Készült: 2020.05.26.12:19:07 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

97. ülésnap (2019.11.22.),  99-107. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 11:44


Felszólalások:   93-99   99-107   107-146      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Kérdezem képviselőtársaimat, kíváne valaki a vitában felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, az általános vitát lezárom. Megkérdezem miniszter urat, kíváne zárszót mondani. (Szijjártó Péter jelzésére:) Nem kíván. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására, mint az előző esetekben is, tegnap 16 óráig volt lehetőség.

Következik a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/8012. számon ismerhető meg a Ház hálózatán valamennyiünk számára.

Most megadom a szót Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon, miniszter úr, öné a szó.

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Magyarország és Bulgária 1980-ban és 1981-ben is írt alá egy-egy megállapodást, mégpedig arról, hogy a Magyarországon akkreditált bolgár diplomaták, akik részben a nagykövetség, részben pedig a kereskedelmi képviselet kötelékében dolgoztak, milyen ingatlanelhelyezésben részesülnek. Ezen megállapodások értelmében a Bolgár Népköztársaság kormánya tartós használati jogot szerzett több, a magyar állam tulajdonát képező budai telek fölött. Aztán azokra saját költségükön lakóházakat építettek, amelyek a megállapodások értelmében a bolgárok saját tulajdonát képezik.Ezt követően a megállapodások által érintett egyes telkek esetében az ingatlan-nyilvántartásba az egykori Külügyminisztérium Diplomáciai Testületet Ellátó Igazgatósága jogutódlásra hivatkozva a CD Hungary nevű ingatlanforgalmazó és -szolgáltató rt. került tulajdonosként bejegyzésre, ezzel egy időben pedig a magyar állam földterületre vonatkozó tulajdonjoga, valamint a Bolgár Népköztársaság kormányának földterületre vonatkozó tartós használati joga és a felépítményekre vonatkozó tulajdonjoga is törlésre került. Ezt a helyzetet nyilvánvalóan orvosolni kellett. Nemcsak azért, de többek között azért is, merthogy az amúgy remek kétoldalú viszonyban ez volt általában az egyetlen nyitott kérdés. Mind a bolgárok, mind mi szerettük volna ezt a lehető leghamarabb megnyugtatóan lezárni, annál is inkább, hogy Bulgáriával szoros partnerek és szövetségesek vagyunk politikai és gazdasági kérdésekben egyaránt, sőt, ugye, Bulgária is egy olyan ország hozzánk hasonlóan, amely nem csatlakozott az ENSZ globális migrációs kompaktjához.

A lényeg az tehát, hogy ezt a nyitott kérdést minél előbb szerettük volna elrendezni, és sikerült is egy olyan megállapodást kötni, amely az előbb említett 1980-as és 1981-es megállapodások helyébe lép. A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseleteinek ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodást végül idén áprilisban Washingtonban írtuk alá a külügyminiszter-kollégával. A bolgár fél a megállapodás értelmében megszerzi az önök által is ismert megállapodás 1. cikkében feltüntetett földterületeknek a tulajdonjogát, valamint kompenzációt fizetünk a bolgároknak az önök által ismert megállapodás 2. cikkében feltüntetett ingatlanokon fennálló jogok után.

Ez a megállapodás tehát, ami az aláírás tényéből is látszik, mindkét fél számára megnyugtatóan rendezi a diplomáciai célú ingatlanok kezelésének kérdését, ezért tisztelettel arra kérem az Országgyűlést, hogy támogassa ezt az előterjesztést is. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólalások következnek. A Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka Zsigmond Barna Pál képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr!

DR. ZSIGMOND BARNA PÁL, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Ház! A magyar-bolgár diplomáciai kapcsolatok hosszú múltra tekintenek vissza. Ezen nem is lehet meglepődni, hiszen a két ország sorsának alakulásában rendkívül sok párhuzam rejlik. Ma a két ország között komplex, többrétű kapcsolatrendszer áll fenn: összeköt minket egyrészről az európai uniós tagság, másrészről mindkét ország tagja a NATO-nak, tehát a két ország közötti kapcsolatnak nagyon komoly védelem- és biztonságpolitikai implikációi is vannak. Közel 40 évvel ezelőtt még mindkét ország a szovjet keleti blokk részét képezte. Ilyen körülmények között ültek le egymással 1980. december 6-án a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság képviselői annak céljából, hogy a bolgár nagykövetség alkalmazottainak átadott földterületeket tartós használatba adják és az építés feltételeit rendezzék.

(12.40)

Az itt aláírt megállapodás azonban, mint tudjuk, hagyott maga után rendezetlen ügyeket, amit rendezni szükséges. A részleteket miniszter úr ismertette. A Fidesz-frakció támogatja, hogy a megállapodás révén mielőbb rendeződjenek ezek a kérdések, tovább emelve ezzel a magyar-bolgár baráti kapcsolatok minőségét. Minden ilyen jellegű egyezményre egyúttal befektetésként is lehet tekinteni. Bulgária előreláthatóan a jövőben is fontos szövetségesünk marad az európai politika színpadán. Hiszen őket is ugyanúgy sújtják az egyes nyugati tagállamok olyan lépései, mint a balkáni bővítés megakadályozása, a bevándorlás feltétlen pártolása és a kohéziós támogatások kilátásba helyezett csökkentése.

