Készült: 2021.05.10.03:34:34 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

175. ülésnap (2020.12.14.),  48-51. felszólalás
Felszólalás oka Napirend előtti felszólalások
Felszólalás ideje 11:10


Felszólalások:   44-47   48-51   53      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Magyarország nem zsarolható, a szuverenitásunk pedig nem lehet alku tárgya, ezt múlt hét óta mindenki világosan láthatja. Hazánk és Lengyelország összefogása meghozta a józan ész győzelmét, a vita végeredményeként pedig Európa megőrizte egységét. Van azonban valami lehangoló abban, hogy egy korrupt amerikai pénzügyi spekuláns egyáltalán bármiféle befolyást szerezhet az Unió döntéshozatali mechanizmusaiban, miközben ehhez semmilyen demokratikus legitimációval nem rendelkezik, és ahelyett, hogy kirúgnák a kontinensről a hálózatával, a megtévesztő híreket terjesztő médiájával és a hazaárulásban gyakran serénykedő NGO-iban kavaró, megvásárolt embereivel együtt, sorra nyílnak az ajtók előtte Brüsszelben. Hogy klasszikust idézzek, most azonban kapott egy tockost és egy kokit, ugyanis a tagállamokat nem lehet fenyíteni hamis indokkal, bármennyire is vágyott rá, és ami még fontosabb, és hazánk szempontjából ez a legkiemelkedőbb, egy világjárvány idején nem lehet a pénzügyi támogatásokat semmilyen feltételhez kötni.

Magyarország győzött, érdemes volt a végletekig kiállni a magyar érdekekért, a magyar érdek pedig az, hogy az emberéleteket és a gazdaságot minél nagyobb erővel meg tudjuk védeni. Az Unió jó néhány megvásárolt bürokratája úgy képzelte, hogy a mostani világjárvány és az azt magával rántó gazdasági nehézségek hozzák el a megfelelő pillanatot ahhoz, hogy bevezessék a fenyítő és zsaroló módszereket, olyan döntéseket kényszerítsenek ránk, amiket mi nem akarunk meghozni. Fordult a kocka, nem sikerült, ám ez nem azt jelenti, hogy az európai vitáknak vége. A 34 millió bevándorló szavazati joga és lakáshoz juttatása ugyanúgy terítéken van, mint eddig, és a genderlobbi is gőzerővel dolgozik. A mostani siker tehát fontos, de nem teljes, a migrációs akcióterv megakadályozása még sok konfliktust hoz majd az európai uniós hadszíntéren.

Van azonban belpolitikai tanulsága is a mögöttünk hagyott pár hétnek, pár hónapnak, ezeket mindenki maga levonhatja, de nézzük a tényeket! A hazai baloldal nem támogatta a rendkívüli jogrend bevezetését, nem szavazta meg a koronavírus elleni törvényt, hazugságokat terjesztettek Brüsszelben és egész Európában a hazai védekezésről. Az egyik kiemelt állításuk tavasszal az volt, hogy nem működik a magyar parlament, nem ülésezik, miközben maguk is itt ültek. Lejárató jelentéseket írattattak Magyarországról, kamuvideót forgattak egy álmentősről, és sokat dolgoztak azon, hogy hazánkat megfosszák a jog szerint járó uniós pénzektől. Megpróbálták elbizonytalanítani az embereket, legújabban az oltással kapcsolatban, de hazudtak a lélegeztetőgépekről is, el akarták törölni a diákok érettségijét, és hosszan sorolhatnánk. Jóindulatúan is 8 hazugság és 8 árulás 8 hónap alatt, ez még a baloldal történelmi mércéjével mérve is tekintélyes. 30 ezüstért adják el és adnák el a hazájukat, ez történt a múlt héten is. Bárhogy is meg akarták akasztani az ország szekerét, nem sikerült, a magyar kormány megvédte az ország függetlenségét és a magyar emberek pénzét. A lengyel és a magyar vétó megmutatta Európának, hogy mit jelent egy valódi, értékalapú összefogás.

Baloldali képviselőtársak, talán már maguk is érzik, hogy túlmentek minden határon. Ahhoz nyújtottak volna segítséget, hogy azok, akik az amerikai spekuláns brüsszeli emberei, elvegyék az ország pénzét, kerül, amibe kerül, politikai tőkét kívántak kovácsolni a járvány minden egyes egészségügyi és gazdasági kockázatából; erre talán nem nagyon lesz mentség. Egy biztos, talán érdemes megismételni, amit korábban ma már itt elmondtam. Ma Magyarországon egyetlen olyan politikai erő létezik, az a kormánypárti koalíció, amelyik van annyira szabad és van annyira erős, hogy képes legyen megfelelni a nemzeti érdekeknek és megvédeni a nemzeti érdeket.

(15.30)

Szeretném az önök számára világossá tenni, mielőtt a rémhírterjesztésben még tovább mennének: Magyarország is az elsők között lesz, ahol a vakcina megjelenik.

Szeretném az önök figyelmét felhívni arra, hogy az, ami az elmúlt egy-két hétben történt az európai vitában, az a magyar érdekek ellen fordulásuk kudarcos története, a történelem fekete könyvébe fog bekerülni, és fekete lapon fog íródni. Nem világos, hogy mi volt a tervük akkor (Az elnök csenget.), amikor amellett lobbiztak, hogy Magyarország ne kapja meg a számára járó pénzeket. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszak a kormány politikáját fogja hitelesíteni (Az elnök csenget.), és bízom benne, hogy az ellenzéki képviselők is rájönnek majd, hogy az a bűn, amit elkövettek, történelmi. Köszönöm, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Tisztelt Országgyűlés! A kormány nevében Orbán Balázs államtitkár úr, miniszterhelyettes kíván válaszolni az elhangzottakra. Öné a szó.

