem is beszélnék.

Akkor nézzük meg azt, hogy átláthatóság! Miért adunk 115 milliárdot egy olyan intézményi és hatósági konglomerátumnak, amelyik nem működik átláthatóan? Mert nem működik, és ez egyértelműen kijelenthető. Elég csak megnézni azt, hogy Péterfalvi Attila mit állapított meg ezzel kapcsolatban. Ő konkrétan azt állapította meg, hogy 11 kereskedelmi rádió frekvenciapályázata ügyében az NMHH nem mutatott meg egyébként közérdekű adatnak minősülő pályázati anyagokat, illetve más adatokat, például hatósági szerződéseket egy újságírónak. Törvénysértést követtek el.

Ezt Péterfalvi Attila mondta ki: nem működtek átláthatóan. Akkor csak sorolnám, hogy a 115 milliárdból miket sikerült megoldani: Velence Meleg-hegy FM, Budapest FM, Hajdúnánás FM, Hajdúszoboszló FM, Hajdúböszörmény FM, Derecske FM, Győr FM, Eger FM, Békéscsaba FM. Na, ezeket így eltitkolták, hogy ők ott mit csináltak, ezért kellett a NAIH-nak elmarasztalni őket. Sőt, továbbment a NAIH, és azt mondta, hogy a médiahatóság törvénysértésben van az ügyben is, hogy nem volt hajlandó megmutatni a Dunaújváros FM frekvenciájára vonatkozó pályázatot, a Crossborder Film Kft. által beküldött pályázati ajánlatot. Törvénytelen volt az is  megint csak a NAIH állapította meg , hogy az NMHH nem mutatta meg a 2018 januárja óta működő LB Rádió Kft. és a Médiatanács közötti hatósági szerződéseket. Tehát nem működik átláthatóan, és most mondtam egy példát, mondhatnék többet is.

(13.20)

De egyébként maga az MTVA, amelynek a költségvetése ebben az előterjesztésben szerepel, jó sok pénzért, nagyjából 80 milliárd forint közvetlen költségvetési támogatás… Szóval, az MTVA sem az átláthatóság bajnoka. Éppen most a bíróság kötelezte őket, hogy ugyan mondjon már akkor arról valamit, hogy ez a Russia Today hogyan és milyen módon áll szerződésben az MTVA-val, bérel-e ott irodát, erről ki kellene adni a papírokat. Ő erről a bírósági ítélet ellenére nem hajlandó nyilatkozni. Sőt, az MTI meg se volt hajlandó jelentetni például az ezzel kapcsolatos hírt, mert úgy ítélte meg, hogy az ellene született bírósági ítélet az ő jó hírét rontja. Ez annyira vicces, hogy ezen tényleg már csak nevetni lehet. És adunk ennek a konglomerátumnak 115 milliárd forintot. Mondom… (Az elnök kikapcsolja a képviselő mikrofonját.)

ELNÖK: Képviselő úr, nem tudom, miről beszél, mert a vita a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságról folyik. És ennek a főösszege 2017-ben  kezemben van a beszámoló  36 milliárd 257,8 millió. Ha ön nem erről beszél, akkor nincs lehetőségem szót adni önnek, mert ön másról beszél. Itt erről kell hogy a szó essék. Képviselő úr, hagytam tíz percig, hogy ezt mondja. Képviselő úr, itt állunk, parancsoljon!

SZABÓ SZABOLCS (független): Elnök úr, görgesse lejjebb ezt az előterjesztést!

ELNÖK: Itt van!

SZABÓ SZABOLCS (független): Ez az anyag tartalmazza a Médiatanácsnak a nagyjából 420-450 milliós költségvetését és tartalmazza az MTVA költségvetését, ami az előzetes előterjesztés alapján úgy nagyjából 85 milliárd forint. Tartalmazza az anyag! Benne van, ott! Igaz, benne van? Erősítse meg nekem, házelnök úr! Benne van?

ELNÖK: Benne van.

SZABÓ SZABOLCS (független): Akkor jogosan beszélek az MTVA-ról.

ELNÖK: Az az MTVA! Az nem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

SZABÓ SZABOLCS (független): De ebben az előterjesztésben szerepel! Ha az a címe, hogy kisnyulak szaporodása, akkor is beszélhetek róla, ha az szerepel benne!

ELNÖK: Képviselő úr, nem vettem el a szót, csak figyelmeztettem, hogy tíz percig nem a fő témáról beszél.

