Készült: 2020.10.31.02:49:26 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

53. ülésnap (2019.02.18.),  19-21. felszólalás
Felszólalás oka Az ülés napirendjének megállapítása
Felszólalás ideje 5:36


Felszólalások:   17-18   19-21   22-24      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőit, hogy valaki kíván-e válaszolni. (Nincs jelentkező.)Amennyiben nem, akkor soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre az elnöki jogkörben előterjesztett javaslat alapján döntünk.

Most a napirend módosítására tett indítványokról döntünk. A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a hétfői ülésnapon a Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló H/3607. számú határozati javaslatról történő határozathozatalra ezen az ülésen ne kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Látom, hogy az Ház látható többsége a javaslatot elfogadta.

(13.50)

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az Országgyűlés keddi ülésnapján a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló T/4514. számú törvényjavaslat, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló T/4516. számú törvényjavaslat együttes általános vitájára a lezárásig az első napirendi pontként kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a javaslatot elfogadta.

Szintén a Fidesz képviselőcsoportja javasolja, hogy az Országgyűlés keddi ülésnapján a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/4069. számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig utolsó napirendi pontként kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, szintén kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége ezzel a javaslattal is egyetért.

Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Házat, elfogadja-e a napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosításokkal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a napirendet elfogadta.

Gyöngyösi Márton frakcióvezető úr ügyrendi kérdésben nyomott gombot, ha jól látom.

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. Szeretném jelezni azt, hogy a szószóló a házszabály szerint - Farkas Félix - csak akkor szólalhat föl a házszabály értelmében, ha a jelenlévők négyötöde ezt megszavazza.Ha megnézi elnök úr a parlament.hu-n a szavazást, abban is az itt jelen lévő képviselők, akiknek kártyája bent volt és szavazott, azokat jelenlévőként regisztrálta a rendszer. Tehát mi bent voltunk, a kártyánk bent volt, gombot nem nyomtunk, Farkas Félix így nem kaphatott volna szót. Szeretném azt kérni elnök úrtól, hogy a házszabályt, legalább azokat a szabályokat, amelyeket ez a Ház hoz és amelyeket a Fidesz is megszavaz, legalább azokat tartsa be.

Ez a fajta önkényes értelmezése a házszabálynak az, ami ellen itt napirend előtt is tiltakoztunk, amikor kivonultunk ebből a teremből, mert úgy gondoljuk, hogy önök a jogállamiságot és a magyar parlamentarizmust sértik az ilyen típusú önkényes jogszabály-értelmezésekkel, ezért szeretném kérni, hogy elnök úr hívja össze (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) a Házbizottságot, hogy ezt meg tudjuk tárgyalni. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik padsoraiban.)

ELNÖK: A Házbizottság ülését természetes a megfelelő időpontban össze fogom hívni. Önök pedig fordulhatnak az ügyrendi kérdésekkel foglalkozó bizottsághoz, amúgy pedig nincs igazuk. Az van jelen, aki a szavazásban részt vesz. (Közbekiáltások a Jobbik padsoraiból: Ki mondta?!) Futballmeccsre szerelést kiküldeni a pályára lehet ugyan, de ez a játékban nem vesz részt. (Taps a kormánypárti padsorokban. - Gyöngyösi Márton: Ez nem szocializmus! - Nagy zaj. - Egy hang a Jobbik padsoraiból: Ez nem a pártállam! Beteg emberek vagytok! - Közbeszólás a Fidesz padsoraiból: Olvassátok el a házszabályt!) Képviselő úr, tartózkodjon a sértegetéstől, mert jó a fülem egyrészt, másrészt pedig kitartó erőlködésük ellenére sem fog a Magyar Országgyűlés arra a szellemi színvonalra leszállni, ahol önök vannak ebben a pillanatban. (Taps a kormánypárti padsorokban. - Egy hang a Jobbik padsoraiból: Persze, ezzel egyetértetek! Ez belefér!)

No tehát, most a mandátumigazolások és a képviselői eskütételek következnek.

Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a Hirt Ferenc képviselő úr halála miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáján szereplő Hollik István úr részére, valamint a Staudt Gábor és Szávay István képviselő urak 2019. január 31-ei lemondása miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátumotokat a Jobbik Magyarországért Mozgalom Csányi Tamás és Bencsik János urak részére kiadta.

A mandátumvizsgáló bizottság az ülést megelőzően tanácskozott, és a választási iratok alapján Hollik István úr, Bencsik János úr és Csányi Tamás úr megbízóleveleinek szabályszerűségét megvizsgálta.

Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Hargitai János úrnak, aki a mandátumvizsgálatok eredményéről az egyes házszabályi rendelkezések 9. § (2) bekezdésének megfelelően jelentést tesz az Országgyűlésnek.
Felszólalások:   17-18   19-21   22-24      Ülésnap adatai