Készült: 2020.07.09.09:29:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

54. ülésnap (2019.02.19.),  217-230. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 24:40


Felszólalások:   195-216   217-230   231-258      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik „A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről” szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/4475. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.Elsőként megadom a szót Kontrát Károly államtitkár úrnak, a Belügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének.

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Jelen egyezmény megkötése jogalapot teremt két új határátkelőhely megnyitására a magyar-szerb határszakaszon, továbbá összhangba hozza a közös határátkelőhelyek működésének szabályait az uniós előírásokkal. A 2012. évi IV. törvénnyel kihirdetett megállapodás módosítása a magyar-szerb határszakaszon létesíteni tervezett új határátkelőhely kialakításához, konkrétan Kübekháza-Rábé és Bácsszentgyörgy-Rastina kialakításához, valamint a schengeni határellenőrzési kódex által meghatározott előírásoknak történő megfelelés érdekében vált szükségessé.Tisztelt Országgyűlés! A megnyíló határátkelőhelyek alapvetően a helyi, helyben élő emberek mindennapjait fogják megkönnyíteni, könnyebbé és gyorsabbá teszik a családi, kulturális, társadalmi, sport-, önkormányzati kapcsolattartást, továbbá tehermentesítik a magyar-szerb határszakaszon levő többi határátkelőhelyet is. A Belügyminisztérium rendszeres egyeztetéseket folytat a szerb féllel annak érdekében, hogy a magyar-szerb határon tapasztalt megnövekedett várakozási idő csökkenjen. A tapasztalatcsere eredményeként született meg az a döntés, hogy indokolt a két új határátkelő megnyitása.

Tisztelt Országgyűlés! A Szerbiával való együttműködésünk kiemelt fontosságú az illegális migrációval szembeni küzdelemben. Jelenleg két tranzitzóna működik, ahol be lehet nyújtani menedékjogi kérelmet, mindkettő a magyar-szerb határszakasz közelében, ezért érdemel ez a szakasz kiemelt figyelmet, és ezért fontos különösen, hogy a határellenőrzés minél hatékonyabb és eredményesebb legyen. Magyarország a nyugat-balkáni migrációs útvonal tekintetében kulcsfontosságúnak tartja Szerbia határőrizetének támogatását. Ennek keretében 2018-ban 190 magyar rendőr teljesített szolgálatot a Szerb Köztársaság területén mind a határ közvetlen közelében, mind pedig mélységi területeken.

Az egyezmény aláírására, azaz szövegének végleges megállapítására 2018. február 9-én, a magyar és a szerb kormány Budapesten tartott találkozóján került sor. Az Európai Bizottság 2018 októberében erősítette meg, hogy az egyezmény szövege megfelel a schengeni határellenőrzési kódex előírásainak. Erre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogassák, mivel az megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek.

Minderre tekintettel még egyszer kérem a tisztelt Országgyűlést a javaslat támogatására. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Mielőtt folytatnánk, tisztelt Országgyűlés, egy hibámat javítom. Az előző két törvényjavaslat együttes általános vitájának végén nem jeleztem, hogy a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség.Most pedig a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. Megadom a szót Tessely Zoltán képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának.

TESSELY ZOLTÁN, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Államtitkár Úr! Jelen törvényjavaslat alapja a 2012. január 24-én létrejött közúti, vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzését szolgáló megállapodás, amely a magyar és a szerb fél között jött létre azzal a céllal, hogy a két állam a már ténylegesen működő határátkelőhelyek nemzetközi státuszát nemzetközi szerződésben rendezze.A megállapodás egyebek mellett tartalmazza a határforgalom-ellenőrző szervek együttműködésének elveit, megállapítja a határátkelőhelyek helyét, a használat rendjét, a nyitvatartásuk idejét, valamint a forgalom jellegét. A megállapodás azért is volt szükségszerű, mert egészen 2012-ig nem volt hatályban határforgalom ellenőrzését szabályozó egyezség nemzetközi szerződésben.