SZABÓ SZABOLCS (független): Én az előterjesztésről beszélek. Házelnök úr megerősítette, hogy tartalmazza az előterjesztés az MTVA költségvetését, tehát azt gondolom, hogy jogosan beszélek róla. És egyébként Karas Monika javaslatára nevezik ki ráadásul az MTVA vezérigazgatóját. Szakmaiság. Érdekes ez is, hogy vajon milyen szakmaiság valósul meg akkor, amikor például a NAIH azt mondja, hogy nem teljesítik az átláthatóság követelményeit; amikor a bíróság mondja ki azt egyértelműen, hogy a saját eljárási szabályaikat nem tartják be, például a rádiós frekvencia ügyében; vagy milyen szakmaiság az, amikor jogosan követelnénk azt, hogy a közmédia a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeit tartsa be, és fordulunk Karas Monikához, és a Médiatanács rendszeresen azzal utasítja ezt vissza egyébként, hogy ő szerkesztőségi elvekbe nem szólhat bele. Sajnálatos módon ebből adódik az, hogy UFO-hívő szakértő, tudományos teljesítménnyel nem rendelkező álszakértő, meg civilnek álcázott fideszes alpolgármester, meg jogásznak álcázott, jogi szakértőnek álcázott meg politológusnak álcázott fideszes kabinetvezető nyilatkozik a közmédiában. Míg az ellenzéki pártok a kampányban kaptak 5-5 percet  erről Mirkóczki Ádám már beszélt. Nekem a kedvencem az volt, talán pont a jobbikos meghívott képviselő szereplésénél, amikor olyan szakmaian vezette fel a beszélgetést a műsorvezető, hogy na, akkor kap öt percet, beszéljen. Ezt sikerült ebből kihozni.

Együttműködés. Kivel működik együtt Karas Monika és az NMHH meg a Médiatanács? Hát, azt kell mondjuk, hogy például Andy Vajnával, Mészáros Lőrinccel biztos nagyon jól együttműködik. Itt már szóba került, de akkor elmondom én is még egyszer, hogy például, amikor az RTL meg a Central Média összeolvadása szóba került, nagyon alapos vizsgálatot végeztek. Ezért meg tudom dicsérni a Médiatanácsot, tényleg egy alapos vizsgálatot végeztek. És egyébként  szerintem is jogosan  azt mondták, hogy egy túlsúlyos cég jönne létre a piacon, ezért nem támogatják ezt, nem engedélyezik, ezért a GVH a törvényeknek megfelelően azt mondta, hogy ezt nem lehet. Teljesen rendben van. Érdekes módon, amikor ennél a cégcsoportnál jóval nagyobb cégcsoportok jöttek létre Andy Vajna meg Mészáros Lőrinc érdekeltségi körében, tehát tényleg rettentő sok tévécsatorna, újság, hírportál, megyei napilap, rádiók konglomerátumait hozták létre, akkor nem végzett ilyen részletes vizsgálatot a hatóság, elvégzett egy indoklás nélküli egyszerűsített eljárást, hoztak indoklás nélkül egy egyszerűsített határozatot, oszt’ jó napot! Itt már nem volt semmi probléma, és ezt joggal kifogásoljuk, azt hiszem, hogy ezt miért nem végezték el. Hát, ennyit az együttműködésről.

Úgyhogy, mondom, én azt gondolom, hogy egy jelentős probléma van az önértékeléssel meg a valósággal, és ezért gondolom azt, hogy ezt a pénzt  amint tartom továbbra is, hogy az előterjesztés alapján nagyjából 115 milliárd forint  rosszul, rossz célra költjük el. Én magam tíz fillért nem adnék ennek az egésznek. Éppen ezért  mint a hozzászólásom elején állítottam  természetesen én ezt nem fogom megszavazni.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps az ellenzéki padsorokból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most van lehetőség kétperces felszólalásokra. Elsőnek Bősz Anett képviselő asszonynak adok szót. Parancsoljon!

