Készült: 2020.07.06.12:27:01 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

54. ülésnap (2019.02.19.),  231-258. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 1:22:18


Felszólalások:   217-230   231-258   259-272      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőségünk. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/3622. sorszámon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.

Elsőként megadom a szót Kontrát Károly államtitkár úrnak, a Belügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének.

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A 2015-ben kezdődött migrációs válság példátlan kihívások elé állította Európa országait, Európa Unió-szerte jelentősen megnövekedett a menekültügyi és idegenrendészeti eljárás alá vont személyekkel kapcsolatos közbiztonsági és közrendvédelmi kockázat, több ország szigorító intézkedéseket vezetett be, és több ország visszaállította a belső határokon a határellenőrzést, például Svédország, Dánia, Németország, Ausztria és Franciaország élt ezzel a lehetőséggel. Mára az olasz partra szállítási gyakorlat is megváltozott, jelenleg egy segélyszervezet sem folytathat mentési műveletet a líbiai partok közelében. Az illegális migráció útvonalainak elemzése a nyugat-balkáni útvonalak aktivitását, valamint a kivezető útvonalak keresését és átrendeződését mutatja. Törökországban 4 millió migráns várakozik, hogy útra kelljen. A Balkánon több mint 70 ezer migráns áll készen, hogy az Európai Unió területére lépjen. Magyarország  a magyar kormány előrelátásának köszönhetően  azonnal cselekedett. Az illegális migráció megállítása érdekében Magyarország számos intézkedést tett már eddig is: létrehozta a hármas védelmet, elfogadta a Stop Soros törvényt, amely büntethetővé teszi az illegális migráció szervezését.

Ezekre az új kihívásokra reagál a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal átszervezése is. A magyar kormány álláspontja szerint egy átfogó, határőrizeti és menekültügyi kérdéseket együtt kezelő rendszer kiépítése jelentheti az eszközt az illegális migráció megállítására. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal közigazgatási és rendészeti jellegű feladatokat is ellát, azonban a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok napjainkban meghaladják az általános közigazgatási jogköröket. Stratégiai fontosságú a hivatal idegenrendészeti hatáskörének erősítése abból a szempontból is, hogy itt zajlik az az eljárás, ahol a valódi menekültek és a gazdasági bevándorlók elkülöníthetők.

Tisztelt Országgyűlés! Az átalakulás következtében a hivatal saját jogán tud majd megtenni olyan jellegű intézkedéseket, amelyeket eddig csak külön rendőri beavatkozásokkal tudott végrehajtani. Így többek között rendvédelmi szervként a hivatal az ellenőrzési tevékenysége során rendőri intézkedések alkalmazására is jogosulttá válik, ami hatékonyabb fellépést tesz lehetővé.

A törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy a jelentkező közbiztonsági kockázatok már a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátása során hatékonyabban kerüljenek beazonosításra és kiszűrésre. E cél megvalósítása érdekében 2019. július 1-jétől a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendőri szervként működne tovább a törvényjavaslat elfogadása esetén. Ez a szervezeti feladatellátás az Európai Unióban sem egyedi, hiszen számos uniós országban a menekültügyi és idegenrendészeti feladatokat a rendőrség szervezetébe tartozó szerv látja el.

Tisztelt Országgyűlés! A hivatalban a foglalkoztatottak jelentős részének, körülbelül felének eddigi kormányzati szolgálati jogviszonya hivatásos szolgálati jogviszonnyá alakul. Az átalakulás nem automatikus, a hozzájárulás szükségességét a törvényjavaslat garanciális szabályként rögzíti.

A törvényjavaslattal összefüggésben elengedhetetlen a rendőrségről szóló törvény, a kormányzati szolgálati viszonyról szóló törvény, valamint a rendvédelmi szervek hivatásos és igazgatási alkalmazotti állományára vonatkozó törvény módosítása.

Tisztelt Országgyűlés! A fenti tények alapján Magyarország államhatárának védelme továbbra is szükségessé teszi a szigorú határvédelem fenntartását, az idegenrendészeti hatáskörök erősítését. A magyar kormány a magyar emberek biztonsága érdekében ezekhez az intézkedésekhez a szükséges forrást és a támogatást a jövőben is biztosítani fogja. Minderre tekintettel kérem arra a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

(17.30)

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. Elsőként megadom a szót Simon Miklós képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának.

DR. SIMON MIKLÓS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Az Európát és Magyarországot is sújtó 2015-ös migrációs hullám óta Európai Unió-szerte jelentősen megnövekedett a menekültügyi és idegenrendészeti eljárás alá vont személyekkel kapcsolatos közbiztonsági és közrendvédelmi kockázat, amint az a nap mint nap Nyugat- és Észak-Európából érkező hírekben is szerepel. Az illegális migráció megállítása érdekében Magyarország számos intézkedést tett: létrehozta a hármas védelmet, és elfogadtuk a Stop Soros törvényt, amely büntethetővé teszi az illegális migráció megszervezését. Ezekre az új kihívásokra reagál a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal átszervezése is, amelyet az előttünk fekvő T/3622. számú, az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletez. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal közigazgatási és rendészeti jellegű feladatokat is ellát. Korábban a közigazgatási feladatok elvégzése volt túlsúlyban, napjainkban azonban a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok már meghaladják az általános közigazgatási jogköröket. Az átalakulás következtében a hivatal saját jogán tud majd megtenni olyan jellegű intézkedéseket, amelyeket eddig csak külön rendőri beavatkozással tudott végrehajtani. A hivatal rendvédelmi szervként az ellenőrzési tevékenysége során rendőri intézkedések alkalmazására is jogosulttá válik, ami hatékonyabb fellépést tesz lehetővé. A törvényjavaslat tehát azt a célt szolgálja, hogy a jelentkező közbiztonsági kockázatok már a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátása során hatékonyabban kerülhessenek beazonosításra és kiszűrésre. E cél megvalósítása érdekében 2019. július 1-jétől a Bevándorlási és Menekültügyi hivatal rendvédelmi szervként működne tovább. A változásból kifolyólag a foglalkoztatottak egy részének a kormányzati szolgálati jogviszonya hivatásos szolgálati jogviszonnyá alakul át szintén 2019. július 1-jétől.

A Fidesz képviselőcsoportja támogatja a törvényjavaslatot. Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy Magyarország biztonságának megőrzése érdekében szíveskedjenek támogatni ezen törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Varga-Damm Andrea képviselő asszonynak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónokának.

DR. VARGA-DAMM ANDREA, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő törvényjavaslat lehet akár indokolt is, lehet akár megállapítanunk azt, hogy az idegenrendészeti szervezet eddigi jogállása esetlegesen akadályozta abban a szervezetet, hogy elvégezze mindazokat a feladatokat, amelyek azt irányozzák elő, amit az általános indoklásban meghatároztak. Mindenekelőtt azonban el kell mondjam, bármennyire is indokolt vagy nem indokolt ez a törvényjavaslat, de egyértelműen korrekt munka, az indoklása nagyon szépen van felépítve, ritkán lehet sajnos a kormányzattól ilyen minőségű törvényjavaslatot olvasni, és bár valóban minden szervezeti átalakításnál majd a gyakorlat fogja megmutatni, indokolt volt-e, de reménykedjünk abban, és legyünk jóhiszeműek és jóindulatúak, hogy a kormányzatnak és a Belügyminisztériumnak a szándékai tisztességesek. Mit ír az általános indoklás? Azt írja, hogy a jelenlegi menekültügyi és idegenrendészeti feladatok túlmutatnak az általános közigazgatási jogkörökön, valamint azt is megállapítja, hogy a köz- és nemzetbiztonsági kockázati tényezők esetleges fennállása és annak kiszűrése érdekében indokolt a hatóság rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé alakítása. Az előbbiekben, nem oly rég képviselőtársam, Csányi Tamás képviselőtársam szűzbeszédében elmondta azokat a számokat, amelyek 2015 óta a migráció, a bevándorlás kérdésében relevánsak, amelynek az volt a tartalma, hogy a 390 ezerről, ami 2015-ben volt, kevesebb mint 7 ezer alá csökkent azok száma, akik ilyenfajta igényt támasztanak. Emellett, amint tudjuk, összességében a letelepedési kötvénnyel és az idegenrendészeti eljárások során összesen 85 ezer embert telepített le a kormányzat hazánkban, akik kapcsán sajnos  bár nagyon szerettük volna az elmúlt évben megtudni  ma sem tudjuk, megfelelő volt-e a köz- és nemzetbiztonsági kockázati tényezőik feltárása. De legyünk jóindulatúak, és reménykedjünk abban, hogy ezek a nagy számok nem okoznak hazánknak nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági szempontból komoly problémákat, károkat, és különösen abban is reménykedjünk, mert nekem meggyőződésem, hogy a 85 ezer letelepített embernek a nagy része sem Magyarországon él, hanem alapvetően az volt a célja, hogy az Európai Unió területére legálisan bejöhessen, legálisan itt tartózkodjon, és vélhetően ezek nagy része az Európai Unió más országaiban keresi a boldogulást.

Ez a javaslat nagyon tételesen felsorolja mindazokat a rendészeti törvényben lévő szükséges rendelkezéseket, amelyek e két szervezet, tehát két feladattal foglalkozó szervezet, az idegenrendészeti és a menekültügyi hatóság rendőri szervként való adaptálását szolgálja. A részletes indoklásban felmutatott igények és elképzelések adekvátak, indokoltak, tehát abban az esetben, ha azt támogatjuk, hogy ezt a két területet rendőri szervvé minősítsük, és ettől kezdve rendőri szervként végezze ezt a munkát, és ne egy szimpla közigazgatási szervként, akkor ezek az adaptációk helyénvalóak, nem találtunk benne hiányosságot.

Egy hiányosságot azonban mégis el kell mondanom, ez pedig az, hogy ha már azt állapítja meg vagy azt mondja ki az általános indoklás, hogy indokolt a rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé alakítás az esetlegesen a migráció felgyorsulása és a migráció sűrűsége miatt a köz- és nemzetbiztonsági feltételek vagy kockázati tényezők kiszűrése, azt azért örömmel vettem volna, hogy ha már az írásbeli előterjesztésben nem is, de esetleg a szóbeli kiegészítésben az előterjesztő felmutatott volna olyan eseteket, olyan, az eljárásból eredő hiányosságokat, nehézségeket vagy az eljáró személyeknek azokat a speciális adottságait, amelyek nehezítették azt, hogy az idegenrendészeti és a menekültügyi hatóság a köz- és nemzetbiztonsági kockázatokat ki tudja szűrni. Miután ilyen példákat vagy ilyen, az életből hozott valós történeteket nem látunk, nem ismerünk, ezért igazából nem tudjuk megítélni, hogy ez valós-e, de  amint az előbb mondtam  legyünk jóindulatúak, és támogassuk azt, hogy ha a Belügyminisztérium és a kormányzat úgy gondolja, hogy e két tevékenység ilyen szervezeti rendszerben hatékonyabban működne, akkor ezt mutassa meg. A puding próbája mindig az evés, meglátjuk az elkövetkezendő évek során azt, hogy ezeknek mi lesz a következménye.

