Készült: 2019.09.18.14:23:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

22. ülésnap (2018.09.17.),  197-203. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 10:13


Felszólalások:   191-196   197-203   203-211      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Mint hallhattuk, képviselő úr elfogadta az államtitkári választ. Tisztelt Országgyűlés! Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be az emberi erőforrások miniszteréhez: „Hozzáférés megtagadva” címmel. Vitályos Eszter államtitkár asszony fog válaszolni, csak azért jelzem, nehogy még egyszer olyan probléma legyen, mint az előbb. Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszonyé a szó, parancsoljon!

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Asszony! Az egészségügyi ellátáshoz való jog alapvető emberi jog. Ahhoz, hogy ez a jog érvényesüljön, hasonlóan bármely más alapvető emberi joghoz, az szükséges, hogy a jogalanyok élhessenek is vele. Ez azonban több akadályba is ütközik Magyarországon.A visegrádi országok közül Magyarország volt az egyetlen ország, ahol a nettó gyógyszerközkiadás mértéke a 2010-es állapotokhoz képest csökkent, aminek következtében a magyaroknak többet kell költeniük ma saját zsebből gyógyszerre, mint 2010 előtt.

A másik jelentős akadály a különböző szolgáltatások fizikai hozzáférhetőségében, vagyis megközelíthetőségében jelentkezik. Amikor a járási hivatalok az egészségügyi szolgáltatóknak kiadják az engedélyt, akkor nem veszik figyelembe a tömegközlekedéssel való közvetlen megközelíthetőséget. Ez önmagában nem lenne probléma, azonban a járási hivatalok területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltatók esetén is hasonló módon járnak el. Egy egészségügyi szolgáltatáshoz történő eljutás, vagyis elmenni egy ügyeletre akár több órával is meghosszabbodhat egyes területeken az eddig megszokottakhoz képest.

A harmadik akadály, államtitkár asszony, amiről már előttem is többen szóltak, hogy rengeteg orvos és ápoló hiányzik az alapellátásból, amely hiány megszüntetésére 2010 óta nem láttunk sikeres kísérleteket, sőt önök fokozták ezt a problémát. Jelenleg 248 tartósan betöltetlen fogorvosi és 334 tartósan betöltetlen háziorvosi körzet található Magyarországon, vagyis olyan körzetek, amelyekben több mint 6 hónapja nincs megfelelő szakember. Ezek a körzetek 85 százalékban a maguk egészségügyi politikája miatt üresedtek meg; ezek az orvosok és ápolók főként maguk miatt mentek el, a maguk egészségügyi politikájával nem értettek egyet. A kormánynak és Orbán Viktornak közvetlen és személyes felelőssége van abban, hogy fogorvosból, háziorvosból, védőnőből, orvosból, ápolóból ugyanolyan hiány van Izsákon, Ózdon, Marcaliban vagy éppen Pakson. Önöknek ebben nagyon nagy a felelőssége.

Államtitkár Asszony! Én nem várom ugyanazt a választ, amit a Jobbiknak adott, én szeretném megkérdezni: mikor változik az eddigi gyógyszerpolitikájuk? Mikor fognak az emberek kevesebbet fizetni a gyógyszerért, mint 2010-ben? Tervezik-e átalakítani a mostani engedélyezési rendszert, hogy ne kelljen órákat utazni azért, hogy az ügyeletes szolgáltatóhoz eljussanak a betegek?

Egyetért-e azzal, hogy amennyiben Magyarországon rövid távon nem javul az alapellátás lefedettsége, vagyis nem kerülnek új orvosok és ápolók az elüresedő praxisokba, akkor a magyar ellátórendszer nem lesz képes a továbbiakban biztosítani az egészségügyi ellátáshoz való jogot? (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.) Tehát katasztrófába fulladhat Magyarországon az egészségügyi ellátórendszer. Várom megtisztelő válaszát. (Taps az MSZP és a DK padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Mint említettem, képviselő asszony kérdésére Vitályos Eszter államtitkár asszony válaszol. Parancsoljon, államtitkár asszony, öné a szó.

DR. VITÁLYOS ESZTER ZSUZSANNA, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Ön most kiáll a betegek egészségügyi ellátáshoz való joga mellett, de amikor kormányon voltak, több mint 600 milliárd forintot vontak ki az egészségügyből; bezárták a svábhegyi gyermekkórházat, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet (Dr. Vadai Ágnes: Az hiba volt, most már látom!), a Szabolcs Utcai Kórházat, a Schöpf-Merei Kórházat. 16 ezer aktív ágyat szüntettek meg; 6 ezer egészségügyi dolgozót bocsátottak el; emellett fizetőssé tették az egészségügyet, vizitdíjat és kórházi napidíjat vezettek be. (Z. Kárpát Dániel: Erről szólt a kérdés?) A Fidesz-KDNP-kormány a lakosság terheinek mérséklését kiemelt szempontként kezeli. (Dr. Vadai Ágnes: Ezt tetszik mondani azoknak is, akik bent vannak a Honvédkórház folyosóján?) A 2011 őszétől bevezetett gyógyszer-finanszírozási intézkedéseknek köszönhetően az elmúlt években számos gyógyszer ára csökkent.