Ezekben az ügyekben a két ország együtt küzd az igazságtalan kelet-nyugati törésvonal ellen, a valódi európai egységért. Meg kell mutatnunk a világnak, hogy Közép-Kelet-Európa nem másodrangú az Unióban. Elemi érdekünk tehát az összetartozás, a szoros diplomáciai kapcsolatok megtartása és további ápolása. Ezért a Fidesz-frakció üdvözli és támogatja ezt az egyezményt, amely hozzájárul a magyar-bolgár diplomáciai kapcsolatok zökkenőmentes működéséhez. Köszönöm a figyelmet és a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Ház! A Jobbik képviselőcsoportjának vezérszónoka Bencsik János képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr! Öné a szó.

BENCSIK JÁNOS, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyon nagy elégedettséggel követjük figyelemmel azokat a virágzó bolgár-magyar kapcsolatokat, amelyek az elmúlt években tovább erősödtek. Örülünk, hogy fejlődnek a két ország közötti gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok, amit bizonyít, hogy az elmúlt években ünnepelte fennállásának századik évfordulóját a magyarországi bolgár iskola és a templom.Az Interparlamentáris Unió Magyar-Bolgár Tagozatának alelnökeként külön büszkeséggel tölt el, hogy az itt élő mintegy hatezer bolgár származású, magyar állampolgárságú honfitársunk második hazájaként tekint Magyarországra, és az a fajta nemzetiségpolitika, nemzetiségi intézményrendszer, amelyet Magyarország számukra nyújt, általában pozitív példaként, hivatkozási alapként merül fel, amikor a világban élő bolgárok anyanyelvi, kulturális lehetőségeiről van szó. Ezt az egyébként is pozitív kapcsolatot erősíti az, hogy a magyar állam külön ösztöndíjrendszerrel támogatja a hazánkban tanuló, felsőoktatási tanulmányokat végző bolgár diákokat, valamint a 2016-ban meghozott magyar-bolgár barátság napja is, amelyet október 19-én ünneplünk.

A két országot egyébként nemcsak a több mint ezeréves közös történelem és a különböző kulturális kapcsolatok kötik össze, hanem, ahogy itt a reggeli órákban elhangzott Szijjártó Péter miniszter úrtól, közös energetikai érdekek is. Arra számítunk, hogy a délről érkező gázellátás kiépítése miatt Bulgária a következő időszakban is egy kulcsszereplője lesz ennek a térségnek.

Végezetül néhány gazdasági adat ezt igazolandó: 2008 óta működik a Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara, amely annak idején a bolgár nagykövetség támogatásával jött létre, és a magyar-bolgár kapcsolatok fejlesztését hivatott támogatni. 2018-ban a magyar-bolgár kereskedelmi kapcsolat meghaladta a másfél milliárd eurót. Bulgáriában a magyar vállalatok, a magyar cégek alkotják a nyolcadik legjelentősebb gazdasági csoportot az országban, és talán ebbe a trendbe vagy sorba illeszkedik, hogy 2016 óta újra van közvetlen repülőjárat Szófia és Budapest között.

Végezetül annyit szeretnék mondani, hogy a Jobbik természetesen támogatni fogja ezt a javaslatot. Néhány perccel ezelőtt kaptam a hírt, hogy a 2020-as Európa-bajnokság pótselejtezőjében Bulgáriát kapta Magyarország, ami azt jelenti, hogy Szófiában kell majd megverni a bolgár nemzeti válogatottat ahhoz, hogy itthon tudjuk fogadni az Izland-Románia meccs győztesét. Nagyon bízom benne, hogy bármi is lesz ennek a meccsnek a kimenetele, nem fogja megterhelni a bolgár-magyar kapcsolatokat. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Úgy gondolom, valamennyien bízhatunk ebben. A bizalom hal meg utoljára. (Derültség.) Megadom a szót az MSZP képviselőcsoportjából Mesterházy Attila úrnak, aki az MSZP vezérszónoka. Parancsoljon!

MESTERHÁZY ATTILA, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Valóban a reláció fontosságáról is lehetne hosszasan beszélni, de ezt megtette jobbikos képviselőtársam, úgyhogy erre én most külön nem térnék ki, inkább csak annyit jeleznék a jegyzőkönyv végett, hogy mi is támogatjuk természetesen ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Kérdezem képviselőtársaimat, kíváne valaki a vitában felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Az általános vitát lezárom. Megkérdezem miniszter urat, hogy kíváne zárszót mondani. (Jelzésre:) Nem kíván. Köszönöm szépen.

Tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy a módosító javaslatok benyújtására tegnap 16 óráig volt lehetőség.

Tisztelt Ház! Soron következik a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/8015. számon ismerhető meg valamennyiünk számára a Ház informatikai hálózatán. Elsőként megadom a szót Izer Norbert államtitkár úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.
Felszólalások:   93-99   99-107   107-146      Ülésnap adatai