De azért egy dologra még felhívnám a figyelmet: miután itt most a hivatásos szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakká válás is megtörténik, azaz rendőrök, kormánytisztviselők és közalkalmazottak, valamint munkavállalók teljesen más jogviszonyba kerülnek be, amely más jogviszony teljesen más rendszerű juttatásokat is tartalmaz, ez azt jelenti, hogy a költségvetésnek nagy eséllyel többe fog kerülni az e szervezeti rendszerben dolgozók bérezése. Miután a 2019-es költségvetési törvényben e vonatkozásban olyan többletforrásokat mi nem látunk a tárcánál, amelyek lefednék feltétlenül ezeket a többletkötelezettségeket, majd ha módja lesz esetleg az államtitkár úrnak válaszában azzal megtisztelni, hogy esetleg erről szól nekem egypár szót  már csak azért is, mert a Költségvetési bizottság tagja vagyok , hogy számíthatunk-e e vonatkozásban, ez okból költségvetési törvénymódosításra ’19-ben. Mert abban azért reménykedünk, hogy azzal, hogy ezek a munkavállalók átkerülnek a rendészeti szervekhez hivatásos állományú dolgozókként, nem lesz az, hogy esetleg elbocsátják őket, mert a költségvetés forrása nem biztosítja annak a létszámnak az igényét.

(17.40)

Mint mondottam, számunkra egy fontos dolog van, ez pedig az, hogy a menekültügyben és az idegenrendészetben Magyarország nemzete számára biztonság legyen. Abban az esetben, ha a tisztelt kormány és a Belügyminisztérium úgy ítéli meg, hogy bár rendkívüli módon csökkent az ezen eljárásokat kezdeményezők száma, és a migrációs nyomás gyakorlatilag a 2014 előtti szintre csökkent le, mégis ez az átalakítás még a csökkent igényeket is hivatott kielégíteni, akkor mi megpróbálunk ebben bizalmat szavazni.

Engedjék meg, hogy akár arról is elgondolkozzak, hogy lehetséges, hogy azoknak a munkavállalóknak, akiknek a jogviszonya most hivatásos szolgálati viszonnyá alakul, talán a rabszolgatörvény nem okoz olyan nehézséget életükben, mint amit eddig gondoltak volna. Tehát lehetséges, hogy ennek a jogszabálynak ez lesz az egyetlen előnye, de reménykedjünk abban, hogy az a cél, amelyet az indoklás szolgál, valóban úgy történik, és Magyarország polgárai megnyugodhatnak, hogy rendőri szervként is e két feladat kiváló módon lesz elvégezve. Köszönöm szíves figyelmüket. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Most megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportja vezérszónokának.

NACSA LŐRINC, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Egy fontos törvényjavaslat fekszik előttünk, és hosszú út van mögöttünk, hogy idejutottunk. Mindenki előtt ismertek azok a számok, hogy a menekültválság során hány százezer illegális bevándorló érte el a magyar határt a balkáni útvonalon, és hogyan tudott a kormánypárti többség és a magyar kormány ez ellen védekezni: felépítettük a kerítést, a jogi határzárat, illetve Alaptörvénybe foglaltuk a betelepítés tilalmát, illetve büntethetővé tettük az illegális migráció szervezését és finanszírozását, miközben egyébként az Európai Unió központjából, Brüsszelből olyan javaslatok kerülnek elő, ahol az illegális migráció segítését és finanszírozását támogatni akarják, nem pedig büntetni és tiltani, ahogy ezt a hazai jogszabályok egyébként megteszik.Azt, hogy ezen az úton önöktől milyen segítséget kaptunk mint ellenzéki képviselőktől, nagyon egyszerű kifejezni: szinte semmilyen segítséget nem kaptunk. (Dr. Varga-Damm Andrea: Megszavaztuk!  Z. Kárpát Dániel: Ne hazudj már!) Meg tetszettek szavazni az alaptörvény-módosítást, miután már nem volt szükség az önök szavazataira. (Z. Kárpát Dániel: A honvédség hogy ment volna csak tőletek a határra? Itt se voltál!) Ez is igaz. (Z. Kárpát Dániel: A honvédség hogy ment volna kétharmad nélkül a határra? Miért kell hazudni?) Azok mellett az intézkedések mellett, amelyeket elmondtam, megerősítettük a rendőrséget, határvadász századokat állítottunk fel, megerősítettük a katonaságot, illetve a rendvédelmi dolgozók béremelésével és életpályamodelljének bevezetésével is megerősítettük a rendőrség feladatkörét.

Csányi képviselő úr az első felszólalásában már rögtön jelezte, hogy ő azért kevesebb rendőrt fordítana a határvédelemre, hiszen azt mondta (Dr. Varga-Damm Andrea és Z. Kárpát Dániel közbeszólása.), hogy mi lenne akkor, ha kevés illegális bevándorló érkezik (Az elnök csenget.), de túl sok ott a rendőr. Ezt nem tudom másképpen értelmezni, csak az új koalíció egyik agyszüleményeként. (Rig Lajos: Azt el is hiszem!  Z. Kárpát Dániel: Nem a te hibád, hogy nem érted!) Mostanáig a Bevándorlási és Menekültügyi Hatóság alapvetően közigazgatási eljárásokat folytatott le, de a Belügyminisztérium felismerte annak a szükségét, hogy sokkal hatékonyabban tudna egyébként idegenrendészeti szervként működni a hivatal, így a törvényjavaslat értelmében a rendőrség majd kiegészül egy negyedik szervvel, amelyik „idegenrendészeti szerv” elnevezéssel működik majd tovább rendőri szervként.

Azért is van erre szükség, mert itt jobbikos képviselőtársaim utaltak arra, hogy kevesebb illegális bevándorló érkezik a mostani időszakban, mint egyébként a korábbi években. Képviselőtársaim, azért van ez, mert ott van a kerítés, mert lezártuk a balkáni útvonalat, mert nem lehet bejutni az országba. Azért van ez egyébként, mert az Európai Unió megállapodott Törökországgal, de olyan számok érkeznek Törökországba  tavaly, csak a novemberig tartó időszakban 40 százalékkal több illegális bevándorló érkezett Törökországba, mint egyébként az egész azt megelőző évben, 2017-ben. A tendenciák nem arra mutatnak, hogy ez a nyomás csökkenni fog, sőt ellentétes, hiszen folyamatosan négymillió bevándorló várakozik Törökországban arra, és folyamatosan elégedetlenkednek azon, hogy elinduljanak az Európai Unió irányába. A balkáni útvonalon jelenleg is 70 ezer ember tartózkodik, így semmiképpen sem fog csökkenni ez a nyomás, csak folyamatosan nőni fog.

Mi bebizonyítottuk azzal, hogy a balkáni útvonalat le tudtuk zárni, hogy szárazföldön is meg lehet állítani az illegális migrációt partnerségben, az olasz kormány meg be tudta bizonyítani azt, hogy ezt tengeren is meg lehet tenni. Pontosan ezeknek a védekezési mechanizmusoknak a következő lépése az előttünk fekvő törvényjavaslat. Azért is fontos ez a törvényjavaslat, és azért kell a demokratikusan megválasztott magyar parlamentnek a saját hatáskörében meghozni ezeket a döntéseket, mert semmilyen segítséget nem várhatunk ebből a szempontból a bevándorláspárti többségtől az Európai Unióban és Brüsszelben, ahol egyébként migránsvízumról, sok-sok pénzzel feltöltött migránskártyáról, legális migrációs csatornákról beszélnek, ahol egyébként a kötelező kvóták újra napirenden vannak, és a tagállami határvédelmet folyamatosan gyengíteni akarják. Semmilyen segítséget nem várhatunk a brüsszeli bürokratáktól, pont ezért kell a Magyar Országgyűlésnek cselekedni, és ezért kellett az elmúlt években is cselekednie az ország biztonsága érdekében, a magyar családok, a magyar gyermekek, a magyar emberek védelmében.

Ezért hoztuk meg ezeket az intézkedéseket, és ezért fontos a most előttünk fekvő törvényjavaslat is, amely azt a célt szolgálja, hogy a jelentkező közbiztonsági kockázatok már a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátása során hatékonyabban kerülhessenek beazonosításra és kiszűrésre. Éppen ezért, az ország biztonsága érdekében a KDNP-frakció támogatja a javaslatot. Kérem, hogy önök is így tegyenek. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Harangozó Tamás képviselő úrnak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Mielőtt belemennék a törvény értelmezésébe vagy legalábbis a véleményünk ismertetésébe, azért Nacsa úrnak mondanám, hogy picit gondolja végig, miket mond vagy miket olvas fel. (Z. Kárpát Dániel: Nem tudja!  Rig Lajos: De ő elhiszi, látszik rajta!) A legális migrációs csatornákról mint valami démoni fogalomról beszél ön itt az Európai Unióval való összefüggésben. Az, ugye? (Nacsa Lőrinc: Az önök vendége volt!) De az, ugye? (Az elnök csenget.) Tehát a legális migrációs csatorna egy borzalom, aki ezt bevezeti, annak helye nincs a politikában. (Nacsa Lőrinc közbeszólása.)