BŐSZ ANETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság zárszámadási törvényjavaslatával kapcsolatban elsősorban azt kell elmondanom, hogy nem a pénzügyi beszámolóval van probléma, bár sokan vitatjuk azt is, hogy ekkora keretösszeg egyáltalán járhat-e egy ilyen hatóságnak, amit még ráadásul megfejelünk az MTVA költségvetésével, hanem azzal, hogy a hatóság mint közpénzből gazdálkodó szervezet, a közjót kell hogy szolgálja. Ennek keretében pedig tennie kell a kiegyensúlyozott tájékoztatásért. Persze mondhatják önök, hogy az ellenzéki pártoknak mindössze 5-5 perc elegendő, mondjuk, egy választási kampányban, én ezt erősen vitatom, ugyanakkor, ami a közmédia híradójában történik, az a valóság egyoldalú bemutatása és a tények tudatos elferdítése. Erről már beszéltek korábban a képviselőtársaim is. A hatósággal kapcsolatosan nem pusztán az az elvárás, hogy a költségvetési keretösszeget fegyelmezetten és a terveknek megfelelően költse el, hanem az is, hogy képes legyen őrködni a sajtó- és médiaszabadság fölött, és képes legyen kikényszeríteni a meglévő médiumokból a kiegyensúlyozott tájékoztatást. Azt gondolom, már csak ezek alapján sem elfogadható ez a beszámoló. Úgyhogy hiába a zárszámadás vitáján vagyunk, muszáj elmondani, hogy a hatóság az elsődleges törvényi kötelezettségét nem teljesíti, éppen ezért nem tartom elfogadhatónak. Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki padsorokból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A következő kétperces felszólaló Mirkóczki Ádám képviselő úr, a Jobbik képviselőcsoportjából. Parancsoljon!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azért kértem még egy kétpercesre lehetőséget, mert Nacsa képviselőtársam szavaira szeretnék reagálni, aki azt állította néhány perccel ezelőtt, hogy az MTVA mikrofonja minden sajtótájékoztatóm előtt ott volt előttem, és miért kritizálom én az MTVA-t, hiszen ott voltak. Valóban ott voltak, nem is azt mondtam, hogy nem járnak el, én azt mondtam, hogy az, ahogyan és amiről beszámolnak, az nincs köszönőviszonyban a valósággal. Ön tart például egy sajtótájékoztatót adott esetben a lakástakarékok megszüntetésének belső hátteréről, elmegy oda egy sajtóorgánum, és azt fogja megkérdezni, hogy az ön miniszterelnöke vagy miniszterelnök-jelöltje  ha kampányról van szó  valóban tagja volt-e a Szürke Farkasoknak, és részt vett-e  nem tudom  a pápagyilkosságban. Ilyen szintet és ilyen színvonalat produkált az MTVA szinte összes munkatársa.

De tovább tudok menni. Ön azt is kérdezte, hogy miért nem fordulunk a Médiatanácshoz. Fordultunk, elég sokat  csak teljesen hatástalan. Ön szerint mennyire független egy olyan Médiatanács, amelynek az elnökét a miniszterelnök nevezi ki közvetlenül kilenc évre, három országgyűlési ciklust érintendő, és az összes tagja a Fidesz által kinevezett kolléga? Ön szerint ez egy független Médiatanács? Az őáltaluk elkövetett hazugságokért reklamálhatunk náluk. És most nyilván nem közvetlenül az őáltaluk elkövetett hazugságokról beszélek, hanem a felügyeletük mellett elkövetett hazugságokról. Ez a szörnyű.

De mit szóljunk a Magyar Távirati Irodához, amely olyan indokkal tilt le, konkrétan letilt sajtótájékoztatót, hogy személyeket érintett  most akkor gondolják végig, az elmúlt egy évben önök milyen sajtótájékoztatót tartottak, amely személyeket érintett , vagy azt mondják, hogy erről már beszámoltunk, és nem ismétlünk híreket?

(13.30)

A rezsicsökkentést, Sorost, a migrációt önök hányszor mondták el? Napi százezerszer. Ott nem volt probléma, ellenzék esetében probléma. Elnézést elnök úr! Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Rendes felszólalások következnek. Elsőnek Bősz Anett képviselő asszonynak adok szót. Parancsoljon!

BŐSZ ANETT (független): Köszönöm, én…

ELNÖK: Elnézést kérek, be van jelentkezve!

BŐSZ ANETT (független): Kétpercesre jelöltem be, köszönöm.

ELNÖK: Tehát nem él a felszólalás lehetőségével. Köszönöm.Ismételt felszólalásra Dunai Mónika képviselő asszony jelentkezett, a Fidesz képviselőcsoportjából. A képviselő asszony él a felszólalás lehetőségével? (Dunai Mónika jelzésre:) Igen. Parancsoljon! Öné a szó.

DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy néhány dolgot a számokon túl a vita ismeretében elmondjak. Az egyik az, hogy minden képviselőnek joga van ahhoz, hogy kérdéseket intézzen a médiahatóság elnökéhez, és egyébként azok a kérdések is ebbe a körbe tartoznak, amelyek ma elhangoztak. Valóban nem tartozik a mai napirendhez, de bármelyik napon bármilyen kérdést, akár ezeket a kérdéseket önök a médiahatóság elnökének feltehették eddig is, most is és a jövőben is. Egy kicsit faramuci az a helyzet, hogy a törvény szerint nem lehet jelen a médiahatóság elnöke ebben a vitában, és most hangoznak el ezek a kérdések, hiszen ezekre a kérdésekre ő tud válaszolni.