Az egészségbiztosító félévente versenyt hirdet az azonos hatóanyagú gyógyszerek között, amelyek gyártói egymással versenyezve, de egymás árait nem ismerve, az úgynevezett vaklicit keretében árcsökkentést nyújthatnak be készítményeikre vonatkozóan, annak érdekében, hogy a betegek minél kedvezőbb áron juthassanak hozzá a számukra szükséges gyógyszerekhez. A vaklicit első teljes évében már 7,5 milliárd forintot takaríthattak meg a betegek, majd ez a megtakarítás 2013-ban további 2,5 milliárd forinttal, 2014-ben mintegy 2 milliárd forinttal növekedett, valamint az ezt követő évektől napjainkig megfigyelhető a betegterhek további csökkenése. Példaként említhető, hogy a szív- és érrendszeri betegségek esetén alkalmazható egyik leggyakrabban használt koleszterinszint-csökkentő készítmény egyhavi adagjáért 2009-ben a betegek 1700 forintot fizettek, ezért ma mindössze 185 forintot kell fizetniük, azaz közel 90 százalékkal csökkent a gyógyszer ára. Mindemellett folyamatosan bővültek a terápiás választási lehetőségek a gyógyszerellátás terén.

Ami az alapellátást illeti, szeretném leszögezni, az előző válaszomban is elmondtam, Magyarországon lefedetlen, ellátatlan alapellátási körzet nincs; helyettesítéssel az összes betöltetlen körzet ellátása is megoldott.

A kormány kiemelt célja továbbra is a lakosság által legtöbbször igénybe vett egészségügyi ellátások, az alapellátás megerősítése. 2010-hez képest 2018-ban már 74 százalékkal több pénzt biztosított az alapellátás támogatására a kormány. 2015-től minden évben havi plusz 130 ezer-130 ezer forinttal emelkedett a háziorvosi praxisok támogatása, amelynek révén minden területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi gyermekorvosi praxis havi 520 ezer forinttal magasabb díjazásban részesül.

A praxispályázatok keretében a háziorvosi praxisok betöltését, vásárlását fejenként több millió forinttal segíti a kormány. Ennek köszönhetően 2014-2017 között a letelepedési pályázaton nyertes és támogatási szerződést kötő pályázó háziorvosok száma 142 fő, a fogorvosok száma 37 fő, a kifizetett támogatási összeg több mint 3 milliárd forint volt.

2015 és 2017 között a praxisjogvásárlási pályázattal praxisjogot cserélt 167 fő, az erre kifizetett támogatási összeg meghaladta a 850 millió forintot.

(18.40)

A kormány 2018-ban is meghirdette a háziorvosipraxisjog-vásárlási, illetve háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázatokat, erre a célra több mint egymilliárd forint áll rendelkezésre. Ez idáig a pályázatok eredményességének köszönhetően 573 ezer lakos háziorvosi, 175 ezer lakos fogorvosi ellátását biztosítottuk.

Magyarország Kormánya prioritásként kezeli a lakosságközeli ellátások megerősítését, ennek keretében az egészségügyi alapellátás fejlesztését, a szakmai támogatási rendszer erősítését, a pálya vonzóbbá tételét, amelyet az eddig megtett lépéseink, azt gondolom, mind-mind igazolnak.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Megkérdezem Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszonyt, elfogadja-e az államtitkár asszony válaszát. Parancsoljon!

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Tudja, államtitkár asszony, miért működik még a rendszer? Azért, mert vannak elhivatott orvosok, vannak elhivatott ápolók, és a betegek hozzátartozói tartják még életben ezt a rendszert. Imádkoznak a kórházakban, hogy mindennap meglátogassák a betegeket, hogy az ápolók és az orvosok helyett feladatokat ellássanak a hozzátartozók. Imádkoznak mindennap azért, hogy olyan betegek kerülhessenek be, hogy legyen olyan apuka, aki majd ki fogja festeni a kórtermet, imádkoznak azért, hogy legyen olyan beteg, akinek majd a szülei vállalkozók, és tudjanak a foglalkoztató-terembe vagy a kórterembe majd tévét venni. Imádkoznak azért, hogy olyan beteg gyerek vagy olyan beteg ember kerüljön be a kórházba, akinek majd ezt-azt meg tud venni a hozzátartozója. Tudja, államtitkár asszony, ez nem normális, mert ez a rendszer így sokáig nem fenntartható. S tudja, államtitkár asszony, nem azért fizetünk tb-t, hogy mi lássuk el azt a feladatot, amit a kormánynak biztosítani kellene, hogy megfelelő orvosokkal, ápolókkal és megfelelő rendszerrel tudjon az egészségügy működni. Nem tudom elfogadni, elnök úr. (Taps az MSZP és a DK soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mint hallhattuk, képviselő asszony nem fogadta el az államtitkár asszony válaszát. Kérdezem ezért a tisztelt Házat, elfogadja-e az államtitkár asszony válaszát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 112 igen szavazattal, 27 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! László Imre képviselő úr, a DK képviselője, interpellációt nyújtott be az emberi erőforrások miniszteréhez: „Miért nem gyorsítják föl az innovatív gyógyszerek befogadását?” címmel. László Imre képviselő urat illeti szó, és tájékoztatom, hogy szintén Vitályos Eszter államtitkár asszony fog válaszolni. Parancsoljon, öné a szó.
Felszólalások:   191-196   197-203   203-211      Ülésnap adatai