ELNÖK: Nacsa képviselő úr, kérem, türtőztesse magát!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Az a rossz hírem van, tisztelt képviselőtársam, hogy az önök által bevezetett és hosszú éveken keresztül alkalmazott letelepedési kötvény egy legális migrációs csatorna. (Közbeszólások a kormánypártok soraiból.  Z. Kárpát Dániel: Ti vagytok a legnagyobb bűnözők a migráció szempontjából!) Ne mondja már, hogy nem, képviselőtársam, mert tényleg ez már az óvoda kategória! De van nyelvtani értelme a szavaknak: legális migrációs csatorna volt, hogy önök pénzért ide külföldi migránsokat beengedtek (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Pont!), pont. Ha a törvényről is lehet néhány szót szólni, három okunk van rá, hogy nem támogatjuk ezt a törvényjavaslatot, gondolom, nem fog meglepődni a túloldalt senki. Az egyik az, hogy első perctől kezdve nem tartjuk szakmailag jó iránynak az egységes rendőrség szervezeti szétverését. A Terrorelhárítási Központ, a Nemzetvédelmi Szolgálat és a ma már csak egyébként rendőri feladatokat ellátó szerv mellé most egy idegenrendészeti szerv is létrejön, és irányítási, vezetési szempontból most már négy egyenrangú szerv lesz négy egyenrangú vezetővel, akik egyébként egymással is konkurálva akár végzik el a feladatukat. Szerintünk egy egységesen irányított rendőrség sokkal hatékonyabb, és jobb munkát tud végezni egy ekkora országban.

A másik. Ez inkább vélemény nyilván, ezt nem kell önöknek elfogadni, de nem tudjuk nem észrevenni az állampárt egyébként egy ilyen tipikusan rendőrállam felé tett lépése következő szakaszának azt, hogy önök egy közigazgatási szervet rendőri szervvé öltöztetnek át, kormánytisztviselőket rendőrnek állítanak, a közigazgatási hatósági ügyintézés után az ügyfelekből természetesen most már eljárás alá volt személyek lesznek. Azért pontosan tudjuk, legalábbis mi, akik ezzel foglalkozunk, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, vagy éppen ahogy most legutóbb önök nevezik, ügyfeleinek eddig azért a döntő többsége nem kerítésen átmászó bűnözőkből, vagy nem tudom, valamilyen illegális migránsokból állt össze, hanem akár legálisan, akár teljesen tisztességesen és törvényesen hazánkba érkező külföldiek ügyeit intézte. Nyilván ők most már nem ügyfelek lesznek, hanem eljárás alá vont személyek, de ez ugyanazt a képet mutatja, amit azt gondolom, az elmúlt években mindenki láthatott.

A legfontosabb, ami miatt ezt nem tudjuk támogatni: ahogyan a magyar emberekkel bánnak, államtitkár úr, és ez a törvény csak egy, ezt elmondtam decemberben; az államigazgatási, közigazgatási jogviszonyt átalakító törvény, a Riasz. törvény, a jobb névre érdemes Haj. törvény, ez a honvédek jogállását újraíró, az ottani közalkalmazotti státuszt megszüntető törvény, amely most éppen a Honvédkórházban is valószínűleg valóban problémát okozott, ha elismerik vagy nem.

(17.50)

Merthogy önök akkor a többi törvénnyel december 31-éről január 1-jére virradóra több tízezer, több százezer embernek az életkörülményeit, viszonyait, fizetését, beosztását, szabadságát, mindenét átírták. Ez itt a BM tekintetében egy centivel talán annyival jobb, hogy akkor van még egy kicsit több felkészülési idő.

Csak azt nem értem, államtitkár úr, nagyon komolyan mondom, körülbelül 800 köztisztviselő, kormánytisztviselő van a bevándorlási hivatalban jelenleg, vagy körülbelül annyit terveznek, ha jól emlékszem, az előterjesztésből ez derül ki, hogy ők július 1-jétől hogyan lesznek rendőrök. Tehát hogy képzeljük azt el, hogy ült egy kormánytisztviselő, intézte az ügyeket közigazgatási szakemberként, és július 1-jétől ráadnak egy egyenruhát, adnak a kezébe egy fegyvert, és akkor ő rendőr? Aki tiszt, az éveken keresztül főiskolára jár, és ezt tanítják neki egyetemi, főiskolai, felsőoktatási szinten. Aki tiszthelyettes, a végrehajtó állomány szakközépiskolába járt, továbbképzik, minimum két év, mire rendőr lesz. Hogyan kell elképzelni azt a Kovács Máriát, aki ül a bevándorlási hivatal ügyintézőjeként, és július 1-jétől fegyverrel az oldalán fog rendőri tevékenységet végezni, igazoltatni, eljárás alá vonni, kihallgatni, akármilyen tevékenységet végezni, amilyen feladatot majd fog kapni? Neki megvan a taktikai kiképzése, hogy mikor lehet lőfegyvert használni? Abszolút nem értem, de biztos, hogy államtitkár úr el tudja mondani, hogy a következő három hónapban ezt fogják megugrani.

Ugyanis a törvényből nyilván az derül ki, mint az összes többi törvénynél, és ezért nem tudjuk elfogadni semmilyen módon ezt a módszert és ezt a menetrendet, hogy eszed vagy nem eszed. Lesz néhány órája, hogy aláírja a papírt, vagy az utcán találja magát. Ez lesz a választási lehetősége ezeknek az embereknek, akik ezt az országot szolgálták eddig is, államtitkár úr. Ezt a kormányt is, lehet, hogy előzőket is, de ezt a kormányt legalább kilenc éve például szolgálják. Ezek emberek. (Kontrát Károly: Ők emberek. Nem ezek. Ők.) És ezek az emberek többet érdemelnek annál, mint hogy egy-egy törvénnyel az egész életüket úgy forgassák föl, hogy arra egyébként fölkészülni sem tudnak.

Önök nem partnereknek kezelik ezeket az embereket, nem állami tisztviselőknek, ami egyébként egy nemes szó a magyar nyelvben, hanem alávetetteknek, szolgáknak, ha úgy tetszik, rabszolgáknak. Így bánnak önök velük, és ebből a szempontból valóban nem sok különbség van ezen törvény és a rabszolgatörvény között. Hiszen ott is a 400 órás túlórát írják elő, és dobják oda egyébként koncként a magyar munkavállalókat akár a magáncégeknek, akár az állami vállalatoknak. Itt pedig csökkenő jogokról beszélünk  ön is tudja, államtitkár úr  az összes hasonló törvényben, amit decemberben is elfogadtak a belügy területén, csökkenő szabadságról, csökkenő jogokról beszélünk és mindenféleképpen sokkal nagyobb kiszolgáltatottságról, ha az embert nézzük. És engedje meg, államtitkár úr, hogy ebben az ügyben ne csak az állam hatékonyságát nézzem, hanem azokat az embereket is, akik ott dolgoznak. Ezért nekünk ez elfogadhatatlan. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Arató Gergely jegyző úrnak, képviselő úrnak, a DK képviselőcsoportja vezérszónokának.

ARATÓ GERGELY, a DK képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Ház! Azt kell mondanom önöknek, hogy rendkívül kevéssé osztjuk ebben az ügyben akár a kormánypártok, akár a Jobbik lelkesedését. Nem gondoljuk azt, hogy a militarizálás, a rendőri szervezetbe való betagolás javítaná bármilyen módon az ország biztonságát vagy éppen javítaná a jogszerű eljárásokat ezeknél a hivataloknál.Miről van itt szó, drága képviselőtársaim? Mindig hálás vagyok Nacsa képviselő úrnak, aki nem rejti bonyolult gondolatok mögé a szándékokat, tőle hallhattuk, ez a törvényjavaslat ugyanúgy az önök fő politikai termékének, a nagy migránsos, sorosos ijesztegetésnek a része. Ennek a törvényjavaslatnak az a célja, hogy még egyszer el lehessen mondani, hogy jaj, jaj, jönnek a migránsok, és nagy baj lesz. Egy olyan időszakban egyébként, amikor Sebastian Kurz osztrák kancellár, az önök európai pártcsaládjának a tagja, Orbán Viktor jó politikai szövetségese azt mondja, hogy ma 95 százalékkal kevesebb menedékkérő érkezik Európába, mint 2015-ben. Egy olyan időszakban, amikor szerintem önök már toborozzák a menekülteket, hogy legyen valaki annál a csodálatos kerítésnél, akit utána megalázhatnak és éheztethetnek, mert egyébként nem tudnák a keménységüket bizonyítani naponta. A magyar határra alig érkezik már valaki.

És ne vicceljenek már, mindig elmondják, hogy hú, de nagyon sikerült megvédeni a kerítéssel Európát, mert az egy olyan statikus dolog a menedékkérő, hogy elindul egy irányba, és ha egy kerítés van előtte, akkor nem tudja jobbra vagy balra kikerülni. Nem a kerítés csökkentette az Európába irányuló menekültáradatot, hanem az önök által megvetett, gyűlölt és állandóan gyalázott Merkel kancellár által összehozott európai uniós-török megállapodás, és hozzá kell tennem, hogy a Líbiából vagy az Észak-Afrikából jövő migrációt sem azok a kegyetlen intézkedések állították meg vagy állíthatják meg, aminek következtében naponta hat ember fullad bele a Földközi-tengerbe, ez az önök kereszténydemokráciája, hanem az az Európai Unió és az észak-afrikai országok között kötendő megállapodás állíthatná meg, aminek megakadályozásáért mindent megtett a magyar diplomácia. Mert önök nem megoldani szeretnék a menekültválságot, hanem élezni, önöknek az az érdekük, hogy fönnálljon ez a válság, és ezért európai szinten mindent megtesznek, amikor akadályozzák a hatékony európai intézkedéseket, amikor akadályozzák például az európai határ- és parti őrség megerősítését, aminek egyébként valóban komoly szerepe volt abban, hogy a Líbiából induló embercsempész-útvonalat jelentős mértékben sikerült elvágni.

Innen kezdve miért van hát szükség erre az intézkedésre, tisztelt Ház? Mi az értelme ennek? Nem az, hogy itt új feladatok vannak. 2015-ben, amikor valóban volt a Magyarországon keresztüláramló jelentős menekültáradat, amit önök először, míg a balhét elő kellett állítani, addig ellenőrzés nélkül betoltak az országba, aztán ellenőrzés nélkül kitoltak az országból. Akkor és azóta is, amikor volt egy időszak, amikor viszonylag jelentős számban értek a magyar határra menedékkérők, akkor ennek a feladatnak remekül meg tudott felelni a menekültügyi hatóság.

