Készült: 2019.09.21.14:01:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

22. ülésnap (2018.09.17.),  203-211. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 11:55


Felszólalások:   197-203   203-211   211-216      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mint hallhattuk, képviselő asszony nem fogadta el az államtitkár asszony válaszát. Kérdezem ezért a tisztelt Házat, elfogadja-e az államtitkár asszony válaszát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 112 igen szavazattal, 27 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! László Imre képviselő úr, a DK képviselője, interpellációt nyújtott be az emberi erőforrások miniszteréhez: „Miért nem gyorsítják föl az innovatív gyógyszerek befogadását?” címmel. László Imre képviselő urat illeti szó, és tájékoztatom, hogy szintén Vitályos Eszter államtitkár asszony fog válaszolni. Parancsoljon, öné a szó.

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Államtitkár Asszony! Az innovatív gyógyszerkészítmények befogadási eljárása Csehországban és Szlovákiában - visegrádi négyek - 160-180 nap, míg Magyarországon átlagban 690 nap, de ismert több évre, 3-4 évre elhúzódó eset is ilyen eljárásoknál. Kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy a magyar egészségügy így spórol, mert mire ez a befogadási eljárás lezajlik, a készítmény generikussá válik, és mint ilyen, lényegesen olcsóbban beszerezhető. Azonban komolyra fordítva a szót, az időveszteséget az okozza, hogy a befogadási eljárás azt is jelenti, hogy pozitív döntés esetén például a kórházak számára hozzáférhetővé kell tenni ezeknek a készítményeknek az alkalmazását. Ez azonban az innovatív készítmények magas ára miatt tovább növelné a szemérmesen csak kórházinak csúfolt adósságtömeget. Az innovatív készítmények hosszadalmas befogadási eljárásának oka ugyanaz, mint a kórházi adósságoké, nevezetesen, a költségvetés gyakorlatilag a kórházakat és az egészségügyet mélyen alulfinanszírozza.

Az egészségügyi kiadásokat a költségvetés egyre inkább áthárítja a betegekre, ami jól látható a KSH 2010-15 közötti adataiból is, amely szerint a kormányzati egészségügyi kiadások 19 százalékával szemben a háztartásoké 27 százalékkal növekedett. Itt is érvényesül azonban „a szegény ember drágán vásárol” szindróma. Nincs pénz a drágább gyógyszerekre, használjuk tehát az olcsóbbat, ami ugyan sokkal kevésbé hatásos. A beteg ezért hosszabb idő alatt gyógyul, esetleg nem is gyógyul, vagy a gyors gyógyulás helyett akár élete végéig kell szedni ezeket a készítményeket. Az innovatív készítmények befogadásának fölgyorsítása tehát olyan befektetés lenne a költségvetés részéről, ami nemcsak a gyógyulás irányába indítaná el a betegeket, de hosszabb távon megtakarítást is jelenthetne.

Kérdezem az államtitkár asszonytól: mekkora költséget jelentene évente az innovatív készítmények befogadási eljárásának 150-200 napra történő leszorítása? Miért nem éri meg a magyar költségvetésnek ez a befektetés? Miért érdemesebb hagyni a beteget esetleg évekre, pláne élete végéig kiesni a munkából, ahelyett, hogy viszonylag rövid idő alatt újra munkaképessé tennék? Minek kell még történnie ahhoz, hogy a magyar költségvetés készítői tudomásul vegyék, az egészségügy közszolgáltatás, amit közkiadásként kell finanszírozni? Várom a válaszát.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP és a DK soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mint említettem, képviselő úr elhangzott interpellációs kérdésére a választ Vitályos Eszter államtitkár asszony fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár asszony, öné a szó.

DR. VITÁLYOS ESZTER ZSUZSANNA, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Képviselő úr figyelmét valószínűleg elkerülhette az a tény, hogy szemben a 2010-et megelőző időszakkal, 2010 óta minden évben jelentősen emelkedett az egészségügyre fordítható kiadások összege, így míg 2010-ben 1208 milliárd forint állt rendelkezésre a természetbeni ellátások finanszírozására, addig 2018-ban ez az összeg 1664 milliárd forint. Elöljáróban szeretném felhívni a figyelmét arra a tévedésre is, amelyet a generikus gyógyszerekkel kapcsolatban fogalmazott meg. A betegek ellátásában a generikus gyógyszerek alkalmazása nem jelent minőségi romlást, hiszen attól a pillanattól kezdődően, amikor egy adott hatóanyagú originális gyógyszer szabadalmi oltalmi védettsége lejár, akkor más gyártók számára is megnyílik a lehetőség az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek gyártására. A generikus gyógyszerek egyenértékűségét az originális gyógyszerekkel a gyógyszer-engedélyező hatóság állapítja meg. A generikus gyógyszerek piacra kerülésével a nagyobb mennyiség és a lényegesen alacsonyabb ár eredményeként sokkal több beteg férhet hozzá az originális gyógyszerrel azonos értékű terápiákhoz. A biztosító pedig az így keletkező többletforrást új gyógyszerek befogadására tudja fordítani.