Indokolt volt a megállapodás megkötése már csak azért is, mert a történelmi változások miatt, gondolok itt Jugoszlávia felbomlására és Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozására, az akkor hatályos kétoldalú egyezmények részint elavulttá váltak. A módosítás továbbá azért is szükséges, mert a magyar-szerb határszakaszon új határátkelőhelyek, Kübekháza és Rábé, valamint Bácsszentgyörgy és Haraszti  Rastina  megépítése van tervben, valamint a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet által meghatározott előírásoknak is meg kell felelnünk. Az előttünk lévő megállapodás lehetővé teszi a két állandó határátkelőhely megnyitását, valamint a határátkelőhelyek működési kereteinek rugalmasabbá tételét.

Összességében az egyezmény, amelynek aláírására 2018-ban itt, Budapesten került sor, megteremti a magyar-szerb határszakaszon a közös határátkelőhelyekre vonatkozó határforgalmi ellenőrzési szabályok összhangját az uniós jogban megjelent változásokkal, és egyértelműen Magyarország biztonságát szolgálják. Kérem, támogassák az egyezmény kihirdetését. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Csányi Tamás képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónokának.

CSÁNYI TAMÁS, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az első beszédemet a Magyar Országgyűlésben egy ilyen fontos témában tarthatom, mint az előttünk fekvő, a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló egyezmény.Mint ismeretes és hallottuk is, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között 2012. január 24-én jött létre a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló megállapodás. Az elénk kerülő módosításokat átnézve fontos kiemelnünk, amit szintén hallottunk már az előbbiekben, hogy az eddigi hét közúti határátkelő két újabbal gyarapodik déli szomszédunk felé, ami nyilván örvendetes az arra közlekedőknek, és nagy könnyebbség lehet számukra, hogy akár Kübekházánál, akár Bácsszentgyörgynél is átléphetik azt a határt, amely határ az 1885. március 29-én Szabadkán megszülető Kosztolányi Dezső idejében még elképzelhetetlen volt. Ha már Kosztolányi, tisztelt képviselőtársak, engedtessék meg, hogy felidézzem, a közismerten apolitikus költő, író, újságíró, esszéista egy, a magyar írók karácsonyi álmát firtató interjújában röviden csak ennyit mondott: „Ma valóságról álmodunk. Karácsonyi álmom mindössze ez: Pozsony, Kassa, Kolozsvár, Nagyvárad, Temesvár, Szabadka.” Jobbikosként nem is kérdezhetek mást a tisztelt Háztól, hogy vajon álmodhatunk-e ennél kevesebbről, tisztelt képviselőtársak, és vajon mi kell ahhoz, hogy 2020-ban Trianon-emlékév legyen Magyarországon.

Visszatérve a témához, felvetődik a kérdés: ha növekszik a határátkelők száma, az mennyi többletterhet ró a rendőrségre? Mennyire vonja el a határ védelme az amúgy is leterhelt rendőri állományt a falvakból, városokból? A kérdés természetesen költői, hiszen mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a határvédelem komoly átcsoportosításokat jelent a rendőri állományon belül, amely akár feszültségekhez is vezethet, nem is beszélve a jelentős túlmunkáról, amely a szervezetet sújtja.

(17.10)

Annak ellenére mondhatjuk ezt, hogy a rendőrség hivatalos honlapjának közlése szerint tavaly összesen 6361 illegális migráns akart bejutni Magyarországra. Ez az utóbbi évek legkisebb száma. Mondom az adatokat: 2017-ben még 21 ezren, 2016-ban 18 ezren, 2015-ben pedig 391 ezren próbálták vagy lépték is át a magyar határt. A legfrissebb adatok a police.hu-n: heti 200 körüli illegális migránsról számolnak be, akiket egyébként döntő többségükben átkísérnek a kapun.

Természetesen elismerve az illegális migráció veszélyességét, és nem feledve a déli határzár szerepét, fontosságát, az adatokból úgy tűnik, hogy hazánkra egyre kevésbé nehezedik a migrációs nyomás, így talán az ezzel való riogatást is takarékra kellene venni a propagandában, mert hát ez lenne tisztességes. S talán az sem lenne ördögtől való, ha a határ őrzését határőrökre bíznánk, és nemes egyszerűséggel visszaállítanánk a határőrséget, ahogyan azt a Jobbik Magyarországért Mozgalom már számtalanszor javasolta is.