Miért kell most változtatni? Tisztelt Képviselőtársaim! Ennek két oka van. Az egyik ok az, hogy elmondhassák még néhányszor, hogy ez mennyire fontos és önök mennyire keményen védik a magyar határokat. De van egy másik ok is. Ez pedig az, hogy mint minden diktatúra vagy diktatúrába hajló rendszer, önök nagy vonzalommal rendelkeznek az egyenruhák, a váll-lapok és különösen a szalutálás és az engedelmesség iránt. Nem tudják elviselni azt, hogy akár a közszférában, akár a közhivatalokban is létezhetnek olyan személyiségek, olyan emberek, akik fontosabbnak tartják az esküjüket és a Magyarországra is érvényes vagy az érvényes magyar és nemzetközi jogszabályokat, mint az önök utasításait. Majd létrehoznak itt egy parancsuralmi rendőri szervezetet, akkor majd azt remélik, hogy kevesebbet fogják megkérdezni az ott dolgozók, hogy egyébként Magyarország kilépett-e már az ENSZ-ből és a genfi egyezményből, hogy Magyarország tagja-e még annak az Európai Uniónak, aminek vonatkozó jogszabályait önök tudatosan sértik meg hosszú évek óta és amelyek miatt egyébként most már bírósági szakaszban lévő kötelezettségszegési eljárás folyik Magyarországgal szemben.

Tisztelt Nacsa Képviselő Úr! Az a brüsszeli bevándorláspárti többség, amiről önök beszélnek, azok az önök pártcsaládjába tartozó képviselők, azok, ahova megint be akarnak ülni, az a képviselőcsoport. Ez a képviselőcsoport az, amelyik nélkül nem születtek volna meg az elmúlt években az Európai Unió válaszai a menekültválságra. Ennek a képviselőcsoportnak a döntő többsége az, amelyik nemcsak megszavazta ezeket a javaslatokat, hanem horribile dictu együttműködve a liberálisokkal és a szociáldemokratákkal létrehozták ezeket a javaslatokat. Nagyszerű néppárti európai parlamenti képviselők dolgoztak az elmúlt években azért, hogy legyen közös európai megoldás a menekültválság kezelésére, a menekültek kezelésére, Európa határainak védelmére.

(Az elnöki széket Sneider Tamás, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Ők ezért dolgoztak Brüsszelben, önök pedig és az önök európai parlamenti képviselői pedig azért dolgoztak, hogy ne megoldás legyen, hanem konfliktus legyen. Azért dolgoztak, hogy emberek szenvedjenek és hogy önök erre hivatkozva verhessék a mellüket és jól megfizetett tanácsadóik támogatásával ostoba gyűlöletkampányt folytathassanak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez az intézkedés illeszkedik abba a sorozatba, amelyet már Harangozó képviselő úr is említett.

(18.00)

Önök meg akarják törni a köztisztviselők függetlenségét és önállóságát. Önök létrehoztak új, olyan rendőrségi és honvédelmi státuszokat, jogi státuszokat, amelyekkel lényegében el tudják vonni az ezen a területen dolgozó korábbi köztisztviselők és közalkalmazottak jogait. El tudják vonni azokat a jogokat, amelyek védték őket, és lényegében a fegyveres testületekre jellemző parancsuralmi rendszerbe tudják őket belekényszeríteni. Önök úgy változtatták meg korábban a szolgálati törvényeket, hogy ezek is indokolatlanul korlátozzák a szolgálati jogviszonyban állók jogait. Önök ugyanúgy, ahogy a magyar munkavállalókra rabszolgaként tekintenek, ugyanúgy kormányszolgaként tekintenek a közszférában dolgozókra, a szolgálati viszonyban, a köztisztviselői viszonyban állókra. Nem partnernek, nem munkatársnak, nem a közért dolgozó, megbecsült köztisztviselőknek tekintik őket, hanem a kormánynak kiszolgáltatott szolgákat akarnak belőlük előállítani, ilyenné akarják őket kényszeríteni.

Néhány napos határidőkkel, de éppen más szervezetnél hallom azt, hogy még hatályba sem lépett a törvény, de már nyilatkozniuk kellett arról, hogy akarják-e az új jogállást. Azt kell önöknek mondanom, hogy ezek átlátszó és rendkívül kevéssé rokonszenves törekvések arra, hogy megszüntessék a közszolgálatiság ethoszát, és ehelyett a parancsuralmat, a gumibotrendszert vezessék be a közigazgatás minden fontos területén. Ezt a törvényjavaslatot nem tudjuk támogatni, elutasítjuk, ez nem szolgálja sem az adott hivatalban dolgozók érdekét, sem Magyarország törvényének érvényesülését. (Taps az ellenzék soraiból.)

ELNÖK : Köszöntöm újból képviselőtársaimat. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most normál hozzászólások következnek. Megadom a szót elsőként Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak.

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Nagyon örülök, hogy erről a javaslatról a maga mélységében áll módunkban beszélni, hiszen rögtön olyan kormánypárti ámokfutással indult ez az egész beszélgetés vagy diskurzuskísérlet, amely szűzbeszédét elmondott képviselőtársamba szállt bele páros lábbal teljesen indokolatlanul. Szeretném tisztázni az ő védelmében is, hogy a Jobbik nem a határra szeretne kevesebb védelmi erőt összpontosítani, hanem egész egyszerűen nem tartjuk logikusnak azt a cselekvési tervet, amit ez a kormány végigvitt, kigondolt, és önmagában ezen a szerintem hibás, szerintem csorba folyamatábrán nem tud sokat javítani az sem, ha a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal egyfajta idegenrendészeti hivatallá fog átalakulni. Én nagyon tisztelem egyébként a korábbi intézményt, rendszeresen tettem ott látogatásokat, kértem ki adatokat, tehát mi, képviselőtársam, úgy szoktunk eljárni: először kérdezünk, és aztán ütünk politikailag, hogyha van támadási felület. Önök ezt megint fordítva követték el. A helyzet az, hogy nem ilyen diskurzus lenne méltó ehhez a Házhoz, főleg nem egy ennyire fajsúlyos témában.

Tehát szeretném tisztázni önök előtt, hogy amikor a migrációs válság kirobbant, akkor a Jobbik pozíciója mi volt. Ugyanaz, ami a mai napig, ez pedig egy mondatban összefoglalható: se szegény, se gazdag migránst nem akarunk letelepíteni, behozni, beengedni, oltalmazni semmilyen formában Magyarországon. Képviselőtársaim, ennyire egyszerű a mi hozzáállásunk, álláspontunk.

Ezzel szemben valóban van egy  most már örülök, hogy büntetik az illegális migráció szervezését, de van egy  pártcsalád, amely ezt a migrációs formát legalizált módon szervezte, ezt Fidesz-KDNP-nek hívják. És a letelepedésikötvény-konstrukcióval mit tettek önök? Egyrészt beengedtek tízezrével kétes hátterű idegeneket Magyarországra. A mai napig nem tudnak elszámolni azzal, hogy ez a négyes szűrőnek nevezett valamijük miért ilyen alacsony hatékonysági fokkal működött. Az említett  és nem akarom ide idézni a sajtóvitákat  körözött bűnözők, terroristagyanús személyek hogyan tudtak ezeken átjutni? Ha államtitkár úr el tud számolni ezzel, én örülök neki, de nem kívánom ezt önre terhelni és ezt az egész terhet a nyakába zúdítani, bár most önt ültették ide ezzel a felelősségi körrel, tehát csak az ön irányába tudom megfogalmazni az aggályaimat.

De szeretném egyértelművé tenni önök előtt, hogy amellett, hogy tízezrével engedtek ide olyan idegeneket, akiknek álláspontom szerint jórészt nincs helyük Magyarországon, jórészt az európai piacon sincs és nem lenne helyük, emellett az aktív nemzetbiztonsági kockázattal veszélyeztették hazánk szuverenitását. A konstrukció kigondolásával olyan közvetítő cégeket engedtek a magyar piacra, akik százmilliárdos nagyságrendű jutalékot szakítottak a magyar emberek pénztárcájának a kárára.

Államtitkár úr, szerintem nem lenne egy rövid vita közöttünk az, amely ezen közvetítő cégek létjogosultságáról folyik. Én azt mondom, hogy különböző, kajmán-szigeteki offshore paradicsomokba bejegyzett közvetítő cégek nem szabadna hogy helyet kapjanak egy bármilyen, kormány által felügyelt vagy állami konstrukció közelében. Ha ezt meg tudja cáfolni, vagy alá tudja számomra támasztani, hogy miért volt ez indokolt, akkor én azt lehet, hogy el tudom fogadni. De még csak meg sem próbálták védeni ezt az elképesztő dolgot, és ugye, rendszeresen hangoztatják, hogy Európában vannak hasonló konstrukciók, olyanok, ahol offshore cégek ilyen arányban ennyi százmilliárdot tüntetnek el, nem találhatóak, az utóbbi évtizedekben sem találhattunk, és azért itt nagyon súlyos kérdések vetődnek fel. Nem szeretném, ha bármely magyar kormány piaci kofaként bánna a magyar állampolgárság előszobájával, a letelepedési joggal.

Azt látom, hogy legalábbis felelőtlen volt az a hozzáállás, amit ebben a kérdésben a kormányzat tanúsított, és emellett nettó módon kiszámítható, hogy a költségvetésünket mennyivel károsították meg. Tízmilliárdos nagyságrend volt a költségvetést érő kár ezen a területen, és akkor még nem használtunk sem nagy számokat, sem pedig nagy szavakat. Tehát önmagában, államtitkár úr, az, hogy július 1-jétől ez az idegenrendészeti szerv átvenné az úgynevezett menekültügyi feladatokat, egyáltalán nem lenne gond. Nem lenne gond abban az esetben, ha az önök érája alatt ez a nagyjából 60 ezres nagyságrendű migránskontingens nem tudott volna teret nyerni vagy Magyarországon, vagy Európában.

És hogy mennyire nincs igaza Nacsa képviselőtársamnak, ha itt létezne valamifajta szivárványkoalíció, mint ahogy nem létezik, akkor nyilván mi egyetértenénk a többi ellenzéki párttal ebben a kérdéskörben. Én nem értek egyet mindannyiukkal, már ott sem értünk egyet, hogy van, aki szerint itt menekültügyi válság bontakozott ki, én pedig azt mondom, hogy a migrációspirálnak a különböző szakaszait éljük, ahol persze menekültek minimális létszámban előfordulnak, de én sokukkal ellentétben személyesen tettem tiszteletemet a veszélyzónában mintegy két-három hét erejéig. Bejártam az érintett térségeket, és államtitkár úr, emlékeztetném arra, hogy amikor sajnos az önök pártcsaládja képviselőit várták oda, és önök nem érkeztek meg, akkor az ásotthalmi tanyavilágban az én egész frakcióm volt az, aki beállt a tanyasiaknak segíteni, és beállt az ott lévő migrációs bázisnak az egyébként fertőző egészségügyi hulladékát, egyebeket eltakarítani, eltüntetni önök helyett és az önök megbízása helyett. Tehát a jó szándékunkat, kérem, hogy ne vitassák el, mert ott a területen, a terepen mi ott voltunk, önök nem voltak ott, csak nyilatkozni.

