Készült: 2020.06.04.19:20:51 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

86. ülésnap (2019.10.22.),  97-108. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 13:19


Felszólalások:   77-96   97-108   109-126      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tájékoztatom a tisztelt képviselőtársamat, hogy a módosító javaslatok benyújtására pénteken 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Képviselőtársaim! Soron következik „A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről” szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/7689. számon a Ház informatikai hálózatán valamennyiünk számára elérhető.

Most elsőnek megadom a szót Pogácsás Tibor államtitkár úrnak, a Belügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon, államtitkár úr!

POGÁCSÁS TIBOR belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Magyarország fontosnak tartja, hogy az Európai Unió keleti szomszédságában lévő térségben stabilitás legyen. Ez a stabilitás alapvető ahhoz, hogy nemcsak az ott élők, hanem Közép-Európa, így Magyarország lakossága is békében tudják építeni gazdaságukat és társadalmukat. E törekvés gyakorlati megvalósításaként az Európai Unió szomszédságában számos állammal törekszik szorosabbra fűzni kapcsolatait a magyar állam. Ezen államok egyike Georgia, mely állammal nemcsak mezőgazdasági és infrastrukturális beruházások területén születtek államközi megállapodások, hanem a lakosság mindennapjait alapvetően befolyásoló katasztrófák megelőzésének és következményeinek enyhítése érdekében is együttműködnénk.Az egyezmény keretében történő együttműködés jelentőségét növeli, hogy a klímaváltozás miatt bekövetkező természeti veszélyhelyzetek, katasztrófák a közeljövőben várhatóan egyre gyakoribbak és intenzívebbek lesznek, melyek hatásai csak az államok közötti együttműködés által lesznek kivédhetők, mérsékelhetők.

A 2019. július 11-én Batumiban aláírt egyezmény kijelöli a szerződő felek kapcsolattartó szerveit. A szerződő felek az együttműködési kötelezettségeiket kapcsolattartó szerveik útján biztosítják. A magyar fél az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelölte meg az egyezményben, míg Georgia kormánya Georgia belügyminisztériumának alárendelt állami szerveként működő válságkezelési szolgálat útján tartja a kapcsolatot.

A katasztrófák megelőzése és következményeinek enyhítése érdekében az egyezmény rögzíti, hogy az együttműködő hatóságok milyen módokon tudják összehangolni tevékenységüket a bajbajutottak leghatékonyabb védelme érdekében.

Az egyezmény nemcsak a katasztrófahelyzet, válságállapot bekövetkezése esetére határozza meg az együttműködés kereteit, hanem lehetőséget biztosít az ezek elkerülése érdekében tett erőfeszítés intézményesített formáinak kialakítására is.

Az egyezmény alapján a felek rendezik a kapcsolattartás és információcsere módját, a mentőcsapatok, a felszerelések és a légi járművek igénybevételének mikéntjét, valamint a segítségnyújtás műveleteinek költségviselését is.

Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés elé benyújtott törvényjavaslat célja Magyarország Kormánya és Georgia kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kötelező hatályának elismeréséhez szükséges országgyűlési felhatalmazás megszerzése és az egyezmény kihirdetése. Erre figyelemmel arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot tárgyalja meg és támogassa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Most a vezérszónoki felszólalások következnek. A Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka Zsigmond Barna Pál képviselő úr. Parancsoljon, öné a szó.

DR. ZSIGMOND BARNA PÁL, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Bár a külpolitikai diskurzust jelenleg talán nem a magyar-georgiai kapcsolatok dominálják, ez nem jelenti azt, hogy azok ne lennének fontosak országunk szempontjából, sőt örvendetes módon az elmúlt időszakban látványosan fejlődtek. Képviselőként is csak egyetérteni tudok a magyar kormány ilyen irányú stratégiájával. Helyesnek tartom azt a felismerést, hogy az eurázsiai térséggel való jó viszonyra szüksége van az országnak. Sőt, nemcsak az ország, de egész Európa érdeke a keleti partnerség országainak stabilitása és jóléte. Ehhez pedig kellenek ilyen egyezmények, amelyek lehetőséget biztosítanak számunkra aktívan szerepet vállalni a térség stabilitásának és integrációjának elősegítésében. Sajnos azonban Nyugaton ez a felismerés sokszor csak szép szavakhoz és ígéretekhez elég. Ezzel szemben kormányunk folyamatosan dolgozik azon, hogy többek között Georgiával többrétű stratégiai partnerséget alakítson ki. Hatékonyan segítünk az országnak a NATO-val való együttműködés szorosabbra fűzésében, előrevetítve ezzel a jövőbeni csatlakozás lehetőségét is. 12 magyar megfigyelő kiküldésével képviseltetjük magunkat az Európai Unió georgiai megfigyelő missziójában. Emellett haditechnikai együttműködés is létrejött a magyar és georgiai vállalatok között. Eközben anyagi támogatással és szakmai segítséggel mozdítjuk elő az ország mezőgazdaságának modernizációját.