Végezetül, képviselőtársaim, engedjék meg, hogy bár ez a napirendi pont az egyezmény módosításának kihirdetéséről szól, mégis állampolgári, ha tetszik, választópolgári tapasztalatokat osszak meg. Röszkénél a nyári csúcsidőszakban, amikor egyszerre indul haza a rengeteg török vendégmunkás, plusz indul nyaralni Európa egyik része a görög tengerpartra, elképesztő torlódások alakulnak ki mindkét irányban. Nem ritka az 5-6 órás sorban állás az autóval. Úgy tűnik, ekkora tömegre nincsenek felkészülve a határon dolgozók, pedig évek óta ez a trend. Sajnos kevés a mosdó is, amin valószínűleg könnyen lehetne segíteni legalább a csúcsidőszakban. Ennek érdekében kellene lépéseket tenni.

Összességében támogatjuk a módosításokat.

Ceterum censeo: a munkavállalókat kizsákmányoló rabszolgatörvényt a kormány vonja vissza! Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik és a DK soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Gurmai Zita képviselő asszonynak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának.

DR. GURMAI ZITA, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Államtitkár Úr! A Magyarország és Szerbia közti határforgalom ellenőrzéséről szóló megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló egyezmény célja, hogy rugalmasabb és az uniós joggal összhangban álló rendelkezéseket hozva létre és jogalapot teremtve új határátkelőhelyek nyílhassanak, amiket természetesen üdvözlünk. Az egyezménybe foglalt változások megteremtik a magyar-szerb határszakaszon a közös határátkelőhelyekre vonatkozó határforgalom-ellenőrzési szabályok összhangját. Erre rendkívül nagy szükség volt, ezért is a képviselőcsoportom, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportja támogatja a javaslatot.Ugyanakkor, ha már az ellenőrzés szóba került, meg kell kérdeznünk azt is: vajon a kormány részéről ki ellenőrzi azt, hogy miként nyomják el a munkaadók a rabszolgatörvény kapcsán a magyar munkavállalókat? Mert a nagyvállalatok megpróbálják ellehetetleníteni a szakszervezeti érdekérvényesítést, méghozzá az Orbán-kormány hallgatólagos támogatása mellett.

Tegnap jó néhányan ott voltunk a Suzuki-gyárnál, és megdöbbentő volt az, amikor a kommunikációs vezető asszony kijött, hogy összesen kettőnket tud fogadni. Hát hogy lehet két emberrel találkozni? Legalább minden frakcióból egy embert javasoltunk. Ennek megfelelően az érdekegyeztetés nem jött létre. Tehát én igenis azt gondolom, hogy ez ügyben is lenne teendő, mert szerintem a Suzuki a mi autónk, és nem pedig a kormány autója.

A Magyar Szocialista Párt kiáll a magyar dolgozók mellett, és támogatjuk, hogy megszülessen az európai munka törvénykönyve, amely uniós szinten biztosíthatja a magyar dolgozók jogait, és megszüntethetné a kiszolgáltatottságukat a nemzetközi nagyvállalatokkal és a saját kormányunkkal szemben is. Ezért javasoljuk a rabszolgatörvény eltörlését, és hogy a kormány tegye meg a megfelelő lépéseket nemzetközi színtéren az európai munka törvénykönyve bevezetése mellett. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a DK és a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Megadom a szót Varju László képviselő úrnak, a DK képviselőcsoportja vezérszónokának.

VARJU LÁSZLÓ, a DK képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tisztelt Ház! Az előttünk lévő törvényjavaslattal kapcsolatosan legalább három témában szeretném felhívni a figyelmüket. Elöljáróban természetesen azt mondom, hogy az a lehetőség, miszerint a két ország közötti kapcsolatok bővítésének fontos eleme, hogy két új állomás nyílik  fontos az embereknek, és fontos, hogy könnyebb legyen az emberek együttműködése , támogatandó és fontos dolog. Viszont az elmúlt időszakból vannak olyan tapasztalatok, amelyeket érdemes figyelembe venni. Államtitkár úr bizonyára emlékszik arra, hogy nem olyan régen, néhány hónappal ezelőtt kiderült, hogy a tompai határátkelőn  a rendőrség beismerése szerint is  hosszú időn keresztül éppen az egyezmény hatálya alá eső sugárkapuk nem működtek. Kamionok jöttek át úgy a határon, hogy egyébként azok ellenőrzésére nem kerülhetett sor. Ha nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni, akkor azt mondhatnám, hogy akár atombombát is vihettek át rajtunk, miközben ez az ellenőrzés, amit most éppen továbbfejleszteni akarnak, nyögvenyelősen működött. Ráadásul ehhez a területhez hozzátartozik az, amit önök a migráció területén a menekültekkel az elmúlt időszakban műveltek.