Óriási szakadéknyi különbség van közöttünk ebben a kérdésben, és igen, a röszkei incidenst megelőző napon is bejártam az egész érintett területet, és a röszkei incidens közepén, pillanataiban is ott voltunk a magyar oldalon, és próbáltuk személyesen szemrevételezni azt, ami történt. Elképesztőnek tartottam én magam is. Ezért fáj, államtitkár úr és képviselőtársaim, hogy több évvel a figyelmeztetésünk után kezdtek hozzá bármifajta fizikai határzár végiggondolásához egyáltalán. A debreceni úgynevezett menekülttábor körüli incidenseket én itt a parlamentben jeleztem az önök számára, és azt mondták, hogy nincsen Magyarországon migrációs veszély. Vissza lehet keresni a parlament.hu-n: szó szerint elmondták, hogy Magyarországon ilyen veszély nincs, önök voltak azok.

És a helyzet az, hogy bár a fizikai határzár megépült, ugye, egy mai napig húzódó vita van közöttünk két dologban. Egyrészt Nacsa képviselőtársam azt mondja, hogy nem igazán kaptak segítséget a bevándorláspártinak nevezett ellenzéktől ebben a kérdésben. Én kellő visszafogottsággal szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy a honvédséget hogyan és milyen úton-módon tudták a határhoz vezényelni. Ha visszaemlékeznek, ez kétharmados döntést igénylő kérdés volt, itt döntöttünk róla a parlamentben, és abban a pillanatban nem volt kétharmada a Fidesz-KDNP-nek. Egyetlenegy módon tudta megoldani azt, hogy a honvédség oda tudjon kerülni a határsávra, a Jobbik szavazatainak a segítségével. Tehát ha a Jobbik ebben a kérdésben nem lett volna elvszerű, és nem követte volna azt, amit mondott az első pillanattól kezdve, hogy sem gazdag, sem szegény migránst nem akarunk itt látni, akkor a honvédség nem tudott volna a határsávba kerülni, márpedig ez aktív és érdemi lépés volt.

Annyival súlyosabb lépésnek is tekinthető az Alaptörvény módosításánál, mert az Alaptörvény módosítása ellenére azért mégis önök a gazdagabb migránsok közül több tízezret be tudtak telepíteni Magyarországra, ami legalábbis visszatetsző a magyar társadalom egy jó része, jelentős része számára. Ilyen esetben egy valóban erős kormány, tehát amelyik nemcsak mutatja, nemcsak imitálja ezt az erőt, hanem valóban együtt akar működni az ország minden társadalmi csoportjával, párbeszédbe kezd, elszámol; elszámol, mondjuk, a kötvénykonstrukcióval, az ezzel kapcsolatos visszaéléseket pedig feltárja, a felelősöket megbünteti.

(18.10)

Láthatjuk, hogy sajnos nem ez történt. Ugyanakkor én még egy dologban egyetértek önökkel, és néhány ellenzéki képviselővel biztos, hogy nem értek egyet. Szerintem ez az átmeneti lecsengés, amely a migrációs spirált illeti, tényleg csak átmeneti, és amikor majd Afrika népesedési többlete rázúdul a védtelen Európára, akkor nem gondolom azt, hogy akár az alaptörvény-módosítás, akár a Fidesz-KDNP kozmetikai jellegű lépései tudják majd megvédeni akár Magyarországot, akár a kontinenst. Éppen ezért még egyszer hangsúlyozom, hogy én a gazdag migránsok Fidesz általi betelepítését is egy elítélendő folyamatnak tartom, ennek a kivizsgálását követelem, ugyanakkor nem nagyon értem, hogy a Frontex kapcsán miért ilyen álláspontot vett fel akár egynémely miniszterük, akár államtitkáraik, hiszen Orbán Viktor és csapata több dolgot tett, két kiemelt dolgot az utóbbi években. Egyrészt a kvótaszerű megoldások végrehajtását tartalmazó záródokumentumot írt alá miniszterelnök úr alig néhány évvel ezelőtt  tehát nem két hónapja, de azért nem is 15 éve , az ENSZ előtt szintén szóba került ez a kérdéskör (Kontrát Károly: Ez nem igaz!), és azt is szeretném elmondani, hogy a Frontex kapcsán volt olyan fideszes potentát, aki kimondottan követelte az ilyen típusú megoldások létrejöttét, végiggondolását.

Az én álláspontom, és most nem a frakcióm nevében beszélek feltétlenül, de az én álláspontom egyértelmű és következetes, a Frontexet, a közös európai megoldást el tudom fogadni, egy feltétellel: ha Magyarországnak cserébe szuverenitása szeleteit nem kell átadnia a külföld számára. De mivel a Frontex kimunkált módozatát sem önök nem ismerik, sem én nem ismerhetem, mert itt egy folyékony masszáról beszélünk, amit még gyúrnak, ami még tárgyalási alapot képezhet, ezért zsigerből elutasítani legalábbis politikai felelőtlenség. Még egyszer mondom, én abban az esetben tudnám támogatni, ha a magyar szuverenitás egy kis szilánkjáról se kellene lemondani cserébe, ugyanakkor az látható, hogy a közös európai megoldásról még csak nem is tárgyalni legalábbis a demagógia melegágya, és a Fidesz-KDNP ezen a területen sajnálatos módon igen sokat erősített az utóbbi években.

A Stop Soros törvénycsomagjukat, amit az expozéban felhoztak, nem kívánom értékelni, hiszen a migrációval szembeni harc tekintetében elhanyagolható, inkább egy kormányzati propagandafegyverről van szó. És azt is látjuk, hogy ha azt a pénzt, amit önmaguk reklámozásába beleforgattak, legyen szó óriásplakátokról vagy különböző konzultációs kampányokról, ha ezt a pénzt egy önálló határőrségre elkülönítették volna, akkor ez az önálló határőrség lényegesen magasabb hatásfokkal tudná védeni a határainkat nemcsak most, de hosszú távon is, mint az az elképesztő öszvér megoldás, amelynek keretein belül az általam nagyon tisztelt rendőröket és általam nagyon tisztelt honvédeket elvonva az ő hagyományos területükről, ott állomásoztatnak, ahol nem is feltétlen lenne rájuk szükség egy határőrség megléte esetén. Várom tehát, államtitkár úr, azt a konkrét, egymondatos indokot, amely visszatartja önöket egy önálló határőrség létrehozatalától. (Kontrát Károly: A napirendi pontról ha beszélne, képviselő úr, én meg azt várom!)

Nagyon kíváncsi lennék arra is, hogy ez az óriási önbizalom honnan ered önöknél, hiszen amikor Magyarországot ellepték főleg a koszovói albánok érkezése idejében a migránsok, és nagyon kevesen, de menedékkérők is, akkor a köznyelv, a népnyelv a Keleti pályaudvart átnevezte közel-keleti pályaudvarrá, és önök nem megvédték a magyar embereket, hanem megtűrték ezt az állapotot. Önök megtűrték azt az állapotot, hogy a Keleti pályaudvar környékén hetekig vonulgassanak (Dr. Lukács László György: Meg pont egy parlamenti ülésnapon itt mentek körbe a téren.), egyébként a Parlament környékén is ülés közben az érintett személyek, aztán megtűrték azt is, hogy a magyar autópályát elfoglalva kimasírozzanak Magyarországról.

Nyilván egy kicsit fellélegeztek, de ez a férfiasnak tűnő, karakánnak tűnő bátorság, amely most a retorikájukban megjelenik, a viselkedésükben nem jelenik meg, márpedig mi azt szoktuk mondani itt a bajtársaimmal, hogy nem a kommentfalon és nem beszéd közben születik a férfi, hanem a cselekvése mutatja meg, hogy valóban az-e. Éppen ezért én arra szeretném kérni önöket a legteljesebb tisztelettel, hogy a retorikai nagy szavakból egy kicsit talán, jó, vegyünk vissza mindannyian, akkor majd mi is még jobban visszafogjuk magunkat, de a cselekvés terében legyen sokkal jobban elhatárolható, hogy amit mondanak, az valóban úgy van-e. És a cselekvés terében az önök bizonyítványát legalábbis kell még magyarázni, példás semmiképpen nem adható erre, bizonyos területeken elégséges igen. Tehát én nem vagyok az ellendrukkerük a migráció tekintetében, a fizikai határzár, mint eredetileg jobbikos ötlet, persze, hogy élvezi a támogatásomat, de a letelepedésikötvény-konstrukció miatt nagyon csúnya disputák lennének közöttünk, ha tisztességes keretek között le tudnánk folytatni ezeket a vitákat. Sajnos a parlamentarizmust igyekeznek kiüresíteni, én mégis arra kapacitálom önöket, hogy Magyarország ilyen húsbavágó problémái esetén jöjjenek létre nemzeti minimumok, ezeket ne próbálják csak és kizárólag politikai erőszakkal átitatni, legyenek ezek szakmai minimumok. Az előttünk fekvő csomag pedig ilyen lehetne, de csak akkor, ha őszinte diskurzust lennének hajlandók folytatni a migráció kérdésköréről, ahol én, mi, a pártunk a zéró tolerancia pártján áll, tehát sem szegény, sem gazdag migránst nem akarunk itt látni. Önök a gazdagokat igen, a szegényeket látszólag nem, a kettő között kellene valahol egy olyan közös metszetet találni, ahol a mi zéró toleranciánkhoz tudnak csatlakozni, és akkor meg lehet védeni Magyarországot a migrációtól. Ilyen kétkulacsos politikával, mint ami az utóbbi években fellelhető volt, úgy gondolom, rövid távon lehet politikai eredményeket felmutatniuk, de hosszú távon a magyar nemzettestnek egészen biztosan ártanak. Köszönöm a lehetőséget. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Most Tordai Bence képviselő úrnak adom meg a szót.

TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Kedves Polgártársak! Mi folyik itt? Az történik, hogy egy kifutóban lévő politikai terméket, az úgynevezett migráncsozást próbálja a Fidesz még ideig-óráig életben tartani. Erre a szerencsétlen Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt szemelték ki áldozatként, átgyúrják egy idegenrendészeti szervvé. Ahogy itt az ellenzéki képviselőtársaim kifejtették, nyilvánvaló, hogy ezzel többet ártanak, mint használnak bármely ügynek, de maguk nem használni akarnak bármely ügynek, leszámítva azt az egyetlen ügyet, hogy a Fidesz továbbra is megpróbálja uralni a kommunikációs teret. Azt látjuk, hogy 2015-ben, amikor megroggyant a kormánypártok népszerűsége, akkor rátaláltak nagy örömmel, rácsaptak mint friss takonyra a tyúkok, a bevándorlás és a migráció témájára, és azóta ezt el nem engedik. Ezt a csontot rágcsálják akkor is, ha vannak menedékkérők, akkor is, ha nincsenek. Most már tudjuk, hogy 2018-ban 94 százalékkal csökkent 2015-höz képest a menedékkérők száma Európában, tehát tényleges cselekvési szükség, igény nincsen ezen a területen. Mondjuk, lehetne segíteni, hogy a további menekülthullámokat megelőzzük, erről szólna az EU-nak az Afrikával vagy az arab országokkal kötött megállapodása, amit épp a Fidesz vétózott meg, aki, még egyszer, nem a megoldásokban érdekelt, hanem ennek a konfliktusnak legalábbis a kommunikációs színtéren való fenntartásában.

Tehát ez a kifutóban lévő politikai termék, ami kissé elfáradt, most egy újabb csomagolásban kerül elénk, éppen idegenrendészeti szervről delirálnak, ami rosszabb, hogy meg is fogják tenni, amit itt leírtak ebben a törvényjavaslatban. De tudjuk, hogy az egész arra szolgál, azért csapták össze, elég fércmunka is lett ez a törvényjavaslat, hogy a decemberben nyilvánvalóvá vált magyar munkavállaló-ellenes politikájukat valamivel leplezzék, valamivel felülírják. 2018 decemberében mindenki számára egyértelművé vált, hogy a Fidesz nem az emberek, hanem a nagytőke pártján áll, hogy a Fidesz a magyar munkavállalók kizsákmányolásában látja Magyarország jövőjét vagy legalábbis a saját politikai túlélésének a zálogát, amennyiben kiszolgálja ezzel a főleg külföldi multinacionális cégek által megrendelt politikai akaratot és teljesíti.

Azt, hogy erről ne beszéljenek az emberek, azt, hogy erről ne gondolkodjanak az emberek, azzal próbálják elérni, hogy a mostanra már tényleg lassan négyéves migráncslemezt újra felteszik, újra megpörgetik, hátha valaki még táncol erre a zenére. Jelzem, nem fognak erre táncolni. Nyilván tudják már ezt a kormányközeli kommunikációs tanácsadók is, az új Finkelsteinek; nem tudom, most éppen kit futtatnak Habony Árpádot és Rogán Antalt úgynevezett szakmai tanácsokkal kisegítendő. Tehát látjuk, hogy most szerencsétlen családok válnak politikai termékké a Fidesz politikájában, annak köszönhetően. Nem lesz benne sok köszönet, úgyhogy a magyar családok nevében ezennel kérem önöket, hogy hagyjanak minket békén, ne csináljanak a magyar családokból politikai terméket, ők köszönik, jól lennének, ha hagynák őket élni, és egy olyan élhető országot teremtenének, amelynek nem a rabszolgatörvény a fémjele. Márpedig Magyarországon ma arról kell beszélni továbbra is, hogy heti 6 napnyi munkával tudja csak egy családfenntartó az egzisztenciális biztonságát megteremteni. Arról kell beszélni, hogy olyan gyárak, olyan munkáltatók, mint például a Magyar Suzuki Zrt., büntetlenül alkalmazhatják nemcsak a túlóratörvény szabályait, hanem a Fidesz részéről akár nyugodtan áthághatják a munkavállalókra még valamelyest védelmet nyújtó munka törvénykönyvének a szabályozását is.

(18.20)

Tehát a helyzet az, hogy ezt az egész törvényt nem tudom másnak tekinteni, és a Párbeszéd a maga részéről nem is fogja másként kezelni, mint a migráncsozós politikai terméknek egy kifutó alfaját, egy újracsomagolását, amely ilyen értelemben nemcsak hogy szükségtelen, de végtelenül káros is, és annak az idegengyűlölő retorikának, annak a goebbelsi propagandának az egyik, remélhetőleg most már tényleg utolsó produktuma, amely mérgezte az elmúlt négy évben a mindennapjainkat, amellyel a Fidesz mérgezte a közéletet, amellyel a Fidesz mérgezte a magyar emberek lelkét és gondolkodását. Úgyhogy ebből, köszönjük szépen, a magunk részéről többet nem kérünk.

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Kétperces hozzászólásra Nacsa Lőrinc képviselő úrnak adom meg a szót.

NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Két percben reagálnék pár dologra. Z. Kárpát képviselő úr is mondta, hogy korábbi nyilatkozatok, parlamenti jegyzőkönyvek, tehát önök mondták azt, hogy a kerítés egy hatalmas bukás, még föl sem épült, de már bebizonyosodott, hogy alkalmatlan Magyarország megvédésére. (Z. Kárpát Dániel: Te is tudod, hogy ez nem igaz!) Ezt az önök pártelnöke, miniszterelnök-jelöltje, kormányfőjelöltje, mára videobloggerré átváltozott pártelnökük mondta ezt. De mostani frakcióvezetőjük egy külföldi lapban azért bírálta Magyarországot, mert nem fogad be bevándorlókat, és mert nem fogadja el a kötelező kvótát Kerestem olyan felszólalásokat is, amikor ön a kvótanépszavazáson arra biztatta a választókat, hogy menjenek el és szavazzanak, de nem nagyon történt ilyen, mint a párt alelnöke részéről. Az önök frakciójából nem nagyon történtek ilyen biztatások, hiszen csöndben maradtak a kvótanépszavazás kapcsán is. Ön hiányolta a párbeszédet, de önök támadták a Magyarország biztonságáról és a bevándorlásról szóló nemzeti konzultációt is, mint a párbeszéd egyik nagyon fontos eszközét. Amikor megkérdeztük az embereket, hogy mit gondolnak erről, amikor az emberek elmondhatták a véleményüket erről, önök azt a nemzeti konzultációt is támadták.

Én azt mondtam, hogy az ellenzéktől szinte semmilyen segítséget nem kaptunk. Visszanézheti a jegyzőkönyvben, ezt mondtam. Azt, hogy önök a katonaság vagy a honvédség bevetését megszavazták, arról azt gondolom, hogy mint országgyűlési képviselőknek a legalapvetőbb kötelességünk, és nekünk is az volt, hogy megszavazzuk a honvédség bevetését. Nagyon vicces, amikor Arató képviselő úr vagy Harangozó képviselő úr rendőrterrorról meg rendőrállamról beszél. A 2006-os szemkilövető banda beszél itt arról, hogy rendőrállam épül azért, mert idegenrendészeti szerv lesz a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalból. Nem csalódtunk önökben, önök bevándorláspártiak, s támogatják azokat a brüsszeli javaslatokat, hogy a határvédelmet vegyék el Magyarországtól és helyezzék külső kézbe. Ez most is nyilvánvalóvá vált. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti oldalon.)

ELNÖK: Z. Kárpát Dániel jelentkezett kétperces hozzászólásra.

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Arra inteném kormánypárti képviselőtársamat, hogy ne csak próbáljon erősnek mutatkozni, hanem valóban legyen erős karakter. Ugyanis amikor elmond valamit, amiről ön is tudja, hogy hazugság, az semmiképp nem vall erős karakterre. Nagyon jól tudja, hogy Vona Gábor nem arról beszélt, hogy a kerítés egy bukás, hanem arról beszélt, hogy a kerítés önmagában nem képes, mondjuk, Afrikának a leendő milliárdos népességtöbbletét megállítani, ha az Európára vagy akár részben Magyarországra akarna zúdulni. Nagyon jól tudja tehát, hogy nem mond igazat. Semmi szükség szerintem ilyen színvonal alatti vitákra közöttünk, amikor nagyon sok megoldandó probléma feszül előttünk. S azt is el szeretném önnek mondani, lehet, hogy a Google-kereséssel kudarcot vallott, ami adott esetben az én vagy alelnöktársaim kvótanépszavazással kapcsolatos felszólításait illeti, de kérdezzen meg engem. Kérdezzen meg itt vita közben, kérdezzen meg a folyosón, és partnerre fog találni abban  elmondom most is, jegyzőkönyvbe , hogy mindenféle kvótaszerű megoldást elutasítok. Minden formáját elutasítom az idegen betelepítésnek Magyarországra, s teszem ezt a gazdag migránsok esetében is, amit ön támogat, hiszen a letelepedésikötvény-konstrukció támogatásával vagy akár megtűrésével önök elkövették azt az elképesztő történelmi árulást, amelynek bármely normális országban büntetőjogi következményei lettek volna az érintettekre nézve. Olyan közvetítő cégekkel, adóparadicsomokba bejegyzett és egyébként milliárdos, százmilliárdos lenyúlást foganatosító társaságokkal szövetkeztek, a magyar költségvetést is megkárosítva, amely után én kellő visszafogottságra inteném.

Még egyszer mondom, ha korrekt vitát kíván kezdeményezni, nyitottságra és partnerekre is találhat benne. A probléma az, hogy az utóbbi kilenc évben nagyon kevés alkalommal kísérelték meg ezeket a korrekt vitákat elkezdeni, és egyre kevesebbszer az utóbbi hónapokban. Ez nem vezet jóra. Az önök kormányzása is véget fog érni egyszer, és mindannyian, önök is, mi is a történelem ítélőszéke előtt fogunk felelni az elmondottakért, a megcselekedettekért és azért is, amit nem tettünk meg a maga idejében. Ezért az igazmondás egy nagyon fontos erény, kérem, hogy gyakoroljuk mindannyian. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Most visszatérünk a normál hozzászólásokhoz. Rig Lajos képviselő úr jelentkezett, övé a szó.