A jelenlegi finanszírozási rendszerben valamennyi magyar beteg hozzájut a kezeléséhez szükséges leghatékonyabb gyógyszerekhez. Képviselő úr ehhez kapcsolódóan egy picit összekeverte a kórházi bent fekvés idején alkalmazott, a kórház költségvetését terhelő gyógyszerek finanszírozását a természetben térítési díj ellenében vagy térítési díj nélkül biztosított gyógyszerek finanszírozásával. A kórházak kötelezettségállományát csak a kórház saját költségvetéséből biztosítandó gyógyszerek növelhetik, amely a teljes gyógyszerkiadások 15-17 százalékát teszi ki. A kórházban a fekvőbeteg-ellátás során alkalmazott készítmények köre rendkívül széles, és a kórházak saját maguk választhatják meg az alkalmazni kívánt készítményeket.

Szeretném felhívni a tisztelt képviselő úr figyelmét arra, hogy az elmúlt években a kormány számos lépést tett az egészségügyi ellátás során a magas színvonalú ellátás biztosítása érdekében. Folyamatosan bővültek a terápiás választási lehetőségek a gyógyszerellátás terén. A gyógyszertámogatási rendszerben több terápiás területre történt meg az új gyógyszerek támogatásba történő befogadása, amelyekkel a betegek ellátása szélesebb körűvé vált. Így például 2015-ben 300, 2016-ban 248, tavaly pedig 98 új készítmény befogadása történt meg.

2012-től új finanszírozási technika, az úgynevezett tételes finanszírozás került bevezetésre, amelynek eredményeként a betegek zökkenőmentesen, közvetlenül az ellátó centrumokban juthatnak hozzá a szükséges terápiákhoz térítésmentesen. Az elmúlt nyolc évben közel a duplájára nőtt az Egészségbiztosítási Alapból onkológiai gyógyszerekre fordított összeg. 2010-ben 57 milliárd forintot, 2017-ben már 97,8 milliárd forintot fizetett ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő e betegkör készítményire.

Végezetül fontos megemlíteni, hogy az elmúlt időszakban a NEAK az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyért felelős államtitkárságával és a Pénzügyminisztériummal együttműködve újabb korszerű gyógyszerek befogadását készítette elő. Ezek között tüdődaganatok, mielóma, súlyos gyulladásos megbetegedések kezelésére szolgáló készítmények is vannak.

(18.50)

Hozzátenném, hogy az innovatív készítmények törzskönyvezési eljárása és a támogatásba történő befogadási eljárása nem történhet egy időben. A támogatásba történő befogadásról szóló döntés megalapozásához a támogatás szakmai feltételrendszerét is meg kell határozni, ami az illetékes orvosszakmai tagozatok és egészséggazdasági szakemberek bevonását igényli. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Megkérdezem László Imre képviselő urat, hogy elfogadja-e államtitkár asszony válaszát. Parancsoljon! Öné a szó.

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK): Több rendbelileg sajnálatos módon nincs lehetőségem, hogy elfogadjam ezt a választ. Szeretném az államtitkár asszony figyelmét felhívni - ha idefigyel rám -, hogy az a professzor, egyetemi tanár, aki az OECD központjában négy éven keresztül dolgozott, aki talán ért egyébként a dolgokhoz, az pontosan kiszámolta azt, hogy reálértéken  ezt önök nem használják, folyóáron hasonlítanak össze adatokat -, vásárlóértéken a 2006. évi egészségügyre fordított költségvetés nagyobb volt, többet jelentett, mint a tervezett 2019-es. (Taps a DK soraiban.) Szíveskedjenek megvitatni, és ezzel kapcsolatban ezt a dolgot helyére tenni!Szeretném azt is elmondani, hogy mintegy 70 innovatív gyógyszer és terápia társadalombiztosítási támogatásáról van szó, amelyek daganatos, valamint szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők gyógyulását vagy életkilátásainak javítását segítik. Ne feledjük azt sem, hogy az Európai Gyógyszerügynökség által törzskönyvezett új készítményeknek csupán 40 százaléka ért el hazánkba. (Az elnök a csengője megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

És szeretném azt is elmondani önnek, hogy amikor pénzek vannak fűthető altalajú stadionokra, amikor sokkalta nagyobb stadionokat építenek, mint ahova annak a területnek a lakossága egyáltalán beférne, amikor százmilliárdokat költünk látványsportágakra, 30-40 milliárd forint kellene ahhoz, hogy csak a visegrádi négyek színvonalára fel tudjunk zárkózni. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Elnök Úr! Meddig volt a válasz?)

ELNÖK: Képviselő Úr! Ne haragudjon, hogy félbeszakítom, de egy percnél lejárt az idő. Negyven másodpercet engedtem. Tisztelettel azt kérdezem öntől, hogy elfogadja-e a választ.

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK): Kétségtelenül, és elnézést kérek, államtitkár asszony is tovább beszélt, mint a rendelkezésre álló idő. (Derültség a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Képviselő Úr! Ne haragudjon! Feltételezve, hogy egy nagyobb mint nulla, ebből az alapállásból kiindulva a 4 másodperc meg a 40 másodperc között a viszonyt majd legyen szíves, határozza meg. (Derültség.) Köszönöm szépen. Képviselő úr nem fogadta el államtitkár asszony válaszát. Tisztelettel kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés államtitkár asszony válaszát 110 igen szavazattal, 27 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Ágh Péter képviselő úr, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be az igazságügyi miniszterhez: „Miért véd egy elítélt bevándorlót a jelentés?” címmel. Ágh Péter képviselő úré a szó. Parancsoljon, képviselő úr!
Felszólalások:   197-203   203-211   211-216      Ülésnap adatai