Készült: 2020.01.18.21:23:49 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

7. ülésnap (2018.06.11.), 39. felszólalás
Felszólalás oka Előző ciklusban benyújtott egyes beszámolók tárgyalás nélkül lezártnak minősítéséről történő döntéshozatal
Felszólalás ideje 5:50


Felszólalások:   39  39   39      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Az eskütételt követően kérem Móring József Attila jegyző urat, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat, a megválasztott képviselőket pedig arra, hogy kézjegyükkel lássák el azokat. (Először Hohn Krisztina írja alá az esküokmányokat.  Móring József Attila gratulál, és átadja az esküokmány egyik példányát.  Kocsis-Cake Olivio is aláírja az esküokmányokat.  Móring József Attila gratulál, és átadja az esküokmány egyik példányát.  Hohn Krisztinának és Kocsis-Cake Oliviónak Gyöngyösi Márton, Szabó Timea, Bangóné Borbély Ildikó, dr. Vadai Ágnes, dr. Keresztes László Lóránt, Ritter Imre, Kocsis Máté és Harrach Péter gratulál.  Taps.) Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy a Ház új képviselőinek eredményes munkát és sok sikert kívánjak úgy a magam, mint a teljes Országgyűlés nevében.

Bejelentem, hogy az országgyűlési képviselők létszáma ismét 199 fő, valamennyien gyakorolhatják képviselői jogaikat.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre az elnöki jogkörben előterjesztett javaslat alapján döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi ajánlást. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Házbizottsági egyetértés hiányában most előterjesztések bizottsági megtárgyalásáról és döntéshozataláról határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Kulturális bizottságot az „Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2017. évi tevékenységéről” című, B/322. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 119 igen szavazattal, 40 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottságot az előterjesztés megtárgyalására felkérte.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Gazdasági bizottságot az „Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről 2017” című, B/323. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a beszámoló megtárgyalására és az arról való határozathozatalra a bizottságot a Ház 120 igen szavazattal, 40 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett felkérte.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Gazdasági bizottságot a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Országgyűlési beszámoló 2016” című, B/413. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, ismét szavazzanak! (Szavazás.)

A bizottságot az előterjesztés megtárgyalására a Ház 120 igen szavazattal, 40 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett kérte fel.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Kulturális bizottságot „A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről 2015-2016” című, B/414. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 120 igen szavazattal, 40 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottságot határozathozatalra felkérte.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Gazdasági bizottságot a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Országgyűlési beszámoló 2017” című, B/415. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház ismét 120 igen szavazattal, 41 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottságot a határozathozatalra felkérte.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Igazságügyi bizottságot „A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Beszámolója a 2017. évi tevékenységéről” című, B/416. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 120 igen szavazattal, 41 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottságot a határozathozatalra felkérte.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a bizottsági tisztségviselők és tagok megválasztása. Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy ismertesse az elnöki jogkörben előterjesztett S/516. számú személyi javaslat tartalmát.
Felszólalások:   39  39   39      Ülésnap adatai