RIG LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szándékoztam hozzászólni, de hát az igazmondás kötelezettsége mindenkire vonatkozik, ugyanúgy, ahogy Nacsa képviselő úrra is. Nem tudok önre haragudni, hiszen ön elhiszi azt, amit mond, és ezt meghagyom önnek. De bízom benne, hogy a Népjóléti bizottságnak azon ülésén, amikor egy körülbelül 4 milliárd forintos tételről beszélünk, az izomsorvadásos gyermekek gyógyítása miatt, akkor is ilyen aktív lesz, és abban is hinni fog, hogy azt a 4 milliárdos költséget, ami ön szerint sem nagy, gondolom, ön is fogja támogatni, hogy ezek a beteg gyermekek, akiknek semmi más kívánságuk nincs, csak hogy a tolószékből felálljanak és a társukkal együtt fussanak, akkor ezt támogatja; ugyanúgy támogatja, ahogy a Jobbik támogatta a honvédség levezénylését a határ mellé. Az az állítása, képviselőtársam, hiszen ön nem volt itt, hogy a Jobbik nem buzdította az embereket a kvótanépszavazásra, egy szemenszedett hazugság. Kiáll most is e mellett a kijelentése mellett? Az én választókerületembe négy nagyváros tartozik, Sümeg, Tapolca, Ajka és Badacsonytomaj. Tapolcát említeném. (Kontrát Károly: Önnek nincs választókerülete, hiszen ön nem egyéni képviselő!) 2016-ról beszélek, államtitkár úr. Akkor volt a kvótanépszavazás. S ha megengedi, hogy befejezzem, akkor ön is meg fogja érteni, amit szeretnék mondani. 2016-ban ki tartott ott lakossági fórumot? A Fidesz tartott egyet, amelyen 22 ember egy kis termet nem tudott megtölteni. Egy héttel rá Tapolca város polgármestere egy biztonságpolitikai szakértőt, Nógrádi Györgyöt kérte fel, hogy jöjjön el a városunkba, és a migrációs nyomásról, a migrációs válságról, és ami egész Európát, az egész világot érinti, tartson előadást. Teltházas, 350 fős előadást tartott.

Sümeg város önkormányzata, amely fideszes városvezetésű, egyetlenegy lakossági fórumot sem tartott  kivéve a Jobbik, mert mi ezt komolyan gondoltuk. A városvezetés nem vette komolyan, gondolták, majd ott fent Pesten elintézik ezt a fiúk.

Nacsa képviselő úr, tiszta szívből arra kérem, hogy ha valamit mond, akkor először nézzen utána, mert amit állított, az színtiszta hazugság. S ahogy kezdtem a felszólalásomat, úgy is szeretném befejezni. Mivel ön is a Népjóléti bizottság tagja, és most már előrevetítem a jó szándékot, bízom benne, hogy egy jó előterjesztés, ami egy jó ügyet szolgál, és minimum csak 4 milliárd forint kell, ami nem egy nagy összeg, hiszen a Puskás Stadion jóval többől épül, azoknak a gyermekeknek és kis felnőtteknek adjuk már meg azt a lehetőséget, hogy ha nem is ilyen felszólalásokat, de legalább azt, hogy a tolókocsiból álljanak fel, ezt támogassa. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Varga-Damm Andrea képviselő asszonynak adom meg a szót.

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Különösen Nacsa Lőrinc képviselőtársam, úgy tűnik, hogy többeknél kiverte a biztosítékot az előadásával. Egyrészről a 2015-ös krízishelyzetben a Jobbik végig közreműködött a jogszabályok mielőbbi megalkotásában azért, hogy az a rendszer kialakulhasson a határon, és elkerülhessük a további migrációs nyomást. Tessék szíves lenni utánanézni, és majd látni fogja, hogy ezt szorgalmaztuk. A jelen törvényjavaslat kapcsán megint vélhetően tájékozatlanság okán nem tudott igazat mondani. Ezután is közigazgatási hatósági eljárások lesznek ezekben az ügyekben, csak egy szervezeti integráció történt meg. Tehát ön rosszul mondta, amikor mondta, hogy akkor nem lesz közigazgatási eljárás. De lesz, csak éppen egy más szervezeti rendszer keretén belül, azaz olyan, mintha egy cég beolvadt volna egy másik cégbe, de ettől még az eljárások rendje ugyanaz lesz.

(18.30)

Különösen azért is, mert a menekült- és idegenrendészeti ügyeket törvények szabályozzák és a genfi konvenció, amely 1951-ben jött létre és Magyarország a szocialista országok közül elsőként, 1989. március 1-jén, tehát még a köztársaság kikiáltása előtt ratifikálta, mert Magyarország akkor a demokratikus átmenet időszakában úgy gondolta, hogy minden olyan nemzetközi egyezményhez kapcsolódik, amely azt igazolja, hogy Magyarország a szocialista rendszerből demokratikus jogállami keretek közé akar átkerülni. Aztán vannak a dublini egyezmények, a dublini jegyzőkönyvek, amelyek szintén kötik a magyar hatóságot.

Tehát az eljárás során ezeket is alkalmazni kell, ezáltal tehát az a propaganda, hogy önök most ezt a szervezeti változást azért akarják létrehozni, hogy még hatékonyabbá tegyék az idegenrendészeti és a menekültügyi ügyeket, nagyon remélem, nem lesz az M1-es híradó propagandaműsora, tekintettel arra, hogy ezzel a szervezeti beolvadással ezt a kérdést semmilyen módon nem fogják minőségében jobban csinálni, semmilyen módon nem lesznek a polgárok biztonságban. Egyébként az általános rész meg is indokolja, a köz- és a nemzetbiztonsági érdekre hivatkoznak, mintha az eddigi szervezetek ezen eljárások során nem tudták volna beszerezni a szolgálatoktól azokat az adatokat, amelyek megmutathatták volna, hogy egy adott kérelmező veszélyes-e a közre és a nemzetbiztonsági érdekre. Azért beszéltem rendkívül jóindulatúan az előterjesztő után vezérszónokként, mert mindig arra törekszünk, hogy ami jó, ami minőségi, ami előremutató, azt támogassuk. Na de azt azért nem viseljük el, hogy mi így állunk egy ilyen javaslathoz, ami egyébként szerintem is teljesen felesleges, de feltételezzünk jóindulatot, utána meg azt kapjuk, hogy egyébként a migráció ügyében mi valamit is nem az ellen tettünk, hogy ezt a rendkívül komoly krízist leküzdjük.

A következő: egyéni képviselők és országos listáról bejutottak. Nap mint nap kapjuk meg önöktől, hogy mi valamely területnek nem az egyéni képviselői vagyunk, és hogy merünk mi megszólalni. (Nacsa Lőrinc: Nem ezt mondtuk!) Most egyszer s mindenkorra ebben a felszólalásomban visszautasítom minden fideszes és KDNP-s ebbéli megszólalását, mert a választójogi rendszer kettős, az egyéni képviselők és a listás képviselők ugyanolyan jogkörökkel jutnak be, és természetes az, hogy ahonnan származunk, ahol születtünk, ahol felnőttünk, ahol lakunk, annak az érdekeit képviseljük, az legyen akár Veszprém, akár Kaposvár, akár Budapest, akár Nyíregyháza vagy akár Szombathely. Mi országos listás képviselők vagyunk, azaz a lokálpatriotizmusunk mellett az egész ország összes polgárát képviseljük, és ezért megyünk a Suzuki-gyárhoz, én ezért megyek el Mezőkövesdre bírósági tárgyalásra, amikor a harcostársunknak próbálják a jogait tiporni, éppen Tállai András jobbkeze. Tehát mi mindenütt ott vagyunk, azért vagyunk ott, mert erre hatalmaztak fel minket a polgárok.

Szerényen megjegyezném, hogy Orbán Viktor miniszterelnök még soha nem nyert egyéni mandátumot, és már nagyon régóta nem is mer elindulni azon; egyszer mert, akkor sem győzött. Tehát jó lenne a saját vezetőjüket, a saját főnöküket kímélni, amikor ilyen kérdéseket feltesznek. Nagyon elegem van belőle!

Kerítés kérdése, Nacsa Lőrinc képviselőtársam. Az is igaz, amit Z. Kárpát Dániel képviselőtársam mondott, hogy az egész problématömeget a kerítés nem oldja meg, de egyébként Vona Gábor akkor mondta azt, amit mondott, amikor  bemutatom  így átléphető buckát építettek kerítésnek. (Olyan mozdulatot tesz, mintha akadályt lépne át.) Tessék szíves lenni megnézni, mert akkor még nagyon fiatal volt bizonyára és nem emlékszik rá, hogy egy ilyen buckasort építettek, mintha az megakadályozna egyetlen embert is, hogy bejöjjön a határunkon. Odamentek többen politikusok, akik egyszerűen kénytelenek voltak kínjukban röhögni, hogy ki az, aki kitalálta, hogy ezt kerítésnek hívják. Tehát erre is szeretném nagy tisztelettel felhívni a figyelmét. És aztán mikor már az arra rendelt szervezetek tényleg bolondot csináltak magukból ezzel a buckarendszerrel, kezdődött el a tényleges kerítés építése.

Kvótanépszavazás. A Jobbik annak ellenére támogatta a kvótanépszavazást, tessék egyszer újra elolvasni azt a kérdést, hogy abban a kérdésben erre a tényezőre semmilyen válasz nincs. Ugyanis a kérdésben nem volt benne az, hogy a nép mit akar. Az van benne, hogy ebben a kérdésben a társadalom felhatalmazza a parlamentet arra, hogy döntést hozzon. De az nem volt beleírva ebbe a kérdésbe, hogy milyen tartalmú döntést hozzon. Egy opciót, egy váltót, egy kitöltetlen váltót kértek a néptől, és ezen álságos, hazug kérdésre a Jobbik megalázkodott, és inkább rábeszélte az embereket, csak azért, hogy utána még tíz év múlva se mondhassák rá, hogy akadályozta a nép akaratának kifejezését ebben a kérdésben.

Tehát egy ilyen álságos, hazug és abszolút nem a témához adekvát kérdéssel próbálták a társadalmat butítani, félrevezetni. Szegények nem értették, hogy miről szól az a mondat, mert egészen körmönfontan volt megfogalmazva, de ha kielemeztük, tudtuk, hogy a nép nem mondja meg a népszavazáson való igen szavazattal, hogy mit döntsön a parlament az adott migráció kérdésében. Biankó csekket ad a parlamentnek, és ha önöknek éppen úri jókedve úgy hozza, akkor akár több százezer migránst is ide betelepítenek, mert, mondjuk, munkaerő kell. Jelezni kívánnám, hogy számomra egyáltalán nincs különösebb különbség egy szír képzett orvos és egy ukrán kétkezi munkás között, csak úgy jelezném. Ezeknek az Ukrajnából, Indiából meg még nem tudom milyen országokból tízezer számra munkavállalásra bejövő embereknek a letelepítését önök gyakorlatilag a mindennapokban elősegítik.