DR. ORBÁN BALÁZS, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Frakcióvezető Úr! Valóban, az elmúlt héten lezajlott az Európai Tanács rendkívüli ülése, amelyen végre megállapodás született a következő időszakra vonatkozó költségvetés és a koronavírussal összefüggő helyreállítási alap ügyéről. Fontos döntések voltak ezek, és megnyugtató, hogy végül valamennyi európai uniós tagállam egyetértésre tudott jutni, és egyhangúlag tudta támogatni azokat a következtetéseket, amelyek most már mindannyiunk számára olvashatóak. Korábban a korábbi javaslatok azt a veszélyt hordozták, hogy a költségvetési forrásokat, amelyek az uniós alapszerződések szerint járnak a tagállamoknak, azokat politikai feltételekhez köthetik egyes brüsszeli intézmények, erre vonatkozó utalások el is hangzottak szép számmal, a mai napirend előtti felszólalásokban is jó párat hallhattunk ezek közül. Végül sikerült kiküszöbölni ezeket a politikai megfontolásokat a szövegből, és ha megnézzük a következtetéseket, akkor a következőket olvashatjuk.

Az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló rendelet feladata a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak és az Unió pénzügyi érdekeinek a védelme. A rendelet szerinti feltételrendszer-mechanizmus alkalmazására objektív, tisztességes, pártatlan, tényeken alapuló módon kerülhet sor, biztosítva a jogszerű eljárás, a megkülönböztetés tilalma és az egyenlő bánásmód követelményét. A rendelet alkalmazási módjára nézve a Bizottság iránymutatást ad ki, ez megtámadható bíróság előtt. A mechanizmus alkalmazásakor tiszteletben kell tartani annak szubszidiárius jellegét, csak akkor kerülhet sor az intézkedések mérlegelésére, hogyha egyéb eljárások nem tennék lehetővé a költségvetés hatékony védelmét. A jogsértések és az Unió pénzügyi érdekeit érintő negatív következmények között elégséges közvetlen ok-okozati összefüggésnek kell fennállnia, általános sérelem nem elegendő a mechanizmus aktiválásához. És tovább tudom folytatni azokat a pontokat, amelyek azt mutatják, hogy a politikai nyomásgyakorlás veszélye elhárult, a magyar érdekeket sikerült megvédeni, és Magyarország Kormánya is támogatni tudja a következő időszakra vonatkozó költségvetés elindítását, illetőleg a helyreállítási alappal összefüggő pályázatok megnyitását.

A másik téma, amit a frakcióvezető úr említett, részben ehhez kapcsolódik, részben ezen túlmutató, és itt nem tekinthetünk egy ad acta helyzetre, ugyanis a Bizottság nyilvánosságra hozta korábban az úgynevezett integrációról és befogadásról szóló, a 2021 és ’27 közötti időszakra vonatkozó cselekvési tervét  milyen érdekes, hogy a következő időszakra vonatkozó költségvetés és a Bizottságnak a következő időszakra vonatkozó integrációs és befogadási cselekvési terve fedi egymást, tehát nem járunk messze a valóságtól, hogyha azt gondoljuk, hogy a Bizottság mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezt a szemléletet számonkérje a tagállamokon , és itt riasztó dolgokat tapasztalunk. A cselekvési terv előmozdítja a teljes körű befogadást, elismeri a migránsok jelentős hozzájárulását az Unió működéséhez, fel kívánja számolni azokat az akadályokat, amelyek gátolhatják a migránshátterű személyek európai társadalomban való részvételét és befogadását az újonnan érkezőktől kezdve már az uniós polgárokig.

Előnyhelyzetbe kell helyezni a migránsokat, akiknek támogatást kell biztosítani, ugyanígy a vállalkozóknak, ugyanígy az oktatásban, ugyanígy a foglalkoztatásban, és ugyanígy az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítani kell. Sőt, az akcióterv célzott anyagi támogatást javasol a migránsháttérrel rendelkezők számára, ugyanis azt is mondja, hogy az integráció és a befogadás sikere a korai fellépésen és a hosszú távú elkötelezettségen is múlik, azon, hogy „az integráció már az EU-ba való megérkezés előtt megkezdődhessen”. Majd a cselekvési terv arról is beszél, hogy az európai regionális fejlesztési alapokon, szociális alapokon, menekültügyi alapokon és egyéb alapokon keresztül pénzügyileg is támogatni kell a folyamatot, sőt úgynevezett civil szervezettel is együtt kell működni.

Ez a megítélésünk szerint elfogadhatatlan. A következő időszakban a magyar kormány nagyon sok erőt és energiát kíván fordítani arra, hogy Magyarország érdekeit megvédje. A bevándorlásellenes álláspontunkat fenntartjuk, és jó lenne, ha nemcsak a kormánypárti, hanem az ellenzéki képviselők támogatására is számíthatnánk. Eddig ebben az évben sajnos ez nem volt így, reméljük, jövőre megváltozik. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Megköszönöm a miniszterhelyettes úr válaszát. (Mozgás.) Tisztelt Országgyűlés! A napirend előtti felszólalások végére értünk. Megkérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek helyüket elfoglalni. Felkérem Hiszékeny Dezső jegyző urat, hogy ismertesse a napirenden kívüli felszólalók névsorát.
Felszólalások:   44-47   48-51   53      Ülésnap adatai