A másik. Ha önök jogszabálysértéseket, törvénysértéseket vélnek, vélelmeznek, akkor nemcsak joguk, hanem kötelességük önöknek mint képviselőknek is, de mint egyszerű állampolgároknak is, megtenni a jogi lépéseket, vizsgálatokat indítani, feljelentéseket megtenni. Ezeket nem teszik meg azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amelyekkel kapcsolatban ma önök itt beszéltek. (Mirkóczki Ádám: Dehogynem, minden esetben!)

Szabó Szabolcsnak mondom, hogy az üvegzsebtörvény szerint az MTVA honlapján, amely egy nyilvános honlap, elérhető több száz dokumentum, listák, adatok, szerződések, ezeket érdemes bármikor tanulmányozni önnek is, de minden magyar állampolgárnak. (Szabó Szabolcs: Péterfalvi Attila se találta!)

Bangóné kikérte az ellenzék vagy saját maga nevében, vagy nem tudom, kinek a nevében, de többen is utaltak rá, hogy ne mondjam én meg, hogy miről fog az ellenzék majd a vitában beszélni. Dehogy akarom én megmondani, hogy mit mondjon az ellenzék bármilyen felszólalásában, nem akarom én ezt megmondani, de arról meg nem tehetek, ha egyszerűen előre látom, hogy önök mit fognak mondani; merthogy azt mondták, amit én előrevetítettem és előre vélelmeztem. De az még álmaimban sem volt a fejemben, hogy önök ennek a törvénynek a kapcsán beszélni fognak a lakás-takarékpénztárakról, a Sargentini-jelentésről vagy Soros Györgyről, a migránsok betelepítéséről, kerítésről.

Én sem szeretnék ebbe a vitába most beszállni, de itt egyetlenegy dolgot mondanék már csak a jegyzőkönyv és azok kedvéért, akik követik az ülés nyilvános adását az interneten, a parlament.hu-n vagy éppen a jegyzőkönyveket elolvassák. Bangóné tett fel egy olyan kérdést, és ez ne maradjon megválaszolatlanul, hogy a lakás-takarékpénztárokból a 70 milliárd forintot mi sajnáljuk és megvonjuk az emberektől és a családoktól. Mi 2000 milliárd forintot fordítunk a családok támogatására, nem 70 milliárdot, ennél nagyságrendekkel többet. A GDP-nk 5 százalékát fordítjuk családtámogatásra, amelynek jó része a lakáshelyzet előrelendítését célozza és a lakhatás körülményeinek az elősegítését biztosítja. Ez nemcsak itt a környékünkön, de egész Európában és az egész világon is egyedülálló.

Tordai Bence elment ugyan az ülésről a vezérszónoki felszólalása után, tehát tulajdonképpen nem is lenne fontos most kiigazítani azt, hogy mi mindent mondott. Néhány dologgal láthatóan nincsen tisztában, a médiajogot, a hírközlést összekeveri, nem tudja helyén kezelni, vagy például a médiaműveltséget. Egyébként egyetértek azzal, amikor azt mondta, hogy a médiaműveltséget és a médiatudatosságot feladata lenne a hatóságnak előremozdítani, a fiatalokat és minden állampolgárt a médiatudatosság irányába mozdítani.

Abban az egyben nem értek egyet, hogy „feladata lenne”; ez feladata, és most is csinálja. Ilyen például a nemrégiben bevezetett Bűvösvölgy-program, de számtalan más kezdeményezést is tudunk említeni.

Nézettség. Ezt talán Gréczy Zsolt képviselőtársam mondja, hogy alig van nézettsége. Nézzük meg, én most csak kettőt hadd emeljek ki, a Virtuózokat vagy a Fölszállott a pávát. Mind a kettő olyan sorozat, és nem csak egyszeri alkalommal voltak a televízióban, amelynek a nézettsége kimagaslóan nagy volt, és amely iránt nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is komolyan érdeklődnek, és a licencének a megvételéről tárgyaltak.

Arra pedig csak ilyen lezárásképpen, amit elmondtak önök, hogy vidéken egy újság van. Azt gondolom, mindenki elmegy az újságárushoz vagy bekapcsolja a televíziót, sok csatorna van, sok újság van, helyiek, országosak, ezek elérhetők a legtöbb helyen. Mindig az ember dönt, hogy melyik csatornát fogja nézni. Ha önöknek, tisztelt ellenzéki képviselőtársaim, nem tetszik az M1, akkor elkapcsolnak az ATV-re vagy az RTL Klubra, vagy amire éppen szeretnének – nem csak önök, minden magyar állampolgár ezt teszi , vagy nem azt az újságot veszik meg. Egyébként pedig megjegyzem, a net világában minden elérhető az interneten, úgyhogy aki ezeket nem vásárolja meg, mindent tud követni.