(12.50)

A sort még lehetne folytatni, most csak néhány példát hoztam fel az országaink között létrejött sokrétű és kölcsönösen előnyös kapcsolatból.

Ebbe a felsorolásba kiválóan illeszkedik ez az újabb egyezmény, amely a katasztrófák esetén történő kölcsönös segítségnyújtás jogi kereteit és logisztikáját teremti meg, ugyanis, bár vitathatatlan a hosszú távú gazdasági együttműködés fontossága, mindenképpen szükség van az akut problémák közös erővel történő orvoslására is. Egyébként az így létrejövő együttműködés elemei, mint például az információcsere, a közös projektek, a kutatások, a konferenciák, túlmutatnak a katasztrófavédelmen. Ezek a kommunikációs, szervezési és logisztikai megoldások hasznos precedensként szolgálhatnak a két ország közötti kapcsolat más területein is.

Összességében úgy vélem, a magyar kormány elismerésre méltó szerepet vállal annak elősegítésében, hogy az eurázsiai térség elinduljon az európai integráció útján. Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, ha már egyszer felismertük, hogy a térség stabilitása egész Európa biztonságpolitikai érdeke, dolgoznunk is kell rajta, hogy minél szélesebb eszköztárral tudjuk segíteni ezt. Mindezek fényében tisztelettel kérem képviselőtársaimat, támogassák az egyezmény kihirdetését. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A Jobbik képviselőcsoportjának vezérszónoka Nunkovics Tibor képviselő úr. Parancsoljon, öné a szó.

NUNKOVICS TIBOR, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A Jobbik mint megújult nemzeti néppárt következetesen, hiszen minden eddigi grúz vonatkozású egyezményre igent mondtunk… Megvárom, míg Nacsa úr kiröhögi magát. Köszönöm szépen. Tehát minden ilyen egyezményre eddig igent mondtunk, és támogatni fogjuk ezt az előterjesztést is.Az egyezmény jól illeszkedik a magyar-georgiai kapcsolatok rendszerébe, amely a katasztrófák elleni védekezés körében a kapcsolatok további fejlesztését nagyszerűen szolgálná. Az egyezmény létrehozása a magyar-georgiai kapcsolatok egészére pozitív hatással lehet, az országvédelem területén egyértelműen kedvezően hathat. Annak ellenére, hogy egy bilaterális egyezményről van szó, a Jobbik nevében jelzem, hogy a magyar-grúz kapcsolatok nem értelmezhetőek az EU keleti partnersége nélkül. Magyarország a partnerség egyik leglelkesebb támogatói közé tartozik egyébként az EU-ban, és nagyon reméljük, hogy ennek megfelelően Grúzia és a többi partnerország felé képesek leszünk hiteles európai országként feltűnni. „Az aktuális finn elnökség számára prioritás a keleti partnerség országainak európai értékek szerinti társadalmi fejlődése”  látható, olvasható a parlamenti EU-stratégia 37. oldalán is.

Mivel a Fidesz-kormány autokratikus lépései miatt az EU éppen egy 7. cikkelyes eljárást folytat az önök kormányával szemben, kissé hitelességi problémákat látunk emiatt, ennek ellenére természetesen, fontosnak tartva a magyar-georgiai kapcsolatokat, meg fogjuk szavazni ezt az egyezményt. Köszönöm. (Taps az ellenzéki sorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka Nacsa Lőrinc képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr! Öné a szó.

