Készült: 2020.12.02.20:13:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

53. ülésnap (2019.02.18.),  22-24. felszólalás
Felszólalás oka Mandátumigazolás tárgyalása
Felszólalás ideje 3:31


Felszólalások:   19-21   22-24   25      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HARGITAI JÁNOS, a Mentelmi bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A Mentelmi bizottság az ülésén az elmúlt alkalommal megvizsgálta a szóba hozott képviselőjelölt urak mandátumát. Megállapítottuk, hogy az arra jogosult jelölő szervezetek tették meg a jelölést.A Nemzeti Választási Bizottság a mandátumokat a képviselőjelölteknek kiadta. Az összes lehetséges dokumentumot mindegyik képviselő úr beadta a mandátumvizsgáló bizottságnak, így megállapítottuk, hogy a mandátumuk betöltésének semmilyen akadálya nincs; azzal a megjegyzéssel, hogy Hollik képviselő úr esetében még összeférhetetlen helyzet van, tehát a mandátumát addig gyakorolni érdemben nem tudja, ameddig ezt fel nem oldja.

Tehát azt javasoljuk, hogy a mandátumot a Ház hitelesítse mindhárom képviselő esetében. (Taps a kormánypárti padsorokban. - Gyöngyösi Márton közbeszól. - Néhány ellenzéki képviselő visszatér az ülésterembe.)

ELNÖK: Tisztelt Ház! Most tehát a mandátumigazolásokra kerül sor. Felhívom figyelmüket, hogy a mandátumvizsgálat eredményéről szóló jelentésekhez módosító javaslatot nem lehetett benyújtani. A mandátumokat az Országgyűlés külön-külön, vita nélkül igazolja.Először kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy igazolja-e Hollik István mandátumát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 145 igen szavazattal, egyhangúlag igazolta Hollik István képviselő úr mandátumát.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy igazolja-e Bencsik János mandátumát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 144 igen szavazattal, egyhangúlag Bencsik János képviselő úr mandátumát igazolta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy igazolja-e Csányi Tamás mandátumát? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 144 igen szavazattal, szintén egyhangúlag Csányi Tamás képviselő úr mandátumát is igazolta.

Tisztelt Ház! Most a megválasztott képviselők ünnepélyes eskütétele és az esküokmányok aláírása következik. Megkérem Hollik István, Bencsik János és Csányi Tamás képviselő urakat, fáradjanak a terem közepére és tegyék le az esküt. Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, olvassa elő az eskü szövegét. Az Országgyűlés tagjait pedig szokásainknak megfelelően arra kérem, hogy felállva hallgassák ezt végig. (A teremben lévők felállnak. - Hollik István, Csányi Tamás és Bencsik János a terem közepére lép. - Dr. Szűcs Lajos előolvassa az eskü szövegét.)

HOLLIK ISTVÁN (Fidesz)/CSÁNYI TAMÁS (Jobbik)/BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Én, Hollik István/Csányi Tamás/Bencsik János fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; országgyűlési képviselői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen! (Taps.)
Felszólalások:   19-21   22-24   25      Ülésnap adatai