Egy lakosságcsere zajlik Magyarországon, amelynek szervezője maga a kormány. Ezt tudomásul kell venni. És van képe bárkinek is ebben a teremben egy jobbikosra rászólni, hogy migrációt támogatott volna, vagy valamiben a kormányzatot ne segítette volna?! Ez elfogadhatatlan! Azt gondoltam, hogy e javaslat során, miután én magam dicsérő szóval kezdtem, talán visszafogja magát a fideszes és KDNP-s képviselő és végre nem gyalogol belénk, ugye. Nem gyalogol belénk, hanem úri módon végig tudjuk folytatni ezt a tárgyalást.

Szemkilövetés. Na! Akkor azt szeretném kérdezni nagy tisztelettel (Z. Kárpát Dániel: Páncélautó!), mert a szemkilövetők cselekményének elévülési ideje 2010-ben még telt (Z. Kárpát Dániel: Páncélautó!), az még telt, hogy hol van a szemkilövetők büntetőeljárása, hol vannak a szigorú büntetések. Ki akadályozta magukat, hogy a szemkilövetőket börtönbe zárják? Beszélünk róla, persze, minden egyes pillanatban, amikor pedig én egy képviselőtársamat úgy egyébként, ahogy a fideszest meg szoktam ölelni, a KDNP-st meg szoktam ölelni, mert van önök között jó pár ember, akivel nagyon jó viszonyban vagyok, szeretetviszonyban vagyok. Csak azt nem fotózza le a kormánypárti sajtó, mert az nem annyira érdekes. Tehát senki nincs szemkilövetőkkel összebútorozva, és a szemkilövetők már rég nem lennének szabadlábon, ha a Fidesz ügyészsége először, aztán bírósága elítélte volna ezeket az embereket.

A maguk tevékenysége az, hogy a mai napig Gyurcsány Ferenc képviselő és frakcióvezető. Ha ő bűnöket követett el, amit önök állandóan mantráznak, amikor éppen ez az érdekük, akkor ez az ember miért van itt? Miért nincsenek a szemkilövető rendőrök tömegei börtönben? Hiszen ezek ember elleni bűncselekmények, amelyek több évvel jutalmazandók. Akkor miért? De beszélhetünk róla? De stigmatizálunk? De rá tudjuk terhelni az aktuális politikusra, aki szeretné ezt a diktatúrába hajló rendszert visszafordítani a demokrácia felé, beletaposni, az megy?!

Tessék szíves lenni ezt abbahagyni! Kontraproduktív, elvesztik a hitelességüket, a leginkább jó szándékú, a legegyüttműködőbb ellenzéki képviselőt is ellenséggé akarják tenni, holott nem akarunk ellenségek lenni, mert mi magyarok vagyunk mindannyian, ez az egy hazánk van, itt szeretnénk boldogulni, és ezt az országot szeretnénk boldoggá tenni. Ebben önöknek elemi kötelességük segíteni és nem árkokat ásni, szakadékokat létesíteni és minősíteni, hogy ki a magyar, és ki nem a magyar. Köszönöm a szót. (Taps a jobbik padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönjük, képviselő asszony. Senki nem jelentkezett hozzászólásra. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. Így az általános vitát lezárom. Megkérdezem Kontrát Károly államtitkár urat, kíván-e válaszolni. (Kontrát Károly: Igen.) Jelzi, hogy igen. Öné a szó, államtitkár úr.

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Legelőször is szeretném megköszönni azoknak a képviselőtársaimnak a támogatását, akik a javaslat vitájában támogatólag nyilatkoztak a javaslat elfogadását illetően. Köszönöm Varga-Damm Andrea képviselő asszonynak az első hozzászólásában megtett dicsérő szavait, ami a Belügyminisztérium munkatársait illeti meg a törvényjavaslat előkészítése és benyújtása területén végzett munkát érintően. Úgy gondolom, hogy ez a nemzet érdeke, és örülök annak, hogy képviselő asszony ezt elismerte.

(18.40)

Válaszolnék az első hozzászólásában felvetett kérdéseire. Az új jogállás tekintetében az intézkedések megvalósítása egyszerűbbé válik abban az értelemben, hogy eddig az idegenrendészeti intézkedés megvalósításához szükség volt egy hivatali ügyintézőre és egy rendőrre. A törvényjavaslat révén most már a rendőri intézkedést az idegenrendész is önállóan el tudja látni.

A törvényjavaslattal kapcsolatos személyi változásokból fakadó költségigények kapcsán azt kérdezte, hogy lesz-e módosítása a költségvetési törvénynek. A hatások vizsgálatát a Belügyminisztérium már tavaly megkezdte, és a tervezőmunka jelenleg is zajlik e tekintetben.

Ami a korábbiakat illeti, 2018 augusztusában kormánydöntés született arról, hogy a migrációs helyzetre tekintettel erősíteni kell a hivatal ellenőrzési hatáskörét. A törvényjavaslat elfogadása esetén ez a cél is megvalósul, tisztelt képviselőtársam.

Aztán Harangozó Tamás képviselő úr hozzászólására is szeretnék reagálni. Nincs szó konkurálásról. Ő azt mondta, hogy a különböző rendőri szervek vezetői majd konkurálnak, és esetleg ennek negatív következményei lesznek, mert teljesen eltérő feladatkörök vannak az egyes szervezeteknél. A migrációs területnek a már elért jelenlegi specializált feladatellátását meg fogjuk őrizni.

Kérdezte, hogy hány kormánytisztviselő van: 1016 kormánytisztviselő van jelenleg a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalban. Kérdezte, hogy hogy lesz a továbbiakban, hogy holnap majd rendőri egyenruhát, fegyvert kapnak-e. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy rendészeti alapkiképzésben fognak részt venni, ezt követi majd a rendészeti alapvizsga vagy szakvizsga. A törvényjavaslat szerint a vizsgákat 2022-ig kell teljesíteni. Az állomány egy része lesz csak hivatásos, a másik része rendvédelmi, igazgatási jogviszonyba fog kerülni. Ezt szerettem volna Harangozó képviselőtársamnak elmondani.

Arató Gergely képviselőtársunk hozzászólásával kapcsolatban a következőt szeretném elmondani. Hamis az az állítás, hogy nincs migrációs veszély. Ezt egyébként más ellenzéki képviselőtársak is elmondták. Z. Kárpát Dániel is utalt arra, hogy ő is úgy látja, jelentős a veszély, hiszen az Afrikából meginduló migrációs folyamat nagy veszélyt jelent. Jelenleg három fő irány van a 2018-as adatokat tekintve. A Spanyolországba érkezettek száma 62 479 fő. Ez 120 százalékos növekedést jelent. Az Olaszországba érkezettek száma 23 192, ami 80 százalékos csökkenést jelent. A Görögországba érkezettek száma 31 867, ahol mintegy 5 százalékos növekedés tapasztalható. A balkáni útvonal még mindig aktív. Az ott tartózkodók száma 2018 januárjában megközelítőleg 60 ezer, idén ugyanebben az időszakban 70 ezer fő. A bihácsi táborban ismétlődő tömegverekedések, konfliktusok jelentkeznek.

Egy dolgot szeretnék elmondani nemcsak Arató Gergelynek, hanem valamennyi ellenzéki képviselőtársamnak is, aki a migrációs adatokat illetően azt a következtetést vonta le, hogy nincs szükség ekkora erőre és ilyen intézkedésekre. Szeretném elmondani, hogy a migrációs veszéllyel nem lehet játszani. Állandó jelleggel fenn kell tartani azt az állapotot, hogy meg tudjuk védeni Magyarország és a magyar emberek biztonságát, Magyarország érdekeit, hiszen itt nem lehet hibázni, tisztelt képviselőtársaim.

Még visszatérve a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalra, a hivatal dolgozói mindaddig nem tehetnek joghatályos nyilatkozatot, ameddig a parlament a törvényt nem fogadta el. Tehát ezt szeretném elmondani.

Szeretném visszautasítani Arató Gergely képviselő úrnak azt a mondatát, hogy a kormány toborozza a menekülteket. Jó reggelt kívánok, mi nem toborozzuk a menekülteket, mi fellépünk Magyarország nemzeti érdekei, a magyar emberek biztonsága érdekében, és az illegális migránsoktól  úgy, ahogy eddig tettük  megvédjük Magyarországot. Az is megalapozatlan volt Arató Gergely részéről, hogy itt gumibotozás történt, és gumibotokat emlegetett eléggé demagóg módon. Ezt teljes mértékben visszautasítom, tisztelt Arató Gergely képviselő úr, aki éppen a jegyzői pulpituson foglal helyet.

Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak mondom, akit tisztelettel köszöntök: belügyminiszter úr február 7-én az informális belügyi-igazságügyi tanácsülésen, ami Bukarestben a jelenleg zajló román elnökség keretében került megrendezésre, ezen a találkozón miniszter úr egyértelműen világossá tette, és ez a sajtóban is átjött, a nyilvánosság elé tárta, hogy Magyarország támogatja, hogy a Frontex létszámát a jelenlegi négyszázról 2027-ig tízezer főre emeljék. Első fázisban mintegy háromezer fős ütőképes állomány létrehozása lehetne a cél. Ez segítséget jelenthetne az Unió külső határát egyedül megvédeni képtelen országoknak, de csak azzal a feltétellel támogatta miniszter úr, ezt is világosan elmondta, hogy az operatív egységek a fogadó állam beleegyezésével vethetők be. Úgy gondolom, hogy ez minden nemzeti érzelmű képviselő számára elfogadható, és ez lehet a kiindulási alap e tekintetben, tisztelt képviselőtársam.

Még egy dolgot szeretnék elmondani, amit világosan meg kell fogalmazni. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke soha nem támogatott, soha nem fogadott el, soha nem írt alá semmiféle kvótamegállapodást, semmiféle kötelező kvótán alapuló elosztást. Ezt szeretném elmondani itt is, mivel ez felel meg a valóságnak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, fontos az, hogy ez a törvényjavaslat elfogadásra kerüljön, hiszen a magyar emberek biztonsága, Magyarország biztonsága azt kívánja, hogy mindennap többet kell tenni annak érdekében, hogy ez a biztonság fennmaradjon. Köszönöm azoknak a képviselőtársaimnak, akik ezt a javaslatot a támogatásukról biztosították. Bízom abban, hogy ez a szavazás során is meg fog nyilvánulni, és ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy ezt a törvényjavaslatot támogassa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)
Felszólalások:   217-230   231-258   259-272      Ülésnap adatai