Készült: 2020.05.26.09:39:49 Dinamikus lap

44. ülésnap (2018.11.27. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 318
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 15:19:08

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1-3 Ülésnap megnyitása 1:55
 4-6 Napirend előtti felszólalások "Miért támogatja az Orbán kormány a nők elleni erőszakot?"
9:56
 7-10 Napirend előtti felszólalások "Kegyetlen gyomros a munkavállalóknak"
9:20
 11-16 Napirend előtti felszólalások "Bűnözőnek bűnöző a szövetségese!"
9:54
 17-20 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
10:56
 21-24 Napirend előtti felszólalások "Mennyit számít a környezet- és természetvédelem a Kormánynak? - kérdések a Csarna-völgyben tervezett kisvasúti beruházás margójára?"
10:34
 25-28 Napirend előtti felszólalások "Aktuális kérdések a határon túli magyarok helyzetét érintően Romániában és Ukrajnában"
9:53
 29-32 Napirend előtti felszólalások "Köszönet a véradóknak!"
9:07
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/3356 A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről
32:25
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/3357 A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás kihirdetéséről
32:25
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/3360 A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről
32:25
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/3363 Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
32:25
 33 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/3375 A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról
32:25
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/3375 A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról
32:25
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/3375 A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról
32:25
 33 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/3292 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról
32:25
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/3292 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról
32:25
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/3292 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról
32:25
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/3374 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
32:25
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/3374 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
32:25
 33 Zárószavazás önálló indítványról H/3355 A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról
32:25
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/3053 A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról
32:25
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/2938 A hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
32:25
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/2938 A hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
32:25
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/1671 A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról
32:25
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/1671 A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról
32:25
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/2928 Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
32:25
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/2928 Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
32:25
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/3252 A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról
32:25
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/2939 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról
32:25
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/2939 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról
32:25
 33 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/2936 Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
32:25
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/2936 Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
32:25
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/2936 Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
32:25
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/2940 Az oktatási nyilvántartásról
32:25
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/2940 Az oktatási nyilvántartásról
32:25
 33 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/3294 A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
32:25
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/3294 A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
32:25
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/3294 A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
32:25
 33 Tárgysorozatba vétel H/1492 Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséből fakadó intézkedésekről
32:25
 33 Tárgysorozatba vétel T/1494 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a közfoglalkoztatottak foglalkoztatást helyettesítő támogatásának megteremtéséhez szükséges módosításáról
32:25
 33 Tárgysorozatba vétel H/1936 Az állami vezetők kiemelt egészségügyi ellátásának megszüntetéséről
32:25
 33 Tárgysorozatba vétel T/3043 A hatnapos munkahetek betiltása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról
32:25
 33 Tárgysorozatba vétel T/1504 A demokrácia helyreállítása érdekében a családi pótlék emeléséről valamint az iskolakezdéshez nyújtott egy havi külön juttatás bevezetéséről
32:25
 33 Tárgysorozatba vétel T/2896 A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról
32:25
 33 Tárgysorozatba vétel H/3011 Az önálló határőrség megteremtésének szükségességéről
32:25
 34-49 Általános vita lefolytatása T/3630 Egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról
58:24
 50 Bejelentések 2:08
 50-91 Általános vita lefolytatása T/3636 Egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról
2:29:39
 92-111 Általános vita lefolytatása T/3637 Egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról
1:10:24
 112-127 Általános vita lefolytatása T/3632 A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról
35:37
 128-151 Általános vita lefolytatása T/3634 A sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról
1:07:57
 152-169 Általános vita lefolytatása T/3627 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról
58:09
 170-195 Általános vita lefolytatása T/3635 A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról
47:10
 196-283 Általános vita lefolytatása T/3628 A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról
4:47:06
 284-301 tárgyalás ügyrendi javaslatról T/3628 A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról
10:37
 302-309 Általános vita lefolytatása T/3629 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról
9:14
 310-317 Általános vita lefolytatása T/3621 A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról
17:02
 318 Ülésnap lezárása 0:42