Én azt gondolom, hogy ennek sok vonatkozását kell és lehet is vitatni, egy dolgot egészen biztosan érdemes ebben az időszakban, ez pedig az, hogy önök az elmúlt hónapokban a rendőröket túlterhelték ezen a területen is, ezen a szakaszon is, amikor az általam önnek már említett 40 millió túlórával terhelték őket. Nagyon érdekes volna megtudni azt… Amikor az ellenzék tiltakozik, és éppen a rendőri túlmunka ellen tiltakozik  hiszen igazából nincs erre szükség, ráadásul önök ezt ki sem fizetik , akkor ilyen helyzetben reakció nélkül hagyva, ott maradunk azzal az állapottal, hogy igen, önök úgy gondolják, hogy ez nagyon fontos. Ezt a területet tehát, ami a határszakaszra esik, önmagában azon az örvendetes tényen túl, hogy ott a két határátkelőhely megnyílik, ezekkel terhelik. De ez milyen viszonyban van azzal, ami az uniós jog alkalmazása, amely, tulajdonképpen örülhetünk is annak, hogy időnként rákényszeríti önöket, hogy azt vegyék figyelembe, és ne csak a saját fejük után menjenek, mert ha azt megteszik, akkor annak olyan súlyos következményei vannak, mint amit láttunk a minap is.

Éppen ezért fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy se a rendőröket ne tegyék rabszolgává, ne akarják önök rabszolgatartóként rájuk kényszeríteni azt, hiszen ők nem tudnak tiltakozni ellene, ezért joggal szólunk az érdekükben, mert az ő családjaik ugyanúgy fontosak. S ha őnekik is ajánlanak különféle kedvezményeket, hiába van adókedvezmény, hiába van bármi, akár autó, amit önök itt ígérgetnek  kínálgatnak hitelt, hogy adósodjanak el, és akkor aztán végképp az önök rabszolgái lesznek -; ezt kínálva önök által, azt hiszem, hogy ez inkább csak hátrányt okoz nekik, nem pedig előnyt. Nem csoda, ha sokan tüntetnek azért, hogy ezt fejezzék be.

Nekünk hazafias kötelességünk, hogy minderre felhívjuk a figyelmet. El is fogom mondani mindannyiszor, hogy a rabszolgatörvényt önöknek vissza kell vonni. Egy hazafi sohasem törődhet bele abba, hogy akár a határ mentét önök olyan jobbágyteleknek nézik, ahol túlórabér nélkül lehet foglalkoztatni rendőröket sokadik napon, akár olyan elhelyezési körülmények között, ahogy egyébként annak a híreit nemegyszer láttuk.

Összefoglalva tehát: ez a törvény is jó alkalom arra, hogy javítsanak a helyzeten, ne csak a technikain, ne csak azon a két átkelőhelyen, ami az átkelőt használóknak van, hanem mindazoknak, akiket érint ez a terület. Éppen ezért azt javasolom, hogy vonják vissza a rabszolgatörvényt, és ne alkalmazzák ott, ahol erre semmi szükség nincsen. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP és a DK soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Tordai Bence képviselő úrnak, a Párbeszéd képviselőcsoportja vezérszónokának.