Egyébként pedig azt gondolom, én magam így teszem, úgy lehet tisztességesen tájékozódni minden magyar állampolgárnak, de a politikusoknak különösen, hogy mindegyik sajtóorgánumot, legyen az ellenzéki, legyen az kormánypártinak kikiáltott  most én nem a közmédiáról beszélek, hanem az önök által kormánypártinak kikiáltott egyes médiumokról , figyelemmel kísérik párhuzamosan. Sajtószabadság pedig van Magyarországon. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Kettőperces felszólalásra Szabó Szabolcs képviselő úr következik.

SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Csak egy pontosítást. Tehát amikor én arról beszéltem, hogy az átláthatóság feltételeit nem teljesíti az NMHH, akkor én egy olyan elmarasztaló szövegre hivatkoztam, amelyet Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke adott ki, írt le. Ő mondta, hogy közérdekű adatokat nem adott ki az NMHH, tehát nem én nem találtam meg a honlapon. És ez egy példa volt, tudnék még mondani egyébként többet.Most ebbe belemehetnénk hosszasan, hogy ki meg hova kapcsolhat a televíziós csatornáknál. Ha piaci szereplők közötti versenyről van szó, ez teljesen rendben van, mert nekem vagy a National Geographic, vagy a Discovery, vagy a Spektrum tetszik, átkapcsolok, és akkor más műsort nézek, de a közszolgálati médiának  mondom, szerintem ez már állami és nem közszolgálati média  kiegyensúlyozottan kellene működnie. Ott nem az a válasz, hogy ha nem tetszik, kapcsolj el, hanem az a válasz, hogy ha nem kiegyensúlyozottan működik, akkor annak át kell alakulni, és kiegyensúlyozottan kell működni, mert ez most nem kiegyensúlyozottan működik.

Ez teljesen egyértelmű, még az NMHH Médiatanácsának beszámolójából is kiderül, amit a Kulturális bizottságban rendszeresen meg szoktunk hallgatni, mert még a legegyszerűbb számítások szerint is az MTVA áthágja a saját magára meghatározott arányszámokat, hogy például a kormány, az ellenzéki pártok meg a kormánypártok milyen arányban szerepelnek a hírműsorokban, miközben ez csak említést vizsgál és nem a kontextust.

Ez csak egy apró pontosítás volt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki még felszólalni a vitában. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, az általános vitát lezárom.

(13.40)

Megkérdezem az előterjesztő Szűcs Lajos képviselő urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Parancsoljon, öné a szó.

DR. SZŰCS LAJOS, a Költségvetési bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Néhány dolgot szeretnék én is elmondani az elmúlt időszakról és az itt elhangzott vitáról. Azért az jól látszik, hogy ez egy politikai jellegű vita volt, bár ez egy zárszámadási törvényjavaslatnál kicsit furcsa, hiszen itt egy olyan beszámolót hallgattunk meg, amelyik a 2017. évről szóló beszámolója ennek a négy szervezetnek. És azért is furcsa ez a dolog, hiszen  új képviselőtársaimnak mondom  ezek az összegek a mindenkori éves költségvetésben benne vannak, és ennek a független szervezetnek a sajátossága pontosan az, hogy benyújt az éves költségvetéséről egy beszámolót, illetve a következő évi költségvetéséről egy törvényjavaslatot. Ez azonban benne szerepel a miáltalunk elfogadott nagy költségvetésben.A szakmai vitákat, ahogy azt Szabó Szabolcs is elmondta, azonban nem ez a bizottság, illetve nem a Költségvetési bizottság és nem a parlament plenáris ülése szokta lefolytatni, hanem a Kulturális bizottságban zajlanak ezek a viták, és ott minden egyes alkalommal tere és lehetősége van ezeknek a vitáknak. Így azt gondolom, hogy ezt a politikai jellegű vitát, amit mi lefolytattunk, azt inkább sajnálom, semmint hogy örömmel fogadtam volna.

Egy dolog biztos: azokkal a költésekkel kapcsolatban pénzügyi jellegű felszólamlások nem voltak az ellenzéki oldalon, így kérem a tisztelt Házat, hogy a Költségvetési bizottság által benyújtott előterjesztést a szokásos rend szerint majd fogadja el. Köszönöm a szót, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:   1-56   57-98   99-107      Ülésnap adatai