NACSA LŐRINC, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Magyarország és Georgia között egyre erősödő és szoros baráti kapcsolat áll fenn, a politikai és kulturális kapcsolatok a két ország között kiválóak. Magyarország és Georgia olyan történelmi kapcsolatban van, hogy a két ország sosem volt háborúban vagy haragban, vagy konfliktusban egymással, és azt gondolom, ez a mostani politikai és földrajzi térképet tekintve nagy szó és nagy érdem. Georgia több szállal kötődik hozzánk, mint azt első pillantásra gondolnánk, és a több mint háromezer éves gazdag kultúrája igencsak tiszteletet és elismerést követel. Azt látjuk, hogy napjainkban egyre több magyar ember érdeklődik a georgiai turizmus iránt, egyre többen választják pihenésük, nyaralásuk vagy éppen telelésük helyszínének Georgiát, és a georgiai emberek között is egyre népszerűbb célpont Magyarország. Az élénkülő turisztikai kapcsolatokat jól mutatja akár az egyik fapados légitársaság járata Kutaisziba, akár pedig a georgiai légitársaság budapesti járata, amelyet tavaly indított el. Azt gondolom, ezek is hozzájárulnak a két ország közti kapcsolat fellendüléséhez.

Álláspontunk szerint, ami Magyarország és Georgia közötti egyezmény, azt mindet támogatni kell. Én a georgiai baráti tagozat elnökeként is csak üdvözölni tudom a mostani megállapodást is. Magyarország leghatározottabb támogatója Georgia euroatlanti integrációjának, ezt több alkalommal is kifejeztük feléjük, és azt gondolom, a jó viszony is azon alapul, hogy mi azt gondoljuk, hogy mind a NATO-nak, mind pedig az Európai Uniónak gyorsabban és határozottabban kellene nyitnia az ország felé. Nagyon fontosnak tartom, hogy Magyarország évente nyolcvan georgiai ösztöndíjas hallgatót fogad, és ők megismerhetik Magyarországot, megismerhetik Magyarország kultúráját, itt tanulhatnak, hogy aztán a jó hírünket hazavigyék, és tovább erősítsék a két ország közötti kapcsolatot. Magyarország támogatta 2016-ban az Európai Unió és Georgia közötti vízummentes szabad utazást, valamint az EU és Georgia között az ezt megelőző bizottsági ciklusban megkötött számos egyezményt, mert a mostani bizottsági ciklusban sajnos ez egy kicsit lelassult.

A mostani egyezményre rátérve: az együttműködés formáiban nagyon fontos, hogy a felek kérésére önkéntes segítségnyújtás valósulhat meg, polgári vészhelyzet esetén megelőzéssel, felkészüléssel, elhárítással kapcsolatos információcsere, dokumentációk cseréje, mentőcsapatok felszerelése, szakértői találkozók, cserék és képzések megszervezése, projektek és kutatások közös tervezése és fejlesztése tud majd megvalósulni. Éppen ezért ezt a javaslatot és az egyezmény kihirdetését a KDNP-frakció támogatja. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Az MSZP képviselőcsoportjának vezérszónoka Mesterházy Attila képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr! Öné a szó.

MESTERHÁZY ATTILA, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Nacsa képviselő úr nagyon pontosan és precízen összefoglalta, miért fontos ez az egyezmény, nála szebben ezt én se tudnám elmondani (Derültség.), ezért igazából én csak annyit mondanék, hogy mi a magunk részéről is támogatjuk ennek az egyezménynek az elfogadását.Most egy picit a viccet félretéve, ezt az apropót azért érdemes arra talán kihasználni, ha már katasztrófák esetén történő együttműködésről beszélünk, hogy itt a parlamentben megköszönjük a magyar szakértőknek, akik részt vesznek ilyen katasztrófák elhárításában a világban több helyütt, és nem is akármilyen hatékonysággal és szakmai tudással teszik ezt. Tehát a jegyzőkönyv végett annyit azért megjegyeznék, köszönet nekik, hogy kockáztatják sok esetben az életüket is, és Magyarország hírnevét öregbítik ezen a területen is. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Kérdezem önöket, hogy kíván-e valaki a vitában még felszólalni. (Senki sem jelentkezik.  Dr. Gurmai Zita elfoglalja a helyét.) Jelentkezőt nem látok, az általános vitát… Gurmai Zita? (Dr. Gurmai Zita jelzésére:) Nem. Az általános vitát lezárom.

Megkérdezem Pogácsás Tibor államtitkár urat, hogy kíván-e zárszót mondani. (Pogácsás Tibor jelzésére:) Parancsoljon, államtitkár úr! Öné a szó.

POGÁCSÁS TIBOR belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a támogató hozzászólásokat. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   77-96   97-108   109-126      Ülésnap adatai