(17.20)

TORDAI BENCE, a Párbeszéd képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Bár nem tudom, hogy jelentkeztem-e szólásra. Tudtommal nem, de annyi baj legyen (Derültség.), hiszen a Párbeszéd álláspontja ebben az ügyben is egyértelmű. Nagyon örömteli, hogy könnyebben közlekedhetnek Magyarország és Szerbia között a két ország polgárai, de az kevésbé örömteli, hogy ezt az útvonalat is valószínűleg menekülésre fogják használni a magyar polgárok, a magyar dolgozók, hiszen a Fidesz rémálommá tette a magyarországi munkavállalást. A Fidesz egyértelműen a kivándorlás pártjára állt, a Fidesz felállította az Orbán-listát, amely a kivándorláspárti lista az európai parlamenti választáson, és úgy tűnik, hogy a Fidesz szeretné kiűzni a magyar dolgozókat Magyarországról. Azt hiszem, hogy ennek a leglátványosabb eszköze a rabszolgatörvény: a kivándorláspárti Fidesz azt az Orbán-tervet valósítja meg, hogy ellehetetlenítik Magyarországon a magyar munkavállalókat. Nyíltan a nagytőkések oldalára álltak, nyíltan az ő érdekeiket szolgálják ki a kivándorláspárti politikájukkal, és ennek csak az egyik lenyomata az, hogy a kivándorlást a határok még szélesebbre nyitásával is próbálják támogatni. A Párbeszéd ezt a törekvést nem tudja támogatni.

Egyébként természetesen a jó szándékú, az államközi kapcsolatok javítását segítő törvényjavaslatokat ugyanakkor meg fogjuk szavazni minden esetben. Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki padsorokból.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. (Nem érkezik jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Az általános vitát lezárom. Megadom a szót az előterjesztőnek, Kontrát Károly államtitkár úrnak.

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Engedje meg, hogy reagáljak a vitában elhangzottakra. Tessely Zoltán képviselőtársam a Fidesz képviseletében (Dr. Gurmai Zita: Kiment!) a támogatásáról biztosította a törvényjavaslatot. A Jobbik képviseletében felszólaló képviselőtársunk (Dr. Lukács László György: Csányi Tamás.), Csányi Tamás által felvetett kérdésekre a következő választ tudom adni. Amikor azt mondta, hogy túl nagy terhet jelent a rendőrségnek, és nem tudja, hogy ez hogy megoldható: egy hosszú előkészítő folyamat eredménye, hogy ezt az egyezménytervezetet be tudtuk a tisztelt Ház elé nyújtani. A rendőrség már ennek a két új határátkelőnek a működésével számol, és a szükséges rendőri állomány és a szükséges forrás is rendelkezésre áll. Tehát szeretném megnyugtatni jóindulatú aggodalmát, hogy ez nem megalapozott, a rendőrség készen áll, a törvényjavaslat elfogadását és az egyezmény hatálybalépését követően és a határátkelőhely megépítését követően ennek a megnyitása és a működtetése nem ütközik akadályba a rendőrség részéről.

Ami a határátkelőhelyek fejlesztését illeti: azt szeretném elmondani, hogy folyamatos. Jelenleg Röszkén és Tompán is infrastrukturális fejlesztés van tervben.

Ami Varju László képviselő úr hozzászólását illeti, engedjék meg, hogy arra is reagáljak: szeretném elmondani, hogy a rendőrség személyi állományára a 2015. július 1-jén hatályba lépett új szolgálati törvény vonatkozik, tehát nem a munka törvénykönyve, a szolgálati törvény vonatkozik. A rendőrök, akiknek a munkáját teljes mértékben elismerjük  és ezúton is köszönetünket fejezzük ki az elért eredményekért és az általuk végzett szolgálatért , a túlmunka esetén választhatnak, hogy azt pénzben kérik megváltani vagy pedig szabadidőben. (Dr. Harangozó Tamás: Kivéve Szabolcs megyében!) És szeretném elmondani, hogy az ön állításával ellentétben tudomásom szerint a rendőrség nem tartozik túlmunka ellentételezésével, túlmunka kifizetésével, tudomásom szerint ez rendben van. Tehát arra kérem tisztelt képviselőtársamat, hogy ezt a megállapítását vizsgálja felül, mert ez nem felel meg a valóságnak. És, ahogy már elmondtam, az új határátkelőhelyeknek a megnyitásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak, mind a személyi állományt, mind a forrásokat tekintve.

Köszönöm azoknak a képviselőtársaimnak, akik támogatták ezt. Azokra az ellenzéki megnyilvánulásokra, amelyek nem a törvényjavaslathoz kapcsolódnak, a korábban elmondott válaszomat fenntartom. Tehát arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy ezt a javaslatot fogadja el. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:   195-216   217-230   231-258      Ülésnap adatai